Վիքիպեդիա:Մաթեմատիկա/ցանկ

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից


  Վիքին սիրում է Գիտություն   Ցանկեր   Թիրախային հոդվածներ   Ուղեցույց   Կաղապարներ   Մասնակիցներ   Ստեղծել հոդված  


Մաթեմատիկա
EnneperSurfaceAnimated.gif
 1. e թիվ ru:e (число)--Minasyan Davit (քննարկում) 17:05, 21 Հոկտեմբերի 2014 (UTC)Պատասխանել[reply]
 2. Աբելյան ընդլայնում ru:Абелево расширение
 3. Աբելյան խումբ ru:Абелева группа
 4. Աբելի դիֆերենցիալ ru:Абелев диференциал
 5. Աբելի ինտեգրալ ru:Абелев интеграл
 6. Աբելի ֆունկցիա ru:Абелева функция)
 7. Ալբերտ-Բրաուեր-Հասսե-Նյոթերի թեորեմ en:Albert–Brauer–Hasse–Noether theorem
 8. Ալգորիթմ ru:Алгоритм, Algorithm
 9. Աճող շղթաների պայման en:Ascending chain condition
 10. Ամբողջ թվերի ֆակտորացում (ru:Факторизация целых чисел)
 11. Ամբողջ տարր (ru:Целый элемент)
 12. Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար ru:Наибольший Общий Делитель
 13. Ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ ru:Наименьшее Общее Кратное
 14. Անալիտիկ երկրաչափություն ru:Аналитическая геометрия
 15. Անընդհատ ֆունկցիա ru:Непрерывные Функции
 16. Անկյուն ru:Угол --Artureganyan (քննարկում) 12։11, 9 Սեպտեմբերի 2014 (UTC)
 17. Անհայտների հեռացում ru:Неизвестных Исключение
 18. Անհավասարություններ ru:Неравенства
 19. Անհրաժեշտ և բավարար պայման ru:Необходимое И Достаточное Условия
 20. Անորոշ ինտեգրալ ru:Неопределённый интеграл
 21. Անվերջ մեծ մեծություն ru:Бесконечно малая и бесконечно большая
 22. Անվերջ փոքր մեծություն ru:Бесконечно малая и бесконечно большая
 23. Ապացույց ru:Доказательство
 24. Առաջին ինտեգրալ ru:Первый интеграл
 25. Աստիճանային շարք ru:Степенной ряд
 26. Աստիճանային ֆունկցիա ru:Степенная функция--Kara98 (քննարկում) 09։39, 13 Սեպտեմբերի 2014 (UTC)
 27. Ասիմպտոտ ru:Асимптота, Asymptote
 28. Արթինյան մոդուլ ru:Артинов модуль
 29. Արտաքին հանրահաշիվ (ru:Внешняя алгебра)
 30. Աքսիոմա ru:Аксиома,en:Axiom
 31. Աքսիոմատիկա և Աքսիոմատիկ մեթոդ ru:Аксиоматика И Аксиоматический Метод,en:Formal system
 1. Բազմանդամ ru:Многочлен
 2. Բազմանիստ ru:Многогранник
 3. Բազմանկյուն ru:Многоугольник
 4. Բազմաձևություն ru:Многообразие, en:Manifold
 5. Բազմություն ru:Множества
 6. Բազմությունների տեսություն
 7. Բաժանելիություն ru:Делимость
 8. Բաժանումով հանրահաշիվ (en:Division algebra)
 9. Բաժանումով օղակ (en:Division ring), (ru:Тело (алгебра))
 10. Բայլեսի բանաձև
 11. Բանաձև ru:Формула
 12. Բաշխականություն (ru:Дистрибутивность)
 13. Բացառման տեսություն (en:Elimination theory)
 14. Բեռնուլիի հավասարում
 15. Բեռնուլիի Լեմնիսկատա ru:Бернулли Лемниската,Lemniscate of Bernoulli
 16. Բնական լոգարիթմներ
 17. Բացառման տեսություն (en:Elimination theory)
 18. Բացառող կամ (ru:Сложение по модулю 2)
 1. Գալուայի խումբ (ru:Группа Галуа)
 2. Գալուայի տեսության հիմնական թեորեմ (ru:Основная теорема теории Галуа)
 3. Գալուայի տեսություն ru:Теория Галуа
 4. Գաուսյան ամբողջ թվեր, նույնն է՝ կոմպլեքս ամբողջ թվեր (en:Gaussian integer)
 5. Գլան ru:Цилиндр
 6. Գծային արտապատկերում (ru:Линейное отображение)
 7. Գծային հավասարում ru:Линейное Уравнение
 8. Գծային ֆունկցիա ru:Линейная Функция--Karine1999 (քննարկում) 08։57, 18 Օգոստոսի 2014 (UTC)
 9. Գրաֆիկ ru:График
 10. Գրաֆներ ru:Графы
 11. Գրինի բանաձև
 12. Գունդ ru:Шар
 13. Գնդոլորտ ru:Сфера
 1. Դալամբերի հայտանիշ
 2. Դաշտի ընդլայնում (ru:Расширение поля)
 3. դաշտ Поле
 4. Դասերի դաշտի տեսություն (ru:Теория полей классов)
 5. Դեդեկինդի օղակ (ru:Дедекиндово кольцо)
 6. Դինամիկական համակարգեր (ru:Динамическая система)
 7. Դիոֆանտյան հավասարումներ ru:Диофантовы Уравнения
 8. Դիսպերսիա
 9. Դիրիխլեի սկզբունք ru:Дирихле Принцип
 10. Դիֆերենցիալ երկրաչափություն ru:Дифференциальная геометрия
 11. Դիֆերենցիալ հաշիվ ru:Дифференциальное Исчисление
 12. Դիֆերենցիալ հավասարում ru:Дифференциальные Уравнения
 13. Դիֆերենցիալ ձև (ru:Дифференциальная форма)
 14. Դպրոցականների մաթեմատիկական օլիմպիադաներ ru:Математические Олимпиады Школьников
 1. Ենթաբազմություն (ru:Подмножество)
 2. Ենթախումբ (ru:Подгруппа)
 3. Եռակի ինտեգրալ
 4. Եռանկյուն ru:Треугольник
 5. Եռանկյունաչափական նույնություններ ru:Тригонометрические Уравнения
 6. Եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ ru:Тригонометрические Функции
 7. Եռանկյունաչափություն ru:Тригонометрия --Սեփխանյան (քննարկում) 19։18, 9 Սեպտեմբերի 2014 (UTC)
 8. Երկրաչափական կառուցումներ ru:Геометрические Построения
 9. Երկրաչափական ձևափոխություններ ru:Геометрические Преобразования
 10. Երկրաչափական պրոգրեսիա ru:Геометрическая Прогрессия
 11. Երկրաչափություն ru:Геометрия
 • Երկգծային ձև (ru:Билинейная форма)
 • Երկքառակուսային ֆունկցիա (en:Quartic function)
  1. Լագրաժի թեորեմ
  2. Լագրաժի հավասարում
  3. Լապլասի թեորեմ
  4. Լասկեր-Նյոթերի թեորեմ (ru:Теорема Ласкера — Нётер)
  5. Լատինական քառակուսի ru:Латинский квадрат
  6. Լեոպորդ Ֆիտորիս ru:Фиторис, Леопольд
  7. Լրիվ գծային խումբ (ru:Полная линейная группа)
  8. Լյապունովի կայունության տեսություն
  9. Լոբաչևյան երկրաչափություն ru:Геометрия Лобачевского
  10. Լոգարիթմ ru:Логарифм--Kara98 (քննարկում) 12։35, 15 Սեպտեմբերի 2014 (UTC)
  11. Լոգարիթմական ֆունկցիա ru:Логарифмическая Функция
  12. Լոպիտալի կանոն
  13. Լրիվ դիֆերենցիալ
  14. լևի-Չիվիտի կապակցվածություն (ru:Связность Леви-Чивиты)
  1. Կապակցված տարածություն ru:Связное пространство
  2. Կապակցվածություն (մաթեմատիկա) ru:Связность (дифференциальная геометрия)
  3. Կառնոյի թեորեմ
  4. Կավալյերիի սկզբունք ru:Кавальери Принцип
  5. Կատարյալ թվեր ru:Совершенные Числа
  6. Կարկինի և քանոնի օգնությամբ կառուցում (ru:Построение с помощью циркуля и линейки)
  7. Կեղծ միավոր (ru:Мнимая единица)
  8. Կենտրոնական պարզ հանրաաշիվ (en:Central simple algebra)
  9. Կլերոյի հավասարում
  10. Կլոդ Շևալյե (ru:Шевалле, Клод)
  11. Կոմբինատոր երկրաչափություն ru:Геометрия Комбинаторная
  12. Կոմբինատորիկա ru:Комбинаторика
  13. Կոմպլեքս թվեր
  14. Կոմպլեքս թվեր ru:Комплексные Числа
  15. Կոմպյուտերային ծրագիր ru:Программа Для Эвм
  16. Կոմուտատիվ հանրահաշիվ en:Commutative algebra
  17. Կոմուտատիվ օղակ (ru:Коммутативное кольцо)
  18. Կոմուտատիվություն (ru:Коммутативная операция)
  19. Կոն ru:Конус
  20. Կոնական հատույթ ru:Конические Сечения
  21. Կոնֆորմ երկրաչափություն en:Conformal geometry
  22. Կոշի թեորեմ
  23. Կոշիի հայտանիշ
  24. Կոշիի խնդիր --Minasyan Davit (քննարկում) 14:10, 25 Հոկտեմբերի 2014 (UTC)Պատասխանել[reply]
  25. Կոորդինատական համակարգ
  26. Կոորդինատներ ru:Координаты
  27. Կոորդինատների բևեռային համակարգ
  28. Կոսինուսի թեորեմ ru:Косинусов Теорема
  29. Կոտորակագծային ֆունկցիա ru:Дробно-линейная Функция
  1. Հակադարձ եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ ru:Обратные Тригонометрические Функции
  2. Հակադարձ թիվ (ru:Обратное число)
  3. Հակադարձ տարր (ru:Обратный элемент)
  4. Հակադարձ ֆունկցիա
  5. Համամասնություն ru:Пропорция
  6. Համեմատություն ըստ մոդուլի (ru:Сравнение по модулю)
  7. Համեմատություններ ru:Сравнения
  8. Համիլտոնի օպերատոր
  9. Հայնց Հոպֆ (en:Heinz Hopf)
  10. Հանրահաշիվ ru:Алгебра,Algebra
  11. Հանրահաշիվ դաշտի վրա (ru:Алгебра над полем)
  12. Հանրահաշվական անկախություն (ru:Алгебраическая независимость)
  13. Հանրահաշվական բազմաձևություն (ru:Алгебраическое многообразие)
  14. Հանրահաշվական թվային դաշտ (ru:Алгебраическое числовое поле)
  15. Հանրահաշվական հավասարում ru:Алгебраическое Уравнение, Algebraic equation
  16. Հաշվարկային համակարգեր ru:Системы Счисления
  17. Հաշվողական տեխնիկա ru:Вычислительная Техника
  18. Հաջորդականություն ru:Последовательность
  19. Հասսեի սկզբունք en:Hasse principle
  20. Հավանականություն ru:Вероятность, Probability
  21. Հավանականությունների տեսություն ru:Вероятностей Теория, Probability theory
  22. Հավասարում ru:Уравнение
  23. Հատված և միջակայք ru:Отрезок И Интервал
  24. Հատուկ գծային խումբ (en:Special linear group)
  25. Հարմոնիկ շարք ru:Гармонический Ряд
  26. Հեռավորություն ru:Расстояние
  27. Հերոնի բանաձև ru:Герона Формула
  28. Հիպերբոլ ru:Гипербола
  29. Հիպերբոլական ֆունկցիա
  30. Հիպերբոլիկ ֆունկցիա ru:Гиперболические Функции
  31. Հնագույն դասական խնդիրներ ru:Классические Задачи Древности
  32. Հնգաստիճան ֆունկցիա (en:Quartic function)
  33. Հոմոլոգիա (մաթեմատիկա) (ру:Гомология (математика))
  34. Հպման հարթություն
  1. Մաթեմատիկա ru:Математика
  2. Մաթեմատիկայի միջազգային օլիմպիադա ru:Международная математическая олимпиада --Minasyan Davit (քննարկում) 14:20, 20 Նոյեմբերի 2014 (UTC)Պատասխանել[reply]
  3. Մաթեմատիկական անալիզ ru:Анализ Математический,Mathematical analysis
  4. Մաթեմատիկական զվարճանքներ ru:Математические Развлечения
  5. Մաթեմատիկական ինդուկցիա ru:Математическая Индукция
  6. Մաթեմատիկական նշաններ ru:Знаки Математические
  7. Մաթեմատիկական հաստատուն ru:Математическая константа --Minasyan Davit (քննարկում) 04:41, 26 Հոկտեմբերի 2014 (UTC)Պատասխանել[reply]
  8. Մաթեմատիկական վիճակագրություն ru:Математическая Статистика
  9. Մաթեմատիկական տնտեսագիտություն ru:Математическая Экономика
  10. Մաթեմատիկական տրամաբանություն ru:Математическая Логика
  11. Մակերես ru:Площадь
  12. Մակլորենի բանաձև
  13. Մասնակի կարգավորված բազմություն (ru:Частично упорядоченное множество)
  14. Մատրիցա ru:Матрица
  15. Մատրիցայի ռանգ
  16. Մետրիկ (մաթեմատիկա) (= հեռավորության ֆունկցիա) (en:Metric (mathematics))
  17. Միավոր ru:Единица
  18. Միավորից n աստիճանի արմատներ (ru:Корни из единицы)
  19. Միջազգային առարկայական օլիմպիադաներ ru:Международные олимпиады школьников --Minasyan Davit (քննարկում) 14:26, 20 Նոյեմբերի 2014 (UTC)Պատասխանել[reply]
  20. Միջակայք ru:Промежуток (математика)
  21. Միջին արժեք ru:Средние Значения
  22. Մոդուլ օղակի վրա ru:Модуль над кольцом
  23. Մոնոտոն հաջորդականություն
  24. Մոտավոր հաշվարկներ ru:Приближенные Вычисления
  25. Մոգական քառակուսի ru:Магический квадрат--Minasyan Davit (քննարկում) 17:05, 21 Հոկտեմբերի 2014 (UTC)Պատասխանել[reply]
  26. Մոնժի թեորեմ


  1. Չևայի թեորեմ
  2. Պասկալի եռանկյուն ru:Паскаля Треугольник
  3. Պատահույթ
  4. Պարաբոլ ru:Парабола
  5. Պարբերական կոտորակ ru:Периодическая Дробь
  6. Պարբերական ֆունկցիա ru:Периодическая Функция
  7. Պարզ թիվ ru:Простое Число
  8. Պի թիվ ru:Пи (число) --Minasyan Davit (քննարկում) 17:08, 21 Հոկտեմբերի 2014 (UTC)Պատասխանել[reply]
  9. Պսևդոռիմանյան բազմաձևություն ru:Псевдориманово многообразие
  10. Պյութագորասի թեորեմ ru:Пифагора Теорема
  11. Պտուտակներ ru:Спирали
  12. Պտտման մատրից (en:Rotation matrix)
  13. Պրիզմա ru:Призма
  14. Պրոյեկցիա ru:Проекция
  15. Պրոյեկցիոն երկրաչափություն ru:Проективная Геометрия
  1. Ֆակտոր խումբ ru:Факторгруппа
  2. Ֆակտորիալ ru:Факториал
  3. Ֆերմայի թեորեմ ru:Ферма Теорема
  4. Ֆերմայի մեծ թեորեմ ru:Ферма Великая Теорема
  5. Ֆերմայի փոքր թեորեմ ru:Ферма Малая Теорема
  6. Ֆիբոնաչի թվեր ru:Фибоначчи Числа
  7. Ֆունկիցայի դիֆերենցիալ
  8. Ֆունկցիա ru:Функция
  9. Ֆունկցիայի ածանցյալ--Kara98 (քննարկում) 14։10, 11 Սեպտեմբերի 2014 (UTC)
  10. Ֆունկցիայի լրիվ ածանցյալ (=լրիվ ածանցյալ) ru:Полная производная функции
  11. Ֆունկցիայի աճ
  12. Ֆունկցիայի աճ և նվազում ru:Возрастание И Убывание Функции
  13. Ֆունկցիայի անընդհատություն
  14. Ֆունցկիայի զրոներ (ru:Нуль функции)
  15. Ֆունկցիայի էքստրեմում ru:Экстремум Функции--Karine1999 (քննարկում) 09։05, 23 Օգոստոսի 2014 (UTC)
  16. Ֆունկցիայի սահման
  17. Ֆունկցիոնալ շարքեր