Բույսերի էկոլոգիա

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Բուսաբանության բաժին

Բույսերի էկոլոգիա

Plants diversity.jpg

Ուսումնասիրության առարկա

Բույսեր · Ջրիմուռներ
Սնկեր և այլն

Բուսաբանության բաժիններ

Ալգոլոգիա · Բույսերի անատոմիա · Բրիոլոգիա · Երկրաբուսաբանություն · Բույսերի աշխարհագրություն · Ծառագիտություն · Դիասպորոլոգիա · Կարպոլոգիա · Լիխենոլոգիա · Միկոաշխարհագրություն · Միկոլոգիա · Բույսերի մորֆոլոգիա · Պալեոբուսաբանություն · Պալինոլոգիա · Բույսերի սիստեմատիկա · Բույսերի ֆիզիոլոգիա · Բուսախտաբանություն · Ֆլորիստիկա · Բույսերի էկոլոգիա · Էթնոբուսաբանություն․․․

Հայտնի բուսաբաններ

Թեոփրաստես
Ժոզեֆ Փիթոն դե Թուրնեֆոր
Կարլ Լինեյ
Ադոլֆ Հենրիխ Գուստավ Էնգլեր
Արմեն Թախտաջյան

Պատմություն

Բուսաբանության պատմություն
Բուսաբանության հայտնի գրքեր
Բուսաբանական պատկերազարդում

դ  ք  խ

Բույսերի էկոլոգիան, էկոլոգիայի մի բաժին է, որն ուսումնասիրում է բուսական օրգանիզմների, ինչպես նաև բույսերի և շրջակա միջավայրի փոխադարձ կապը և փոխգործակցությունը։

Բնական միջավայր[խմբագրել]

Հաշվի առնելով բուսական օրգանիզմների կյանքի առանձնահատկությունները բույսերի էկոլոգիայում շեշտը դրվում է շրջակա միջավայրի այնպիսի էկոլոգիական գործոնների վրա, ինչպիսիք են ջուրը, լույսը, ջերմությունը, քամին, հողի քիմիական բաղադրությունը, ռելիեֆը։

Խոնավություն[խմբագրել]

Բարձրագույն երկրային բույսերը, որոնք կցված են հաստատուն սուբստրատին, ավելի մեծ չափով, քան կենդանիները, կախված են շրջակա միջավայրի խոնավության մակարդակից։ Կախված խոնավությանը և որևէ ջրային ռեժիմին հարմարվելու մեթոդներից, առանձնացվում են բույսերի հետևյալ հիմնական խմբերը, որոնք զգալիորեն տարբերվում են ինչպես արտաքնապես, այնպես էլ ներքին կառուցվածքով.

Լուսավորություն[խմբագրել]

Այն բույսերի համար, որոնց կենսագործունեության հիմքը ֆոտոսինթեզն է, լուսավորության մակարդակը զարգացման էական գործոն է։ Կախված լիարժեք զարգացման համար անհրաժեշտ լույսի քանակից, տարբերվում են բուսական օրգանիզմների հետևյալ բնապահպանական խմբերը.

Ֆոտոպերիոդիզմ[խմբագրել]

Օրվա լույս և մութ ժամանակների հարաբերակցությունը մեծապես ազդում է բույսերի աճի, զարգացման և վերարտադրության վրա։ Ըստ ֆոտոպերիոդիկ ռեակցիայի տեսակի առանձնացնում են հետևյալ խմբերը՝

  • կարճ օրվա բույսեր. որպեսզի անցում կատարվի ծաղկմանը, պահանջվում է 12 և ավելի քիչ ժամ օրվա մեջ (կանեփ, կաղամբ, ոսկեծաղիկ, բրինձ),
  • երկար օրվա բույսեր. ծաղկման և հետագա զարգացման համար նրանց օրվա մեջ անհրաժեշտ է շարունակական լույս՝ ավելի քան 12 ժամ (ցորեն, վուշ, սոխ, կարտոֆիլ, վարսակ, գազար),
  • ֆոտոպերիոդիկ չեզոք. անտարբեր է օրվա ֆոտոպերիոդիկ տևողության նկատմամբ, և ծաղկում է օրվա ցանկացած տևողության դեպքում, բացառությամբ շատ կարճ (խաղող, լոլիկ, խլածաղիկ, և այլն)։

Հղումներ[խմբագրել]