Մասնակից:ԱշոտՏՆՂ/ցանկեր/Նյութեր տեղանունների բառարանից/-բնակավայրեր այբբենական կարգով

  Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
  Հոդված Հայերեն տեքստ
  Առղըձոր 416
  Աբեղա (աղբյուր) 418
  Ամարասի դաշտ 422
  Թաքուր 424
  Գյոլաղբյուր 430
  Աքրաք 432
  Գոմշագյոլ 432
  Բիլբիլան (լեռ) 436
  Ավագ Կետիկ 438
  Բուրի կիրճ 438
  Գյարդչայ 440
  Անզավ-բաղլար 442
  Անչուտ 442
  Ալանչիֆթլիկ 444
  Զեփյուռիոն 444
  Էգերդիր 444
  Ավլախ 446
  Ավրաիլ 446
  Առըխ 448
  Առնիոտ 448
  Գաղտ 448
  Բեգլեմար 450
  Աղադևե 452
  Աղաջառը 452
  Աղտի 452
  Աղտիս 452
  Արտահանի գետ 452
  Գորմախուլ 452
  Աղաչայ 456
  Աղցոց 456
  Առվակի ձոր 456
  Էրեֆե 456
  Այվասիլ (լեռնագագաթ) 458
  Բալասձոր (ձոր) 458
  Բարդեսսու 458
  Գոզան (լեռ) 458
  Ակրուխաչ 460
  Անտիոքի լիճ 460
  Ավջալա 460
  Բաբայոլ 460
  Բգնոց 460
  Բյադր Գյոլլար 460
  Բուլղար Մաղարա 460
  Ալադաղլար 462
  Անտիրուն-Տոնկալա 462
  Առճակ 462
  Առչակ (լիճ) 462
  Արջու քոփ 462
  Ախտայի ձոր 464
  Ավի դերուշկ 464
  Արիգ 464
  Արիմի լեռ 464
  Գեչի Դարա 464
  Ֆազլում 464
  Աղաչայիր 466
  Անկըզոկ 466
  Անձնատու խոռ 466
  Թիքխաչ 466
  Աթ-Օլուգ 468
  Աղալներ (ձմեռանոց) 468
  Աղուտքոմ 468
  Բաբախան 468
  Գոշ Դուզեն 468
  Անմահության ջուր (աղբյուր) 470
  Բերկրիո ձոր 470
  Գարաման (անտառներ) 470
  Գյումարան (լեռ) 470
  Գողձոր (ձոր) 470
  Ալիխանլու Ներքին 472
  Գյուրմուստի (կիրճ) 472
  Գոմարդիո 472
  Գոմարդո 472
  Գռավներ 472
  Ալագյոլ (լեռնագագաթ) 474
  Աղաբաղլու 474
  Աղուտըր 474
  Առժախասադաշտ 474
  Բակու 474
  Բոյրամ Դամ 474
  Գլագոլ 474
  Ալիխանլու Միջին 476
  Ալիխանլու Վերին 476
  Անձակի ձոր 476
  Անջաբոնջուխ 476
  Ավթո 476
  Արևից բլուր 476
  Բակուր Փունարի Գյադուկ 476
  Բաշկովի լիճ 476
  Բինբոզա 476
  Գարավիլ 476
  Գյումուշ Մադեն (հանքավայր) 476
  Արավագետ (գետակ) 478
  Արընքար 478
  Արջևան (առվակ) 478
  Բելեմեդիկ Բողազ 478
  Բուշնա Սեդրակ 478
  Գազլու 478
  Գյավուր Գյադուկ 478
  Ալանդդարա 480
  Աղադևեներու ջուր 480
  Աղեբովանաց ծով 480
  Այրըխգյոլ 480
  Անհատական (աղբյուր) 480
  Ապարանից գետ (գետակ) 480
  Ասարեդ 480
  Ավել բուհար 480
  Բոյախչի (լեռ) 480
  Բռկալի 480
  Ալանտեր 482
  Ալավար (ժամանակավոր գետակ) 482
  Ալթաթ 482
  Աղդաշգյոլ 482
  Դամալք 482
  Երիստան 482
  Ազ Զարնուկ 484
  Ամադի 484
  Բազուձոր (ձոր) 484
  Բակափոր (ձոր) 484
  Բիլլելի 484
  Գանճա (լեռ) 484
  Գորմա 484
  Գումանաձե 484
  Եմանու ձոր 484
  Զույգ աղբյուր 484
  Զուրզուր 484
  Էգեաթաշ 484
  Ալինջաչայ (իջևանատուն) 486
  Ալոստ 486
  Այլինց 486
  Գոլեր 486
  Ելլուբաբա 486
  Թալլիանի ջրանցք 486
  Ալունի լեռներ 488
  Աղի լիճ 488
  Աղտունք 488
  Աստազուր (գետակ) 488
  Ավասող 488
  Ավսին 488
  Գյոլի սարավանդ 488
  Գյուդեկ Սելբի 488
  Գուշչակայա 488
  Թավարա (թախտ) 488
  Ալթընթախտ 490
  Այրիջա Փոքր 490
  Անդրոկալոն 490
  Արաստան 490
  Բերդաճահուկ 490
  Գեղատեղ (ձմեռանոց) 490
  Գոյմըչ 490
  Գուգութ 490
  Դաշխաչ 490
  Ալանդիրգյոլ 492
  Աղդան (գետակ) 492
  Ավթանդիլթալա 492
  Բահիզաձոր 492
  Բահրամ 492
  Բարդագանլու 492
  Բերդի կիրճ 492
  Բիքսիթիս 492
  Գալլաջ 492
  Գյալիկ Բուլաղ 492
  Գոգորիս 492
  Գուգլակի լեռնանցք 492
  Գունդում Բաշի 492
  Դըխթափա 492
  Ֆոլ (հրվանդան) 492
  Ալիբեկյայլասի 494
  Ալիջորա 494
  Աղվեն հովոց 494
  Ասիլար 494
  Աստազոր (գետակ) 494
  Ացի 494
  Բակուրի լեռնանցք 494
  Բահլիհովիտ 494
  Բելեգաս 494
  Բերդի սար 494
  Գեղամա սարահարթ 494
  Գոպոփի 494
  Դասուլ 494
  Թափոր (բարձունք) 494
  Ակնծով 496
  Աղրեքար 496
  Ասակ (գետակ) 496
  Բարգուտ 496
  Բարզաքի Դաղ 496
  Բեյբութբեկի Յայլա 496
  Բզավ Դավ 496
  Բոյուք Բողազ 496
  Գանլու Դարա 496
  Դաշլի 496
  Դիմշին ձոր 496
  Արալըղ գոյուն 498
  Արորկա 498
  Արսբաղ 498
  Գեշկալին 498
  Գյունեշ (ձմեռանոց) 498
  Գորգհովտու սար 498
  Թեքիզ 498
  Չոր Արաքս 498
  Օհանանց աղբյուր 498
  Աղատուզլաս 500
  Աղբերակս 500
  Ամմաուշ 500
  Այղրգյոլու 500
  Անքիալես 500
  Բեկզատ 500
  Բեշբարմաղ 500
  Բեստենեհ 500
  Գորիսի սարավանդ 500
  Դովլիա (առվակ) 500
  Դրագետ 500
  Էբրիկա (գետակ) 500
  Ածանաձոր 502
  Ամմաշտուբի 502
  Անտիոքի դուռ 502
  Ապարխուլա 502
  Ապիտայգ 502
  Արանա (ճանապարհային կայան) 502
  Արգիջի 502
  Արսլանի լեռնանցք 502
  Գելգենթութ 502
  Գյուզան 502
  Գուզութանմազ 502
  Գուրջու Խութ 502
  Դեղկանց ձոր 502
  Թանղրըհամամը 502
  Ադուրչա (առվակ) 504
  Ալվա 504
  Ամմիսդա 504
  Ասլանլուի լեռնանցք 504
  Արզանի 504
  Բազմին 504
  Գելի Գեղ 504
  Գյորունզե 504
  Գյուրջուբողազ 504
  Երկաթաղբյուր (աղբյուր) 504
  Զինջիրլու (լեռնաբազուկ) 504
  Էմլեկլի 504
  Թայադաշ 504
  Ակդաղ Մադենի 506
  Ակռի քար 506
  Աղբերիքան 506
  Այրիսու (ձմեռանոց) 506
  Բալըգ (լճակ) 506
  Բուլտախեթ (գետակ) 506
  Բուռկանոս 506
  Գեչլու Ադասի 506
  Գեսնե 506
  Գոճոձոր (ձոր) 506
  Դիրեջլի 506
  Դիցգեղ (առվակ) 506
  Զյուլթափա 506
  Թաթլո աղբյուր 506
  Աբալան 508
  Աղքանի լեռներ 508
  Առիղլիչայ 508
  Արքաղան 508
  Բաբա Ղարադաղ 508
  Բարձր Քար 508
  Գեջադաղ 508
  Գյուհերչիլերի հանք 508
  Գյուղի տակ 508
  Գոհթալա (ձմեռանոց) 508
  Էվջանի 508
  Թոդորակ (լճակ) 508
  Աղանան 510
  Աղիզա 510
  Ամզիտ (գետ) 510
  Անգեղաձոր 510
  Արսանիաս 510
  Բագիր (գետակ) 510
  Բազաբունա ձոր 510
  Բողաքար 510
  Գարա (լեռնագագաթ) 510
  Գոմաց ձոր 510
  Գուշ Թափասի 510
  Գվագվա 510
  Երգենց (առվակ) 510
  Էիլենջեի լեռնանցք 510
  Էրհաջի 510
  Թարգմանչաց վանքի աղբյուր 510
  Աղզուր 512
  Անթախու գետ 512
  Ապաս (լեռ) 512
  Արեգնու դաշտ 512
  Արըխ-Յազիսի 512
  Արսինոս 512
  Բաշիդաղ 512
  Բասուտ 512
  Բիտ Աբդադանի 512
  Բուրաթափա 512
  Գոլուրտ 512
  Գռըշիկ 512
  Զապուղ 512
  Թբախնուտ 512
  Ազգյուդա (լիճ) 514
  Ալարապ 514
  Ակռավար 514
  Աղթանց փոս 514
  Աղմամի 514
  Ամուգ 514
  Առապատ 514
  Առնիո 514
  Արտավանական գետ 514
  Բարդականլու 514
  Բիզիջիկ 514
  Բհեգմա 514
  Բուղդադուզի 514
  Գելենի 514
  Գեհենի տափաստան 514
  Գոյուն Դաղ 514
  Դյուզկոմ 514
  Աղբրիկ (առվակ) 516
  Ամերուտ 516
  Ամըկ 516
  Այվանլի 516
  Ավանես 516
  Բարախլու 516
  Բոռոտու ձոր 516
  Գիլիա 516
  Դալիլի 516
  Ըղտանբակ 516
  Թալնա (աղբյուր) 516
  Թելլա 516
  Հոռե բերդ 516
  Ազազեռանդ 518
  Ալիդաղ (լեռ) 518
  Ամասե 518
  Ամպարեք 518
  Անտիկրագոս 518
  Աջիլմա 518
  Արազդայանի դաշտ 518
  Արսլանթեփե 518
  Բեգլարբեկի Յայլա 518
  Բոստանսու (լեռ) 518
  Գյունեի Փաշա 518
  Գոմերի հանդ 518
  Գուլիբաղդադ 518
  Գուրղան 518
  Դերիդաղ 518
  Դուրան դաշտ 518
  Երևանի քարհանք 518
  Աբով 520
  Ալթուն Գեդիկ 520
  Այղրանի թալա 520
  Ավանաքար 520
  Բայազետ Աղա 520
  Բերդի դոշ 520
  Բերդի ձոր (ձոր) 520
  Գեդաղ 520
  Գետաձոր 520
  Գոլխիտ (գետակ) 520
  Դախամոբի 520
  Դելիչայ 520
  Դյուց 520
  Էլխոջա 520
  Էրեֆեի կամուրջ 520
  Աբուլ Մեծ 522
  Ալիշան (լճակ) 522
  Անաղըչդարասի 522
  Ավսարակ 522
  Արջուքոփ 522
  Բալթա Դարասի 522
  Բավրիե (առվակ) 522
  Բիլ Բուլան 522
  Գյամիլ Կայ 522
  Գյուվերչինլիք 522
  Եղիովիտ (գետակ) 522
  Զամուա (լիճ) 522
  Ըլղընչայ 522
  Թավաքյալի 522
  Աղմահմեդլու 524
  Անդըրուն 524
  Անտիկրակ 524
  Արզեն (գետ) 524
  Արուճի կիրճ 524
  Բաբանեխի 524
  Բզովդալ 524
  Բոյամաղարա 524
  Գառնուտ (ձմեռանոց) 524
  Գեչիսու 524
  Գյոլեր 524
  Գոգինձեբի 524
  Գոմի ձոր 524
  Եղնահատոց 524
  Էլբեզ 524
  Էոպեք 524
  Կոթկաքար 524
  Ալիջա (գետակ) 526
  Ականք (գետակ) 526
  Ահարբաշի 526
  Աղաջքիսե (լեռ) 526
  Աղբաշիյուրդ 526
  Աղինձոր 526
  Աղմահմեդ 526
  Անագգյունեյ 526
  Արտվետի 526
  Բզնունյաց կղզիք 526
  Բոստանի Թալա 526
  Գլուխ Ծակ 526
  Գորկա Օստրայա 526
  Գութանքար 526
  Գռնավուկ 526
  Դաշտիկ 526
  Դվիրիս 526
  Դևրեզ 526
  Էյրիքյոփրու 526
  Էրթիկ 526
  Թխիլվան (գետ) 526
  Թյու 526
  Աբովի 528
  Ազիրու 528
  Աժնուր 528
  Աղբոթան 528
  Աղբովանաց ծով 528
  Անդրկլոս 528
  Անչինգիլ 528
  Ավեյ 528
  Արբաթա 528
  Արու բլուր 528
  Բահարլը (լեռնարոտավայր) 528
  Գարդաման (լեռ) 528
  Գեչի Դարասի 528
  Գոթիք (գետակ) 528
  Գող Յուրդ 528
  Թախչագոմ 528
  Օկոն 528
  Աբուրզանի 530
  Ալինջայի գետահովիտ 530
  Աղի լճակ 530
  Աղիլու 530
  Բեշ Խան 530
  Բերդի աղբյուր 530
  Գյանզակյալ 530
  Գյոգդաղ (լեռնագագաթ, Փոքր Կովկաս լեռնահամակարգ) 530
  Գյուղրվանց գետ 530
  Գյոքջալի (գետ) 530
  Գոմալի 530
  Գուլո Ռեշան 530
  Գուշթափա 530
  Դաիրմանդաղ (լեռնագագաթ) 530
  Էվերեկ Թևե 530
  Թերջիլ (լեռնագագաթ) 530
  Ալթունթաշ (լեռ) 532
  Ախրզաման (հովիտ) 532
  Ավաղու բինա 532
  Արթվա Սուլի Սերայի 532
  Արտեր 532
  Արրասս 532
  Բալդիրջան 532
  Բալխար Մացրա (գետակ) 532
  Գազերու ձոր 532
  Գոշուն Դաշ 532
  Եկեղեցու Ղաշ 532
  Զեկարի լեռնանցք 532
  Զիվինի Ջերմուկ 532
  Խոցերու ջուր 532
  Օկրոկվաբի 532
  Օմյուկ 532
  Աղգյոլ (Լեռնային Ղարաբաղ) 534
  Աճանան (ամրոց) 534
  Ամիրզաքար 534
  Բալըկ (լճակ) 534
  Բեգդաղ 534
  Բոնտացան 534
  Գանկալ 534
  Գեղարդի արգելոց 534
  Դյուբուր 534
  Դուռնալու 534
  Երևնախաչ (բլրակ) 534
  Թեժլար 534
  Աբուլ Ջևիզ 536
  Ալասինեց 536
  Ախորեն 536
  Այգեստան (բլուր) 536
  Այրլանբաշի 536
  Արփադաղ (կղզի) 536
  Բազարչայի ջրանցք 536
  Բաքուլյան 536
  Բերդարավասու 536
  Գերմեգի 536
  Գըռըխթափա 536
  Գյումուշբուլաղ 536
  Դատիլիդաշ 536
  Դեհլե 536
  Զռնեխ 536
  Ալթաղաջ 538
  Ատմեկ (լեռ) 538
  Արծվի բույն 538
  Արջնքարակտեր 538
  Բակսաձե 538
  Բարքդարա 538
  Բաքսու Թալա 538
  Գետիկդաղ 538
  Գյոքսիգյոզալ 538
  Գոռաթիս Ծղալի 538
  Գոռեր 538
  Գութանի 538
  Զատոյան Չալիգլար 538
  Զունուս (գետ) 538
  Թավուքդաղ 538
  Կուրաքսի 538
  Աղերով 540
  Աղի ջրեր 540
  Այծսան (հովիտ) 540
  Այնըբրըղը 540
  Բաշուրաջուր 540
  Բերգավենդ 540
  Բեքրենի անցք 540
  Բիլկալեն 540
  Բիտ Տասուրսակի 540
  Բլդաջուր (գետակ) 540
  Բուջակ Իլիջասի 540
  Գելիեընգըվը 540
  Գերդաղ 540
  Գլինա Բելայա 540
  Գոչ Դաղ 540
  Դարասի գոմ 540
  Երդմնկաչայ 540
  Էմլիկ 540
  Աբնուլուանի 542
  Ալիբարդազ 542
  Ապակլի 542
  Արամի բլուր 542
  Արըլ 542
  Բաշյուրդ (լեռնահամակարգ) 542
  Բարսի (ճանապարհային կայան) 542
  Բեկշեհիր 542
  Բեմաթալա 542
  Բեքջիլիր Դերեսի 542
  Գազաբադ 542
  Գայլակապ 542
  Գաջահանք 542
  Գարթըզ 542
  Գեչի Բելի 542
  Գևորգավան (հանդամաս) 542
  Զաղիձոր Վերին 542
  Էլմալի Օլուկ (լեռնանցք) 542
  Աբաթեյ 544
  Ալնջըկ 544
  Ակդեիրմեն 544
  Անտաձոր 544
  Բաբադերե 544
  Բազիրկյան 544
  Բբխան 544
  Գարասու (ձմեռանոց) 544
  Գետսամանի 544
  Գերդինա 544
  Դմանիսի լեռնաշղթա 544
  Եղեգիսի դաշտ 544
  Զանաձորի ջրանցք 544
  Զիգագ (հրվանդան) 544
  Էգաձոր (գետակ) 544
  Ազաբլի 546
  Աղ (լճակ) 546
  Անզավ (գետ) 546
  Ավտելքուհ 546
  Բեծ (առվակ) 546
  Գաբլոր 546
  Գայլի դուռ (լեռնանցք, Վիրահայոց լեռներ) 546
  Գերուսչայ 546
  Գող (լեռ) 546
  Գուլուկ 546
  Գումլը (լեռ) 546
  Դեմիբուլաղ (աղբյուր) 546
  Դոմադամ 546
  Զինարեք 546
  Զոբար 546
  Թել Էրմեն 546
  Հետսանկ 546
  Օրթայալ 546
  Ազանի 548
  Ալիբաբա (լեռ) 548
  Ալլաբրիա 548
  Ախտա (երկաթուղային կայարան) 548
  Ախտա (լեռնանցք) 548
  Ակուտա 548
  Այազլու-սարայ 548
  Աջաշդերե 548
  Բազի 548
  Բոյուքչայ 548
  Գետահատան 548
  Գյոլի Ականջ 548
  Դուրկինդաղ 548
  Երասխու գետ 548
  Էյուք Բելի 548
  Թախտեն կամուրջ 548
  Ծաղկոցաձոր (գետակ) 548
  Աբրայինանք 550
  Աղմազար 550
  Այրիքար օյուխլու 550
  Անդրիկոս (լեռ) 550
  Ավետյաց խաչ 550
  Բարեում 550
  Բիզանդաղ 550
  Բիտ Կարի 550
  Բուդուր (լեռ) 550
  Գաղտովիտ 550
  Գլապուն 550
  Գովզան 550
  Գուլիբաբա 550
  Օլութափա 550
  Աբեդուստի Մարի 552
  Ախտի (լեռնագագաթ) 552
  Ակնիկաձոր 552
  Արեգնու գլուխ 552
  Բութ Ամեն 552
  Գյանուտ 552
  Գրաուվքա 552
  Դաշյաթաղ 552
  Դովրաքար 552
  Եգանչայ 552
  Աղբյուրի դուռ 554
  Աղբուղ 554
  Ապողնակի լիճ 554
  Բարակետ (առվակ) 554
  Բորե 554
  Գավախ Թափա 554
  Գարեգետ 554
  Գելիյուրդ 554
  Գեղուտի կամուրջ 554
  Գըչոըղ Քյոփրու 554
  Գիրգոպ 554
  Գյոկչայ (գետ) 554
  Գյոքդերե 554
  Դեզիրուտ 554
  Զաղիձոր Ներքին 554
  Զզվի քար 554
  Էշակ (կղզի) 554
  Թաղլույաթազ 554
  Ալձի 556
  Ախտից ձոր 556
  Աղարյամ 556
  Աղբերաձոր 556
  Աղքիլիսաչայ 556
  Ամուդուկ 556
  Այրիջա 556
  Առվի ձոր 556
  Ավսալ 556
  Արամաջիկ 556
  Բեդրուջի 556
  Բովաձոր (ձոր) 556
  Բուդաղի ձոր 556
  Գյանգյան Գյալին 556
  Գյոզդարա 556
  Գյուլեք Մաղարա Փունար 556
  Գյունեյ Փոքր 556
  Գնիշին ձոր 556
  Գոդերձական (լեռնանցք) 556
  Գորգացեի (գետակ) 556
  Դերբենդ Ի Սիս 556
  Երիցու գետակ 556
  Զերկան Ակ 556
  Զևգմայի կամուրջ 556
  Օխչի (հանքավայր) 556
  Աբլար (Ախալքալաքի գավառ) 558
  Աղվեսի քար 558
  Աքունդեր 558
  Բալդրղան 558
  Բիլան (լեռ) 558
  Գելբոն 558
  Գերան Չայ 558
  Գիլոկանդաղ 558
  Գյուլի Թալա 558
  Գոմեր (հրվանդան) 558
  Գոշը Գոփարան 558
  Գուզալդարա (ձորահովիտ) 558
  Գուրգեն Բարձր 558
  Զառնապետի գետակ 558
  Փազարճըգ (գյուղ) 558
  Օրդակ 558
  Ալանդաղ 560
  Ամպեր (գետակ) 560
  Ավելիզ 560
  Արջամատու Մարին 560
  Արփա-Ուչուրումու 560
  Բադարեցոց ձոր 560
  Բաղըրսու (գետ) 560
  Բաղրասբելի 560
  Բաղրու Քուհ 560
  Բաշգյադիկլար (երկաթուղային կայարան) 560
  Գավաշ (սարավանդ) 560
  Գիզիլբունդա 560
  Գոթիմերիա 560
  Գրյակո 560
  Դիտ 560
  Զառների ձոր 560
  Թալեդ 560
  Աղնավաթ 562
  Անայքյոյ 562
  Առնուսար 562
  Ասլանղայա 562
  Արղեոս 562
  Արղնո ծովակ 562
  Արչագ 562
  Բակիր 562
  Գդրևետ (գետակ) 562
  Գլուլական 562
  Գյալու ձոր 562
  Գոդրախևի 562
  Գուլիկ 562
  Գունաշ 562
  Դարայուրտ (հանքային աղբյուր) 562
  Դիդիվանք 562
  Էյլախլար Բուլաղ 562
  Էնջաբունջակ 562
  Թոբորովան (գետ) 562
  Ագարա (առվակ) 564
  Աղեգաձոր 564
  Աղունասար 564
  Աջիչայ (գետ, Արաքսի ավազան) 564
  Ավազ (հովիտ) 564
  Բաղաց ձոր 564
  Բուջակ (գետակ) 564
  Գարըքյորփի 564
  Գիլկ 564
  Գյալինկայա (լեռնագագաթ) 564
  Գյառգյառ (անտառակ) 564
  Գյոլեի անտառ 564
  Գոչուն (գետակ) 564
  Դաստագիր (հանքային աղբյուր) 564
  Խորխունջաձոր 564
  Ճգնավորների աշտարակ 564
  Ալ Խաուզատ 566
  Անգուսու 566
  Անդըրընսու 566
  Ավազախոռ 566
  Արկանաձոր 566
  Արղանա (գետ) 566
  Արճիշակ (լիճ) 566
  Բարսղաբլուր 566
  Բոյաճի 566
  Գամրա 566
  Գայնարճա 566
  Գանճո ձոր 566
  Գարամորուք 566
  Գարատաղ 566
  Գերակչայ 566
  Գոմըկ 566
  Դողադաշտ 566
  Դոմուսչայ 566
  Ալիքյոթան 568
  Աղանռոտ 568
  Աղբերի 568
  Արեգլի 568
  Արփադարասի (վայր) 568
  Բալխլը 568
  Բահլ (գետակ) 568
  Բիբկի լեռ 568
  Բիտզվալղաշ 568
  Բուղդաշեն (լճակ) 568
  Բունդուկ 568
  Գալպուրճու 568
  Գելյանլի 568
  Գեշդաղ 568
  Երեքգագաթյան 568
  Զեյնալ (ձմեռանոց) 568
  Թիրտոմա 568
  Թոնդուրեկ (գետակ) 568
  Ալագյազ (ձոր) 570
  Աղվեսի ձոր 570
  Արսիու 570
  Աքսուլա 570
  Բաղչաձոր 570
  Բեյլանգեչիդի 570
  Բիտհանդիպլուհի 570
  Գաբի քար 570
  Գանձափարախ (լեռ) 570
  Գեդուկի Դելեզի 570
  Գելդաղ 570
  Գեճիկ 570
  Գինճ 570
  Գյալուքոփ 570
  Գուրչաթի (գետակ) 570
  Գրսա Գյադուկ 570
  Դարբնանց գոմեր 570
  Դարիմդարասի 570
  Դեճեր 570
  Զորավորի ձոր 570
  Թարփանմազ 570
  Օխորբերդ 570
  Ալիմահմեդ (լեռնագագաթ) 572
  Ալչինդաղ 572
  Ախկոմ 572
  Աղանդռոտ 572
  Աղավյուրդ 572
  Այնի-քյուրաթ 572
  Ապումարախ 572
  Ապրանուց ձոր 572
  Արան (ճանապարհային կայան) 572
  Արթիգապատ 572
  Արկևթոս 572
  Բաղր 572
  Բեգիջանի դաշտ 572
  Բերդերու աղբյուր 572
  Բինգյուլ Գյոլ 572
  Բոլոսարի 572
  Գադիրդամ 572
  Գիչիկոմ 572
  Գիրեֆտադաղ 572
  Գյա Ի Գեսթիրի 572
  Գյոզբել 572
  Գոմուր (գետակ) 572
  Դորթքիլիսայի առվակ 572
  Դուռնա (լեռ) 572
  Երկաթասար (բլուր) 572
  Զինդաշտ (հանքային աղբյուրներ) 572
  Էշքենիրի 572
  Էրեմես 572
  Թաշուջա (ծովախորշ) 572
  Թաչովան 572
  Թավկալա 572
  Թեկարեզե 572
  Թեջեր 572
  Ծաղկաքարի ջուր 572
  Կանգվար (ամրոց, Գուգարք) 572
  Աբասբուլաղ 574
  Ալաքբերի լեռնաշղթա 574
  Այինիկոլա 574
  Ապտեհեր 574
  Ավթարան 574
  Բաբուխտու 574
  Բեզոքար 574
  Բելասու 574
  Բերդեսուր (գետ) 574
  Բերդուս չայ 574
  Բուդաղի 574
  Գամդինչայ 574
  Գյավուրդաղ (լեռնաշղթա) 574
  Գյումբեր 574
  Գուտենի (ձորահովիտ) 574
  Դամջալի (լեռ) 574
  Դողանսու 574
  Զորդարասի 574
  Թախթգոմ (գետ) 574
  Թավթավ 574
  Արճակ (լեռ) 576
  Բիչանակի օդերևութաբանական կայան 576
  Բուլղարմադեն 576
  Բուրալան (բլուր) 576
  Գիրե Բալավանթեփե 576
  Գյուլեքսու 576
  Գյումուշդաղի լեռներ 576
  Գուռուչայ (գետակ) 576
  Դալարագեղ 576
  Դալիղարդաշ (գետակ) 576
  Դաշտաձոր 576
  Եղաթափա 576
  Ամադանայի լեռներ 578
  Ասորվոց դաշտ 578
  Բաղիրխան 578
  Բուռուտ Կայասի 578
  Բրջո Ղլիճ 578
  Գայմաս 578
  Գոմեր (ձմեռանոց, Ալթուն գետակ) 578
  Դարբենք Վերին (առվակ) 578
  Դարպաս (սարավանդ) 578
  Դեղձնուտ (ձմեռանոց) 578
  Դոսխ 578
  Դևեբոյնի լեռնանցք (Պոնտական լեռնահամակարգ) 578
  Երախու գետ 578
  Թեքման (ձոր) 578
  Ամիրան 580
  Այարան 580
  Անդրուն (գետ) 580
  Առնջի գետ 580
  Արսլանդաշ 580
  Բաբա Թեքիյե 580
  Բեգլի Ահմեդ (երկաթուղային կայարան) 580
  Բողազոձոր 580
  Գագիկ թագավորի աղբյուր 580
  Գարա Գափու (լեռնանցք, Տավրոսի լեռնաշղթա) 580
  Գեղաղբյուր 580
  Գյոլա Հայրան 580
  Գյունեյ Մեծ 580
  Գոշ (լեռնագագաթ) 580
  Գոչան (լեռ) 580
  Դյուլդյուլ Փոքր 580
  Եզիդխանե 580
  Էրշան 580
  Թեթև աղբյուր 580
  Տոսքիկյան լեռնաշղթա 580
  Ագրանե 582
  Աթդաղ 582
  Ալադին (լեռ) 582
  Ալթըկարիե 582
  Ալիդաղի լեռներ 582
  Ակաղբյուր 582
  Ակուտկայա 582
  Աղի ջուր 582
  Աղյազըշ 582
  Ամարաթների քարայր 582
  Արբիկ 582
  Արըխ 582
  Բաբուլ (լեռ) 582
  Բաշքեյ (սարահարթ) 582
  Բարդատ 582
  Բեշիգլիդաղ 582
  Գավալա 582
  Գիժդարա 582
  Գյոլ Զիարաթ 582
  Գյունուշխանա (լեռնագագաթ) 582
  Գոթիս (գետակ) 582
  Գուզովա 582
  Գրդետի 582
  Դասենան Գյոլ 582
  Դարագլուխ 582
  Դելիըրմակ 582
  Եղնիկասար 582
  Զագատու 582
  Թախտ (գետ) 582
  Թաղաքար 582
  Ագնիաս 584
  Ալամոթ 584
  Ախսիփիրալի 584
  Ահար (լեռ) 584
  Աղգյոլ (Բայազետի շրջան) 584
  Աղնտուն 584
  Աղտ (լեռ) 584
  Աղրջա 584
  Արզանսու 584
  Արթիկ (լճակ) 584
  Բեբելի 584
  Բեգլեր Դերեսի 584
  Գազբոյլի լեռնանցք 584
  Եբրանց 584
  Օմալա 584
  Աբիսիր 586
  Աղբյուրի-սար 586
  Ամուս 586
  Անզովի (գետ) 586
  Ավչակույու 586
  Արալ (գետ) 586
  Արխաշեն 586
  Բագուտ (լեռնագագաթ) 586
  Բաշ Օլուկ (լեռ) 586
  Բերլիկ 586
  Բիտ Կարզիբեկու 586
  Բորչխա (գետակ) 586
  Գարագան 586
  Գարաման 586
  Գերինդաղ 586
  Գըրքբուլաղ 586
  Գյավուրդաղ (լեռ, Ամանոսի լեռնաշղթա) 586
  Գյոլյոնղութ 586
  Գյուռ Մանանա 586
  Գյոքդիլիի լեռնաշղթա 586
  Գուշտաղա 586
  Գուրուլա 586
  Դաշբուլաղ (գետակ, Ախուրյանի համակարգ) 586
  Դատյան 586
  Դրիշիկի բլուր 586
  Աբդուլիգեղ 588
  Ալթիպարմագ 588
  Ակամիր 588
  Ականջացավի աղբյուր 588
  Աղ (աղբյուր) 588
  Այղռ 588
  Անակոփիա 588
  Անդամ (լեռ) 588
  Բերկրիի հյուքյումեթություն 588
  Բզուբզուո 588
  Բինգյոլ (աղահանք) 588
  Բիտ Տարանզայի 588
  Բոլդաղ 588
  Բորնջիկ (լեռնագագաթ) 588
  Բուլանըկ (գետակ) 588
  Գալուֆդաղ 588
  Գյավուրդաղի լեռնաշղթա 588
  Դաբածվրիլի (լճակ) 588
  Դաշքաշ 588
  Դեմիրղռան 588
  Զանգեզուրի պղնձահանքեր 588
  Թիվի (գետակ) 588
  Սինորա (հովիտ) 588
  Ազալու 590
  Աղգյոլ (Լեռնային Կիլիկիա) 590
  Աղթափա (լեռնագագաթ, Վայք) 590
  Այարչայ 590
  Ապոլում 590
  Ավաս 590
  Ավրեմիտ 590
  Արաքսե 590
  Բաջի Ղարդաշ 590
  Բարսումի ջուր 590
  Բեյուկ Դերե 590
  Բջնաղ 590
  Գանձաձոր (գետակ) 590
  Գինդես 590
  Գյադուկչալ 590
  Գյոլբաշը (ճանապարհային կայան) 590
  Դաշտոկ (սարավանդ) 590
  Դելեկ Դերեսի 590
  Դեյիրմե Քյոյու 590
  Դիմահարու կամուրջ 590
  Դուլդու 590
  Դուշաղ (ձմեռանոց) 590
  Երեցի ձոր 590
  Ալիբեկդաղ 592
  Ալչադաղ 592
  Ակատքար 592
  Աղալիման 592
  Այնրըդաղ 592
  Արտուստ 592
  Արփաթափա 592
  Բազբար 592
  Բալլուջա (լեռ) 592
  Բակտանք 592
  Բդնի 592
  Բեյրիմաս 592
  Բիլմեջե 592
  Բողաբլուր 592
  Գարկըլար 592
  Գարնի Քյոփրի 592
  Գելփոշ Դերեսի 592
  Գյոգ (լեռ) 592
  Գյոգչեդաղ 592
  Դաշբուլաղ (գետակ, Երնջակի վտակ) 592
  Դաշմա 592
  Դողոդաղ 592
  Ենգուսներ 592
  Զամպ 592
  Թեքիրի ջուր 592
  Ուբե (գետ) 592
  Աղբույրատնիք 594
  Աղջադաղ (լեռ) 594
  Ավանափոս 594
  Ավզատ 594
  Ավող (գետակ) 594
  Ատտաղ (լեռ) 594
  Աքսու (գետ) 594
  Բադա (գետակ) 594
  Բալայքյուրակ 594
  Բայախան Գյադուկ 594
  Բերդատեղի Մատ 594
  Գյոյ Դաղ 594
  Գոլա Ների (լճակ) 594
  Դալվներ 594
  Դահառլու (երկաթուղային կայարան) 594
  Դարքունանդ 594
  Զիֆկյար 594
  Թարմաշ 594
  Թաքնալի (ձմեռանոց) 594
  Աբուլիանե 596
  Ալթուն 596
  Աղբաշ (ձմեռանոց) 596
  Աղթամարի խորշ 596
  Ամիկ 596
  Ավանա Կարան 596
  Արուա 596
  Բալըղ 596
  Բաղդաղ 596
  Բերլաս 596
  Բուռմա 596
  Գավառա Գյադուկ 596
  Գարաչայ (գետ, Եփրատի ավազան) 596
  Գարասուր 596
  Գիլիսելի 596
  Գոզլու (գետակ) 596
  Գրեսոր 596
  Զիգանայի լեռնաշղթա 596
  Էգանաթ 596
  Ալլահերի 598
  Ալոճիձոր 598
  Աղահյուսեին-յուրդ 598
  Աղրիքար (լեռնագագաթ) 598
  Ամուտեղ (լեռ) 598
  Այղրի 598
  Անդակ (լեռ) 598
  Արծվամարգ 598
  Բենովշալի 598
  Բլքիգլուխ 598
  Բուժունյաց լեռնաշղթա 598
  Գաբաղթափա 598
  Գարաքյորփլու 598
  Գյոլ Քոշան 598
  Գյուղրվանց 598
  Գյունազ Գյորմազ 598
  Գուսկ Փունար 598
  Դալուդաղ 598
  Դարաշամբ (կիսակայարան) 598
  Երկաթահատաց ձոր 598
  Ագարակ Հռովմա 600
  Ակգյոլ 600
  Աղփունղար (աղբյուր) 600
  Ամանուռ 600
  Ամպռնի 600
  Այդար 600
  Այրիջա (հանքային աղբյուր) 600
  Անզով Այրիք (քարայրներ) 600
  Անթախու սար 600
  Ավազյաց խոռ 600
  Ավխորկնի 600
  Ափաչայ 600
  Բարզանջա 600
  Բեքարօղլու 600
  Բուղուրչայ 600
  Գեշմալիք 600
  Գյումգում (գետակ) 600
  Գոդալա 600
  Գոշմ 600
  Ելփինի կիրճ 600
  Երազանք (արհեստական լիճ) 600
  Զորիի քարայր 600
  Աղդաշ (աղբյուր) 602
  Ապարիսական 602
  Առնվորա 602
  Արջաքար 602
  Արսիանի լեռնանցք 602
  Բալախոռ (դաշտ) 602
  Բաղարսըղ 602
  Բաշ Օլուկ (լեռնանցք) 602
  Բաշդերբենդ 602
  Բացբերան ձոր 602
  Բիտ Հիրմանի 602
  Բիտ Սանգի 602
  Բրուշ Խորա 602
  Գյոգթափա (լեռ, Մռավի լեռնաշղթա) 602
  Գյունեյ (ձմեռանոց) 602
  Դեմիրդաղ (բլրաշարք) 602
  Դիվաձիեբ (առվակ) 602
  Թալաջուր 602
  Թիքման (լեռ, Պոնտոս) 602
  Ազվերթ Գյադուկ 604
  Ալոֆդաղ 604
  Ալքանա 604
  Ակկայայի լեռնաշղթա 604
  Աղեն նահատակ 604
  Ամրովա 604
  Այադիթաղա 604
  Աշոտաձոր 604
  Արաքսես 604
  Արջաձոր (ձոր, Ազատ գետ) 604
  Արջգլոր 604
  Բակշանց 604
  Բառնալիքթեփեսի 604
  Բեկրազ 604
  Բերզին 604
  Բուզկուշ 604
  Գյոզլի Գյադիկ 604
  Գյումուշխանե (հանքավայր) 604
  Դաբաճմերիկ (առվակ) 604
  Դատամիսա 604
  Զարգունի 604
  Զերբե 604
  Էգրիս (գետակ) 604
  Թափախան 604
  Թոթորե (գետակ) 604
  Ֆիջե 604
  Ախանջա 606
  Աղաջքիսե (գետ) 606
  Աղջա (աղբյուր) 606
  Ամազոնների աշտարակ 606
  Անսուր (գետակ) 606
  Անտոն (իջևան) 606
  Աշոտաշեն 606
  Աչառի ծմակ 606
  Առնոս (առվակ) 606
  Ավրաղ 606
  Արանգաս 606
  Արաքսեն 606
  Արեգունվո գետ 606
  Բազարջըղի հարթավայր 606
  Բազրգյան (լեռնանցք) 606
  Բինար Բաշի 606
  Գելիեգուզան (ձոր) 606
  Գյարդ (հանքային աղբյուր) 606
  Գուլախ Դաղ 606
  Գումայ Կայա 606
  Գուրուշլու 606
  Դամերիխ 606
  Էգնոց (գետ) 606
  Թահար (գետ) 606
  Թեզեփեդերե 606
  Թերևեթ 606
  Հովիտ (աղբյուր) 606
  Օսպեթլ 606
  Աիուբակ 608
  Ալեկանց (լեռ) 608
  Ախտինքներ 608
  Աղտատ (լեռ) 608
  Այղրգյոլ (լճակ, Սիփան լեռ) 608
  Ավարայր (դաշտ) 608
  Արփադերե 608
  Բայազետ Աղա Դաշլարի 608
  Բաշյուրդ (Փոքր Կովկաս) 608
  Բլութան (գետակ) 608
  Բոգլեսի 608
  Գուդեն (գետակ) 608
  Դարբ Ալ Կանկարում 608
  Դրամի լեռնաշղթա 608
  Եղիշե Առաքելո գետ 608
  Եմեքլի 608
  Զեռնակատար 608
  Էգրիչայ 608
  Թանդուրեկ (գետակ) 608
  Թավրիզի դուռ (քաղաքադուռ, Վան) 608
  Սպիտակ ջուր 608
  Աբիբոս 610
  Ալաբալա (գետ) 610
  Ավի էլի 610
  Արություն 610
  Արևգյուն 610
  Բազարջուղ (քարավանատուն) 610
  Բալուջա (գետակ) 610
  Բարխանդ (գետակ) 610
  Բձնի Թալա 610
  Բուշաղ 610
  Բուրիսա 610
  Զարթենիս (առվակ) 610
  Էրոց (բլուր) 610
  Թեքմադաշ 610
  Ալթունդաշ (անտառ-պուրակ) 612
  Ասլան (իջևան) 612
  Արփաչայիր (վայր) 612
  Բարբարետ 612
  Բեշքիլիս (հանքային աղբյուրներ) 612
  Գարասեիդ 612
  Գելուտ 612
  Գետակցիք 612
  Գյառգյառ (ձմեռանոց) 612
  Գոլորշտինքար 612
  Գոնդիո 612
  Գորխան (լեռնագագաթ) 612
  Գորնիս (գետ) 612
  Եկեղյաց Փող 612
  Ադամանց քար 614
  Ալեուս (գետակ) 614
  Աղվեսի բներ 614
  Ամգու 614
  Ավզրավ 614
  Արկտա 614
  Արղնիի ծով 614
  Բաբադեմ (լեռ) 614
  Բաբելդաղ 614
  Բաղդադ (լեռ) 614
  Բաղըրսըխ (գետ) 614
  Բարանա (գետակ) 614
  Բեյդաղ 614
  Բերդուս (անտառ) 614
  Բիտ Ումարգի 614
  Բյուրասպի լեռ 614
  Գեդուկ 614
  Գյամիշքյանդի 614
  Գյուսու 614
  Գոզլուք 614
  Գվարա 614
  Դավագրուն 614
  Դավութլու (բլուր) 614
  Եդդիդարալար 614
  Երեք եղբոր լեռ 614
  Զաբ 614
  Զառիստ (սարեր) 614
  Թալնա ջուր 614
  Թոլգոմ (գետակ) 614
  Մեծքար 614
  Ֆարխանս 614
  Աղբուլաղ (Կարսի մարզ) 616
  Աղօյուք 616
  Այդարասի (գետակ, Կարսի մարզ) 616
  Արյունոտ գյադուկ 616
  Արջանի լեռ 616
  Բեդեշինա 616
  Բողազքյասան (ձորակ) 616
  Բոյուք Գյունեյ (գետակ) 616
  Գայլ (գետ, Եփրատի ավազան) 616
  Գեղուտ (գետակ) 616
  Գիրեսուր 616
  Գիրնի 616
  Գյամբար Բաբա 616
  Գյոլյայլաղ 616
  Գնդուռ 616
  Գոթաձոր 616
  Գևորգ Գյոլ 616
  Դեիրմեն Դերեսի 616
  Եդդիբուլաղի լեռներ 616
  Ենիջե (գետ) 616
  Էրտիջ (լեռ) 616
  Թառամ 616
  Թափադիբի (բլուր) 616
  Աբաղանց գոմեր 618
  Աբարդի (լեռնանցք) 618
  Ալաբալըղ (գետակ) 618
  Ալադաղ (լեռնազանգված) 618
  Ալաջասու 618
  Աղաթափա (ձմեռանոց) 618
  Աղբակ (գետ) 618
  Աղրիկալա 618
  Ավերկտալեռ 618
  Ավսիդ (առասպելական երկիր) 618
  Արածանու կամուրջ 618
  Արաշին (լեռնագագաթ) 618
  Արխաշին (գետ) 618
  Բուղուլու Կայադաղ 618
  Բուտ Կալա 618
  Բրտանոց (ձորակ) 618
  Գելոյի ձոր 618
  Գելոյիձոր 618
  Դագորոլթեփեսի 618
  Դավրախութ 618
  Դիրեկ Օնդեսի 618
  Երեք թութակ 618
  Զեյթուն (հրվանդան) 618
  Թամբին Սըրտ 618
  Անայնեյ 620
  Արզաբիա (լեռնաշղթա) 620
  Արճիան 620
  Բարակաձոր (ձոր) 620
  Գավրիկուն 620
  Գարելայի դաշտավայր 620
  Գերջանիս (գետ) 620
  Գոմեր (ձմեռանոց, Դիլիջան) 620
  Գոռե 620
  Դամալվիայի լեռնանցք 620
  Դարադոքս 620
  Դումլու (առվակ) 620
  Զիկարի (լեռնանցք) 620
  Զիմարա (գետ) 620
  Էլիդարա (գետ) 620
  Էրիկ Դարա 620
  Թեթրիկվա 620
  Աթաբայի լեռնաշղթա 622
  Ալիխուջուր 622
  Աղգյոլի 622
  Առընդեղ 622
  Աստականա 622
  Բագինա (լեռնարոտավայր) 622
  Գաչա 622
  Գեկ 622
  Գյուլ Մահմեդչայ 622
  Գյուլլիթափա 622
  Գյուջիր 622
  Դարպաս (ձորահովիտ) 622
  Դեգիրմեն 622
  Դիրմեզիհ 622
  Դութխու 622
  Էնդերես (գետ) 622
  Էրքենիս (գետ) 622
  Թիփլվան 622
  Ֆիս (բերդ) 622
  Ազապլը 624
  Ալունձոր 624
  Ամբար (ձմեռանոց) 624
  Ավեղ աղբյուր 624
  Արարոց սար 624
  Արենի (կիրճ) 624
  Արզրումա դաշտ 624
  Արծուրակ 624
  Բայդաղ (լեռ) 624
  Գառլըդաղ 624
  Գետիկներ 624
  Գթաշեն 624
  Գիրամա 624
  Գիրաք 624
  Գյոյսու Գյոզալ (լեռ, Զանգեզուրի լեռների հյուսիսային հատված) 624
  Գյունեյ (լեռ, Արսիան լեռնահամակարգ) 624
  Գրտետ (գետ) 624
  Դաշօլուգ Գափուսու 624
  Դարբենք (առվակ) 624
  Դելիկավակ 624
  Դիմդերե 624
  Զաբշա 624
  Օմերլուբողազ 624
  Աբասգյոլ (լեռնանցք) 626
  Աբդալաղա 626
  Ազնաքար 626
  Ալակչի (գետակ) 626
  Աղսու (ձմեռանոց) 626
  Աղրի (լեռնագագաթ) 626
  Արճկան 626
  Արջքարեր 626
  Բակո (լճակ) 626
  Բարալեթլի 626
  Բիչմեգյոլ 626
  Բիտուրու 626
  Բողազմադեն 626
  Բոշիկ (լեռնանցք) 626
  Գելլար 626
  Գերվանց 626
  Գիրեկազան 626
  Գուլիկդաշ 626
  Գռավ 626
  Դաշտի Արզան 626
  Դելիքկայա 626
  Դյոշիվան 626
  Դովշանթափա 626
  Էզերմեն 626
  Թարշան Տենեսը 626
  Աթակ 628
  Ալամդաղ 628
  Ալաքնպար 628
  Ախթո 628
  Աղգյոլ (սարահարթ) 628
  Աջեմիշ (լեռ) 628
  Բազան 628
  Բանաթլի 628
  Բաշկալայի լեռնանցք 628
  Բարդիզչայ 628
  Գմբեթ (աղբյուր) 628
  Գուլեյման (հանքավայր) 628
  Դերին Սըրթ 628
  Դյու 628
  Երկար բլուր 628
  Թավկվետելի 628
  Քայիթու 628
  Օնոպնիկտես 628
  Ալիճու գետ 630
  Ահզիբունա 630
  Աղջադենիզ 630
  Ամադա (գետակ) 630
  Արգեոսի դաշտ 630
  Բաշքյոյ (գետակ) 630
  Բեգերմազդաղ 630
  Բեյօղլի 630
  Բերե Սևրան 630
  Բիտ Համբան 630
  Բլեջան 630
  Գալուաներ 630
  Գանիգալ 630
  Գանձայի գետ 630
  Գարաբունար 630
  Գերչևին 630
  Գիպինկիուի 630
  Գյոլլի (լիճ) 630
  Գոուրուշլու 630
  Գուգլակի լեռներ 630
  Գրասար 630
  Դաշօլուգ 630
  Դեղթափի լեռնաշղթա 630
  Դժնկուտ (սարավանդ) 630
  Եդդի Կարդաշ (աղբյուր) 630
  Կուռաքս 630
  Աբդադանա 632
  Ալընճիչայ 632
  Աղջաղոշուն 632
  Աչալըկայա 632
  Արծիվակատար 632
  Բաբա (լեռնարոտավայր) 632
  Բերդուջ (լեռ) 632
  Բժունյաց գետ 632
  Գելլիկի Չալ 632
  Գիլբուն 632
  Գյարով 632
  Գյոզալարսու 632
  Գյունեյ (լեռ, Գուգարաց լեռներ) 632
  Գյուվերջինմիկ 632
  Դարանջ 632
  Ենիմահլա (առվակ) 632
  Օբրուխ (ձոր) 632
  Օրթադաղ 632
  Ալամեք (իջևան) 634
  Ալիբուլաղ (աղբյուր) 634
  Աղըլկայա 634
  Աղջրկուբերդ (ամրոց) 634
  Առնե (եպիսկոպոսական թեմ) 634
  Ավետյաց ձորակ 634
  Արճեշի կամուրջ 634
  Բաղնիքի ձոր 634
  Բամբկի ձոր 634
  Բայվերենսու 634
  Բարդուտ 634
  Բենդիմահու Քյոփրու 634
  Բուղդալու 634
  Գաչըթ Դաղ 634
  Գելլի 634
  Գմբեթի գետ 634
  Գյոկ Տամպտու 634
  Գյոքսու (Սարոսի վտակ) 634
  Գոդոսա 634
  Դըմացի ձոր 634
  Էրիկ (գետակ) 634
  Թիու 634
  Քարքե 634
  Ազգիրդաղ 636
  Աթմա (լեռ) 636
  Ալբալըկյայլա 636
  Ակունիք 636
  Այղրգյոլ (լճակ, Էրզրում) 636
  Անեգերտ 636
  Արադոս 636
  Արջաձոր (ձոր, Գառնի) 636
  Բաբաջան (ողողատ) 636
  Բարեզար 636
  Բերդավանք (հնավայր) 636
  Բերդի Կոզման 636
  Բողոտի ջուր (գետակ) 636
  Բունիաթ Ալը 636
  Գյոկդաղ (լեռ, Կարսի սարահարթի հարավային շրջան) 636
  Գյոյգեդիկի լեռնանցք 636
  Գյուլում 636
  Գոբդիե 636
  Գորգեր (գետակ) 636
  Ադըլջևազ 638
  Աթիյան 638
  Ախելո 638
  Աղայի լիճ (ճանապարհային կայան) 638
  Այլախի սարավանդ 638
  Անզով Այրիք (գետ) 638
  Անիշկոլդաղ 638
  Աշակ (գետակ) 638
  Աջիսու (գետ, Կուրի ավազան) 638
  Ավրիար 638
  Արթինասար 638
  Բուլանըղ (ձորահովիտ) 638
  Բևար 638
  Գլանուն 638
  Գոգիլիճ 638
  Դադա Մագսուտ 638
  Դալիդաղ (լեռնաշղթա) 638
  Դակու 638
  Դաշտոկի ջուր 638
  Զեռնակ (լեռ) 638
  Զիսնո 638
  Թափանլուի լեռներ 638
  Ծալիձոր 638
  Օլ Չիկմազ 638
  Ակրիքար 640
  Այբեկ-դոմբատ 640
  Անհատակ 640
  Ավտոստ (գետ) 640
  Բազդաղ 640
  Բազիրջան (գետակ) 640
  Բեխիխութ 640
  Բերդաձորի կամուրջ 640
  Գաբրունց Ներքին 640
  Գյումուշդաղ (լեռ) 640
  Գոլա Ների (կիրճ) 640
  Գովաթա (դաշտ) 640
  Դիբաքլու Գյադուկ 640
  Դուքանաձոր 640
  Եղեգնուտ լիճ (լճակներ) 640
  Էրմու 640
  Հորսենային 640
  Ազ Զարիա 642
  Ազզոր 642
  Ալանքպար 642
  Աղջաբաշի 642
  Աղվանդաղ 642
  Ամարաս (եկեղեցական թեմ) 642
  Ավազ Կետիկ 642
  Արան (աղբյուր) 642
  Արզիանդաղ 642
  Բաբա Ղամբար 642
  Բաշգեղ (գետակ) 642
  Բաշկոնուշ 642
  Բեբեր 642
  Բերտասու 642
  Բիթ Հադիպե 642
  Գազոսու 642
  Գեգելաձե (գետակ) 642
  Դաղնի Գյոլ 642
  Դյուգի Թորփասի 642
  Դրախտ (աղբյուր) 642
  Թախտաքյոփրու 642
  Թիրքան 642
  Թոլեդ 642
  Ալզի (հնագույն երկրամաս) 644
  Ալուջորի դաշտ 644
  Ախեթ 644
  Աղբուլաղ (Շարուր-Դարալագյազի գավառ) 644
  Այիգանա ջուր 644
  Այնալու 644
  Արգաթեփե 644
  Արինոքի ձոր 644
  Բաբուլտա 644
  Բաբուտլա 644
  Բալովտու սար 644
  Բալվանա (գետակ) 644
  Բաղաբերդի լեռնանցք 644
  Բաղիի քար 644
  Բայանդուր (հանքային աղբյուր) 644
  Բիրան 644
  Բլդիրխանաչայ 644
  Գարալա 644
  Գյուվնար (գետակ) 644
  Դաշքյասան (լեռ) 644
  Եդդի Փարաքյոյ 644
  Երկաթներ 644
  Էշակ Մեյդան (լեռնանցք, Արսիան-Սողանլուի լեռնահամակարգ) 644
  Էրիխան (գետ) 644
  Ալթուն Գետուկ 646
  Ալթունթախտ (լեռնագագաթ) 646
  Ակ (լեռ, Պոնտոս) 646
  Ակմեզարչայ 646
  Աղդաղի լեռնաշղթա (Պոնտոս) 646
  Աղվե (ամրոց) 646
  Արամազդի լեռնանցք 646
  Արգանետ (գետակ) 646
  Բակտա (գետ) 646
  Բաղաջուր 646
  Բեհլևանի լեռնաշղթա 646
  Բերերթուրան 646
  Բնկորատ 646
  Գաղտառիճ (կամուրջ) 646
  Գարապապա 646
  Գերանա դաշտ 646
  Գյոյսար 646
  Գյորդիկ Մեծ 646
  Գյուտարագոտիք 646
  Աղդաղ (լեռ, Անտիտավրոս) 648
  Աղդաղլիդերե 648
  Աղջադաղի լեռնաշղթա 648
  Ամիր կայփդաղ 648
  Ամյուրդ 648
  Այսմամ 648
  Այրիջա Մեծ 648
  Արսաբիա 648
  Բազ (բլուր) 648
  Բերդի Կանաչ 648
  Բոր (լեռնանցք) 648
  Գասերիկ (գետակ) 648
  Գեզերու ջուր 648
  Գյումրուչայ 648
  Դարասու Թափալիք 648
  Դարբենք Ստորին (առվակ) 648
  Դոստաիր (գետակ) 648
  Դուռնագյոլ (լճակ, Խալյազի լեռներ) 648
  Եղվարդի ջրամբար 648
  Էգեձոր (ձոր) 648
  Թելմին (բլուր) 648
  Թերսական (հովիտ) 648
  Ծագեմ 648
  Ակջուր (գետակ) 650
  Ամիտան 650
  Բաքըրդաղ (լեռ, Անտիտավրոս) 650
  Բոլորապահակ 650
  Գալակուրդաղ 650
  Գեջալի Կայա 650
  Գրվա (լեռնաբազուկ) 650
  Դիակպիս 650
  Զաբըղ 650
  Օրթաթավի 650
  Ակնա (աղբյուր) 652
  Աղսու (գետակ, Կուրի ավազան) 652
  Աղվեսաշեն 652
  Ամարդոս 652
  Այասօվասի 652
  Արծկե (կղզյակ) 652
  Բարդիկ (ձմեռանոց) 652
  Բերեքեթլի (գետ) 652
  Գաբրունց Վերին 652
  Գյոլլիխ 652
  Դալիքար 652
  Դարբաշի 652
  Դիակարմուջ (առվակ) 652
  Զարաբխանա (ձորահովիտ) 652
  Էրտինե (գետակ) 652
  Մաղարադաղ 652
  Օլչաօխուշի 652
  Աղամբարթափա 654
  Աղթափա (լեռ, Կաղզվան) 654
  Աղրի (գետակ) 654
  Արցիդու 654
  Բաղըրսըխ (լեռ) 654
  Բատաբար 654
  Բարաղա 654
  Բենադ 654
  Գելլիխ 654
  Գյոլե (գոգավորություն) 654
  Գյոյ (գետակ) 654
  Գյունդանդաղ 654
  Գոյին Դաղ 654
  Գրգայիլմ 654
  Գևրի Մախին 654
  Դալիլար (ձոր) 654
  Զիչ 654
  Զուղու 654
  Ադամդաշ 656
  Ախալցխա (թեմ) 656
  Ակուցա (գետակ) 656
  Աղրիքար (լեռնաբազուկ) 656
  Աղցք (լեռ) 656
  Աջեմիշ (գետ) 656
  Արգինի (լեռնագագաթ) 656
  Արկինս (գետակ) 656
  Արսիդու 656
  Բագա (գետակ) 656
  Բաշքյոյի 656
  Բեշեկ (գետ) 656
  Բիտ Իշտար 656
  Բոկնոտու գետ 656
  Բողրխան (լեռնագագաթ) 656
  Բովեր (ձմեռանոց) 656
  Գետավանաց ծով 656
  Գերմուջեք (լեռ) 656
  Գյավուրարխ 656
  Գյոմուրխանադաղ 656
  Գյոյդաղ (լեռնագագաթ, Անտիպոնտական լեռնահամակարգ) 656
  Դիշդաշ 656
  Եղջերախոռ 656
  Աղբուլաղ (Ելիզավետպոլի գավառ) 658
  Աղվերան (հովիտ) 658
  Ամյուկ 658
  Այազմա (գետակ) 658
  Ասաֆ (գետ) 658
  Արջի կոխեր 658
  Բաբաջան (գետակ, Կուրի ավազան) 658
  Բաշքեչալար 658
  Բեշիղլիթափա 658
  Բիդեշինու 658
  Բյուրակնյան լճակներ 658
  Բողաջախ 658
  Բոյուք Գերդիկ 658
  Բուղաքար (լեռնագագաթ) 658
  Գադիրղայա 658
  Գբեր 658
  Գետիկ (գետահովիտ) 658
  Գինդարու 658
  Գուրջա Բողազ 658
  Դեղթափ Գյադուկ 658
  Էգրե (գետակ) 658
  Թեփեգոյմազ 658
  Ալարիկ (հարթավայր) 660
  Այթմուղիչայ 660
  Առինջ (առվակ) 660
  Բինատ (գետակ) 660
  Բիրջան 660
  Դելեք Դերե 660
  Եգրիչայիր 660
  Զիլկադար 660
  Թխկուտ (ձմեռանոց) 660
  Օղլան Նիժա 660
  Օշափի քար 660
  Ագարվակ 662
  Ագտաղ (լեռ) 662
  Ադրա 662
  Աղյունաձոր 662
  Այբասար 662
  Անարզաբայի դաշտ 662
  Անկո 662
  Արտոց գետ 662
  Բաբերդի լեռներ 662
  Բազարդուզի 662
  Բալովիտ (հովիտ) 662
  Բանոշ 662
  Բարատտա 662
  Բղենո ջուր 662
  Բուլաղլար (գետակ) 662
  Բույուրուլթ (լեռնագագաթ) 662
  Զեյթունի գետ 662
  Զիզառնու գետ 662
  Զոռզոռ աղբյուր 662
  Էգրի Չայիր 662
  Կանգվար (վանք) 662
  Օշխ 662
  Աբուկու 664
  Ագլովի 664
  Ալաչակ 664
  Ալլակալա 664
  Ալուչալու (լեռնաբլուր) 664
  Ակսու (գետակ, Կաղզվան) 664
  Աղդաշ (գետ) 664
  Այամդաղ 664
  Այյանի 664
  Բաթգյոլ 664
  Բարակ (գետակ) 664
  Բերքչի (գետակ) 664
  Բոբարզան 664
  Բոյուք Սըրտ 664
  Գեղիկ (գետակ) 664
  Գիրաթաղ (հանքային աղբյուր) 664
  Դալ (ձոր) 664
  Դեմիրլի Կափի 664
  Դիք (լեռնաշղթա) 664
  Թելիլ Փըրմա 664
  Աբեշ 666
  Ախպիորչայ 666
  Աղալը 666
  Աղվերանի ջուր 666
  Անաքար 666
  Առջաքար 666
  Արփա (լճակ) 666
  Բազակի ձոր 666
  Բալլուկայա (լեռ) 666
  Բեշեղլու Դաղ 666
  Բերդակ (լեռնագագաթ) 666
  Բուբալիա 666
  Բուզկայա 666
  Գետաբակ (հանքավայր) 666
  Գյոք Ըրմակ Ամնիա 666
  Դարքյորփու Դերե 666
  Դուռնաօվասի (հովիտ) 666
  Էրթիլ 666
  Աբարնանի 668
  Ազատ (լեռնաբազուկ) 668
  Ալիբեկ (լեռնագագաթ) 668
  Ալիբեկ (ձորահովիտ) 668
  Ականատեսի ջրաղաց 668
  Աղբունար (գետակ) 668
  Այրանփունար 668
  Բալըկլը (լճակ) 668
  Բեշբարմաք Թեփե 668
  Բերան Երասխա 668
  Բզոուդաղ 668
  Բոլդրխանե 668
  Բորչալա (լեռ) 668
  Բուզդաղ (լեռ, Կիլիկիա) 668
  Բուշտու 668
  Գեղամաց լիճ 668
  Գյոգարչին Կալա (լեռ) 668
  Դաշբիլաքան 668
  Դարքյորփու 668
  Դիճեգրեկ 668
  Եղիզգյոլ 668
  Էլբեկ (լեռ, Կովկաս լեռնահամակարգ) 668
  Ախաշեն (լեռնագագաթ) 670
  Աղդա 670
  Առջևան 670
  Ասաֆի գոմ 670
  Բամնիի լեռներ 670
  Բերդեր (ամառանոց) 670
  Բուզուկչի 670
  Գեչիկալասի 670
  Գիդրելիտի (գետակ) 670
  Գիլան (ճանապարհային կայան) 670
  Գիսխի (գետակ) 670
  Գիրլիգյոլ 670
  Գնիշիկի ձոր 670
  Դաինալա 670
  Դաշբուլաղ (գետակ, Կոտուրի վտակ) 670
  Դիզա (լեռնաշղթա) 670
  Եդդիթափա 670
  Էշակ Մեյդան (լեռնանցք, Փամբակի լեռնաշղթա) 670
  Թոնրակ (լճակ) 670
  Օգթափ (լեռ) 670
  Ազրեքար 672
  Ալադաղ Փոքր 672
  Ակնծովի ձորակ 672
  Այղրըջա 672
  Այրիջա Միջին 672
  Արտազի դաշտ 672
  Բալքեսե 672
  Բինիձոր 672
  Բնաջուր 672
  Բորիս (լեռնագագաթ) 672
  Բուլղար (լեռ) 672
  Գալոյ Պուճախ 672
  Գառնը Յարըխ Թեփե 672
  Գելանթաշ (լեռնանցք) 672
  Գյոլչայ 672
  Գյոյսու Գյոզալ (լեռ, Զանգեզուրի լեռների հարավային հատված) 672
  Գրիգոր Լուսավորիչ (լեռ) 672
  Դարաբուլ 672
  Եյարքիդաղ 672
  Զինակեր (լճակ) 672
  Էլիար (լեռնագագաթ) 672
  Էրջեգեդիկ (լեռ) 672
  Ադայիմ 674
  Առաքելոց բլուր 674
  Բաթմանդարա 674
  Բալըկ (գետակ, Կուրի ավազան) 674
  Բամբակ (երկաթուղային կայարան) 674
  Բաքըրովասի 674
  Բիկուչոլախ 674
  Գելագոմի ջուր 674
  Գեյիք Թեփե 674
  Գյալինթափա 674
  Գյոլադան 674
  Գյորանդաշի լեռնանցք 674
  Գյոքլուսու 674
  Գուրի 674
  Գուրջան (գետ) 674
  Դալիքդաշ (լեռ, Փոքր Կովկաս լեռնահամակարգ) 674
  Դավաչիչագ 674
  Զիգլաբ 674
  Էրլիդաղ 674
  Էքիջալար 674
  Ըղըրթափա 674
  Թլնա աղբյուր 674
  Թողին 674
  Ադխուլ (առվակ) 676
  Ամատան (գետակ) 676
  Ամենափրկիչ (լեռ) 676
  Ասքանդ 676
  Ավնիկ (լեռ) 676
  Արջի ծագ 676
  Բագուտի լեռնանցք 676
  Բաշերեթ (լեռնագագաթ) 676
  Գարահող 676
  Դագիրման (գետ) 676
  Դիլքանգոմ (առվակ) 676
  Եղունիկի քարայր 676
  Էսկի Թաշ 676
  Շաաթ 676
  Ալղմինոն Մոր 678
  Ակ (լեռ, Անտիտավրոս) 678
  Աղայի լիճ 678
  Աղչայ (Կարմիրի վտակ) 678
  Աշմուշեն (լեռ) 678
  Բալըկ (գետակ, Արաքսի ավազան) 678
  Բակիրեյն 678
  Բեգլարի պղնձագործարան 678
  Բերդ (բլրակ) 678
  Բիդիրգի 678
  Բիլիգան Վերին 678
  Գալուստ (լեռնաբլուր) 678
  Գապացուվա 678
  Գարաճագալե 678
  Գյամիշ 678
  Գյոլե (կիրճ) 678
  Գրեքոլ 678
  Դալիքթեքե 678
  Դարադահ 678
  Դարայուրտ (գետակ) 678
  Դերբենտ Քեյ 678
  Եզիախանսու 678
  Զըռու Չատ 678
  Էս Սալսալա 678
  Ալադաղ (լեռ, Կիլիկիա) 680
  Ալիշա 680
  Ակռբու հարս փեսա 680
  Այրիջա Արևելյան 680
  Ավյան լեռնաշղթա 680
  Բարաշբատ 680
  Բոլոկո (գետակ) 680
  Բոխիսար (լեռ) 680
  Գանջի Մալ 680
  Գելինջա (լեռնագագաթ, 2741 մ) 680
  Գիլաձոր (ձմեռանոց) 680
  Գուլաբայ 680
  Դադիվան 680
  Զիզառնու Գելի ձոր 680
  Զորդաղ 680
  Էլիդաղ 680
  Մուշսու (գետակ, Սև ծովի ավազան) 680
  Օբվանք (լեռ) 680
  Օձուտ (լեռ) 680
  Ազապսու 682
  Ախմանջան 682
  Ակլի Հյուքյումեթություն 682
  Ամիրգյունեյ 682
  Այրուդաղ 682
  Ասլանգայա 682
  Բերիսուրսու 682
  Բերիքդաղ 682
  Բեքիր 682
  Գալվաներսար 682
  Գեղարքունակ 682
  Գեներթա Դաշ 682
  Գիլան Բեգրով Դաղ 682
  Գյունգյորմազ (գետ) 682
  Գոբդե 682
  Դաաս 682
  Դաղազիրդաղ 682
  Դերեկյանսու 682
  Դոնղուզյաթաղ 682
  Երղութի Թափա 682
  Զերրույում 682
  Էրնաձոր (գետակ) 682
  Թոխլիյուրդ 682
  Աբիջյունուն 684
  Ագրակ (Ճորոխ) 684
  Աթարբեկյանի ջրանցք 684
  Արուշչա 684
  Բեդաձոր (առվակ) 684
  Բեժանգետ (գետ) 684
  Բեղլուդաղ 684
  Բիշկեչալու 684
  Գեմիշ (լեռ) 684
  Գերամոյն 684
  Գյավիլ (գետակ) 684
  Գյուլլիկալա 684
  Գոմեր (հնավայր) 684
  Գոմեր Ներքին (ձմեռանոց, Տավուշի մարզ) 684
  Դալիկալա 684
  Դարալագյազի դուռ 684
  Դարինդարա (գետակ) 684
  Դյուրբյուն 684
  Թիմար (գետ) 684
  Ակշեհրսու 686
  Աղմեզար (լեռնաճյուղ) 686
  Ամույրուխ (լեռնանցք) 686
  Այադաղ 686
  Բաշտիմալ (գետ) 686
  Բարվաբո 686
  Բելեջուկ 686
  Բուղդաթափա (լեռնանցք) 686
  Բուրջուլլահ 686
  Գըզդաշ 686
  Գինեգոցի գետ 686
  Գլուրթեփե 686
  Գոռնովիտ 686
  Գովլե 686
  Գուրգուռ (ջրվեժ) 686
  Գուրջի Բողազ 686
  Դարակ (գետակ) 686
  Զանգիբարչայ 686
  Զեռնակուտ 686
  Էշակ Մեյդան (լեռ, Փոքր Կովկաս լեռնահամակարգ) 686
  Օգղայա 686
  Ֆարհանդա 686
  Աղպրիկ 688
  Ամիրթաթման 688
  Բալլըկայա (ճանապարհային կայան) 688
  Բաքըրդաղ (լեռ, Սառան գետի ավազան) 688
  Բոլոտավրի 688
  Բուջիկ Բաբադաղ 688
  Բրանավագ 688
  Գաբառու դաշտավայր 688
  Գադա Կատիլ 688
  Գելինթաշ 688
  Գեղարքունյաց սարավանդ 688
  Գեղմանց լեռներ 688
  Գիրգիրա 688
  Դահնա (աղբյուր) 688
  Դաշյուրդ 688
  Դևեբոյնու լեռնանցք 688
  Երկաթաջուր 688
  Զենախ Գերմազ 688
  Թիմուրկալա 688
  Ջելու 688
  Օմար Տաղյի կամուրջ 688
  Ագադավադաղ 690
  Ադուշ 690
  Ալազա (գետակ) 690
  Ախալդա (գետակ) 690
  Ականց (նավահանգիստ) 690
  Այգունտեր 690
  Այդաղ 690
  Բալուի դաշտ 690
  Բաղչաջուղ (գետակ) 690
  Բայմակ 690
  Բարակաձոր (ձմեռանոց) 690
  Բարքլու 690
  Բացբերան 690
  Բեկանդաղ 690
  Բեստ (լեռ) 690
  Բերդաձոր (ձոր) 690
  Բոյանսուլի 690
  Բուղդա (լեռ) 690
  Բրեմասյան 690
  Դիադինի լեռնանցք 690
  Զարդագոմ (գետակ) 690
  Զարս (հանքային աղբյուր) 690
  Էլինջե (լեռ) 690
  Էյրիչայիր (գետակ) 690
  Աբդուլհիսար 692
  Ահմադչայ 692
  Աղբնին 692
  Բադիրգես (գետ) 692
  Բալբուղան (լեռ) 692
  Բելեմեդիկ 692
  Բոհտանի լեռներ 692
  Բուլանգ (գետակ) 692
  Բուղատենես 692
  Դակայլ 692
  Օշուտ (լեռ) 692
  Աբդլմսեհ (բլուր) 694
  Ալըշարդարասի 694
  Ախթալա (սելավ) 694
  Աղաղբյուր 694
  Այիլյա 694
  Անկուռնա 694
  Աջասար 694
  Ասման 694
  Բաբաչայ (գետակ, Կուրի ավազան) 694
  Բալախյալ 694
  Բալըքլը 694
  Բանաքյուրաք 694
  Բաշիրաովա 694
  Բեջիգին 694
  Բերդ (բլուր) 694
  Բիլիգան Ներքին 694
  Գայլ (գետ, Տիգրիսի ավազան) 694
  Գառնակերի ջուր 694
  Գյոլլար (լճակ) 694
  Դաիրբաշ 694
  Դերեի Շիրին 694
  Եղիգի (լճակ) 694
  Թաթար Տերե 694
  Թամիրովա 694
  Աիկանանի 696
  Աղբուլաղ (ձմեռանոց) 696
  Աղբուռուն (լեռ) 696
  Այղրգյոլ (լճակ, Երզնկա) 696
  Աշոցքի լեռնաշղթա 696
  Արուճ (գետ) 696
  Բարիթ Խևի 696
  Բելեքի 696
  Բիտ Դաիուկկի 696
  Բոլորմորի 696
  Բույրուխենչի 696
  Գինիշիկաձոր 696
  Գյուլիստանլու 696
  Գոցախոռ (գետակ) 696
  Գուռմա 696
  Դամիրբուլաղ (լեռ) 696
  Ելյաթանդաղ 696
  Օմարզադե 696
  Աղբուլաղ (ավերակ իջևանատուն) 698
  Ասմաբեոն 698
  Բաղբար 698
  Գագվա (գետ) 698
  Գազար (գետակ) 698
  Գարա Գափու (լեռնանցք, Ամանոսի լեռնաշղթա) 698
  Գերմիլուչայ 698
  Գըշլա Թազա Դարասի 698
  Գյոքսու (Դերջանի վտակ) 698
  Էնդիլ 698
  Թագավորաց 698
  Օբվանք (գետակ) 698
  Աբեղենք լեռնաշղթա 700
  Աբեռնեսի դուռ 700
  Ախվախ 700
  Այազ (գետակ) 700
  Այրիջա Արևմտյան 700
  Աջդանական 700
  Առաջաձորի լեռներ 700
  Ավլիա 700
  Բալովիտ (գետակ) 700
  Բալուքար 700
  Բակո (գետակ) 700
  Բաղրասխան 700
  Բեյուկ Դուզ 700
  Գաբրնցու Կաժ 700
  Գառնհովիտ (հեղեղատ) 700
  Գինեկ 700
  Գիշենուտ (լեռ) 700
  Գյոմուր (հանքային աղբյուր) 700
  Գոմեր Ներքին (ձմեռանոց, Գեղարքունիքի մարզ) 700
  Դիբեկ 700
  Զամուրլիդերե 700
  Ադրակք 702
  Ալագեն 702
  Ալայան (լեռ) 702
  Ակքար 702
  Աղինի սար 702
  Աղփունղար (լեռնանցք) 702
  Բար (լեռ) 702
  Գեյջաբելի լեռնանցք 702
  Գըլալի 702
  Գյուզել Բաբա Դաղ 702
  Գողինձոր 702
  Գոպալ (կիրճ) 702
  Դիդիսաթափա 702
  Եղիակ 702
  Էնգաուտ (գետ) 702
  Թամասլու 702
  Մենևշեսու 702
  Աբաշի 704
  Ագաթի 704
  Ագար Յարունսու 704
  Աիպավլոս 704
  Ալմալիսու 704
  Բառա գետ 704
  Բարձր Գուրգեն 704
  Բեխի մելիքություն 704
  Բեյջուր (առվակ) 704
  Գեղհովիտ (գետակ) 704
  Գզիրայի հյուքյումեթություն 704
  Գյոզ Դուլջեկ 704
  Գյունեյ (լեռ, Սարիղամիշ քաղաք) 704
  Դիխթափա 704
  Դստախոտիկ 704
  Թալինկայա 704
  Թանըշմա 704
  Օխվամ 704
  Աբսի 706
  Ագմեզրե 706
  Ալագյազ (լեռ, Ծաղկանց լեռներ) 706
  Ահմեդչայ 706
  Աղդաշ (լեռ, Կոտուր գետ) 706
  Աղջարի ջուր 706
  Աղփունարի լեռնաշղթա 706
  Ամարաս (գետակ) 706
  Ամրաբերդ 706
  Այտուց (վայր) 706
  Այրի (գետակ, Արաքսի վտակ) 706
  Այրիջայի լեռներ 706
  Աշմուշեն (գետ) 706
  Ավրակ 706
  Արխաշան (լեռ) 706
  Արկու գետ (գետակ) 706
  Բաշ Ղռան 706
  Բաշկաիրտ (գետակ) 706
  Բեյուք Յալ 706
  Բուղանար 706
  Գանտլի Զեռան 706
  Գոչան (ջրվեժ) 706
  Էրջին 706
  Ֆարսանգի լեռնանցք 706
  Ալասիա 708
  Աղավնու բերդ 708
  Արևաբուլ (լեռնագագաթ) 708
  Բալաս (լճակ) 708
  Բեզիրգան (գետակ) 708
  Բելիանով 708
  Բոլբուլաղ (գետակ) 708
  Գյոքսու (Եփրատի վտակ) 708
  Գոհանամ (լեռ, Հայկական Պար) 708
  Դերեի Դարագուզ 708
  Դիկման 708
  Թալա (գետակ) 708
  Օլթիի լեռնաշղթա 708
  Աղբուլաղ (լեռ, Հայկական Պար) 710
  Աղկիջուր 710
  Աղջաղալա (ձմեռանոց) 710
  Աղսու (գետակ, Գարգառի վտակ) 710
  Անեձոր (գետակ) 710
  Արուձուտդերե 710
  Բադիշա 710
  Բարխալ (գետակ) 710
  Բերդաթալա 710
  Բիշբիզիդա 710
  Գյոզալդաղ (լեռ) 710
  Զիրմա (գետ) 710
  Էրկիզան 710
  Թահմազ (լեռ) 710
  Թլակա ջուր 710
  Քյաբիրլի 710
  Ֆարմաշ 710
  Աբեդ 712
  Ալանգյազ (գետակ) 712
  Ալթունսու 712
  Աղգյոլ (Արգվինի շրջան) 712
  Աղխասար 712
  Ամմաշ (լեռնանցք) 712
  Այառլի 712
  Այգու հող 712
  Բադամլու (գետակ) 712
  Գերջանիս գետ 712
  Գյուլլի Գյադուկ 712
  Գյունեյ (լեռ, Կարսի սարահարթ) 712
  Գուռնովիտ 712
  Դերբենդ (կիրճ) 712
  Դիադինի դաշտ 712
  Երկարուկ 712
  Թաթմաձոր (գետակ) 712
  Կոշքար (լեռ) 712
  Ագխովար 714
  Ալագյոզ (երկաթուղային կայարան) 714
  Ախալցխա (աթաբեկություն) 714
  Ավարես (գետ) 714
  Արբաշ (գետակ) 714
  Բարատ 714
  Բեկշիջիկ 714
  Գարվո գետ 714
  Գյոյդաղ (լեռնագագաթ, Վարդենիսի լեռնաշղթա) 714
  Դետ (լեռ) 714
  Դերվիշլի (գետակ) 714
  Դումանլը 714
  Զեկի 714
  Էշկիձոր (գետակ) 714
  Թամաշալըխ (գետակ) 714
  Թերճիլ (լեռ) 714
  Ֆիոլետովոյի աղբյուրներ 714
  Աինդաղ 716
  Ակուշկայա 716
  Աղոթիքի աղբյուր 716
  Ասնի (վայր) 716
  Աստվածածին (գետակ) 716
  Բալտաջի 716
  Բոթլը Դաղ 716
  Գետափի սելավ 716
  Գյոլա Դեյրան 716
  Դելիքթաշ (լեռնաբազուկ) 716
  Եզնանիստ (լեռ) 716
  Զերդիկ 716
  Թկդաղ 716
  Ադիրմուսունի լեռնաշղթա 718
  Ախար (հնագույն երկրամաս) 718
  Ակսիբարա (գետակ) 718
  Ակրիաս (գետակ) 718
  Աղվերան (լեռնանցք) 718
  Արնքատեր 718
  Բաղանռոտ (գետ) 718
  Բառաջուլդաղ 718
  Բեգլաքար 718
  Գարանամետ 718
  Գյավուրդաղ (աղբյուր) 718
  Գյոկդաղ (լեռ, Գանձակ քաղաք) 718
  Գյուլեք Մաղարա 718
  Գորադարա 718
  Գրիգոր Նարեկացու քարայր 718
  Դալիթափա 718
  Զեյթունի լեռնաշղթա 718
  Զևու գետ 718
  Թավնիկ Քյորփի 718
  Օշական (դաշտ) 718
  Ավանաքերծ 720
  Բեթիաս (լեռ) 720
  Բոժանա աղբյուրներ 720
  Գանձակի գետ (գետակ) 720
  Գիրլիպոլ 720
  Գոդորեբի 720
  Գևաբախան 720
  Դեգիրմեն Բողազ 720
  Դրոֆա 720
  Ելլիթեփե 720
  Երկարթ Փըշփուշ 720
  Զաղարան 720
  Թեժչար 720
  Աբրանիա (երկրամաս) 722
  Ալամուն (երկիր) 722
  Անկյուսներ 722
  Ասլան (լեռ) 722
  Արենջդերեսի 722
  Բալուկլի 722
  Բուղուր 722
  Գաուդան 722
  Դյուրին (լեռ) 722
  Էսենդարա 722
  Թեշատբեր 722
  Աբելլիթափա 724
  Աբեղներ 724
  Ազորդեն 724
  Աիփաչա 724
  Աղդաշ (լեռնագագաթ, Սյունիքի լեռնաշղթա) 724
  Ամպարչայ 724
  Այրիսար (լեռնագագաթ) 724
  Արկազանի գետ 724
  Բոլորապահակ (բերդ) 724
  Գիշենուտ (գետակ) 724
  Գոյլահիսար 724
  Դարապիներու Ներքին 724
  Դեղկանց ջուր 724
  Դորթկադե 724
  Թթուջուր (գետակ) 724
  Ալանբոթ 726
  Աղիտգոմ (առվակ) 726
  Ապշոտի ձոր 726
  Արտվանիսսու 726
  Բազիրխանա 726
  Բախսի (գետակ) 726
  Բերետոժիկ 726
  Բուրջի 726
  Գաբրնցու (լեռնահատված) 726
  Գասըմ Թըչ 726
  Գարմիջ (գետ) 726
  Գարնան Քառնակ 726
  Գեղերվան (գետակ) 726
  Գլուրդաղ 726
  Դիտակի հնավայր 726
  Դուջիկ Բաբադաղ 726
  Դսիրմեն 726
  Զերակլու Գյադուկ 726
  Թիքմա (լեռ) 726
  Օշարա 726
  Ազատ (Արածանիի ավազան) 728
  Ազբուշ 728
  Աղբուլաղ (լեռնանցք, Ղարադաղի լեռնահամակարգ) 728
  Բովուրխան (լեռ) 728
  Բորոլան Մեծ 728
  Բորչալա (գետ) 728
  Բութ (լեռ) 728
  Գարանլըկ 728
  Գուռնիճ (գետակ) 728
  Դարագյոզ 728
  Երնջակ (ժայռ) 728
  Թեժ (գետ) 728
  Թնըպի 728
  Օխտաշ 728
  Աբդուռահման (հովիտ) 730
  Ագռավուց բույն 730
  Ադամդաղի լեռնաշղթա 730
  Ադլջևազ (գետակ) 730
  Ալամբարի (տաճար) 730
  Աղավանք 730
  Աղնեկթափա 730
  Աղչալա (լճակ) 730
  Ամենափրկիչ (գետակ) 730
  Աջիչայ (գետակ, Սև ծովի ավազան) 730
  Արորդերե 730
  Բալակուրակ 730
  Բաքիլ 730
  Բուսնիկ 730
  Գաթըխդաղ 730
  Գյումուշխանեի լեռնաշղթա 730
  Գուլիխանա 730
  Զեյնալի Քերխանե 730
  Էգերյուրդ 730
  Թամրուտ (գետ) 730
  Թանդուրակ (լեռնաբազուկ) 730
  Թափադիբի (լեռ) 730
  Օկերի 730
  Աիրալակսա 732
  Ակդաղ (լեռ) 732
  Աղունդիր (գետ) 732
  Աշնավար 732
  Ասպական 732
  Ավզաղբյուր (գետակ) 732
  Արծափաքար 732
  Արփայի գոգհովիտ 732
  Բեկդաղ 732
  Գելիվերա Դարա 732
  Գինեկսու 732
  Գյունեյ Բաշի (լեռ, Արսիան) 732
  Թաղավարդ (գետ) 732
  Ագջեպել 734
  Ալամլու 734
  Աղդաշ (լեռնաբլուր) 734
  Արտանիշ (հրվանդան) 734
  Գյոկդաղ (լեռ, Կարսի սարահարթի արևմտյան շրջան) 734
  Դիցանձ (առվակ) 734
  Դոստդարա 734
  Ելք (լեռ) 734
  Թիլլի 734
  Օղալար 734
  Աբաս Բիչանակ 736
  Ագյարլի 736
  Ալմալիդաղ 736
  Ակբունղար (գետակ) 736
  Աղդաղ (լեռ, Կիլիկիա) 736
  Բայամ (գետակ) 736
  Բաշխան (ճանապարհային կայան) 736
  Բոյուքթափա 736
  Գյուլխասի սար 736
  Գոմ (գետակ) 736
  Դուաբի լեռներ 736
  Եգե (ճանապարհային կայան) 736
  Եդդի Կարդաշ (լեռ) 736
  Ախնաձոր (գետ) 738
  Ակբա 738
  Ակդաղ (լեռ, Կիլիկիա) 738
  Աղալուքար (Սյունյաց լեռնահամակարգ) 738
  Աղբուլաղի լեռնաշղթա 738
  Ամըդըղդաղ 738
  Աշիմուն 738
  Արշարունյաց դաշտ 738
  Արջիձոր 738
  Բիրզաքար 738
  Գայա Պաշ 738
  Գյուլի Բաղդատ 738
  Գյունգյորմազ (լեռ, Փոքր Կովկաս լեռնահամակարգ) 738
  Գուրգում (հնագույն երկիր) 738
  Եղերովի լեռնանցք 738
  Երիվարաց դաշտ 738
  Զաղիգլուխ 738
  Զվարե (գետակ) 738
  Օրագ 738
  Ֆընդըջաք (գետ) 738
  Ագռոնալ 740
  Աթուլ 740
  Ալադաղ (լեռ) 740
  Ալաղայա 740
  Ալլադարա 740
  Աղադեդե 740
  Ամառնատակ 740
  Ամուտեղ (ամրոց) 740
  Բարվար (լեռ) 740
  Բել սար 740
  Բելիք Արթնիթեփե 740
  Բլուլիկ 740
  Գալեսու 740
  Գայլեդրունք 740
  Գետափ (գետ) 740
  Դադա Մարգի 740
  Զամա (ճանապարհային կայան) 740
  Թախթ (գետ) 740
  Ազնաբերդ (գետակ) 742
  Ականց (դաշտ) 742
  Աղջրի լեռնաշղթա 742
  Բագինա (գետակ) 742
  Բասդաղ 742
  Բեկշայա 742
  Գառմազիյալ 742
  Գավառագետի դաշտ 742
  Գյավուրկալասի (լեռ, Զանգեզուրի լեռներ) 742
  Գյորգին 742
  Գոհանամ (լեռ, Պոնտոս) 742
  Դալլար (գետակ) 742
  Դիադինդաղ 742
  Դիավուր Յազընըչայ 742
  Դոստադարա 742
  Զիարեթ (գետակ, Բարդուզի վտակ) 742
  Թարս (գետ) 742
  Օմար (լեռ) 742
  Ֆոնուտ 742
  Ալագյոզ (լճակ) 744
  Աղաթափա (լեռնագագաթ) 744
  Աղբյուրն Գաստոնի 744
  Արաֆեկ 744
  Բաթլմա 744
  Բարադոտիկ 744
  Գազան Գայա 744
  Գելաչինչի 744
  Գյոգթափա (հողաբլուր) 744
  Դատվիս Թավի 744
  Դիտակ (լեռ) 744
  Եղինջ (լեռ) 744
  Էլար Օյուղի (լեռ) 744
  Էրզրուկ (գետ) 744
  Թեթրոբա Ճոբարեթ 744
  Օղբին 744
  Աթյոլի 746
  Ալազա (լեռ) 746
  Բեդմանլու 746
  Բովերի Ղաշ 746
  Գյոզալդարա (գետակ, Կուրի ավազան) 746
  Գուբ 746
  Դալմոնչայ 746
  Դելիբեքիր 746
  Դիբաքլի 746
  Թախթմացրա (գետ) 746
  Օթլուկ 746
  Օրթաբուռուն 746
  Ակդենիզ 748
  Աղասար (լեռ) 748
  Այլի (վանք) 748
  Այրայգալիդաղ 748
  Աշարգան 748
  Արարտու 748
  Բաբաչայ (գետակ, Միջերկրական ծովի ավազան) 748
  Բադնոց (լեռ) 748
  Բերդավանք (գետակ) 748
  Գառնակեր (լեռ) 748
  Գենջ (լեռ) 748
  Գյահիլբեթ Դաշ 748
  Գյոգարչին (լեռ, Իրան) 748
  Գոլոյ Բուջաղ 748
  Դալմա (լեռնաճյուղ) 748
  Դահնա (սարավանդ) 748
  Եղկընուտա առու 748
  Զիարեգ 748
  Աղբենտ 750
  Արզանդաղ 750
  Արմեզերգյադուկ 750
  Բերջև (գետակ) 750
  Բեքասե 750
  Գյունբախուր (գետ) 750
  Դաշքենդ Յալ 750
  Զարբխանեի ձոր 750
  Էնդուր 750
  Խարզան (գետ) 750
  Օլուքլու 750
  Օձիկոնդ 750
  Ալամաթ 752
  Ալթափան 752
  Ալլահվերդի (լեռնագագաթ) 752
  Ախալիշենդաղ 752
  Աղթուշ 752
  Աղմեզեր (լեռ, Կաղզվան) 752
  Այչինգիլ 752
  Անզով (գետ) 752
  Բաժեր 752
  Բերեդի (լեռնագագաթ) 752
  Գյուլլիջա (գետակ) 752
  Գողաձոր (ձորակ) 752
  Դադիան 752
  Դալիլար (լեռնագագաթ) 752
  Դոդանի հարթություն 752
  Դուզալ (գետակ) 752
  Զինզալ 752
  Էգյարլի 752
  Էնդերաբ 752
  Էրմես 752
  Աբդլմսեհ (լեռ) 754
  Ակփունար (գետակ) 754
  Աղչայ (գետակ) 754
  Աղրիբուջաղ 754
  Առինջ (գետակ) 754
  Ավղակլար Թեփե 754
  Արջասար (լեռ) 754
  Գյորդու Բաբա 754
  Գյոքդաղ (լեռ) 754
  Դումիչայ 754
  Երսանդաղ 754
  Զեյվե (գետակ) 754
  Թագավորի լեռնաշղթա 754
  Ախսալ 756
  Աղդևե 756
  Ամբարլու (գետակ) 756
  Այրի (լեռնագագաթ) 756
  Արեշենկա 756
  Արնաքար 756
  Բաշարեթ 756
  Բուղաթափա (լեռնագագաթ, Բալուի լեռնաշղթա) 756
  Գյումուշդաղի լեռնաշղթա 756
  Գյունաշ Թափա 756
  Դաշտակի ջուր 756
  Դասան (գետակ) 756
  Զիարաթ (լեռնանցք) 756
  Օղլանգյոզ 756
  Ալար (գետ) 758
  Ալարիկ (գետ) 758
  Ալբայա 758
  Ակսու (գետ, Կիլիկիա) 758
  Աղյուրդ 758
  Աղսունդարասի 758
  Այրիչայ (գետակ, Արաքսի ավազան) 758
  Բադամլի (գետակ) 758
  Բերեքեթլի Մադեն 758
  Բուսու Թափա 758
  Գեղիկ Քյոփրուսու 758
  Դավաչխուր 758
  Դուռնագյոլ (լճակ, Կաղզվան գյուղաքաղաք) 758
  Էլդի 758
  Օշական (լեռ) 758
  Ալագյազ (լեռնագագաթ, Արսիան-Սողանլուխ լեռնահամակարգ) 760
  Ալլահգյադուկ (լեռնանցք) 760
  Աղմեզար (լեռնանցք) 760
  Աղջաղալա (հարթություն) 760
  Աղվըկաձոր 760
  Անցմնցուկ (գետակ) 760
  Բալագեյլախ 760
  Բարդոժ 760
  Բենա Դաղի 760
  Բերենդուսչայ 760
  Գերան (երկաթուղային կայարան) 760
  Գյոկդաղ Փոքր 760
  Դագուա (լեռ) 760
  Դիվանդաղ 760
  Երանաող 760
  Ընկուզյաց գետ 760
  Օրել 760
  Ադ Մերկուրիում 762
  Աղասոֆի 762
  Աղմեշտի 762
  Անզես 762
  Աքչեդենիզ 762
  Բոյուքդերե (գետակ) 762
  Գյավակ (լեռնագագաթ, Գիլանչայ գետ) 762
  Գրեչիշնայա 762
  Դավաբոյնի 762
  Դարադիզ (գետ) 762
  Դերջիլ 762
  Սելիմի սար 762
  Ֆալիկայա 762
  Աբանդ 764
  Ադլջավազ (քրդական ձորապետություն) 764
  Ալիբալըկ (լեռ) 764
  Ահեր (լեռնաճյուղ) 764
  Արիմ 764
  Արղանա (լեռ) 764
  Բերթաղ (լեռնագագաթ) 764
  Գաշին Բաշի 764
  Գարասար 764
  Գյուլեք Թեփե 764
  Գյոքսու (Ջահանի վտակ) 764
  Գոչգեխ 764
  Դամբուլդաղ 764
  Դեմիրկափի 764
  Երերունա լեռ 764
  Զենջիրլի 764
  Էգրիսո ջուր 764
  Թալուստա 764
  Թանպատ 764
  Թիքմա (լեռ, Բյուրակն) 764
  Ամբարնի 766
  Աշմեշենբաշի 766
  Բաղնիքի լեռնաշղթա 766
  Բարիձոր (գետակ) 766
  Բունար Բաշի 766
  Գերմուջեքի լեռնաշղթա 766
  Գյոկդաղ (լեռ, Անտիպոնտոս) 766
  Գրդի Խղեր 766
  Դաշտաքար (լեռ) 766
  Դասըիթ Գյոլ 766
  Դիգրյա 766
  Դյուլդյուլ Մեծ 766
  Դուշմանաձոր 766
  Էնդիձոր 766
  Օջախփիր 766
  Ֆենք (գետ) 766
  Աջիչայ (գետակ, Արաքսի ավազան) 768
  Արգյունաշ 768
  Արեգին (գետակ) 768
  Արջուտ (սելավ) 768
  Արքայության աղբյուր 768
  Բանակ (գետակ) 768
  Բորլուկ 768
  Գարըքերփի 768
  Գեմ Մալիք 768
  Դալլար (երկաթուղային կայարան) 768
  Դարաշամբդաղ 768
  Դերեքեշ Կալյան 768
  Թաշբաշ 768
  Օլաուլար 768
  Ագյորգան 770
  Աղսու (գետակ, Արաքսի ավազան) 770
  Արուտ 770
  Բադարա (լեռ) 770
  Բալ (լեռ) 770
  Բուղդաթափա (լեռ, Կոտուր-Զագրոշյան լեռնահամակարգ) 770
  Գերան Կալասի 770
  Գիրաչ 770
  Գյուլթափա (ձմեռանոց) 770
  Գորգան (լեռ) 770
  Դերսիմ Բողազի 770
  Եղուն Յաղլըշ 770
  Թելերմեն (բլուր) 770
  Օթղա 770
  Ազվինու 772
  Աղթափա (լեռնաբլուր) 772
  Այծաբերդ 772
  Արևոտձոր 772
  Բարդլան 772
  Բիլլելի Բելի 772
  Բուռնազ Քյոփրուսու 772
  Գանդիլի Զեռան 772
  Գյուլլիդուզի դաշտ 772
  Դամլիկ 772
  Զինակեր (գետ) 772
  Անբար (վայր) 774
  Բեզաքլու (լեռնագագաթ) 774
  Գարապայի աղբյուր 774
  Գյոքսու (Սարոսի ավազան) 774
  Դելիբաբա (գետակ) 774
  Դիքգյունեյ 774
  Էլջվազ 774
  Թերսական (կիրճ) 774
  Ագուլիսի լեռներ 776
  Ագրակ (լեռ) 776
  Աղդաղ (գետ) 776
  Աղդաղի լեռնաշղթա (Բյուրակն) 776
  Ապուչեխ (լեռ) 776
  Բիտի (գետակ) 776
  Բոլորանց 776
  Դավուդան Սու 776
  Դիք Ջինիլիքյանդ 776
  Էրղնութ Էոզի 776
  Թաղնա 776
  Թաշնորգեղ (գետակ) 776
  Թել Սենկել 776
  Օձունի սարավանդ 776
  Աեկնաուր 778
  Աղդաղ (լեռնանցք) 778
  Աղչայ (Զանգիմարի վտակ) 778
  Այրիչայ (գետ, Արաքսի լեռնահամակարգ) 778
  Այրումչա 778
  Անգեղասար 778
  Ավբերուտ 778
  Բաշլիկդերե 778
  Բլավ Կալեսի 778
  Բոլբոլա 778
  Գելյարդի Դաշ 778
  Գյումրի (լեռ) 778
  Դերբենդ Էլ Մարի 778
  Դյուլդյուլդաղ 778
  Թերջիկ 778
  Օգնուտի գետակ 778
  Աղսու (գետակ, Որոտանի վտակ) 780
  Անհմեդաղլի-յուրդ 780
  Արծվիկ (վայր) 780
  Արտավոր 780
  Բալըխլի (գետակ) 780
  Բերթաղ (լեռ) 780
  Բերիգեղ 780
  Բողազ (գետակ) 780
  Բևեռաթափ Վերին 780
  Գառնո լեռ (լեռներ) 780
  Գռիձորի աղբյուրներ 780
  Դերիկ (լեռ) 780
  Ելմադաղ 780
  Ֆեյսոն (վայր) 780
  Ֆռնուս (գետակ) 780
  Աբուլբուհարա 782
  Ալլաօլար 782
  Աղաջբաշի (լեռ) 782
  Գասոնաուչոլախ 782
  Գյուլթեփե (լեռ) 782
  Դաշքենիջուր 782
  Դեյրիկ 782
  Դերեբանեղա 782
  Դուլդուլդաղ Փոքր 782
  Զեռնաբադսու 782
  Աբիլիանի 784
  Ադամնաակն 784
  Ախտա (Հայկական Պար) 784
  Բայդուզ 784
  Բոյուք Գյունեյ (լեռ) 784
  Գաշկլի Դաղ 784
  Գառնու կամուրջ 784
  Գաստոնի աղբյուր 784
  Գինի (գետ) 784
  Գորգոս 784
  Դաշլուջան (լեռ) 784
  Դերեի Կուզին 784
  Ելլիջա 784
  Զիյարեթ (լեռ) 784
  Թանվերլի 784
  Ֆունդուխլի (գետ) 784
  Ալթուն Գաշըգ 786
  Ալվառինջ (հովիտ) 786
  Աղբակ (սարահարթ) 786
  Աղդաշ (գետակ) 786
  Արջաձոր (ձոր, Արոս) 786
  Արփալըկ 786
  Աքթահ 786
  Բերենիկե (ծոց) 786
  Բյուքյադաշ 786
  Գառնի (դաշտ) 786
  Դարյունից Ջերմուկ 786
  Ելփին (լեռ) 786
  Օվախ 786
  Աիսումա 788
  Ալափունար (գետակ) 788
  Աջաղա Բաթանը 788
  Արեգի ձոր 788
  Բալըգգյոլ 788
  Գամեշի Չալ 788
  Գելիդու 788
  Գենջ (գետակ) 788
  Դոշանթեփե 788
  Դումանդաղ (լեռնագագաթ) 788
  Ելլի 788
  Զղանա 788
  Էնդերեսովա 788
  Թալիսովան 788
  Ֆորեշատ 788
  Ալալեյս 790
  Ալյաքչի (գետակ) 790
  Այղրգյոլ (լճակ, Կարս) 790
  Այրիչար 790
  Ավդութափա 790
  Բալլուջա (գետակ) 790
  Բելայա Գլինա 790
  Բուլանըղ (գետակ, Արաքսի ավազան) 790
  Բուլանըղի հյուքյումեթություն 790
  Գոմերի ձոր 790
  Դագալասուս 790
  Դաղդաղն 790
  Դարբողազ (լեռ) 790
  Դոստաշա Յայլա 790
  Դուխանա 790
  Թալհալին Կայասը 790
  Օտրոշան 790
  Ականյաց լեռնաշղթա 792
  Այգորդ 792
  Ավեմասի (գետակ) 792
  Արախ (գետակ) 792
  Բալետ (լեռ) 792
  Բոգաշ 792
  Գառնըյարըխ (լեռնագագաթ) 792
  Գիլասանոցի ձոր 792
  Գյավուրդաղ (լեռ, Կիլիկիա) 792
  Գյոլե (լեռ) 792
  Դուռնագյոլ (լճակ, Բերդիկ գյուղ) 792
  Դևրիշլի 792
  Զովունի (ժամանակավոր ջրհոսք) 792
  Ընկուզեք (գետ) 792
  Օղլան Դալա 792
  Ալարոդների երկիր 794
  Աղդաղ (Փոքր Կովկաս լեռնահամակարգ) 794
  Անթաղ (լեռ) 794
  Անտոլպ 794
  Բադաքյանդ 794
  Գելիջա (լեռնագագաթ, 2396 մ) 794
  Գետիկվանք (գետակ) 794
  Գյոգարչին (լեռ, Վիրահայոց լեռներ) 794
  Գյոդակբուռուն 794
  Դոշա 794
  Ագագա 796
  Ադիլջևազ (գետակ) 796
  Ախզա (գետակ) 796
  Ամուր Ալադաղ 796
  Ապուլում (ճանապարհային կայան) 796
  Բարդեգոտիկ 796
  Բերդի գլուխ (հնավայր) 796
  Բիլոտ Դաղի 796
  Գեչուտ Դաշ 796
  Գեքլու 796
  Գյոգթափա (լեռ, Թուրքիա) 796
  Գյուռլեիկ 796
  Դաշքյորփի (գետակ) 796
  Դարա Աբդամաղա 796
  Դորա 796
  Օլուխլի (գետ) 796
  Ադդուրի 798
  Ադլջավազ (հարթավայր) 798
  Ալթունդաղ (լեռնաբազուկ) 798
  Ակարակ 798
  Աղբաբա (լեռ, Կարգաբազար) 798
  Աղդաշ (լեռնագագաթ, Փոքր Կովկաս լեռնահամակարգ) 798
  Ամեռնափոր 798
  Այրիկդաղի 798
  Աքշեհիր 798
  Բեզոբչի Դաղ 798
  Բերիավատ (գետակ) 798
  Գելառաշ (լեռնաբազուկ) 798
  Դելեքլիթաշ 798
  Դիալա (գետ) 798
  Եր 798
  Էշաք Մեյդան 798
  Միսմիլ 798
  Աղթափա (լեռնագագաթ, Ելիզավետպոլի գավառ) 800
  Ասնի (գետակ) 800
  Բերեդիշկ խոտան 800
  Գառնակ (գետակ) 800
  Գյարմաշով 800
  Գոմու ջուր (հանքային աղբյուրներ) 800
  Դեդե 800
  Դեյրիմեսիհ 800
  Աբուլբուհար (լեռնանցք) 802
  Ակբուլաղ 802
  Աղբերականաց 802
  Աղվեսաշինու ամրոց 802
  Առաջնորդ-ձոր 802
  Արավետ (գետ) 802
  Բաբուսար 802
  Դեմիրդաղ (լեռնաճյուղ) 802
  Էիլենջե 802
  Էլ Խոջա (գետ) 802
  Անասնաթաղ (բլուր) 804
  Արծաթահանք (հանքավայր) 804
  Արփագյադուկ 804
  Ափիշքար 804
  Գեժելար 804
  Գիլուտ 804
  Գյոլե Մասիա 804
  Դալից Վար Յաթաղ 804
  Դարադուզի գետ 804
  Դիխդաշ 804
  Դումբուլլի 804
  Զիարեթ (լեռ, Պոնտոս) 804
  Կանգվար (ամրոց) 804
  Փագիք (գետակ) 804
  Ալյանդռուդ 806
  Արփայի կամուրջ 806
  Գռլավուկ 806
  Դալիկդաղ 806
  Դարի գլուխ 806
  Դուլուս Արաթունի 806
  Զարիշատի դաշտ 806
  Թելլու 806
  Թերճիլ (գետակ) 806
  Ակունք (Արաքսի ավազան) 808
  Աղավնաձորի սարավանդ 808
  Այսասի (գետակ) 808
  Արծկե (գետակ) 808
  Բախչաջուղ (լեռ) 808
  Բանա-Փանասկերտի գետ 808
  Բարզուկ 808
  Բուլաղլար (աղբյուրներ) 808
  Գադակվետիլի 808
  Գյավակ (լեռնագագաթ, Տիվի գյուղ) 808
  Գյոքգուլի 808
  Դումանդաղ (լեռնաշղթա) 808
  Եդդիբուլաղ 808
  Երկաթահանք (լեռ) 808
  Էրմանից 808
  Թիլդաղ 808
  Աբուլբուհար (գետ) 810
  Ալիշար (բլուր) 810
  Ակին (լճակ) 810
  Աղգյոլ (Վանա լճի ավազան) 810
  Ամաղու (գետ) 810
  Այլանլու (լեռնագագաթ) 810
  Անահիտի աղբյուր 810
  Բագաունա 810
  Բալիկան 810
  Բորչալուի հարթություն 810
  Գայլակալի ջուր 810
  Գեչիկ Գյադուկի Շոռ աղբյուր 810
  Գութնիղշլաղ 810
  Դաշբաշի (լեռնաշղթա) 810
  Դոնուզ-Սեքի 810
  Զամփ 810
  Զիարեթ (լեռ, Արդվին) 810
  Զիգանայի լեռնանցք 810
  Զիվան (լեռ) 810
  Էլեզուսա 810
  Էլենջե 810
  Թեյդաղ (լեռ) 810
  Ազիզներ 812
  Աղուընքար 812
  Աղջուր (գետակ) 812
  Այրուագրա 812
  Արջաձոր (հեղեղատ) 812
  Գյուրան Բաբա 812
  Դաշքեսան (լեռնագագաթ) 812
  Դերբենդ Էլ Ռում 812
  Դիբուբեդաղ 812
  Զանդուս (գետակ) 812
  Էրիք 812
  Աղմեչիդ (լեռնագագաթ) 814
  Գեշման (գետակ) 814
  Գյունեյ (լեռնաճյուղ) 814
  Դառնդաշտ 814
  Դեկատիթափա 814
  Թալին (գետակ) 814
  Ֆիրդիմ 814
  Աբուլ (լիճ) 816
  Ալաչալու (լեռնագագաթ) 816
  Ախշարի դաշտ 816
  Ակքյոփրու 816
  Անկիալես 816
  Արզանի դարպաս 816
  Բուղդաթափա (լեռ, Սյունիքի բարձրավանդակ) 816
  Գյունեյ Բաշի (լեռ, Անտիպոնտական լեռնահամակարգ) 816
  Դալիսախանա 816
  Դվին (բլուր) 816
  Զաղիթափա 816
  Զանգակ (լեռ, Կիլիկիա) 816
  Ալլահաքբար (լեռնանցք) 818
  Ամատ (բերդ) 818
  Արթափա (լեռնաբլուր) 818
  Բարնալիկ Թեփեսի 818
  Բերկրի (լեռ) 818
  Բուզլուխչայ 818
  Բուզլուղ 818
  Գյադա Մայմեխ 818
  Գյոլլար (լեռ) 818
  Դիքմեն 818
  Զաբարի 818
  Օբխան 818
  Ալեքսան Դար 820
  Ախա (գետակ) 820
  Արծվուտ 820
  Բեզմինդաղ 820
  Բստաձոր Գիլանաձոր 820
  Դարաթափա Մեծ 820
  Դիբսիզ Գյոլ 820
  Ելենսութափա 820
  Զիարեթ (լեռ, Անտիպոնտոս) 820
  Թակու 820
  Օվա (գետ) 820
  Աղմեզեր (լեռ, Անտիպոնտոս) 822
  Բաշյուրդ (լեռնագագաթ) 822
  Բուռնազ (գետակ) 822
  Դարկոշ 822
  Դերգյազին 822
  Զանզադաղ 822
  Էջմիածին (լեռ) 822
  Ագիլկայա 824
  Ալամ (լեռնագագաթ) 824
  Աջիգին 824
  Բեհլևան (գետ) 824
  Բլուր (գետակ) 824
  Գորգոր (գետ) 824
  Դագիստի Դաղ 824
  Դաշլը Թեփե 824
  Դրունքի լեռնաշղթա 824
  Էյնալթախտա 824
  Ախո (գետակ) 826
  Բալա (հնագույն քաղաք) 826
  Բիզովչի Դարի 826
  Բուզդաղ (լեռ, Պարսկահայաստան) 826
  Գուլյաբ (լեռնագագաթ) 826
  Ալագյազ (լեռ) 828
  Ալդարա (գետակ) 828
  Ախնջի 828
  Աղդաշ (սահմանաքար) 828
  Աճարիսծղալի 828
  Բերդասար 828
  Բովեր (լեռ) 828
  Գյուլլիդուզ (լեռնագագաթ) 828
  Գյունեյ (լեռնագագաթ) 828
  Դուռնագյոլի լեռներ 828
  Էշարաթ 828
  Օլթու-բել 828
  Աբուլ Փոքր 830
  Ալոյի Մեշի ձոր 830
  Արմաղանի լիճ 830
  Բշերիկի դաշտ 830
  Գեղարոտ (լեռնագագաթ) 830
  Գերդադաղ 830
  Եղիայի և Հովհաննու լճակ 830
  Ագ Քյոփրի 832
  Աղսորիկ (լեռ) 832
  Անղու 832
  Գյոզալդարա (լեռ, Գյոզալդարա վտակ) 832
  Դաշտ (դաշտ) 832
  Դեմիրդաղ (լեռնագագաթ, Պոնտական լեռներ) 832
  Օտավգան 832
  Ալվանիկալա (գետակ) 834
  Աղդաշ (լեռ, Ղարաբաղի լեռնահամակարգ) 834
  Այիչինգիլ (լեռնանցք) 834
  Բարեհամ աղբյուր 834
  Դարկոշի լեռներ 834
  Դիքդաշ (լեռ, Ղարաբաղի լեռնահամակարգ) 834
  Երիկուրղի 834
  Էլթի 834
  Օսկանց 834
  Ակքիլիսե (գետակ) 836
  Աղտաղտ (գետակ) 836
  Ապուհայաթ 836
  Արդոստ (գետ) 836
  Արձան (լեռնագագաթ) 836
  Բեխի գետակ 836
  Գաղըքլը 836
  Դալիքդաշ (լեռ, Գանձակի լեռներ) 836
  Դեղառ 836
  Աեք 838
  Ալաթա (գետակ) 838
  Աղբուլաղ (լեռ, Ղարաբաղի լեռնահամակարգ) 838
  Բաղաղացվոց Կապան 838
  Բանցրել 838
  Գանձասար (գետակ) 838
  Գերդանի Բաշի 838
  Գերեզմանոց (գետակ) 838
  Գոմեր (գետ) 838
  Դուզդաղ 838
  Զիարեթ (լեռ, Կիլիկիա) 838
  Թաշլուգյունը 838
  Բեկեր Քաշ 840
  Բերզավան 840
  Բողարսուկ 840
  Գյուլյուդաղ 840
  Դալիգդաշ (լեռնագագաթ) 840
  Դերիկ (գետ) 840
  Աղմոլլաչալ 842
  Ամուլսարի սարավանդ 842
  Արծվաքար (հրվանդան) 842
  Բաշկիչեթ (սարահարթ) 842
  Բաշյուրդ (լեռ, Հայկական Պար) 842
  Բևեռաթափ 842
  Գել Ղոշան 842
  Գերեկ Դերեսի 842
  Գյամբել 842
  Դալուլուդաղ 842
  Դրախտ (սարավանդ) 842
  Թախչալա Կայա 842
  Ալագյոլլար (լեռնագագաթ) 844
  Այնալը Մաղարա 844
  Անմտեղ (լեռնագագաթ) 844
  Արդոստ (գետակ) 844
  Արջուտի լեռնանցք 844
  Բաջ Մադեն խան Դերվիշլի 844
  Գյունեյ (լեռ, Կարս) 844
  Դուկգյունեյ 844
  Դրախտ (լեռ) 844
  Գաբեկ 846
  Դիադինի լեռնաշղթա 846
  Դիմչայ 846
  Դևեբոյնու (սարավանդ) 846
  Ակներ (լեռ) 848
  Աղդաշ (լեռ, Անտիպոնտոս) 848
  Աղօղլան (գետ) 848
  Բայբողան 848
  Բուլանըղ (գետակ, Եփրատի ավազան) 848
  Գեչի Գյունեյ 848
  Գեր Օրինկ 848
  Գյոզալդարա (լեռներ) 848
  Գորան (գետ) 848
  Դիդմահալ 848
  Թախդազ Յուրդ 848
  Աբասաբադ (Պարսկահայաստան) 850
  Աբդալ Կայասի 850
  Ակինեկդաղ 850
  Արագլի (լեռնագագաթ) 850
  Արճեշի հյուքյումեթություն 850
  Բեյլանի գետ 850
  Գյավալի 850
  Դիան (ջրատար) 850
  Զանգաղ 850
  Ադիի 852
  Բաղրսըխ (լեռնագագաթ) 852
  Բիտ Կափսի 852
  Գելիեգուզան (գետակ) 852
  Գյոգչայ (գետակ) 852
  Գյոկիրմակ 852
  Դագիրմանդաղ (լեռ, Գանձակի լեռներ) 852
  Դաիրմանչայ 852
  Դահազիրդաղ 852
  Զանքանակյան 852
  Օյուղ 852
  Օշնաղ (գետակ) 852
  Աղնջաձոր (գետակ) 854
  Աղուսարք 854
  Գեղարքունի (ճանապարհային կայան) 854
  Գյունգյորմազ (լեռ, Հայկական Պար) 854
  Էնդրիս 854
  Փոքր սար 854
  Առանիս 856
  Արումա 856
  Բեդենյան լեռնաշղթա 856
  Դանչիկդաղ 856
  Դըդվանք 856
  Զիարեթ (գետակ, Թորթումի վտակ) 856
  Էստերան (լեռնաճյուղ) 856
  Աղքյորփի (գետակ) 858
  Արխավե (գետ) 858
  Բոկուր Բաբա 858
  Բորբորդ 858
  Բուղաթափա (լեռ, Ալաջա) 858
  Գայլ Հին 858
  Դամբլա Կուրուն 858
  Դից Մայրիի լեռներ 858
  Զիարեթ (լեռ, Հայկական Պար) 858
  Աղկայա (լեռ, Վայքի լեռնաշղթա) 860
  Արգաստ 860
  Արկագլուխ 860
  Արջաձոր (վայր) 860
  Բաբան (լեռնագագաթ) 860
  Գյումրի (գետակ) 860
  Գրեման 860
  Դաշկայա 860
  Դերջանի լեռնաշղթա 860
  Դիքդաշ (լեռնագագաթ) 860
  Թարս (լեռնագագաթ) 860
  Ծովասարի լեռանշղթա 860
  Ախայայլասի 862
  Այրիդազիա 862
  Աշանօղլի 862
  Արևմտյան Աղուսար 862
  Դահնա (լեռնանցք) 862
  Օխար-Խիլար-Տարլասի 862
  Ֆելեքե 862
  Աղբյուրների ձոր 864
  Բարոժի ձոր 864
  Գալոյի ձոր 864
  Գարահիսար (գետ) 864
  Գելառաշ (ձոր) 864
  Դարիդաղ (լեռ) 864
  Դիվակուլ 864
  Ամրոց (բլուր) 866
  Անտրուն (գետ) 866
  Արծաթաղբերք (աղբյուրներ) 866
  Արջաձորի լեռներ 866
  Բալըխլը (գետ) 866
  Բարազան 866
  Բարդուսչայ 866
  Գեղվաձոր (ձորահովիտ) 866
  Գրգուռի Թեփե 866
  Դեմիրխան 866
  Կոթերի կամուրջ 866
  Բայբուրդ (գետ) 868
  Գավդարա 868
  Գարու լեռներ 868
  Գերեզմանոց (հնավայր) 868
  Դյաթիկթափա 868
  Զաբախատուր 868
  Ազիզլու (գետակ) 870
  Ազնաուրի բերդ 870
  Ալմշկա (գետակ) 870
  Գյունգյորմազ (լեռ, Պոնտոս) 870
  Դուլուքբաբա 870
  Երանոսի սելավ 870
  Զանգակ (լեռ, Մուշ) 870
  Անարզաբա (լճակ) 872
  Արասխ (գետ) 872
  Արսիան 872
  Բալըկլը (գետակ) 872
  Բախչա (գետակ) 872
  Գովաթա (գետ) 872
  Դավրյա Կուկուլ 872
  Դիտավոր 872
  Օլադա 872
  Ալբիստանի լեռնաշղթա 874
  Անթիչայ 874
  Ասլանափոսի 874
  Բազմածախ 874
  Բեյուքգյունեյ 874
  Բլդան (հանքային աղբյուր) 874
  Գլդոր Գլդորի 874
  Դաշբուռուն (լեռ, Ախալքալաքի բարձրավանդակ) 874
  Եղեգնուտ (լիճ) 874
  Զարնի 874
  Էպեմենտիկ 874
  Ակնդաշտ (դաշտ) 876
  Աղջա-ղուշ 876
  Գյոկդաղ Մեծ 876
  Դաջալաբաշի 876
  Դոստալի Բեկ 876
  Էնդիրիս 876
  Ալավերդի (ժամանակավոր գետակ) 878
  Ամյուկի և Վարագի Էմիրություն 878
  Անդրտավրոս 878
  Բարաքեթ 878
  Բերեֆիկ 878
  Գյունեյ (լեռ, Անտիպոնտոս) 878
  Դավայաթաղ 878
  Ակոռովանք 880
  Բորջիմասուր (գետակ) 880
  Գիլաշեն (գետակ) 880
  Ճամբարակի լեռնանցք 880
  Ազիզքենդ (գետակ) 882
  Ախմաշտի 882
  Ակդաղ (լեռ, Անտիպոնտոս) 882
  Ավետյաց բլուր 882
  Բոցիկ 882
  Գևեզիդ 882
  Օգենե 882
  Աբբիսա 884
  Աղբուլաղ (գետահովիտ) 884
  Աղդաղ (Վայք) 884
  Աղսու (գետակ, Արփայի վտակ) 884
  Արփալը 884
  Գյադուկ Բուռուն 884
  Գյալինկայա (լեռ, Ծղուկ գյուղ) 884
  Գյուլլուջա (լեռնանցք) 884
  Գյոքչա 884
  Դեմիրխանի կիրճ 884
  Դիբուրիդաղի 884
  Ախո (լեռ) 886
  Աղամալ 886
  Բերի Բերանան 886
  Բուղաթափա (լեռ, Մեծրաց լեռներ) 886
  Գերդի Երանան 886
  Գերեք (լեռ) 886
  Եղեգիսի ձոր 886
  Երանոսի ջրանցք 886
  Ընկուզուտ 886
  Օմարի լեռնանցք 886
  Դեղսիրտ 888
  Եղեգի լիճ 888
  Երեմես (գետակ) 888
  Էնկեր Գյոլի 888
  Սուրբ Զորավոր եկեղեցի (Ահավանք) 888
  Ազորդ (գետակ) 890
  Աղդաշ (լեռ, Կոտուր) 890
  Անդրիունի իշխանություն 890
  Զավակատուր 890
  Զեյթունի ջուր 890
  Օտաշա 890
  Ֆընդըջաք (լեռ) 890
  Աբասաձոր (ձորահովիտ) 892
  Աբուխանմի եկեղեցի 892
  Ակդաղ լեռնաշղթա 892
  Անջուր կամուրջ 892
  Բաղրսըխ (լեռ) 892
  Բաշկալայի լեռնաշղթա 892
  Գմբեթ (լեռնագագաթ, Գմբեթի լեռներ) 892
  Դիշթաշդաղ 892
  Դուզթափա 892
  Զիարեթ (լեռ, 2440 մ) 892
  Արիմոս 894
  Բուրուլ 894
  Թաշան (գետ) 894
  Ադամաձոր 896
  Ադենա 896
  Աղջաղալա (բերդ, Վանի նահանգ) 896
  Արջիսար (լեռնագագաթ) 896
  Բերաջուկ (լեռ) 896
  Գարգար (գետ) 896
  Գյոկդաղ (լեռնագագաթ, Ախալքալաքի սարահարթ) 896
  Թերխլի 896
  Ագրակ (Արաքս) 898
  Ալայան (գետ) 898
  Աղդաղ (լեռնագագաթ, Զանգեզուրի լեռնաշղթա) 898
  Աղդավալար (լեռնաճյուղ) 898
  Ամեդիկ 898
  Աշուրդաի 898
  Ասադ Կյաֆ 898
  Բագառիճ (դաշտ) 898
  Բոհա 898
  Բուղաթափա (լեռ, Արսիան) 898
  Ադ Ֆոնտեմ Ֆելիկեմ 900
  Ամիրզան-կալայ 900
  Գագարաչյադուշ 900
  Գելեր 900
  Դիդիվան 900
  Դովրուզ 900
  Խլաթաղի ջուր 900
  Օսինովի լեռ 900
  Աբուսարդաղ 902
  Աղսու (գետ, Եշիլիրմաքի ավազան) 902
  Գերնաուկ 902
  Գյոլջիկ (լեռ) 902
  Գյուլաբի (լեռ) 902
  Դարինդերեսի 902
  Երկաթապատ 902
  Արբա (գետակ) 904
  Գիլան (լեռ) 904
  Գոզլու Դարա 904
  Զվարի (գետ) 904
  Որոտանի կիրճ 904
  Ակդաղ (Վարդենիսի լեռնահամակարգ) 906
  Այասերդաղ 906
  Բաշգյոլ 906
  Բլանով 906
  Բողարսըխ 906
  Զանսերիո 906
  Շորբլուր 906
  Բարմախլար 908
  Բեգուրդաղ 908
  Բերդաղ (հնավայր) 908
  Զեյթունլուկ 908
  Աղբունարի վանք 910
  Աղդաղ (Ուրմիա լիճ) 910
  Արևմտա-Պոնտական լեռնաշղթա 910
  Գառնիձոր 910
  Գյոզալդաղ (լեռնագագաթ) 910
  Ախկոսի վանք 912
  Արծվաշենի ջրամբար 912
  Մելետ 912
  Ալլաուրիա 914
  Արատտա (գետ) 914
  Արտանուջ (գետ) 914
  Բաշ-Ագիլ 914
  Բերդար 914
  Բիրկալեն (գետնուղի) 914
  Գյավուրդաղ (լեռ, Կարգաբազար) 914
  Զիարեթ (լեռ, Արդահան) 914
  Ազնվաց ձոր (դաշտ) 916
  Գառնո լեռ (լեռ) 916
  Թախտալի 916
  Օխնակա ջուր 916
  Օրդուկի (գետ) 916
  Աբկես 918
  Ամեր (ամրոց) 918
  Բանջարոտ 918
  Բարաձոր (գետակ) 918
  Գամ-Գամ 918
  Դալիդաղ (լեռ, Սյունիքի բարձրավանդակ) 918
  Ալափարս (գետակ) 920
  Ալլեբեն 920
  Անկուվա քաղաք 920
  Գյարաքչայ 920
  Դաղդաղան (լեռնանցք) 920
  Դեյունդաղի 920
  Աբի-ի-Արզան 922
  Այուչայ 922
  Արսենյակ (լեռ) 922
  Գյուլթափա (լեռնաբլուր) 922
  Դաշլուջան (գետակ) 922
  Դարբասի գետ 922
  Երիշատ (գետակ) 922
  Ազնաբերդ (լեռ) 924
  Աղջաղալա (բերդ, Թորթոմի շրջան) 924
  Բաղրսըխ (գետակ) 924
  Բենկյանի կամուրջ 924
  Գյուլաթաղ (գետակ) 924
  Աղանձ (գետակ) 926
  Անահտական լեռնաշղթա 926
  Արայի քարավանատուն 926
  Գյոդաքլու (գետ) 926
  Թագավոր ջուր 926
  Ղուկասյան Մեծ 926
  Աղի (լեռնանցք) 928
  Ամպ (գետակ) 928
  Արթիգապատի դաշտ 928
  Գառընկերտ (գետ) 928
  Գեղամավանի սարավանդ 928
  Ահայար 930
  Աղբաբա լեռնաշղթա 930
  Աղչայ (գետ, Կաղզվանի շրջան) 930
  Բաշկալայի հարթավայր 930
  Բելայա (գետակ) 930
  Բոյուքդարա (գետ) 930
  Դարբողազ (գետ) 930
  Դելի Ջերմուկ 930
  Դիքդաշ (լեռ, Ղոշղոթան գյուղ) 930
  Ագուլիսի գավառակ 932
  Գենդարա (գետակ) 932
  Դաշքեսան (լեռ) 932
  Դոշկայա 932
  Ալիշար (լեռ) 934
  Աղյաթաղ 934
  Աղսորիկ (լեռնաբազուկ) 934
  Բաքիրեյն 934
  Դիբագլու 934
  Ադանայի դաշտավայր 936
  Արապար 936
  Գյալինկայա (լեռ, Շիրակի մարզ) 936
  Գյոզալդարայի լեռնանցք 936
  Զիգոն Բասիլիկոն 936
  Օմբար 938
  Օյուկթաշ 938
  Ալադաղ (գետակ) 940
  Բերդուսչայ 940
  Գայլեդրունք լեռնանցք 940
  Աղբաբա (լեռ, Կարս) 942
  Աղբաբա (Ղարաբաղի բարձրավանդակ) 942
  Աղկայա (լեռ, Ղազախի շրջան) 942
  Գյալինդաշի 942
  Գյանջի Բութ 942
  Դուռնագյոլ (լեռնագագաթ) 942
  Աբդալ (լեռնագագաթ) 944
  Ալամ (լեռ) 944
  Ալթունդաղ (լեռնագագաթ) 944
  Աղմաղարա 944
  Բերդակ (բլուր) 944
  Գյուլլիդուզ (գետակ) 944
  Աղդավալար (լեռ) 946
  Դեմուրդաղ 946
  Զարդիդարա (գետակ) 946
  Գյադիկդաղ 948
  Դամղուլի Չալ 948
  Դաշթափա (լեռնագագաթ) 948
  Թոխլիղայա 948
  Աքաղայու կատար 952
  Գերա Ասխոբե 952
  Գերեզմանք 952
  Երուսաղեմա ձոր 952
  Արավսյակ (գետակ) 954
  Բանանց գետ 954
  Դեսերմեն 954
  Դերսի Ռեզեբվոն 954
  Ընկուզեկ (լեռ) 954
  Վեցկեսար 954
  Փոքր Ադաթլու 954
  Ախտա (Հրազդանի ավազան) 956
  Բիրդաշու 956
  Դաշբուլաղ (լեռնագագաթ) 956
  Դուլ Կիլա 956
  Եղնակի 956
  Ալջաբոնջուխ 958
  Գելիեսան 958
  Ակնախառ (գետակ) 960
  Աղբաբա (Իրանական սարահարթ) 960
  Աղբուղա (գետակ) 960
  Արճիս (գետակ) 960
  Գյոքսու (Խնուսի վտակ) 960
  Դեմիրդաղ (լեռ) 960
  Երանոսի գետ 960
  Գալանիմադերե 962
  Գաչակայա (լեռ) 962
  Դարաքենդ (ձոր) 962
  Զիվին (լեռ) 962
  Էրմենեկ (գետ) 962
  Լեչեգսու 962
  Ցամաքաբերդի թերակղզի 962
  Ակաբիքար 964
  Արջոառիճ 964
  Ամրական 966
  Բոյուքդուզ (լեռ) 966
  Գելանթաշի լեռնաշղթա 966
  Գոբդի 966
  Դուռնաօվասի (հարթավայր) 966
  Օբոլեթի վանք 966
  Օրթագյոլ 966
  Ականց ջուր 968
  Ապարանջաններ (աղբյուր) 968
  Բալուի լեռնաշղթա 968
  Գենդարա (գետ) 968
  Մարգավետի լեռնանցք 968
  Ահմանգան (լեռնագագաթ) 970
  Գեղարքունյաց շղթա 970
  Գոմու ջուր (գետակ) 970
  Բեթնաձոր 972
  Օպիզի վանք 972
  Արջի աղբյուր 974
  Բարանդուզ 974
  Բիլխար 974
  Գյամրեզ (գետ) 974
  Զետկանի ջուր 974
  Աբուլմաամրանա 976
  Աղբաբա (Սողանլուի լեռնահամակարգ) 976
  Բոյդարա 976
  Գեղարդ (գետակ) 976
  Դիու 976
  Մոսքիկյան լեռնաշղթա 976
  Ահար (գետ) 978
  Ավեխու ջուր 978
  Անլոց վանք 980
  Բերեքեթ 980
  Գաչակայա (լեռնագագաթ) 980
  Գյոզալդարա (լեռ, Վարդենիսի լեռներ) 980
  Թեմբեքի լեռներ 980
  Ազնավուրթեփե 982
  Աղսու (գետակ, Ջհանի վտակ) 982
  Բլուր (լեռ, Հայկական Պար) 982
  Գարդման (գետ) 982
  Գուլյաբ (գետ) 982
  Ջագիր 982
  Դուշմանա լեռներ 984
  Օթլուկ Բելի 984
  Ադալիա (ծոց) 986
  Աղբուլաղի լեռնանցք 986
  Արղանամադեն (հանքավայր) 986
  Գազանա լեռնանցք 986
  Գյալինկայա (լեռ, Սյունիզի մարզ) 986
  Գյոգդարա (լեռնանցք) 986
  Իբլա 986
  Աղդաղ (լեռնագագաթ, Կոտուր գետ) 988
  Բաբաջան (գետակ, Սևանա լճի ավազան) 988
  Բաղլամա (լիճ) 988
  Մեծ Ադաթլու 988
  Գոչան (ձորակ) 992
  Դալիգետ 992
  Այրիսար (լեռ, Բազումի լեռնահամակարգ) 994
  Գեղադիր (ժամանակավոր գետակ) 994
  Գմբեթի լեռնաշղթա 994
  Դալիչայ (գետակ) 994
  Աբ (լեռ) 996
  Ալպատակ 996
  Եղնիկի աղբյուր 996
  Զարդիդարա (լեռ) 996
  Աղդաղ (լեռ, Արսիան) 998
  Բիրակլեն 998
  Բոլոմեր (գյուղախումբ) 998
  Աղբերց վանք (Կիլիկյան Հայաստան) 1000
  Օղրուջա (լեռնանցք) 1000
  Արզան (գետ) 1002
  Դիդուբե 1002
  Աբիտիկնա 1004
  Գյավուրգյոլ 1004
  Գյոզալդարա (գետ) 1004
  Դառն ջուր 1004
  Էմիրխանի լեռնաշղթա 1004
  Գայլ (գետ, Վանա լճի ավազան) 1006
  Օջախսար 1006
  Աղավնաձոր (քարավանատուն) 1008
  Բամբակի լեռ 1008
  Աղփունղար (գետ) 1010
  Բասարգեչարի դաշտ 1010
  Զիարեթ (լեռ, Կարս) 1010
  Ագալ 1012
  Ակնջի վանք 1012
  Արզնու ջրանցք 1012
  Արմավիրի բլուր 1012
  Բառ (ձորահովիտ) 1012
  Խոտ (լիճ) 1012
  Բոյուքդարա (գետակ) 1014
  Շալվա 1014
  Օրդուբադի ձոր 1014
  Ախթալա (երկաթուղային կայարան) 1016
  Ավլաման 1016
  Ավրին 1018
  Դևեգեչիդի 1018
  Ալվանիկալա (լեռ) 1020
  Խուլփ (գետ) 1020
  Ալլահգյադուկ (լեռ) 1022
  Անահացի ջուր 1022
  Բալըխլը (լեռնաշղթա) 1022
  Աղդաբան Փոքր 1024
  Առջնձոր 1024
  Արճեշ (գետակ) 1024
  Սիվրի գետ 1024
  Ֆարգանի 1024
  Ազզի 1026
  Ափաքլու 1026
  Բերդա (գետակ) 1026
  Զակամ Վերին (գետահովիտ) 1026
  Դաշբուռուն (լեռ, Հայկական Պար) 1028
  Գենջ (հյուքյումեթություն) 1030
  Դուռան (սարավանդ) 1030
  Զիզիոլա 1030
  Ագուլիս (գետահովիտ) 1032
  Ականից գետակ 1032
  Դաբանթափասի 1032
  Ախտա (Արաքսի ավազան) 1036
  Գյոյդաղ (լեռնագագաթ, Զանգեզուրի լեռնահամակարգ) 1036
  Եղերով 1036
  Թեյդաղի լեռնաշղթա 1036
  Առիմակդիս 1038
  Արդաշավա 1038
  Թալիշ (գետ) 1038
  Ալաջա (լեռ, Պոնտոս) 1040
  Աղբաշգետ (գետ) 1040
  Ամաղու ձորահովիտ 1040
  Արազին (լեռ) 1040
  Ճամբարակ (լեռնագագաթ) 1040
  Աղսու (գետակ, Վեդիի վտակ) 1042
  Արձանաձոր (ձոր) 1042
  Օձաթաղ (լեռնագագաթ) 1042
  Բայանդուր (գետակ) 1044
  Բարձրաջուր 1044
  Դրախտիկ (լեռ) 1044
  Գեղարքունյաց սար 1046
  Թղնուտ 1046
  Մունջուղ 1046
  Աբկավանք 1048
  Դրունք Հայոց 1048
  Առիմակդոս 1050
  Դագիրմանդաղ (լեռ, Բուլդաղ լեռնաշղթա) 1050
  Գելառաշ (գետ) 1052
  Գյոլդաղի լեռնաշղթա (Անտիտավրոս) 1052
  Աղդաղ (լեռնագագաթ, Այրիչայ գետ) 1054
  Արճեշի դաշտ 1054
  Գալեդաղի 1054
  Գյավուրկալասի (լեռ, Գեղամա լեռնահամակարգ) 1054
  Աղաջքիլիսայի լեռնաշղթա 1056
  Ավլիար (լեռ) 1056
  Զառիթափ (գետակ) 1056
  Զեռնակի լեռնաշղթա 1056
  Բարձան 1058
  Բիչանակ (լեռ) 1058
  Գետամ (գետակ) 1058
  Բագրևանդ (գետ) 1060
  Բուլամա լիճ 1060
  Օսլան 1060
  Ասեղասար 1062
  Աղաքար (ձմեռանոց) 1064
  Գավազան (լեռնագագաթ) 1064
  Գյալ Ջարաջուր 1064
  Գոհանամի լեռնաշղթա 1064
  Աբաենի 1066
  Ալաջայի լեռնաշղթա 1066
  Ախպերներ 1066
  Այրած 1066
  Նորատուսի թերակղզի 1066
  Աբուզեթ (բերդ) 1068
  Անտեբա 1068
  Աշոցքար 1068
  Խոյի դաշտ 1068
  Կաղզվանի գետ 1068
  Օշորա (լեռ) 1068
  Աղաջբաշիի լեռնաշղթա 1070
  Գետաբեկ (գետակ) 1070
  Աբասգյոլ (լճակ) 1072
  Աղուտաբա 1072
  Արշակ (լեռ) 1072
  Գանձասար (լեռ, Մռավ լեռնահամակարգ) 1072
  Գոշի ջուր 1074
  Մեծամոր (բլուր) 1074
  Պապաքար 1074
  Ցողասար 1074
  Բիխարդի 1078
  Թառնիստ 1078
  Թուխմանուկ լեռնանցք 1078
  Մենձոր 1078
  Ականիս (դաշտ) 1080
  Դոմբաթ (գետահովիտ) 1080
  Ալուկ (լեռ) 1082
  Ակդաղ (լեռ, Պոնտոս) 1082
  Առուն 1082
  Բալուա լեռ 1082
  Բզնունյաց լեռնաշղթա 1082
  Զոր (լեռ) 1082
  Թաղասերի անապատ 1082
  Աղջա (լեռնագագաթ) 1084
  Այծասար 1084
  Բարկուշատի ձոր 1084
  Ճավախոտ 1084
  Ֆընդըք (ամրոց) 1084
  Ադամխան (գետակ) 1086
  Ալադաղի լեռնաշղթա 1086
  Դարաբի գետ 1086
  Դոստաֆուրչայ 1088
  Բաթմանի կամուրջ 1090
  Սուրբ Գևորգ եկեղեցի (Աբլբուհար) 1090
  Ադաենի (քաղաք) 1094
  Ամենասուրբ երրորդություն (վանք) 1094
  Արջագլուխ (լեռնագագաթ) 1094
  Մեղրիսար 1094
  Սարիպապ 1094
  Ալսար 1096
  Էշակսրտի լեռնաշղթա 1098
  Թոռաբլուր 1098
  Առյուծասար 1100
  Գյոյդաղ (լեռնագագաթ, Հերհեր գյուղ) 1100
  Ակնդաշտ (գետակ) 1102
  Բիչանակ (գետակ) 1104
  Բոլոմորի (գետ) 1104
  Կոշաքար 1104
  Ապակեքար 1106
  Դեմիթափա 1106
  Զարասպ (լեռնագագաթ) 1106
  Ջերմուկի բլուր 1106
  Աղադավա (լեռ) 1108
  Դագնևանա 1108
  Մատներ (լեռնագագաթ) 1108
  Աշնակ (լեռ) 1110
  Կուրաղբյուր (լիճ) 1110
  Ալհարակ (լեռ) 1112
  Գարդմանի դաշտ 1114
  Ակսու (գետ, Պամփյուլիա) 1118
  Այծպտկունք (լեռ) 1118
  Գուեյք 1118
  Աբոքեթ 1120
  Ամաղու (ձորահովիտ) 1120
  Բագասուն 1120
  Գայլաքար 1120
  Ասկերդաղ 1122
  Բիրկալեն (լեռնանցք) 1122
  Բլուր (բլուր) 1122
  Ելասար 1122
  Զանգիգլուխ 1122
  Ադամակերտի վանք 1124
  Գոչգեղ 1124
  Դիդ 1124
  Ձիգկատար (լեռնագագաթ) 1124
  Պռոշի կապ 1126
  Գայլեձոր (ձորակ) 1128
  Ամբերդ (լճակ) 1130
  Գինո բլուր 1130
  Գյոգչայ (գետ, Սևանա լճի ավազան) 1130
  Բերդուս (սարահարթ) 1132
  Բաղասական դաշտ 1134
  Գամասար 1134
  Եղջերք 1136
  Ակնադաշտ 1138
  Աղի (գետակ, Վանա լճի ավազան) 1138
  Անձանձոր 1138
  Աստղոնք 1138
  Ախտա (Վայքի լեռներ) 1140
  Դահնա (սար) 1140
  Լալիգետ (գետ) 1142
  Գայլասար (լեռ) 1144
  Գառնու դաշտ 1144
  Գռասար 1146
  Սպիտակ (լեռնագագաթ) 1146
  Օշականի կամուրջ 1146
  Ամասիա (գետ, Արաքսի ավազան) 1148
  Գավառնո ջրանցք 1148
  Ճկույթսար 1148
  Արզական (լեռ) 1150
  Արսար (1862 մ) 1150
  Բոլորկոնդ 1150
  Դարք 1150
  Կրակասար 1150
  Աղջկասար 1152
  Բուլանըղ (լեռ) 1152
  Գավառ (դաշտ) 1152
  Գորշքար 1152
  Միրաք (լիճ) 1154
  Չռնաձոր (գետ) 1154
  Սպիտակբլուր 1154
  Ալգետի (գետ) 1156
  Մենսար 1156
  Դիանիձոր (գետ) 1158
  Կապրուսար 1158
  Ճաղատսար 1160
  Մարմարասար 1160
  Մեծմատ 1160
  Աղդաղ (լեռ, Հայկական Պար) 1166
  Դեղթափ 1166
  Գավառ (լեռ) 1168
  Աբանա (գետակ) 1170
  Ամպասար 1170
  Գառնասար 1170
  Մեծ դար (լեռնագագաթ) 1170
  Արեգ (լեռ) 1172
  Բարակաղբյուր 1172
  Բերդաքար (լեռնագագաթ) 1172
  Վժան (լեռ) 1172
  Բելխանդաղ 1174
  Յոթնաղբյուր 1174
  Նավսաքար 1174
  Ոչխարաթումբ 1174
  Ագրկի վանք 1176
  Ազատ (կամուրջ) 1176
  Ալլիճ Փոքր 1176
  Զիրակ (լեռնագագաթ) 1178
  Սեմասար (լեռնագագաթ) 1178
  Ալլահաքբար (լեռ) 1180
  Բագարան (լեռ) 1180
  Բռնակապան (լեռնանցք) 1180
  Գոմշավար 1180
  Եղջերվասար 1180
  Դառին (դաշտավայր) 1182
  Երիցլեռ 1182
  Մեծ Մայմեխ 1182
  Շեկքար 1182
  Ջողազ 1182
  Օձաքար 1182
  Աբո (լեռ) 1184
  Գիլիկ 1184
  Սաջուր 1184
  Աթան (գետ) 1186
  Ասպահեն 1186
  Աբդելա 1188
  Սեղանասար (լեռ) 1188
  Գարուսար 1190
  Գնդեվազ (լեռնագագաթ) 1190
  Թաղար Մեծ 1190
  Հասանդաղ 1190
  Մեռոնգետ 1190
  Բազեիքիթ 1192
  Գութանաքար 1192
  Էշակ Մեյդան (լեռ, Արսիան) 1192
  Աստղաձոր (գետակ) 1194
  Գայլեձոր (լեռ) 1194
  Մասրեք 1194
  Ֆարկին (գետ) 1194
  Թաթոսի քարափ 1198
  Լուսկատար 1198
  Հովք (լեռ) 1198
  Ճլկան 1198
  Արմիկ (գետ) 1200
  Բաղաքարի լեռնանցք 1200
  Գրվա (լեռ) 1200
  Թալինի քարավանատուն 1200
  Թառատուն (գետ) 1200
  Փանասկերտ (գետ) 1200
  Փշոնք 1200
  Մազազ (լեռ) 1202
  Մթին 1202
  Գոմասար 1204
  Ելակ (լեռնագագաթ) 1204
  Դիմացլեռ 1206
  Դրանդատափ (լեռնագագաթ) 1208
  Ուղտիաչք 1208
  Գոմարան (լեռ) 1210
  Մարմարիկի լեռներ 1210
  Գեղաթառ (գետ) 1212
  Տավուշի լեռներ 1214
  Արևմտյան Տավրոս 1216
  Դոքուզլար 1216
  Միլիցաթոռ 1216
  Սպիտակ (լեռ) 1216
  Օձիձոր (գետ) 1216
  Երիցվանք (լեռ) 1218
  Զորանոց (քարանձավ) 1218
  Բազրբաբա 1222
  Յուղաքար (լեռնագագաթ, Գեղարքունիքի մարզ) 1222
  Տավուշի ջրամբար 1222
  Գեղմաղան 1224
  Արևմտյան Տիգրիս 1226
  Ապակեսար 1228
  Արզումանի կամուրջ 1228
  Բոլնիս (գետակ) 1230
  Գութանաթումբ 1230
  Ճահուկ (լեռնագագաթ) 1230
  Սարիաղբյուր 1230
  Ագրիչայ (Կուր) 1232
  Ալադաղ (լեռնաբազուկ) 1232
  Ալահերի բլուր 1232
  Դեղին (լեռնագագաթ) 1232
  Բոլորսար 1234
  Շողական 1234
  Վահագնի լեռներ 1234
  Բլուր (լեռ, Փոքր Կովկաս) 1236
  Գանձակ (լեռ) 1236
  Գլուխ Ձագեձորի 1236
  Գնիշիկ (լեռնագագաթ) 1238
  Երնջառու (գետակ) 1238
  Մարց (լեռնագագաթ) 1238
  Սևքար լեռ (Լեռնակերտ) 1238
  Բինաձոր 1240
  Ենգո (գետ) 1240
  Սալուտ (լեռնագագաթ) 1240
  Ազատ Գիրան 1242
  Ալբիստանի դաշտ 1242
  Մաճիխել 1246
  Սիսկատար 1246
  Բալաբան (լեռ) 1248
  Զառի սելավ 1248
  Լեռնարոտ (գետ) 1248
  Սեպ (լեռնագագաթ) 1248
  Բաղնիքի ջուր (գետակ) 1250
  Մառախլապատ 1250
  Մեղրաքար 1250
  Պայտաթափ 1250
  Աբունի 1252
  Արտավազդ (լեռնագագաթ) 1254
  Այգաբաց (գետ) 1258
  Մեծ Քարաբլուր 1260
  Քարաժայռ 1260
  Գողթան լեռներ 1262
  Մոսեսգետ 1262
  Սպիտակ (գետ, Փամբակի վտակ) 1262
  Գյոքսու (գետ, Տիգրիսի ավազան) 1264
  Շրեշտ (գետ) 1264
  Չըռչըռ (լեռնագագաթ) 1264
  Բազմաբերդ (գետ) 1266
  Գոմերի առու 1266
  Շիշկերտ (լեռ) 1266
  Ալանգյազի լեռներ 1268
  Գոշ (գետ) 1268
  Աղաքար (լեռնագագաթ) 1270
  Գազանոց 1270
  Գյոմուր (գետակ) 1272
  Դիտավանք (լեռնագագաթ) 1272
  Կուկուձոր (գետ) 1272
  Շեկաղբյուր 1272
  Տափառու 1272
  Քարավազ (գետ) 1272
  Քուչակ (գետ) 1272
  Գողթ (գետ) 1274
  Դեիրմենդերե 1274
  Երկարգետ (գետ) 1274
  Հավսաթաղք 1274
  Խաչաղբյուր (լեռ) 1276
  Սուրբ Հակոբի աղբյուր 1276
  Առնոս (լեռ) 1278
  Ներկարար (լեռ) 1278
  Գալոյի սար 1280
  Գեղաքար (լեռ) 1280
  Գյոկդաղ (լեռնաշղթա) 1280
  Ցողասարի լեռներ 1280
  Աչաջուր (գետ) 1282
  Եզնասար (լեռ) 1282
  Երախ (լեռնագագաթ) 1282
  Ջառջառիս 1282
  Արամազդ (գետ) 1284
  Թառակատար 1284
  Ագարակաձոր (գետ) 1286
  Ազատեկ (գետ) 1286
  Ախուրյանի աջափնյա ջրանցք 1286
  Առաքել (լեռ) 1286
  Թուխմանուկ (լեռնագագաթ) 1288
  Փամբիջուր 1288
  Ալծառի լեռնանցք 1290
  Աղբերիք (գետ) 1290
  Գնդասարի լեռներ 1290
  Կոտուց (գետ) 1290
  Տաշտուն (գետ) 1290
  Ցողամարգ (գետ) 1290
  Քարահանուց (գետ) 1290
  Զառաբխանասու 1292
  Կարմիրգլուխ 1292
  Կենացբլուր (լեռ) 1292
  Տասանորդ (լեռ) 1292
  Բամբակի ձոր 1294
  Ծաղկաշատ (գետ) 1294
  Մանկուվ (գետ) 1294
  Փորակ 1294
  Քարկապան (գետ) 1294
  Դադմելիք 1296
  Զարասպ (լեռնանցք) 1296
  Ձոր (լեռ) 1298
  Մեծառու 1298
  Շամամիձոր (գետ) 1302
  Ալագյոլլար (գոգավորություն) 1304
  Ակներ (աղբյուր) 1304
  Դաշտագետ (գետ) 1304
  Ակն (գետակ) 1306
  Արուճաջուր 1306
  Կարավգետ (գետ) 1306
  Սիսակատար 1306
  Ակնաջուր (գետ) 1308
  Հարսնաքար (Շիրակի մարզ) 1308
  Շենավան (գետ) 1308
  Ուղտուսար 1308
  Հասրիկի լեռներ 1310
  Մենակսար 1310
  Անկանք (գետակ) 1312
  Իրգան (գետ) 1312
  Ալ լիճ 1316
  Ծաղկառու 1316
  Կարճևանի ջրանցք 1316
  Շողվագ (գետ) 1318
  Սելավգետակ 1318
  Մեծքար (լեռնագագաթ) 1320
  Քարագլուխ (գետ) 1320
  Բաղանիս (գետ) 1322
  Քարախաչի լեռներ 1322
  Ամուլսարի լեռներ 1326
  Բուժականի լեռներ 1326
  Ձորաղբյուր (գետ) 1326
  Անտառամուտ (գետ) 1328
  Նորակերտ (գետ) 1328
  Սարանար (լեռ) 1328
  Ադաենի (հնագույն երկիր) 1330
  Մեծ Ծարասար 1330
  Ահնիձոր (գետ) 1332
  Սև գետ (գետ, Սև ծով) 1332
  Վաչագան (գետ) 1336
  Տեղեր (գետ) 1336
  Սրկղոնք 1338
  Արագածոտն (գետ) 1340
  Բարդութաղք (լեռ) 1340
  Արջանոց 1342
  Գլաձոր (գետ) 1342
  Գնդասար 1342
  Սելիմագետ 1342
  Վիշապասար (Արարատի մարզ) 1342
  Շտողանաջուր 1344
  Ուրծ (լեռ) 1344
  Չորսելավ (գետ) 1344
  Վահագնի (գետ) 1344
  Շաքարջուր 1346
  Լճասար 1348
  Ալանգյոզ (լեռ) 1350
  Գոմաջուր 1352
  Կարթ (գետ) 1352
  Սազ (գետ) 1352
  Գնդաքար (լեռ) 1354
  Թեղուտ (հնավայր) 1354
  Կապույտք (գետ) 1356
  Ուղտուպար 1356
  Խոտանան (գետ) 1358
  Ղարադաղի բերդ 1358
  Ակունք (գետ, Կոտայքի մարզ) 1360
  Զիրակիջուր 1360
  Միափոր 1360
  Ոսկեջուր 1360
  Այրիսար (լեռ, Զանգեզուրի լեռնաշղթա) 1362
  Բաղացջուր 1362
  Ախուրիկ (գետ) 1364
  Մեդեդսիզ 1366
  Խաշինք 1368
  Քարաձոր (գետ) 1368
  Արևոտձոր (գետ) 1370
  Եռակատար 1372
  Բազումթառ (գետակ) 1374
  Սևորդյաց լեռներ 1374
  Լոք 1376
  Նիգատուն (գետ) 1376
  Կոկիսոն (գետ) 1378
  Շարուքար (լեռնագագաթ, Տավուշի մարզ) 1378
  Բերդիկ (լեռ, Փոքր Կովկաս լեռնահամակարգ) 1380
  Գառնհովիտ 1380
  Շարուքար (լեռնագագաթ, Սյունիքի մարզ) 1380
  Ակնի կիրճ 1382
  Արտանիշ լեռ 1382
  Կարմիրի լեռներ 1382
  Պայտասար 1382
  Շիկահողի գլուխ 1384
  Պաղակն (գագաթ) 1386
  Արթիկիջուր (գետ) 1388
  Մթնաձոր (գետ, Տավուշի մարզ) 1388
  Արեգունի (գետ) 1390
  Կարմիրջուր 1390
  Շամփուր (գետ) 1390
  Սարանար (գետ) 1390
  Երկաթասար 1392
  Որդնավ (գետ) 1392
  Վահրավար (գետ) 1392
  Ձկնարած 1394
  Գմբեթ (լեռնագագաթ, Կարճաղբյուր գյուղ) 1396
  Միլի (գետ) 1396
  Լեջանջուր (գետ) 1398
  Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի (Ագուլիս) 1398
  Բարանտեա 1404
  Կանաչկող 1404
  Թթուջուր (գետ) 1406
  Արծվանիկ (գետ) 1410
  Զանգվի ջրանցք 1410
  Ջրաղացիձոր (գետակ, Սյունիքի մարզ) 1410
  Ախալքալաք (գետ) 1412
  Շնհեր (լիճ) 1412
  Ծովինար (գետ) 1414
  Փոցխով 1416
  Ականիս (լեռ) 1418
  Փոքր Արտենի 1418
  Բաշեթդաղ 1420
  Ֆաթալի գիստագ 1420
  Արտավան (գետ) 1422
  Չքնաղի լեռներ 1424
  Ալլահաքբարի լեռնաշղթա 1426
  Բողնյաց 1426
  Նիգասար 1426
  Գյունեկ 1428
  Մեծձորի ջուր (գետ) 1428
  Շահապոնք (գետ) 1430
  Մարտիրոսի լեռնանցք 1438
  Ֆռֆռքար 1442
  Ախթա 1444
  Երանոսի լեռներ 1444
  Կոթիկ 1444
  Ապահունյաց վանք 1446
  Շիկահող (գետ) 1446
  Ծաղկավետ (լեռնագագաթ) 1454
  Հրազդանի սարավանդ 1454
  Եղնաջուր (գետ) 1456
  Զոլաքար (գետ) 1456
  Բռնակոթ (գետ) 1458
  Հանքավան (գետ) 1458
  Աղավնաձոր (գետ) 1460
  Բոյուքդուզ (դաշտ) 1462
  Սառնակունք (գետ, Սյունիքի մարզ) 1462
  Աչքասար 1464
  Բարդող 1466
  Կարմրաթառ 1466
  Ազատ (կայան) 1470
  Ալագյոլլարըն Բաշի 1470
  Բովաքարի լեռնաշղթա 1470
  Գյոլբաշի (դաշտ) 1470
  Թեղենյաց լեռներ 1472
  Քարկատար լեռներ 1472
  Աբգարու եկեղեցի 1474
  Աջիչայ (գետ, Ուրմիա լճի ավազան) 1474
  Աստղաձոր (գետ, Սյունիքի մարզ) 1476
  Խաչիսար (լեռ) 1476
  Սինակ 1476
  Բերկրիի դաշտ 1478
  Գյոլդաղի լեռնաշղթա (Կոտուր) 1478
  Ֆաթ Ալի 1480
  Թեքսար 1484
  Կահուրդ (գետ) 1486
  Բաթման (գետ) 1490
  Փառակայի գետ 1490
  Արածո (կիրճ) 1492
  Գայլ (գետ, Սև ծովի ավազան) 1492
  Լաստիխութ 1492
  Ուռագետ 1494
  Սառնաղբյուր (գետ, Լոռու մարզ) 1494
  Ալելուա (դաշտ) 1496
  Բուլանըղ (դաշտ) 1496
  Դեղինաղբյուր (գետ) 1496
  Գայլաձորի կիրճ 1498
  Գիրաթաղ (գետակ) 1500
  Այգեձորի ջրամբար 1512
  Անդոկ 1512
  Մատղավանք (վանք) 1524
  Անահտա աթոռ 1526
  Ահմեդլի (գետ) 1530
  Բարեբեր (գետ) 1532
  Դաշտաքար (լեռնագագաթ) 1532
  Իլկասար 1532
  Արջասար 1536
  Դարվա լեռ 1538
  Քաջարանի լեռնանցք 1544
  Աղմաղանի աղբյուրներ 1550
  Արմավաշեն (գետակ) 1550
  Եղբարք 1550
  Գիժգետ (Սյունիքի մարզ) 1552
  Գոհանամ (լեռ, Անտիպոնտոս) 1552
  Սոթքի լեռնանցք 1558
  Շեկ լեռ 1560
  Օշինյանների իշխանություն 1560
  Խոզնավար (գետ) 1562
  Զորի քարավանատուն 1566
  Իրինդ (լեռ) 1568
  Օշնաղ (բերդ) 1568
  Գազանալեռ 1570
  Զամանլուի կամուրջ 1574
  Քարահան (գետ) 1574
  Քաջարանց (գետ) 1580
  Փամբակի լեռնանցք 1582
  Աբրահամավանք 1584
  Խուստուփ-Կատարի լեռներ 1584
  Աշնակ (գետ) 1586
  Քարախաչի լեռնանցք 1586
  Արարադ 1588
  Շրեշտասար 1592
  Բուլղար լեռներ 1598
  Քարահուն (գետ) 1598
  Ֆալակրոն (բերդ) 1600
  Անձևացյաց լեռնաշղթա 1608
  Լիճք (գետակ) 1610
  Զաբազադուր 1614
  Այգեկ (վանք) 1616
  Գեղասար (լեռնագագաթ) 1620
  Գյումուշխանե (գետ) 1620
  Գաբուռ 1622
  Բալա (հնագույն երկիր) 1624
  Սևանի թերակղզի 1626
  Գելոյի ջրանցք 1628
  Սուրբ Աղոթիկի վանք 1628
  Գազանալիճ 1640
  Ոսկեպար (գետ) 1644
  Լեռնաջուր (գետ) 1648
  Ասորական դուռ 1652
  Բերդիկ (լեռ) 1654
  Ծոփագետ 1658
  Ալլիճ Մեծ 1660
  Աբուհայաթի ջրանցք 1662
  Աղթամիր 1662
  Մուրադսար 1664
  Ցուլասար 1664
  Ձեգամ 1666
  Բաստամ (հնավայր) 1672
  Կոտուց (լեռնագագաթ) 1672
  Սուրբ Աստվածածին վանք (Ագուլիս) 1672
  Աճանան (լեռ) 1674
  Բազումթառ (լեռնագագաթ) 1674
  Խորվիրապ 1674
  Սիսիանի լեռնանցք 1674
  Դելիբաբա (լեռնանցք) 1678
  Ճգնավոր (լեռնագագաթ) 1678
  Սպիտակի լեռնանցք 1678
  Ակռբի (լեռնաբազուկ) 1680
  Ամյուկ (ամրոց) 1686
  Արծաթաղբերք (գետ) 1686
  Քասաղի կամուրջ 1688
  Բիտ Զամանի 1690
  Դուռն Փառիսոսի 1690
  Ուղտուակունք 1692
  Սիս լեռ 1692
  Ականատեսի առու 1694
  Կըշկոշտի 1694
  Ծաղկաշեն (գետ, Շիրակի մարզ) 1696
  Կարմիրի լեռնանցք 1704
  Կոտմանի լեռներ 1704
  Սամսարի լեռնաշղթա 1704
  Արջանոցի լեռներ 1706
  Գինեգույն 1706
  Ամպուր 1712
  Ագուլիսի գավառ 1726
  Տապանասար 1730
  Ջարաջուր (գետ) 1734
  Վանանդ (գետ) 1734
  Մհերի դուռ 1738
  Աբդլմսեհի վանք 1740
  Թամաշաղ (գետ) 1746
  Կարմրաշեն (գետ) 1746
  Ագռավի աղբյուր 1748
  Թուխմանուկի լեռնանցք 1750
  Մայմեխ 1752
  Շաղվարդ (գետ) 1752
  Խոտ (գետ) 1756
  Շինուհայրի հարթավայր 1756
  Արղանամադեն (գետ) 1760
  Խոսրովասար 1760
  Ամբերդի ջրանցք 1762
  Ախտա (գետ) 1766
  Քարաշեն (գետ) 1768
  Եղվարդի դաշտ 1772
  Կարճևան (գետ) 1772
  Արածին 1774
  Լեջան լեռնազանգված 1776
  Գետառու 1788
  Զոհասար 1790
  Ջաջուռի լեռնանցք 1794
  Ծամնդավ (գետ) 1802
  Հաղարծին (գետ) 1802
  Շուլավեր (գետ) 1806
  Լալվար 1808
  Խնածախ (գետ) 1812
  Քաջքար 1812
  Ծաղկամարգ (գետ) 1814
  Որոտանի ջրանցք 1816
  Թալինի սարավանդ 1822
  Շաղափի սելավ 1822
  Սևանի լեռներ 1822
  Աբել աբեղա 1824
  Կապուտկող 1826
  Օրդուբադի գետ 1826
  Ումրոյ լիճ 1832
  Խնձորուտի լեռներ 1838
  Վիրահայոց լեռներ 1838
  Քաջառու 1840
  Օլթի (գետ) 1850
  Որոտանի լեռնանցք 1858
  Ոսկեպարի լեռներ 1868
  Ագռավաքար 1870
  Գողթան 1870
  Գիլզան 1872
  Կոտոր (բերդ) 1874
  Մեծ Իշխանասար 1876
  Շարայի լեռ 1882
  Արտունջ 1886
  Ջրվեժ (գետ) 1890
  Ակնասար 1892
  Այծպտկունքի լեռնաշղթա 1892
  Քարաձի (գետ) 1896
  Վարդենյաց լեռնանցք 1898
  Մանթաշի ջրամբար 1904
  Սառցալի 1904
  Ապշերոնյան թերակղզի 1906
  Զարիշատի լեռնաշղթա 1906
  Ծաղկարի (գետ) 1906
  Թեժլեռ 1912
  Կապանու 1914
  Դույուլունչայ 1916
  Նազելի 1916
  Անդրանիկ (լեռնագագաթ) 1918
  Դժարադեմ 1918
  Երանոս (լեռնագագաթ) 1918
  Մեծրաց լեռնաշղթա 1920
  Կարմիր (գետ) 1930
  Սինակի լեռնաշղթա 1942
  Իրիս (գետ) 1944
  Կենաց լեռներ 1948
  Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի (Ծովասար) 1952
  Քաշաթաղ (լեռնագագաթ) 1952
  Մեղրու լեռներ 1954
  Կապուտջուղ (գետ) 1964
  Արտաշատի ջրանցք 1970
  Մնձուրի լեռնաշղթա 1970
  Սպիտակասար 1970
  Ականա 1976
  Տմորիք 1976
  Օղրուջա 1978
  Խնձորեսկ (գետ) 1980
  Թալինի ջրանցք 1982
  Աբուլ (լեռ) 1984
  Մաշավեր 1986
  Ալթընթափե 1990
  Սառնաջուր (գետ) 1992
  Դարբ (գետ) 1994
  Նահապետ (լեռնագագաթ) 2004
  Արքաշեն (գետ) 2006
  Սատանի կամուրջ 2006
  Կարկտասար (լեռնագագաթ) 2014
  Հագարի 2018
  Ֆըրթընա 2022
  Սրմանց 2026
  Ագարակաձոր (կամուրջ) 2028
  Դիդիկոնդ 2028
  Էջմիածնի ջրանցք 2032
  Շենաթաղ (գետ) 2032
  Սառնաղբյուրի ջրամբար 2046
  Աղբակի լեռնաշղթա 2048
  Շամբ (գետ) 2048
  Պապաքարի լեռներ 2054
  Իսքենդերուն ծոց 2056
  Քառասունակն 2070
  Ճահուկ (գետ) 2074
  Սպանդարյանի ջրամբար 2076
  Նորքի ջրանցք 2078
  Բովաքար լեռ 2086
  Ձկնագետ (գետ, Գեղարքունիքի մարզ) 2090
  Խոսրով (գետ) 2092
  Ալ (լիճ) 2100
  Սանդուխտասար 2100
  Տաշիր (գետ) 2100
  Աղբյուրակի ջրամբար 2104
  Երևանի գոգավորություն 2104
  Բլդան 2106
  Պարզ լիճ 2110
  Ագուլիս (գետ) 2112
  Ծործոր (գետ) 2124
  Պաղին (գետ) 2128
  Ալարեքս (գետ) 2138
  Լալվար (գետ) 2140
  Բերկրի (գետ) 2142
  Բաղացսար 2146
  Արտանիշի թերակղզի 2152
  Լեսինգ (լիճ) 2158
  Կարախան (գետ) 2162
  Շաքի (գետ) 2164
  Ջաջուռ (գետ) 2164
  Վանաձոր (գետ) 2166
  Աբասաբադ (բերդ) 2176
  Թեղենիս 2176
  Ծիծեռնակաբերդի բլուր 2186
  Գանձակի լեռնաշղթա 2190
  Հատիս (լեռ) 2190
  Մեծ Արտենի 2190
  Ագռավախաչ 2192
  Տոլորսի ջրամբար 2192
  Պահակասար 2196
  Կարկաչան (գետ) 2204
  Դրախտիկ (գետ) 2210
  Միափորի լեռներ 2214
  Ադրբեջանի հրաբուխներ 2224
  Կեչուտի ջրամբար 2224
  Մանթաշ (գետ) 2224
  Արփագետիկ (լեռ) 2226
  Գնիշիկ (գետ) 2226
  Ախուրյանի ջրամբար 2228
  Գոգարանց լեռներ 2232
  Ծաղկաձոր (գետ) 2244
  Ամուլսար 2248
  Գազանա 2248
  Անապատ բերդ (Անուշավան) 2250
  Գոգի 2258
  Հարսնասար 2260
  Ախթալայի բերդ 2270
  Մաստարայի սելավ (գետ) 2272
  Արամազդ (լեռնագագաթ) 2274
  Աճանան (գետ) 2280
  Գիլանչայ (գետ) 2280
  Ծաղկահովիտ (գետ) 2286
  Կաթնաղբյուր (աղբյուր) 2308
  Արևելյան Սևանի լեռներ 2310
  Կոտայքի ջրանցք 2316
  Բազումի լեռներ 2324
  Գեղարքունիք (գետ) 2328
  Երնջակ (գետ) 2330
  Այրիգետ (գետ) 2332
  Գութանասար 2332
  Երնջակ (լեռ) 2332
  Մարց (գետ) 2342
  Արեգունի լեռներ 2348
  Եռաթմբեր 2352
  Կարճ աղբյուր 2372
  Աբաջիկ 2374
  Շիրակի ջրանցք 2396
  Արագետ 2402
  Շամիրամի սարավանդ 2408
  Գեղարոտ (գետ) 2424
  Շամբի ջրամբար 2428
  Սաղամո լիճ 2450
  Գրգուռ 2516
  Օրոն 2520
  Պոնտական լեռներ 2522
  Փամբակ (գետ, թափվում է Սևանա լիճ) 2538
  Փամբակի լեռներ 2542
  Ամուդան 2544
  Թոնդրակ (հրաբուխ) 2564
  Փամբակ (գետ, Լոռու մարզ) 2568
  Չիչկան 2570
  Ողջաբերդի լեռներ 2578
  Հերհեր (գետ) 2580
  Աղանձուգետ 2592
  Փամբակի գոգավորություն 2594
  Ծակքար (գետ) 2606
  Վիշապալիճ 2606
  Մարտունի (գետ) 2610
  Դաշտային Ղարաբաղ 2618
  Վարդենիսի լեռներ 2626
  Շնող (գետ) 2630
  Գանձասար (լեռ, Զանգեզուրի լեռնահամակարգ) 2632
  Եղնախաղի լեռնաշղթա 2648
  Աղնջա (գետ) 2654
  Ազատի ջրամբար 2668
  Խնձորուտ (գետ) 2668
  Վարարակ (գետ) 2670
  Քաշունի (գետ) 2686
  Պուշկինի լեռնանցք 2688
  Քթիշ (բերդ) 2736
  Եղեգիս (գետ) 2740
  Վարդենիս (գետ) 2742
  Ամբերդ (գետ) 2750
  Տավուշ (գետ) 2754
  Կաճաճկուտ (գետ) 2768
  Ծավ (գետ) 2776
  Ծղուկ լեռ 2802
  Շահապոնք (լեռ) 2826
  Ջավախքի լեռներ 2830
  Ծաղկունյաց 2832
  Կապուտան (լիճ, Սյունիքի մարզ) 2832
  Մեղրի (գետ) 2850
  Ծաղկանց լեռնաշղթա 2858
  Ուրծադաշտ 2858
  Մասրիկ (գետ) 2864
  Արգիճի (գետ) 2866
  Խուստուփ 2878
  Դալմայի ջրանցք 2886
  Ագռավավանք 2894
  Եռաբլրի սարավանդ 2902
  Ջավախքի սարահարթ 2908
  Ամրական քարանձավ 2956
  Արարատյան գոգավորություն 2958
  Կառնուտի ջրամբար 2980
  Ուռուտ (գետ) 3050
  Աղստև (գետ) 3082
  Լոռվա սարահարթ 3082
  Ջահան (գետ) 3082
  Քարի լիճ 3090
  Ցորաբերդ 3134
  Բարգուշատի լեռներ 3154
  Մասրիկի դաշտ 3162
  Ուրծի լեռներ 3196
  Դատմելիք (լեռ) 3222
  Արգեոս (լեռ) 3224
  Սև լիճ 3244
  Աբաղա (լեռ) 3298
  Աժդահակ (լեռնագագաթ) 3306
  Երևանյան լիճ 3314
  Շիրակի լեռներ 3334
  Մեծ Մասիս 3338
  Սուրբ Առաքելոց եկեղեցի (Վան) 3350
  Աբաղայի դաշտ 3352
  Ապարանի ջրամբար 3360
  Ակնա (լիճ) 3364
  Ամբերդալիճ 3392
  Գեղի (գետ) 3442
  Մարմարիկ (գետ) 3456
  Աշոցքի սարահարթ 3476
  Նախիջևանի աղի հանք 3484
  Ապարանի դաշտ 3536
  Արսիանի լեռնաշղթա 3584
  Միլի դաշտավայր 3602
  Վեդի (գետ) 3628
  Ելփին (գետ) 3646
  Վայքի լեռներ 3766
  Ողջի 3828
  Կոտայքի սարավանդ 3858
  Ծաղկունյաց լեռներ 3884
  Արմաղան 4078
  Շիրակի սարահարթ 4136
  Սյունիքի բարձրավանդակ 4196
  Անատոլիական սարահարթ 4308
  Անձախի ձոր 4320
  Աղանդ-ռոտ 4422
  Ամանոսի լեռնաշղթա 4422
  Մոխրաբլուր 4488
  Լոռիգետ 4524
  Շաքիի ջրվեժ 4678
  Դեբեդ 4776
  Ախուրյան (գետ) 4846
  Արևելապոնտական լեռնաշղթա 4876
  Ձորագետ 4988
  Կապուտջուղ 5186
  Հայոց Միջագետք 5194
  Արին-Բերդ 5262
  Ալիս (գետ) 5272
  Արփա 5300
  Աբեղյանք 5400
  Գուգարաց լեռներ 5406
  Արածանի 5410
  Որոտան 5634
  Ամրդոլու վանք 5722
  Բիճանհանի 5822
  Վարդավառի լիճ 6168
  Հայաստանի աղբյուրներ 6362
  Գետառ 6416
  Ականց անապատ 6582
  Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի (Ադանա) 6658
  Ազատ (գետ) 6728
  Քասաղ (գետ) 7360
  Ադիաբենե 7510
  Ճորոխ 7628
  Ազնվաց ձոր 7842
  Ուրմիո լիճ 8214
  Մուսասիր 8388
  Աղձն 8612
  Արայի (լեռ) 8822
  Սևանի ավազան 8838
  Եկեղյաց 9188
  Գյուլիստանի բերդ 10162
  Գեղամա լեռներ 10746
  Աղձնիք 10836
  Հրազդան գետ 11964
  Արագած 12166
  Աղջոց վանք 12992
  Ամարասի վանք 13292
  Ախթալայի վանք 13920
  Ամբերդ (ամրոց) 14962
  Թեյշեբաինի 18986
  Երևանի խանություն 19260
  Աղթամար կղզի 19330
  Գանձասար 19376
  Մեծ Հայքի նահանգների ցանկ 20514
  Սևան (ազգային պարկ) 24270
  Ծիծեռնավանք 26724
  Արաքս 28062
  Սուրբ Թովմա առաքյալ վանք (Ագուլիս) 28232
  Վանա լիճ 36072
  Իրանական Ադրբեջան 36302
  Մեծ Հայքի գավառների ցանկ 222860