Բջջակմախք

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից

Բջջակմախք, էուկարիոտիկ բջիջների կարևոր առանձնահատկություններից է ցիտոպլազմայում կմախքային գոյացությունների առկայությունը, որոնք մանրագույն խողովակներն ու սպիտակուցային թելերի փնջերն են։ Բջջակմախքի տարրերը սերտորեն կապված են արտաքին պլազմային թաղանթի և կորիզաթաղանթի հետ՝ առաջացնելով բարդ միահյուսումներ ցիտոպլազմայում։ Ցիտոպլազմայի հենարանային տարրերը որոշում են բջջի ձևը, ապահովվում են ներբջջային կառույցների շարժումը և ամբողջ բջջի տեղաշարժվելը։