Jump to content

Վիքիպեդիա:Ընդհանուր հրաժարագիր

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից


ՎԻՔԻՊԵԴԻԱՆ ՎԱՎԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔ ՉԻ ՏԱԼԻՍ

Վիքիպեդիան առցանց, ազատ բովանդակությամբ համատեղ ստեղծվող հանրագիտարան է, և մարդկային գիտելիքների ընդհանուր շտեմարան ստեղծելու նպատակով միասին աշխատող անհատների ու մարդկանց խմբերի կամավոր համագործակցության արդյունքն է։ Նախագծի կառուցվածքով ցանկացած մարդ, ով համացանցի հետ կապ ունի, կարող է փոխել հանրագիտարանի պարունակությունը։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ այստեղ գրված ոչ մի բան անպայմանորեն չի ստուգվել փորձագիտական որակավորում ունեցող մարդկանց կողմից ձեզ ավարտուն, ճշգրիտ ու վստահելի տեղեկություններ հրամցնելու համար։

Սակայն դա բնավ չի նշանակում, որ դուք Վիքիպեդիայում չեք գտնի արժեքավոր և ճշգրիտ տեղեկություններ։ Իրականում մեծիմասամբ այդպես էլ կլինի։ Սակայն, Վիքիպեդիան չի կարող երաշխավորել այստեղ զետեղված տեղեկույթի վավերականությունը։ Ցանկացած հոդվածի բովանդակությունը կարող է րոպեներ առաջ փոխված լինել, աղավաղված կամ փոփոխության ենթարկված որևէ մեկի կողմից, ում գիտելիքների մակարդակը չի համապատասխանում տվյալ բնագավառին վերաբերող ներկայիս իմացության մակարդակի հետ։ Ընդ որում շատ այլ հանրագիտարաններ և տեղեկատուներ նույնպես ունեն նմանատեսակ հրաժարագրեր տես այստեղ։

Այլ մասնակիցների կողմից պաշտոնական վերստուգում չի կատարվում[խմբագրել կոդը]

Մենք աշխատոմ ենք ընտրել և առանձնացնել հոդվածների վստահելի տարբերակները։ Մեր խմբագիրների ակտիվ հանրությունը օգտագործում է այնպիսի գործիքներ ինչպես Վերջին փոփոխությունները և Նոր էջերը, որոնք օգնում են վերահսկել նոր և փոփոխված բովանդակությունը։ Սակայն, Վիքիպեդիան միայն համամասնակիցների կողմից խմբագրվում է, ցանկացած ընթերցող որևէ սխալ նկատելու դեպքում կարող է շտկել այն կամ պատահական բնույթի խմբագրում կատարել (տես Համամասնակիցների վերահսկում[1]: Համամասնակիցներն իրենք ոչ մի իրավական պարտավորություն չեն կրում դա անելու համար և ուստի այստեղ ընթերցված բոլոր տեղեկությունները ոչ մի երաշխիքներ չեն տալիս որևէ նպատակի կամ օգտագործման տեսակի հետ դրանց համապատասխանության համար։ Նույնիսկ այն հոդվածները, որոնք համամասնակիցների ոչ պաշտոնական վերստուգման արդյունքում գնահատվել են որպես ընտիր հոդվածներ հնարավոր է որ ավելի ուշ անհամապատասխան կամ անհարիր վերախմբագրման են ենթարկվել ճիշտ ձեր ընթերցումից առաջ։

Ոչ Վիքիպեդիայի հոդվածագիրները, ոչ հովանավորները, ադմինիստրատորները ոչ էլ Վիքիպեդիայի հետ կապված որևէ այլ անձինք ոչ մի կերպ չեն կարող պատասխանատվություն կրել որևիցե անճիշտ կամ թերի կամ անպատշաճ տեղեկույթի համար կամ այս վեբային էջերում զետեղված կամ դրանցում առկա կապերից քաղած տեղեկույթի ձեր օգտագործման համար։

Որևէ պայմանագիր կամ սահմանափակող արտոնագիր չկա[խմբագրել կոդը]

Խնդրում ենք հասկանալ, որ այստեղ զետեղված տեղեկատվությունը գրվել և առաջարկվել է անվճար, և որ ոչ մի տեսակի համաձայնագիր կամ պայմանագիր չի գրվել կամ չի գրվելու ձեր և այս կայքի սեփականատերերի կամ օգտագործողների միջև, կամ այն սերվերների տերերի հետ, ովքեր հյուրընկալում են այս կայքը, ինչպես նաև Վիքիպեդիայի անհատ հոդվածագիրների, որևիցե նախագծի ադմինիստրատորների, սիստեմ օպերատորների կամ ցանկացած որևէ մեկի հետ, որը որևէ կերպ կապված է այս նախագծի կամ քույր նախագծերի հետ, որոնց նկատմամբ դուք անմիջականորեն կարող եք որևէ բողոք ունենալ։ Ձեզ տրվում է սահմանափակ իրավասություն պատճենել կայքում զետեղված ցանկացած նյութ, ինչը չի ստեղծում կամ չի ենթադրում որևէ պայմանագրային կամ արտապայմանագրային պարտավորություն ոչ Վիքիպեդիայի կողմից ոչ էլ նրա որևէ գործակալի, անդամի, կազմակերպության կամ այլ օգտագործողների կողմից։

Չկա ձեր և Վիքիպեդիայի միջև փոխըմբռնման կամ փոխհամաձայնության որևէ պայմանավորվածություն ձեր կողմից այստեղ եղած որևէ տեղեկույթի օգտագործման կամ փոփոխման վերաբերյալ՝ ավելին քան ենթադրվում է Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported License (CC-BY-SA) և GNU Free Documentation License (GFDL) արտոնագրերով, ոչ էլ Վքիպեդիայում որևէ մեկը պատասխանատվություն է կրում Վիքիպեդիայում կամ դրան կից նախագծերից որևէ մեկում ձեր տեղադրած ցանկացած նյութի համար, եթե այն փոխվել է, խմբագրվել կամ ջնջվել որևէ մեկի կողմից։

Ապրանքանիշերը[խմբագրել կոդը]

Ցանկացած ապրանքանիշ, սպասարկման առևտրային խորհրդանիշ, հավաքական խորհրդանիշ, դիզայնի իրավունքներ կամ նմանատեսակ այլ իրավունքներ, որոնք հիշատակվում, օգտագործվում կամ ցիտվում են Վիքիպեդիա հանրագիտարանի հոդվածներում հանդիսանում են նրանց համապատասխան տերերի սեփականությունը։ Նրանց օգտագործումն այստեղ չի ենթադրում, որ դուք կարող եք օգտագործել դրանք ցանկացած ուրիշ նպատակով բացի նույնատեսակ կամ նմանատեսակ տեղեկատվական օգտագործումից ինչպես նախատեսվել է Վիքիպեդիայի այդ հոդվածների սկզբնական հեղինակների կողմից՝ CC-BY-SA և GFDL արտոնագրային բանաձևերով։ Այլ հայտարարությունների բացակայության դեպքում Վիքիպեդիա և Վիքիմեդիա կայքերը ոչ լիազորված են այդ իրավատերերից որևէ մեկի կողմից. ոչ ստացել են նրանց թույլտվությունը, ոչ էլ որևէ այլ կապ ունեն նրանց հետ և որպես այդպիսին Վիքիպեդիան չի կարող օգտագործման որևէ իրավունք տալ այլ կերպ պաշտպանված որևէ նյութի համար։ Ձեր կողմից որևէ նման կամ նմանատեսակ սեփականատիրական իրավունքով պաշտպանված սեփականության օգտագործման պատասխանատուն միայն դուք եք։

Անհատների իրավունքները[խմբագրել կոդը]

Վիքիպեդիան պարունակում է այնպիսի նյութեր, որոնք կարող են նկարագրել ճանաչելի անհատների, ովքեր ողջ են կամ վերջերս են հեռացել կյանքից։ Դեռ ողջ կամ վերջերս կյանքից հեռացած անհատների դիմանկարների օգտագործումը որոշ իրավադատություններում, սահմանափակվում է օրենքներով, որոնք կոչված են պաշտպանել անձի իրավունքները, անկախ նրանց դիմանկարներով նյութերի ունեցած հեղինակային իրավունքի կարգավիճակից։ Մինչև նմանատեսակ բովանդակությամբ նյութերի օգտագործումը, խնդրում ենք նախ համոզվել, որ իրավասու եք օգտագործել դրանք այն օրենքների ներքո որոնք կիրառելի են ձեր նախատեսած օգտագործման նկատմամբ։ Միայն դուք եք պատասխանատու ձեր կողմից որևէ ուրիշ մեկի անձնական իրավունքների խախտման համար։

Իրավադատությունը (յուրիսդիկցիան) և բովանդակության օրինականությունը[խմբագրել կոդը]

Վիքիպեդիայից վերցված տեղեկույթի հետագա հրապարակումը, կարող է հակասել այն երկրի օրենքներին, կամ իրավադատությանը, որտեղից դուք դիտում եք այդ տեղեկատվությունը։ Վիքիպեդիայի տվյալների շտեմարանը տեղադրված է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Ֆլորիդա նահանգում, և շահագործվում է տեղական և դաշնային համապատասխան օրենքների պաշտպանության ներքո։ Ձեր երկրի օրենքները կամ իրավադատությունը կարող են չպաշտպանել կամ թույլ չտալ նմանատեսակ խոսքի ոճը (ազատությունը) կամ տեղեկատվության տարածումը։ Վիքիպեդիան չի խրախուսում որևէ օրենքի խախտում, այն դեպքում, եթե դուք կապվել եք այս ցանցային տիրույթի հետ կամ օգտագործում եք, կամ վերարտադրում, կամ վերահրապարակում եք այստեղ պարունակվող տեղեկույթը այլ իրավադատության տարածքներից։

Չկա մասնագիտական խորհրդատվություն[խմբագրել կոդը]

Եթե ձեզ պետք է որոշակի բնույթի խորհուրդ (օրինակ, բժշկական, իրավաբանական, ֆինանսական, ռիսկի կառավարման բնագավառներում) խնդրում ենք դիմել մասնագետի, ով արտոնված է կամ համապատասխան որակավորումով գիտելիքներ ունի այդ բնագավառում։