Վիքիպեդիա:Կենսաբանություն/ցանկ

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Jump to navigation Jump to search


  Վիքին սիրում է Գիտություն   Ցանկեր   Թիրախային հոդվածներ   Ուղեցույց   Կաղապարներ   Մասնակիցներ   Ստեղծել հոդված  


Կենսաբանություն
Bdna cropped.gif


Օգտակար հղումներ[խմբագրել կոդը]

en:Category:Branches of biology
ru:Категория:Разделы биологии

Ա[խմբագրել կոդը]

 1. Աբսցիսաթթու ru:Абсцизовая кислота
 2. Ագլյուտինացիա ru:Агглютинация
 3. Ագրանուլոցիտներ ru:Агранулоцит
 4. Ագրեսիվ վարք ru:Агрессивное поведение
 5. Ագրոկենսացենոզ ru:Агробиоценоз
 6. Ագրոֆիտոցենոզ
 7. Ադամանտոբլաստներ
 8. Ադապտին ru:Адаптин
 9. Ադենիլատցիկլազ ru:Аденилатциклаза
 10. Ադենոզին ru:Аденозин
 11. Ադենոզինդիֆոսֆատ ru:Аденозиндифосфат
 12. Ադենոզինեռֆոսֆատազներ ru:Аденозинтрифосфатазы
 13. Ադենոզինեռֆոսֆորական թթու (ԱԵՖ) ru:Аденозинтрифосфорная кислота
 14. Ադենոզինմոնոֆոսֆատ ru:Аденозинмонофосфат
 15. Ադենոզինֆոսֆորական թթուներ ru:Аденозинфосфорные кислоты
 16. Ադենոմեր
 17. Ադենովիրուսներ ru:Аденовирусы
 18. Ադհեզիա ru:Адгезия
 19. Ադոլեսկարիա
 20. Ադվենտիցիա ru:Адвентиция
 21. Ազոնալային բուսականություն
 22. Ազոտային հիմքեր ru:Азотистые основания‎
 23. Ազոտի ֆիքսում ru:Азотфиксация
 24. Աէրենքիմա ru:Аэренхима
 25. Աէրոբներ ru:Аэробы
 26. Աէրոֆիտներ ru:Аэрофиты
 27. Ալանթոին ru:Аллантоин
 28. Ալանթոիս ru:Аллантоис
 29. Ալանին ru:Аланин
 30. Ալբինիզմ ru:Альбинизм
 31. Ալբումիններ ru:Альбумины
 32. Ալգինաթթուներ ru:Альгиновые кислоты
 33. Ալգոլոգիա ru:Альгология
 34. Ալդոզներ ru:Альдозы
 35. Ալդոլազներ
 36. Ալդոստերոն ru:Альдостерон
 37. Ալելային գեներ ru:Аллель
 38. Ալելներ ru:Аллели
 39. Ալելոպատիա ru:Аллелопатия
 40. Ալեքսանդր Կովալևսկի ru:Александр Онуфриевич Ковалевский
 41. Ալեքսեյ Բախ ru:Алексей Николаевич Бах
 42. Ալեքսեյ Ուխտոմսկի ru:Алексей Алексеевич Ухтомский
 43. Ալեքսեյ Սեվերցով ru:Алексей Николаевич Северцов
 44. Ալեքսանդր Օպարին ru:Александр Иванович Опарин
 45. Ալեքսանդր ֆոն Հումբոլդտ ru:Александр фон Гумбольдт
 46. Ալկալոիդներ ru:Алкалоиды
 47. Ալոգամիա ru:Аллогамия
 48. Ալոգենեզ ru:Аллогенез
 49. Ալոմետրիա ru:Аллометрия
 50. Ալոպրինինգ
 51. Ալոստերիկ կարգավորում
 52. Ալտրուիզմ ru:Альтруизм
 53. Ալֆա-դեֆենզին ru:Альфа-дефензин
 54. Ալֆա-լակտալբումին ru:Альфа-лактальбумин
 55. Ալֆա-կետոգլուտարաթթու ru:альфа-Кетоглутаровая кислота
 56. Ալֆրեդ Էդմունդ Բրեմ ru:Альфред Эдмунд Брем
 57. Ակարոլոգիա ru:Акарология
 58. Ակլիմատիզացում ru:Акклиматизация
 59. Ակոմոդացիա (կենսաբանություն) ru:Аккомодация (биология)
 60. Ակոնիտ ru:Аконит
 61. Ակվարիումային ձկներ ru:Аквариумные рыбы
 62. Ակտին ru:Актин
 63. Ակտինոմիցետներ ru:Актиномицеты
 64. Ակտինոմորֆ ծաղիկ ru:Актиноморфный цветок
 65. Ակրոսոմ ru:Акросома
 66. Աճ ru:Рост
 67. Ամիդազներ
 68. Ամիլազներ ru:Амилазы
 69. Ամիլոպեկտին ru:Амилопектин
 70. Ամիլոպլաստներ ru:Амилопласты
 71. Ամինաթթուներ ru:Аминокислоты
 72. Ամինոտրանսֆերազներ ru:Аминотрансферазы
 73. Ամիտոզ ru:Амитоз
 74. Ամպլիֆիկատոր ru:Амплификатор
 75. Ամֆիդիպլոիդ ru:Амфидиплоид
 76. Ամֆիֆիզին ru:Амфифизин
 77. Անաբիոզ ru:Анабиоз
 78. Անաէրոբներ ru:Анаэробы
 79. Անալգիա ru:Аналгия --Achey 15 (քննարկում) 06:43, 1 Հուլիսի 2015 (UTC)
 80. Անալոգային օրգաններ ru:Аналогичные органы
 81. Անալոգիա ru:Аналогия
 82. Անատոքսին ru:Анатоксин
 83. Անգիոգենին ru:Ангиогенин
 84. Անգիոթենզին ru:Ангиотензин
 85. Անգիոստատին ru:Ангиостатин
 86. Անդրոգենեզ ru:Андрогенез
 87. Անդրոգեններ (արական սեռական հորմոն) ru:Андрогены
 88. Անդրոցեում ru:Андроцей
 89. Անեմոֆիլիա ru:Анемофилия
 90. Անթրոպոգենեզ ru:Антропогенез
 91. Անթրոպոմորֆիզմ ru:Антропоморфизм
 92. Անիզոտրոպիա ru:Анизотропия
 93. Անոթաբանություն ru:Ангиология‎
 94. Անտագոնիզմ (միկրոկենսաբանություն) ru:Антагонизм (микробиология)
 95. Անտոն վան Լևենհուկ ru:Антони Ван Левенгук
 96. Անտոցիաններ ru:Антоцианы
 97. Աուտբրիդինգ ru:Аутбридинг
 98. Աուտէկոլոգիա ru:Аутэкология
 99. Աուտոհակածիններ ru:Аутоантиген
 100. Աուտոսոմներ ru:Аутосомы
 101. Աուքսիններ ru:Ауксины
 102. Աուքսոսպորներ ru:Ауксоспора
 103. Աուքսոտրոֆներ ru:Ауксотрофы
 104. Ապելին ru:Апелин
 105. Ապոգամիա ru:Апогамия
 106. Ապոնևրոզ ru:Апоневроз
 107. Ապոպլաստ ru:Апопласт
 108. Ասիմետրիկ ծաղիկ ru:Асимметричный цветок
 109. Ասիմիլյանտներ ru:Ассимиляты
 110. Ասկոմիցետներ ru:Аскомицеты
 111. Ասկոսպորներ ru:Аскоспоры
 112. Ասկորբինաթթու ru:Аскорбиновая кислота
 113. Ասպարգին ru:Аспарагин
 114. Ասպարգինաթթու ru:Аспаргиновая кислота
 115. Ասպլենիում ru:Асплениум
 116. Ասցիդիաներ ru:Асцидии
 117. Ավգուստ Վեյսման ru:Август Вейсман
 118. Ավիդին ru:Авидин
 119. Ավստրալոպիթեկներ ru:Австралопитековые
 120. Ավտոգենեզ ru:Автогенез
 121. Ավտոլիզ ru:Автолиз
 122. Ավտոտոմիա ru:Автотомия
 123. Ավտոտրոֆներ ru:Автотрофы
 124. Ատլանտ (անատոմիա) ru:Атлант (анатомия)
 125. Ատրակտանտներ ru:Аттрактанты
 126. Ատրեզիա ru:Атрезия
 127. Ատրոպին ru:Атропин
 128. Ատրոֆիա ru:Атрофия
 129. Արաբինոզ ru:Арабиноза
 130. Արախնոլոգիա ru: Арахнология
 131. Արբովիրուսներ ru:Арбовирусы
 132. Արգինին ru:Аргинин
 133. Արեալ ru:Ареал
 134. Արենավիրուսներ ru:Аренавирусы
 135. Արհեստական ընտրություն ru:Искусственный отбор
 136. Արյուն ru:Кровь
 137. Արոմորֆոզ ru:Ароморфоз
 138. Արվիդ Կարլսոն ru:Арвид Карлсон
 139. Արտազատական համակարգ ru:Выделительная система
 140. Արքային ru:Архаин
 141. Արքեսպոր ru:Археспорий
 142. Ացետատ ru:Ацетат
 143. Ացետինային մարմնիկներ ru:Ацетоновые тела
 144. Ացետինխոլին ru:Ацетилхолин
 145. Ացիդոֆիլիա ru:Ацидофилия
 146. Ադիպոկին en:Adipokine
 147. Ալբինտերֆերոն en:Albinterferon
 148. Ացիլացումը խթանող գործոն en:Acylation stimulating protein
 149. Աքսոն ru:Аксон --Achey 15 (քննարկում) 13:55, 12 Մայիսի 2015 (UTC)

Բ[խմբագրել կոդը]

 1. Բազալ կորիզ ru:Базальные ядра
 2. Բազիդիումներ ru:Базидии
 3. Բազմացում ru:Размножение
 4. Բազոֆիլներ ru:Базофилы
 5. Բակտերիաներ ru:Бактерии
 6. Բակտերիոիդներ ru:Бактероиды
 7. Բակտերիոռոդուպսին ru:Бактериородопсин --Achey 15 (քննարկում) 14:07, 12 Մայիսի 2015 (UTC)
 8. Բակտերիոքլորոֆիլներ ru:Бактериохлорофиллы
 9. Բակտերիոֆագ ru:Бактериофаг
 10. Բարձրագույն նյարդային գործունեություն ru:Высшая нервная деятельность
 11. Բարրի Մարշալ ru:Барри Маршал
 12. Բեղմնավորում en:Fertilisation
 13. Բենթոս ru:Бентос
 14. Բիոնիկա ru:Бионика
 15. Բլաստուլա ru:бластула
 16. Բլոտինգ ru:Блоттинг
 17. Բնազդ ru:Инстинкт
 18. Բնական ընտրություն ru:Естественный отбор
 19. Բնական միջավայր ru:Среда обитания
 20. Բնության պահպանություն ru:Охрана природы
 21. Բորիս Աստաուրով ru:Борис Львович Астауров
 22. Բույսերի անատոմիա ru:Анатомия растений
 23. Բույսերի աշխարհագրություն ru:География растений
 24. Բույսերի բազմացում ru:Размножение растений
 25. Բույսերի էկոլոգիա ru:Экология растений
 26. Բույսերի իմունիտետ ru:Иммунитет растений
 27. Բույսերի ձևաբանություն ru:Морфология растений
 28. Բույսերի սիստեմատիկա ru:Систематика растений
 29. Բույսերի ֆիզիոլոգիա ru:Физиология растений
 30. Բջիջ ru:Клетка
 31. Բջջակմախք ru:Цитоскелет
 32. Բջջային կուլտուրա ru:Клеточная культура
 33. Բջջային տեսություն ru:Клеточная теория
 34. Բջջային ցիկլ ru:Клеточный цикл
 35. Բրիոլոգիա ru:Бриология --Achey 15 (քննարկում) 06:23, 29 Հունիսի 2015 (UTC)
 36. Բրյուս Բյոտլեր ru:Борис Бетлер

Գ[խմբագրել կոդը]

 1. Գամետ ru:Гаметы
 2. Գեն ru:Ген
 3. Գենետիկական_ճարտարագիտություն ru:Генная инженерия
 4. Գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմ ru:Генетически модифицированный организм
 5. Գեների էքսպրեսիայի քանակական անալիզ ru:Количественный анализ экспрессии генов
 6. Գենոթերապիա ru:Генотерапия
 7. Գենոմային ԴՆԹ ru:Геномная ДНК --Achey 15 (քննարկում) 14:13, 12 Մայիսի 2015 (UTC)
 8. Գենոտիպ ru:Генотип
 9. Գլիկոլիզ ru:Гликолиз
 10. Գոլջիի ապարատ ru:Аппарат Гольджи
 11. Գոյության կռիվ ru:Борьба за существование
 12. Գրգռականություն ru:Раздражимость
 13. Գրեգորի Մենդել ru:Грегор Иоганн Мендель
 14. Գաղութ-խթանող գործոն en:Colony-stimulating factor
 15. Գրանուլոցիտ գաղութ-խթանող գործոն en:Granulocyte colony-stimulating factor
 16. Գրանուլոցիտ մակրոֆագ գաղութ-խթանող գործոն en:Granulocyte macrophage colony-stimulating factor

Դ[խմբագրել կոդը]

 1. Դանսիլ քլորիդ ru:Дансил хлорид
 2. Դարվինիզմ ru:Дарвинизм
 3. Դենդրիտային բջիջներ ru:Дендритные клетки
 4. Դիապեդեզ ru:Диапедез
 5. Դիասպորոլոգիա ru:Диаспорология
 6. Դիէթիլպիրոկարբոնատ ru:Диэтилпирокарбонат
 7. Դիտիոտրեիտոլ ru:Дитиотреитол
 8. Դմիտրի Իվանովսկի ru:Дмитрий Иосифович Ивановский
 9. ԴՆԹ-ադուկտ ru:ДНК-аддукт --Achey 15 (քննարկում) 08:55, 1 Հուլիսի 2015 (UTC)
 10. ԴՆԹ-դակտիլոսկոպիա ru:ДНК-дактилоскопия
 11. ԴՆԹ-զոնդ ru:ДНК-зонд
 12. ԴՆԹ-ի գերպարուրում ru:Сверхспирализация ДНК
 13. ԴՆԹ-ի էլեկտրոֆորեզ ru:Электрофорез ДНК
 14. ԴՆԹ-ի կլոնավորում ru:Клонирование ДНК
 15. ԴՆԹ-ի հիբրիդիզացիա ru:Гибридизация ДНК
 16. ԴՆԹ-ի մեթիլացում ru:Метилирование ДНК
 17. ԴՆԹ-ի ֆուտպրինթինգ ru:Футпринтинг ДНК
 18. ԴՆԹ-մարկեր ru:ДНК-маркер
 19. ԴՆԹ-մեթիլտրանսֆերազ ru:ДНК-метилтрансфераза
 20. ԴՆԹ-միկրոչիպ ru:ДНК-микрочип
 21. ԴՆԹ-պատվաստ ru:ДНК-вакцина
 22. Դոմինանտություն ru:Доминантность

Ե[խմբագրել կոդը]

 1. Եվգենի Պավլովսկի ru:Евгений Никанорович Павловский
 2. Երկհիբրիդային անալիզ ru:Двугибридный анализ
 3. Երկվորյակներ ru:Близнецы
 4. Երկրաբուսաբանություն ru:Геоботаника

Զ[խմբագրել կոդը]

 1. Զգայական համակարգ ru:Сенсорная система
 2. Զգայարաններ ru:Органы чувств

Է[խմբագրել կոդը]

 1. Էթոլոգիա ru: Этология‎
 2. Էլեկտրական օրգաններ ru:Электрические органы
 3. Էլիզաբեթ Բլեքբյորն ru:Элизабет Блекберн
 4. Էկզոմի սեքվենավորում ru:Секвенирование экзома
 5. Էկոլոգիական որմնախորշ ru:Экологическая ниша
 6. Էկոսիստեմատիկա ru:Экосистематика
 7. Էնդոպլազմային ցանց ru:Эндоплазматическая сеть
 8. Էնդրյու Ֆայեր ru:Эндрю Файер
 9. Էուկարիոտներ ru:Эукариоты
 10. Էպիտոպ ru:Эпитоп
 11. Էռնստ Հեկկել ru:Эрнст Геккел
 12. Էվոլյուցիա ru:Эволюция
 13. Էվոլյուցիոնիզմ ru:Эволюционное учение
 14. Էրիկ Կանդել ru:Эрик Кендел
 15. Էրիթրոպոետին en:Erythropoietin

Թ[խմբագրել կոդը]

 1. Թելոմերազ ru:Теломераза
 2. Թեոդոր Շվան ru:Теодор Шван
 3. Թմրամիջոց ru:Наркотики
 4. Թոմաս Զյուդհոֆ ru:Томас Зюдхоф
 5. Թոմաս Հեքսլի ru:Томас Гексли
 6. Թոմաս Մորգան ru:Томас Хант Морган
 7. Թոքային ալվեոլ ru:Лёгочная альвеола
 8. Թռչնաբանություն ru: Орнитология
 9. Թրոմբոցիտային գործոն 4 en:Platelet factor 4

Ժ[խմբագրել կոդը]

 1. Ժառանգականություն ru:Наследственность
 2. Ժյուլ Հոֆման ru:Жюль Хоффман
 3. Ժորժ Բյուֆոն ru:Жорж Бюффон
 4. Ժորժ Կյուվե ru:Жорж Кювье

Ի[խմբագրել կոդը]

 1. Իդիոադապտացիա ru:Идиоадаптация
 2. Իդիոսինկրազիա ru:Идиосинкразия
 3. Իլյա Մեչնիկով ru:Илья Ильич Мечников
 4. Իխտիոլոգիա ru: Ихтиология
 5. Իմունային կարգավիճակ ru:Иммунный статус
 6. Իմունային համակարգ ru:Иммунная система
 7. Իմունային հանդուրժողականություն ru:Иммунная толерантность
 8. Իմունային պատասխան ru:Иммунный ответ
 9. Իմունիտետ ru:Иммунитет
 10. Ինբրիդինգ ru:Инбридинг
 11. Ինտեգրազ ru:Интеграза
 12. Ինտերֆերոն ru:Интерферон
 13. Ինքնափոշոտում ru:Самоопыление
 14. ԻԼ 10 ընտանիք en:IL 10 family
 15. ԻԼ 17 ընտանիք en:IL 17 family
 16. ԻԼ1Ա en:IL1A
 17. ԻԼ1Բ en:IL1B
 18. Ինտերլեյկին 1 ընտանիք en:Interleukin 1 family
 19. Ինտերլեյկին 1 ռեցեպտոր անտագոնիստ en:Interleukin 1 receptor antagonist
 20. Ինտերլեյկին 10 en:Interleukin 10
 21. Ինտերլեյկին 12 ենթամիավոր բետա en:Interleukin 12 subunit beta
 22. Ինտերլեյկին 12 en:Interleukin 12
 23. Ինտերլեյկին 13 en:Interleukin 13
 24. Ինտերլեյկին 16 en:Interleukin 16
 25. Ինտերլեյկին 2 en:Interleukin 2
 26. Ինտերլեյկին 23 ենթամիավոր ալֆա en:Interleukin 23 subunit alpha
 27. Ինտերլեյկին 23 en:Interleukin 23
 28. Ինտերլեյկին 34 en:Interleukin 34
 29. Ինտերլեյկին 35 en:Interleukin 35
 30. Ինտերլեյկին 36 en:Interleukin-36
 31. Ինտերլեյկին 6 en:Interleukin 6
 32. Ինտերլեյկին 7 en:Interleukin 7
 33. Ինտերլեյկին 8 en:Interleukin 8
 34. Ինտերլեյկին en:Interleukin
 35. Ինտերֆերոմ en:Interferome
 36. Ինտերֆերոն I տիպ en:Interferon type I
 37. Ինտերֆերոն II տիպ en:Interferon type II
 38. Ինտերֆերոն III տիպ en:Interferon type III
 39. Ինտերֆերոն բետա 1ա en:Interferon beta 1a
 40. Ինտերֆերոն բետա 1բ en:Interferon beta 1b
 41. Ինտերֆերոն գամա en:Interferon gamma
 42. Ինտերֆերոն en:Interferon
 43. Ինֆլամասոմ en:Inflammasome
 44. Իպոլոգիա ru: Иппология‎
 45. Իվան Շմալհաուզեն ru:Иван Иванович Шмальгаузен
 46. Իվան Պավլով ru:Иван Петрович Павлов
 47. Իվան Սեչենով ru:Иван Михайлович Сеченов
 48. Իտերոն ru:Итерон

Լ[խմբագրել կոդը]

 1. Լակտոֆերին ru:Лактоферрин
 2. Լեգումին ru:Легумин
 3. Լելանդ Հարտվել ru:Леланд Хартвелл
 4. Լեպիդոպտերոլոգիա ru: Лепидоптерология‎
 5. Լիգազ ru:Лигаза
 6. Լիզոսոմ ru:Лизосомы
 7. Լինդա Բակ ru:Линда Бак
 8. Լիպիդներ ru:Липиды
 9. Լուի Պաստյոր ru:Луи Пастер
 10. Լեյկեմիան արգելակող գործոն en:Leukemia inhibitory factor
 11. Լեյկոցիտ-խթանող գործոն en:Leukocyte-promoting factor
 12. Լիմֆոկին en:Lymphokine
 13. Լիմֆոտոքսին ալֆա en:Lymphotoxin alpha
 14. Լիմֆոտոքսին բետա en:Lymphotoxin beta
 15. Լիմֆոտոքսին en:Lymphotoxin

Խ[խմբագրել կոդը]

 1. Խզման էնդոնուկլեազներ ru:Эндонуклеазы рестрикции
 2. Խզման տեղամաս ru:Сайт рестрикции
 3. Խմորում ru:Брожение

Ծ[խմբագրել կոդը]

 1. Ծառագիտություն ru:Дендрология
 2. Ծովաբողկի պերօքսիդազ ru:Пероксидаза хрена

Կ[խմբագրել կոդը]

 1. Կանաչ լուսարձակող սպիտակուց ru:Зелёный флуоресцентный белок
 2. Կառլ ֆոն Ֆրիշ ru:Карл фон Фриш
 3. Կասպար Վոլֆ ru:Каспар Вольф
 4. Կատեպսին A ru:Катепсин A
 5. Կատեպսին B ru:Катепсин B
 6. Կատեպսին G ru:Катепсин G
 7. Կատեպսին L2 ru:Катепсин L2
 8. Կարլ Բեր ru:Карл Максимович Бэр
 9. Կառլ Լիննեյ ru:Карл Линней
 10. Կենդանածնություն ru:Живорождение
 11. Կենդանիների անատոմիա ru:Анатомия животных‎
 12. Կենդանիների օրգան համակարգեր ru:Системы органов животных‎
 13. Կենսաբանական ռիթմեր ru:Биологические ритмы
 14. Կենսաբանական օքսիդացում ru:Биологическое окисление
 15. Կենսաբանորեն ակտիվ նյութեր ru:Биологически активные вещества
 16. Կենսաբանություն ru:Биология
 17. Կենսագենետիկ օրենք ru:Биогенетический закон
 18. Կենսալուսարձակում (Բիոլյումինեսցենցիա) ru:Биолюминесценция
 19. Կենսապոլիմերներ ru:Биополимеры
 20. Կենսատեխնոլոգիա ru:Биотехнология
 21. Կենսատեխնոլոգիա ru:Биоинформатика
 22. Կենսացենոզ ru:Биоценоз
 23. Կենսաքիմիա ru:Биохимия
 24. Կենսաֆիզիկա ru:Биофизика
 25. Կենսոլորտ ru:Биосфера
 26. Կինոլոգիա ru:Кинология
 27. Կլիմենտ Տիմիրյազև ru:Климент Аркадьевич Тимирязев
 28. Կլոդ Բերնար ru:Клод Бернар
 29. Կլոն ru:Клон
 30. Կմախք ru:Скелет
 31. Կյանքի ծագում ru:Абиогенез
 32. Կոմպլեմենտար ԴՆԹ ru:Комплементарная ДНК
 33. Կոմպլեմենտի համակարգ ru:Система комплемента
 34. Կոնստանտին Սկրյաբին ru:Константин Иванович Скрябин
 35. Կոնվերգենցիա (Համամիտում) ru:Конвергенция
 36. Կոնրադ Լորենց ru:Конрад Лоренц
 37. Կոնքեր ru:Бедро
 38. Կորիզ ru:Ядро
 39. Կուսածնություն ru:Апомиксис

Հ[խմբագրել կոդը]

 1. Հակաբիոտիկներ ru:Антибиотики
 2. Հակաթույներ ru:Антитоксины
 3. Հակակոդոն ru:Антикодон
 4. Հակամարմին ru:Антитела
 5. Հակառակ տրանսկրիպցիա ru:Обратная транскрипция
 6. Համահարաբերակցություն (Կորելացիա) ru:Корреляция
 7. Հապտեններ ru:Гаптены
 8. Հարալդ ցուր Հաուզեն ru:Гаральд зур Хаузен
 9. Հարմարողական ճառագայթում ru:Адаптивная радиация
 10. Հարմարում ru:Адаптация
 11. Հետերոդուպլեքս ru:Гетеродуплекс
 12. Հետերոզիգոտ ru:Гетерозиготы
 13. Հետերոզիս ru:Гетерозис
 14. Հետերոտրոֆներ ru:Гетеротрофы
 15. Հերման Մյոլլեր ru:Герман Меллер
 16. Հերպետոլոգիա ru: Герпетология‎
 17. Հիբրիդային սպիտակուց ru:Гибридный белок
 18. Հիբրիդիզացիա (հիբրիդիզացիա) ru:Гибридизация (биология)
 19. Հիբրիդիզացիոն սելեկցիա ru:Гибридизационная селекция
 20. Հիմային թաղանթ ru:Базальная мембрана
 21. Հիմենոպտերոլոգիա ru: Гименоптерология
 22. Հիշողություն ru:Память
 23. Հյութազատում (ֆիզիոլոգիա) ru:Секреция (физиология)
 24. Հյուսվածք ru:Ткань
 25. Հնէաբուսաբանություն ru:Палеоботаника
 26. Հոդաբանություն ru:Синдесмология
 27. Հոմեոստազ ru:Гомеостаз
 28. Հոմոլոգիա (հոմոլոգիա) ru:Гомология (биология)
 29. Հորմոն ru:Гормоны
 30. Ձմեռային քուն ru:Спячка
 31. Հեպատոցիտի աճը խթանող գործոն en:Hepatocyte growth factor

Մ[խմբագրել կոդը]

 1. Մազանոթային էլեկտրոֆորեզ ru:Капиллярный электрофорез
 2. Մաթիաս Շլեյդեն ru:Матиас Шлейден
 3. Մալակոլոգիա ru: Малакология‎
 4. Մակաբուծաբանություն ru: Паразитология
 5. Մակաբուծություն ru:Паразитизм
 6. Մակրոէրգիկ միացություններ ru:Макроэргические соединения
 7. Մարդու անատոմիա ru:Анатомия человека
 8. Մարդու մարմին ru:Человеческое тело‎
 9. Մարդու նորմալ անատոմիա ru:Нормальная анатомия человека
 10. Մարելլո Մալիշգի ru:Марелло Маишги‎
 11. Մարսողական համակարգ ru:Пищеварительная система
 12. Մարտին էվանս ru:Мартин Эванс
 13. Մեյոզ ru:Мейоз
 14. Մետամորֆոզ ru:Метаморфоз
 15. Մերկուրի Գիլյարով ru:Меркурий Сергеевич Гиляров
 16. Միգրացիա ru:Миграции
 17. Միդկին ru:Мидкин
 18. Միկրոխողովակներ ru:Микротрубочки
 19. ՄիկրոՌՆԹ ru:МикроРНК
 20. Միմիկրիա ru:Мимикрия
 21. Միջատաբանություն ru: Энтомология
 22. Միտոզ ru:Митоз
 23. Միտոքոնդրիում ru:Митохондрии
 24. Միտոքոնդրիումային ԴՆԹ ru:Митохондриальная ДНК
 25. Միրմեկոլոգիա ru: Мирмекология
 26. Մկանաբանություն ru:Миология
 27. Մկանային համակարգ ru:Мышечная система
 28. Մոլեկուլային էվոլյուցիա ru:Молекулярная эволюция
 29. Մոլեկուլային իմունոլոգիա ru:Молекулярная иммунология
 30. Մոլեկուլային կենսաբանության կենտրոնական դոգմա ru:Центральная догма молекулярной биологии
 31. Մոլեկուլային կենսաբանության պատմություն ru:История молекулярной биологии
 32. Մոլեկուլային մոդելավորում ru:Молекулярное моделирование
 33. Մոնիթորինգ ru:Мониторинг
 34. Մոնոֆիլիա ru:Монофилия
 35. Մորթափոխություն ru:Линька
 36. Մուտացիաներ ru:Мутации
 37. Մուցիններ ru:Муцины
 38. Մտածողություն ru:Мышление
 39. Մտրակներ ru:жгутики
 40. Յան Պուրկինյե ru:Ян Пуркинье
 41. Մակրոֆագ-ակտիվացնող գործոն en:Macrophage-activating factor
 42. Մակրոֆագի բորբոքային սպիտակուց en:Macrophage inflammatory protein
 43. Մակրոֆակ գաղութ-խթանող գործոն en:Macrophage colony-stimulating factor
 44. Միոկին en:Myokine
 45. Միոնեկտին en:Myonectin
 46. Մոնոկին en:Monokine

Ն[խմբագրել կոդը]

 1. Նեխում ru:Гниение
 2. Նեխում ru:Аммонификация
 3. Նեյսթոն ru:Нейстон
 4. Նեյրոանատոմիա ru:Нейроанатомия
 5. Նեյրոիմունոլոգիա ru:Нейроиммунология
 6. Նեոտենիա ru:Неотения
 7. Ներզատական համակարգ ru:Эндокринная система
 8. Նիկոլայ Կոլցով ru:Николай Константинович Кольцов
 9. Նիկոլայ Վավիլով ru:Николай Иванович Вавилов
 10. Նիկոլայ Վերնանդսկի ru:Николай Евгеньевич Введенский
 11. Նյարդային համակարգ ru:Нервная система
 12. Նյութափոխանակություն ru:Обмен веществ
 13. Նոոսֆերա ru:Ноосфера
 14. Նուկլեինաթթուներ ru:Нуклеиновые кислоты
 15. Նուկլեինաթթուների քանակական անալիզ ru:Количественный анализ нуклеиновых кислот
 16. Նուկլեոզիդային ամիդոֆոսֆատներ ru:Нуклеозидные амидофосфиты
 17. Նուկլեոզիդներ ru:Нуклеозиды
 18. Նուկլեոսոմ ru:Нуклеосома
 19. Նուկլեոտիդներ ru:Нуклеотиды
 20. Նախաբորբոքային ցիտոկին en:Proinflammatory cytokine
 21. Նիկոտինամիդ ֆոսֆոռիբոսիլտրանսֆերազ en:Nicotinamide phosphoribosyltransferase

Շ[խմբագրել կոդը]

 1. Շիճուկաբանություն ru:Серология --Achey 15 (քննարկում) 11:33, 25 Հունիսի 2015 (UTC)
 2. Շնչառական համակարգ ru:Дыхательная система
 3. Շնչառություն ru:Дыхание
 4. Շտամ ru:Штамм

Ո[խմբագրել կոդը]

 1. Ոսկրաբանություն ru:Остеология
 2. Վիլյամ Հարվեյ ru:Уильям Гарвей
 3. Ուիլյամ Բեթսոն ru:Уильям Бетсон
 4. Ուլտրաճառագայթային մուտագենեզ ru:Ультрафиолетовый мутагенез

Չ[խմբագրել կոդը]

 1. Չարգաֆի կանոն ru:Правила Чаргаффа
 2. Չարլզ Դարվին ru:Чарлз Дарвин
 3. Չկոդավորող ՌՆԹ ru:Некодирующие РНК

Պ[խմբագրել կոդը]

 1. Պատվաստում ru:Вакцинация
 2. Պարալելիզմ ru:Параллелизм
 3. Պարթենոգենեզ ru:Партеногенез
 4. Պեպտիդներ ru:Пептиды
 5. Պեպտոն ru:Пептон
 6. Պիգմենտներ ru:Пигменты
 7. Պիտեր Մենսֆիլդ ru:Питер Менсфилд
 8. Պիրենոիդ ru:Пиреноид
 9. Պլազմիդներ ru:Плазмиды
 10. Պլանկտոն ru:Планктон
 11. Պլաստիդ ru:Пластиды
 12. Պոլ Գրինհարդ ru:Пол Гринхард
 13. Պոլ Լոտերբուր ru:Поль Лотербур
 14. Պոլ Ներս ru:Поль Нерс
 15. Պոլիպլոիդիա ru:Полиплоидия
 16. Պոլիֆիլիա ru:Полифилия
 17. Պոպուլյացիա ru:Популяция
 18. Պրայմեր ru:Праймер
 19. Պրիմատոլոգիա ru: Приматология
 20. Պրոլիֆերացիա ru:Пролиферация
 21. Պրոկարիոտներ ru:Прокариоты
 22. Պրոմեգապոետին en:Promegapoietin
 23. Պրոտեինազ K ru:Протеиназа K

Ջ[խմբագրել կոդը]

 1. Ջեկ Շոստակ ru:Джек Шостак
 2. Ջեյմս Ռոթման ru:Джеймс Ротман
 3. Ջոն Գյորդոն ru:Джон Гердон
 4. Ջոն Ռեյ ru:Джон Рей
 5. Ջոն Սալստոն ru:Джон Салстон

Ռ[խմբագրել կոդը]

 1. Ռալֆ Սթայնման ru:Ральф Стайнман
 2. Ռասաներ ru:Расы
 3. Ռեգեներացիա ru:Регенерация
 4. Ռելաքսոսոմա ru:Релаксосома
 5. Ռելիկտներ ru:Реликты
 6. Ռենդի Շեքման ru:Ренди Шекман
 7. Ռենին ru:Ренин
 8. Ռենտրոպոզոններ ru:Ретропозоны
 9. Ռեցեպտոր ru:Рецепторы
 10. Ռեֆլեքս ru:Рефлексы
 11. Ռիբոսոմ ru:Рибосомы
 12. Ռիչարդ Էքսել ru:Ричард Эксел
 13. Ռիչարդ Օուեն ru:Ричард Оуен
 14. ՌՆԹ պոլիմերազ ru:РНК полимераза
 15. ՌՆԹ-ի սեքվենավորում ru:Секвенирование РНК
 16. Ռոբերտ Բրաուն ru:Роберт Браун
 17. Ռոբերտ Էդուարդս ru:Роберт Эдуардс
 18. Ռոբերտ Հորվից ru:Роберт Хорвиц
 19. Ռոբերտ Ուորեն ru:Роберт Оурен
 20. Ռուդիմենտ ru:Рудименты
 21. Ռուդոլֆ Վիրխով ru:Рудольф Вирхов

Ս[խմբագրել կոդը]

 1. Սաղմնաբանություն ru:Эмбриология‎
 2. Սատելիտային ԴՆԹ ru:Сателлитная ДНК
 3. Սելեկցիա ru:Селекция
 4. Սեռ ru:Пол
 5. Սերգեյ Չետվերիկով ru:Сергей Сергеевич Четвериков
 6. Սերոտիպ ru:Серотип
 7. Սիդնեյ Բրեներ ru:Сидней Бреннер
 8. Սիմբիոզ ru:Симбиоз
 9. Սիմետրիա (կենսաբանություն) ru:Симметрия (биология)
 10. Սինանտրոպ օրգանիզմ ru:Синантропные организмы
 11. Սինյա Յամանակա ru:Синя Яманака
 12. Սիստեմատիկա ru:Систематика
 13. Սննդային շղթաներ ru:Пищевые цепи
 14. Սուկցեսիա ru:Сукцессия
 15. Սուրիկատ
 16. Սպիտակուցի դոմեն ru:Домен белка
 17. Սպիտակուցի իզոձև ru:Изоформа белка
 18. Սպիտակուցի կառուցվածքի կանխատեսում ru:Предсказание структуры белка
 19. Սպիտակուցներ ru:Белки
 20. Սպլայսոսոմ ru:Сплайсосома
 21. Սպոր ru:Споры

Վ[խմբագրել կոդը]

 1. Վան Բատիստ Լամարկ ru:Жан Батист Ламарк
 2. Վեկտոր (մոլեկուլային կենսաբանություն) ru:Вектор (молекулярная биология)
 3. Վեստերն-բլոտ ru:Вестерн-блот
 4. Վերափոխում (Մոդիֆիկացիա) ru:Модификация
 5. Վիրուսոիդներ ru:Вирусоиды
 6. Վիտամիններ ru:Витамины
 7. Վիրուս-արբանյակներ ru:Вирусы-сателлиты
 8. Վլադիմիր Էնգելգարդ ru:Владимир Александрович Энгельгардт
 9. Վլադիմիր Կոմարով ru:Владимир Леонтьевич Комаров
 10. Վլադիմիր Սուկաչյով ru:Владимир Николаевич Сукачев
 11. Վլադիմիր Վերնանդսկի ru:Владимир Иванович Вернадский

Տ[խմբագրել կոդը]

 1. Տարածական համաչափեցում ru:Пространственное выравнивание
 2. Տաքսիս ru:Таксисы
 3. Տեսակ ru:Вид
 4. Տերիոլոգիա ru: Териология‎
 5. Տերմինատոր (ԴՆԹ) ru:Терминатор (ДНК)
 6. Տիմոտի Հանտ ru: Тимоти Хант‎
 7. Տղտորիկ ru:Абутилон
 8. Տոհմածառ ru:Родословное древо
 9. Տպավորում ru:Запечатление
 10. Տրանսգեն ru:Трансген
 11. Տրանսգենեզ ru:Трансгенез
 12. Տրանսլյացիա ru:Трансляция
 13. Տրանսկրիպտոմ ru:Транскриптом
 14. Տրանսկրիպցիա ru:Транскрипция
 15. Տրիզոլ ru:Тризол
 16. Տրիպտոն ru:Триптон
 17. Տրոպիզմ ru:Тропизм

Ց[խմբագրել կոդը]

 1. Ցենտրիոլ ru:Центриоль --Achey 15 (քննարկում) 11:37, 25 Հունիսի 2015 (UTC)
 2. Ցիտոկիններ ru:Цитокины

ՈՒ[խմբագրել կոդը]

 1. Ուռուցքի նեկրոզի գործոն ալֆա en:Tumor necrosis factor alpha
 2. Ուռուցքի նեկրոզի գործոններ en:Tumor necrosis factors

Փ[խմբագրել կոդը]

 1. Փոփոխականություն ru:Изменчивость
 2. Փոքր կորիզակային ՌՆԹ ru:Малые ядрышковые РНК
 3. Փոքր կորիզային ՌՆԹ ru:Малые ядерные РНК --Achey 15 (քննարկում) 07:18, 29 Հունիսի 2015 (UTC)

Ք[խմբագրել կոդը]

 1. Քեմոսինթեզ ru:Хемосинтез
 2. Քերոլ Գրեյդեր ru:Керолл Грейдер
 3. Քեմոկին en:Chemokine
 4. Քուն ru:Сон
 5. Քրեյգ Մելո ru:Крейк Мелло
 6. Քրոմոսոմ ru:Хромосомы
 7. Օնկոստատին M en:Oncostatin M
 8. Օպրելվեկին en:Oprelvekin

Օ[խմբագրել կոդը]

 1. Օլիգոնուկլեոտիդ ru:Олигонуклеотид
 2. Օլիգոնուկլեոտիդների սինթեզ ru:Синтез олигонуклеотидов
 3. Օկազակիի հատվածներ ru:Фрагменты Оказаки
 4. Օնտոգենեզ ru:Онтогенез
 5. Օպսոնին ru:Опсонин
 6. Օսկար Ֆոգտ ru:Оскар Фогт

Ֆ[խմբագրել կոդը]

 1. Ֆագոցիտոզ ru:Фагоцитоз
 2. Ֆաունա ru:Фауна
 3. Ֆելինոլոգիա ru: Фелинология‎
 4. Ֆենոտիպ ru:Фенотип
 5. Ֆերեդօքսին ru:Ферредоксин
 6. Ֆերմենտ ru:Ферменты
 7. Ֆերմենտի ակտիվ կենտրոն ru:Активный центр
 8. Ֆիլոգենեզ ru:Филогенез
 9. Ֆիտոհորմոն ru:Фитогормоны
 10. Ֆիտոցենոտիպներ ru:Фитоценотипы
 11. Ֆլորա ru:Флора
 12. Ֆլուորեսցենտային in situ հիբրիդիզացիա ru:Флуоресцентная гибридизация in situ
 13. Ֆոտոսինթեզ ru:Фотосинтез
 14. Ֆրանսուա Մաժանդի ru:Франсуа Мажанди

Այլ[խմբագրել կոդը]

 1. 16S ռՌՆԹ ru:16S рРНК
 2. 3′-չտրանսկրիպցվող տեղամաս ru:3′-нетранслируемая область
 3. 5′-չտրանսկրիպցվող տեղամաս ru:5′-нетранслируемая область
 4. B-լիմֆոցիտներ ru:B-лимфоцит
 5. CCL1 en:CCL1
 6. CCL11 en:CCL11
 7. CCL12 en:CCL12
 8. CCL13 en:CCL13
 9. CCL14 en:CCL14
 10. CCL15 en:CCL15
 11. CCL16 en:CCL16
 12. CCL17 en:CCL17
 13. CCL18 en:CCL18
 14. CCL19 en:CCL19
 15. CCL2 en:CCL2
 16. CCL20 en:CCL20
 17. CCL21 en:CCL21
 18. CCL22 en:CCL22
 19. CCL23 en:CCL23
 20. CCL24 en:CCL24
 21. CCL25 en:CCL25
 22. CCL26 en:CCL26
 23. CCL27 en:CCL27
 24. CCL28 en:CCL28
 25. CCL3 en:CCL3
 26. CCL5 en:CCL5
 27. CCL6 en:CCL6
 28. CCL7 en:CCL7
 29. CCL8 en:CCL8
 30. CCL9 en:CCL9
 31. ChIP-seq ru:ChIP-seq
 32. CRISPR ru:CRISPR
 33. CRISPR ru:CRISPR
 34. CX3CL1 en:CX3CL1
 35. CX3CR1 en:CX3CR1
 36. CXCL1 en:CXCL1
 37. CXCL10 en:CXCL10
 38. CXCL11 en:CXCL11
 39. CXCL13 en:CXCL13
 40. CXCL14 en:CXCL14
 41. CXCL15 en:CXCL15
 42. CXCL16 en:CXCL16
 43. CXCL17 en:CXCL17
 44. CXCL2 en:CXCL2
 45. CXCL3 en:CXCL3
 46. CXCL5 en:CXCL5
 47. CXCL6 en:CXCL6
 48. CXCL7 en:CXCL7
 49. CXCL9 en:CXCL9
 50. FAIRE-Seq ru:FAIRE-Seq
 51. F-պլազմիդ ru:F-плазмид
 52. Gc-MAF en:Gc-MAF
 53. GloFish ru:GloFish
 54. Illumina/Solexa method ru:Illumina/Solexa method
 55. PBR322 ru:PBR322
 56. piՌՆԹ ru:piРНК
 57. Qiagen ru:Qiagen
 58. RANKL en:RANKL
 59. shRNA ru:shRNA
 60. Taq-պոլիմերազ ru:Taq-полимераза
 61. TopHat ru:TopHat
 62. T-լիմֆոցիտներ ru:T-лимфоцит
 63. XCL1 en:XCL1
 64. XCL2 en:XCL2
 65. XCR1 en:XCR1
 66. X-gal ru:X-gal