Օգնություն:Վիքիճամբար 2020/Պատմություն

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Jump to navigation Jump to search

A[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

N Անգլերեն հոդված en չափ Հայերեն հոդված hy չափ Ստորագրություն
1
2 en:Achaemenid Empire 154131 hy:Աքեմենյան պետություն 54477
3 en:American Revolution 160596 Ամերիկյան հեղափոխություն
4 en:Ancient history 144621 hy:Հին աշխարհ 25194
5 en:Ancient Rome 200161 hy:Հին Հռոմ 192346 --Օmıcrօn
6 en:Annals 10017 Տարեգրություն
7 en:Archival research 28449 Արխիվային հետազոտություն Մասնակից: Անուշ Մկրտչյան
8 en:Afterlife 101143 Կյանք մահից հետո Ռուբինա Արեյան
9 en:Age of Enlightenment 155025 hy:Լուսավորության դարաշրջան 12864 Շուշան Ներսեսյան
10 en:Ancient Egyptian afterlife beliefs 26551 Հին եգիպտացիների համոզմունքներն անդրշիրիմյան կյանքի մասին 38 722 Violmsyan
11 en:Ancient higher-learning institutions 22606 Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները հին աշխարհում Vopyan
12 en:Andean civilizations 30592 Անդյան քաղաքակրթություն
13 en:Anti-paganism policies of the early Byzantine Empire 23814 Վաղ Բյուզանդական կայսրության հակահեթանոսական քաղաքականություն
14 en:Antimalarial medication 55264 Մալարիայի դեմ պայքարի պատմություն*
15 en:Antisemitism 245044 hy:Հակասեմականություն 10279
16 en:Antisemitism and the New Testament 47202 Հակասեմականությունը Նոր Կտակարանում
17 en:Archival science 24291 Արխիվային գիտություն
18 en:Archive 34189 hy:Արխիվներ 10099
19 en:Arctic exploration 26886 Արկտիկական հետազոտություններ
20 en:Art history 45833 hy:Արվեստագիտություն 23712
21 en:Assassination of Abraham Lincoln 75682 hy:Աբրահամ Լինքոլնի սպանություն 8388
22 en:Assassination of John F. Kennedy 101551 hy:Ջոն Քենեդու սպանություն 45740
23 en:Atomic Age 61786 Ատոմային դարաշրջան
24 en:Albrecht von Wallenstein 36457 hy:Ալբրեխտ Վալենշտայն 2023 ԱՆՈՒՇ

B[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

N Անգլերեն հոդված en չափ Հայերեն հոդված hy չափ Ստորագրություն
25 en:Bronze Age 94218 hy:Բրոնզի դար 35383
26 en:Baig 11924 Բեկ Մասնակից: Անուշ Մկրտյան
27 en:Bancroft Prize 30311 ---
28 en:Battle of Actium 28801 hy:Ակցիումի ճակատամարտ 2942
29 en:Battle of Krtsanisi 28854 Կրծանիսի ճակատամարտ
30 en:Battle of Midway 117629 Միդուեյի ճակատամարտ
31 en:Birmingham campaign 70058 Բիրմինգհեմյան արշավ
32 en:Black Death 77403 hy:Սև մահ 5512 Արամ Սանամյան
33 en:Book of Han 26401 Հանշու Vopyan (քննարկում) 14:00, 26 Հունվարի 2020 (UTC)
34 en:Book of the Later Han 38163 Հոու Հանշու
35 en:Bucket 6105 hy:Դույլ 3588 Lusine Danukh
36 en:Byzantine Empire 212072 hy:Բյուզանդական կայսրություն 159644

C[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

N Անգլերեն հոդված en չափ Հայերեն հոդված hy չափ Ստորագրություն
37 en:Catholic Church 233179 hy:Կաթոլիկ եկեղեցի 79794
38 en:Chronology 16050 Ժամանակագրություն Vopyan (քննարկում) 11:58, 25 Հունվարի 2020 (UTC)
39 en:Cold War 232470 hy:Սառը պատերազմ 18562
40 en:Colonisation of Africa 29211 Աֆրիկայի գաղութացում Armenayag
41 en:Cradle of civilization 106747 Քաղաքակրթության բնօրրան
42 en:Capitalist peace 20923 Կապիտալիստական խաղաղություն*
43 en:Chappaquiddick incident 71129 -
44 en:Chen Xi (rebel) 19447 -
45 en:Chinese Exclusion Act 53557 Չինացիների վտարման մասին ակտ
46 en:Christianity in late antiquity 49258 Քրիստոնեությունը ուշհինաշխարհյան ժամանակաշրջանում
47 en:Christianity in the 3rd century 25871 Քրիստոնեությունը 3-րդ դարում Մասնակից: Անուշ Մկրտյան
48 en:Christianity in the Middle Ages 65981 Քրիստոնեությունը միջին դարերում
49 en:Christianity in the modern era 47083 Քրիստոնեությունը նոր շրջանում
50 en:Chronology of European exploration of Asia 21735 Ասիայի եվրոպական հետազոտությունների ժամանակագրություն
51 en:Chronology of the Bible 36004 Աստվածաշնչի ժամանակագրություն
52 en:Chronology of Western colonialism 23740 Արևմտյան գաղութատիրության ժամանակագրություն
53 en:Civic-military dictatorship of Uruguay 26597 Ուրուգվայի ռազմական դիկտատուրա
54 en:Classical antiquity 43153 hy:Անտիկ դարաշրջան 7410
55 en:Colonial history of Southern Rhodesia 17879 Հարավային Ռոդեզիայի գաղութային պատմություն
56 en:Colonialism 124107 hy:Գաղութացում 40161
57 en:Christopher Columbus 127100 hy:Քրիստափոր Կոլումբոս 67662
58 en:Common law 146461 Ընդհանուր իրավունք Խաչատրյան Լիլիթ
59 en:Comparative history 16427 Համեմատական պատմություն Սյուզաննա Շահնազարյան
60 en:Contemporary history 56591 Նորագույն պատմություն
61 en:Cultural Revolution 176833 hy:Չինաստանի մշակութային հեղափոխություն 65388 Oksana Balayan Oksana Balayan
62 en:Chukwuedu Nwokolo 52190 ***
63 en:Carter G. Woodson 35169 ***

D[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

N Անգլերեն հոդված en չափ Հայերեն հոդված hy չափ Ստորագրություն
64 en:Digital humanities 68355 Թվային հումանիտար գիտություններ Նաիրա Գասպարյան
65 en:Dark Ages (historiography) 39653 Մութ դարեր (պատմագիտություն)
66 en:Declaration of the Rights of Man and of the Citizen 31067 hy:Մարդու և քաղաքացու իրավունքների դեկլարացիա 3399 Արմենուհի Շահմուրադյան
67 en:Decolonisation of Africa 51181 Աֆրիկայի ապագաղութացում
68 en:Digital Revolution 42392 Թվային հեղափոխություն
69 en:Domestication 59191 hy:Ընտելացում 54441
70 en:Domestication of animals 67099 Կենդանիների ընտելացում Դիանա Գրիգորյան
71 en:Donghak Peasant Revolution 95176 Դոնգհակի ապստամբություն
72 en:Dream of the Red Chamber 68003 hy:Երազը կարմիր ապարանքում 8104
73 en:Dynasties in Chinese history 94083 Չինաստանի արքայատոհմեր
74 en:David Hume 167920 hy:Դեյվիդ Հյում 7760

E[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

N Անգլերեն հոդված en չափ Հայերեն հոդված hy չափ Ստորագրություն
75 en:Early Middle Ages 103261 hy:Վաղ միջնադար 5965
76 en:Early modern period 120006 Նոր պատմության վաղ շրջան
77 en:Economic history 38274 hy:Տնտեսության պատմություն 27545
78 en:Entropy and life 29260 ---
79 en:Eusebius 68734 hy:Եվսեբիոս Կեսարացի 6524
80 en:Early history of South Africa 17048 Հարավային Աֆրիկայի վաղ շրջանի պատմություն
81 en:Early history of Uganda 20240 Ուգանդայի վաղ շրջանի պատմություն
82 en:Early modern Europe 41304 Եվրոպան նոր շրջանի պատմության սկզբում
83 en:Economic determinism 7407 Տնտեսական դետերմինիզմ Emangasaryan
84 en:Ecumenical council 55614 hy:Տիեզերական ժողովներ 19649
85 en:Egypt (Roman province) 39141 Եգիպտոս (հռոմեական պրովինցիա)
86 en:Empire 140445 hy:Կայսրություն 1210
87 en:Empire of Brazil 130694 Բրազիլական կայսրություն
88 en:Environmental history 81339 Շրջակա միջավայրի պատմություն
89 en:Eurocentrism 82018 hy:Եվրակենտրոնություն 19714
90 en:European colonization of the Americas 58159 hy:Ամերիկայի գաղութացում 11927
91 en:Exploration 21470 Հետազոտություն Marmelad13
92 en:Edward Gibbon 52936 hy:Էդվարդ Գիբբոն 2219

F[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

N Անգլերեն հոդված en չափ Հայերեն հոդված hy չափ Ստորագրություն
93 en:Fall of the Berlin Wall 48796 Բեռլինի պատի փլուզում Մելինե Ոսկանյան
94 en:French Revolution 204308 hy:Ֆրանսիական հեղափոխություն 55802
95 en:Final Solution 93261 hy:Հրեական հարցի վերջնական լուծում 32716
96 en:First Fleet 64586 Առաջին նավատորմ
97 en:Flint 19183 hy:Կայծքարային ապարներ 1236
98 en:Forced conversion 101814 Հարկադրված դավանափոխություն
99 en:Frederick Douglass Prize 4750 ***
100 en:Frederick Jackson Turner Award 11796 ***
101 en:French Third Republic 134249 hy:Ֆրանսիայի երրորդ հանրապետություն 3818

G[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

N Անգլերեն հոդված en չափ Հայերեն հոդված hy չափ Ստորագրություն
102 en:Gonçalo Teixeira Corrêa 28414 ***
103 en:Genealogy 94005 hy:Ծագումնաբանություն 2497
104 en:Genocide of indigenous peoples 144811 Տեղաբնիկ ժողովուրդների ցեղասպանություն
105 en:Genocides in history 409393 Ցեղասպանությունները պատմության մեջ
106 en:Germ theory of disease 34741 ***
107 en:Germany's Aims in the First World War 8657 Գերմանիայի նպատակները Առաջին համաշխարհային պատերազմում Աննա Ալեքսանյան
108 en:Great Flood (China) 27165 Մեծ հեղեղ (Չինաստան)
109 en:Greater East Asia Co-Prosperity Sphere 46042 Արևելաասիական մեծ համաբարգավաճում
110 en:Guan Yu 71391 Գուան Յու

H[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

N Անգլերեն հոդված en չափ Հայերեն հոդված hy չափ Ստորագրություն
111 en:Haitian Revolution 134710 hy:Հայիթիի հեղափոխություն --Soghomon Matevosyan (քննարկում) 16:45, 25 Հունվարի 2020 (UTC)
112 en:Herodotus 69704 hy:Հերոդոտոս 10035
113 en:High Middle Ages 50943 hy:Զարգացած միջնադար
114 en:Historical figure 43056 hy:Պատմական կերպար
115 en:Historical method 18494 hy:Պատմական մեթոդաբանություն
116 en:Historiography 145109 hy:Պատմագրություն 665
117 en:History 72035 hy:Պատմություն 18966
118 en:History of Afghanistan 154097 hy:Աֆղանստանի պատմություն
119 en:History of agriculture 103523 hy:Գյուղատնտեսության պատմություն
120 en:History of Andean South America 15925 hy:Անդյան Հարաբային Ամերիկայի պատմություն
121 en:History of architecture 143678 hy:Ճարտարապետության պատմություն 2431
122 en:History of Australia 321713 hy:Ավստրալիայի պատմություն
123 en:History of Austria 252973 hy:Ավստրիայի պատմություն 35566
124 en:History of aviation 100740 hy:Ավիացիայի պատմություն
125 en:History of biology 81056 hy:Կենսաբանության պատմություն
126 en:History of China 133318 hy:Չինաստանի պատմություն 22903
127 en:History of construction 52068 hy:Շինարարության պատմություն
128 en:History of economic thought 170686 hy:Տնտեսագիտության պատմություն 67379
129 en:History of Europe 229493 hy:Եվրոպայի պատմություն 102179
130 en:History of Greece 86789 hy:Հունաստանի պատմություն 10755
131 en:History of Iceland 62830 hy:Իսլանդիայի պատմություն 7510
132 en:History of Indonesia 103774 hy:Ինդոնեզիայի պատմություն
133 en:History of Iran 168117 hy:Իրանի պատմություն 58117
134 en:History of Iraq 57469 hy:Իրաքի պատմություն 32
135 en:History of Israel 221686 hy:Իսրայելի պատմություն 38
136 en:History of Italy 162683 hy:Իտալիայի պատմություն 83071
137 en:History of Kuwait 58719 hy:Քուվեյթի պատմություն 6904
138 en:History of London 79080 hy:Լոնդոնի պատմություն
139 en:History of Malta 86391 hy:Մալթայի պատմություն
140 en:History of Mexico 185746 hy:Մեքսիկայի պատմություն 21930
141 en:History of Morocco 63430 hy:Մարոկկոյի պատմություն 17750
142 en:History of New Zealand 121577 hy:Նոր Զելանդիայի պատմություն 41503
143 en:History of North America 40864 hy:Հյուսիսային Ամերիկայի պատմություն
144 en:History of Pakistan 173045 hy:Պակիստանի պատմություն
145 en:History of Russia 177826 hy:Ռուսաստանի պատմություն 100499
146 en:History of science 152195 hy:Գիտության պատմություն 12160
147 en:History of Scotland 206280 hy:Շոտլանդիայի պատմություն 2731
148 en:History of South America 92405 hy:Հարավային Ամերիկայի պատմություն Քրիստինե Հակոբյան
149 en:History of Spain 153502 hy:Իսպանիայի պատմություն 36268
150 en:History of the Americas 60957 hy:Ամերիկաների պատմություն
151 en:History of the city 41205 hy:Քաղաքի պատմություն Լենա Մաթևոսյան
152 en:History of the Hajj 24806 hy:Հաջի պատմություն
153 en:History of the Islamic Republic of Pakistan 175756 hy:Պակիստանի Իսլամական Հանրապետության պատմություն
154 en:History of the United Kingdom 201906 hy:Միացյալ Թագավորության պատմություն
155 en:History of the United States 224407 hy:Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պատմություն 4197
156 en:History of transport 22427 hy:Տրանսպորտի պատմություն Մարինե Աբրահամյան
157 en:History of Venezuela 57468 hy:Վենեսուելայի պատմություն
158 en:History of Western civilization 236395 hy:Արևմտյան քաղաքակրթության պատմություն
159 en:History of Zambia 29743 hy:Զամբիայի պատմություն
160 en:Hellenistic period 148435 hy:Հելլենականության դարաշրջան 3419
161 en:Historian 36165 hy:Պատմիչ 1550
162 en:Historical negationism 124473 hy:Արևմտյան քաղաքակրթության պատմություն
163 en:Historical reliability of the Acts of the Apostles 50855 hy:Գործք առաքելոցի պատմական հավաստիություն
164 en:Historical reliability of the Gospels 97765 hy:Ավետարանների պատմական հավաստիություն
165 en:Historical reliability of the Quran 18782 hy:Ղուրանի պատմական հավաստիություն
166 en:Historical revisionism 45977 hy:Պատմական ռևիզիոնիզմ
167 en:Historical Society of Pennsylvania 7771 hy:Փենսիլվանիայի պատմական ընկերություն Սյուզաննա Շահնազարյան
168 en:Historiography of Germany 34345 hy:Գերմանիայի պատմագրություն
169 en:History and philosophy of science 12540 hy:Գիտության պատմության և փիլիսոփայություն
170 en:History of Abkhazia 53302 hy:Աբխազիայի պատմություն 2518
171 en:History of Africa 229236 hy:Աֆրիկայի պատմություն
172 en:History of Anglo-Egyptian Sudan 24101 hy:Անգլո-Եգիպտական Սուդանի պատմություն
173 en:History of Antarctica 80246 hy:Անտարկտիդայի պատմություն
174 en:History of antisemitism 131513 hy:Հակասեմության պատմություն 1776
175 en:History of Asia 82243 hy:Ասիայի պատմություն
176 en:History of Bahrain 95992 hy:Բահրեյնի պատմություն
177 en:History of Barbados 38700 hy:Բարբադոսի պատմություն
178 en:History of Belfast 40840 hy:Բելֆաստի պատմություն
179 en:History of Belize 45424 hy:Բելիզի պատմություն
180 en:History of birth control 41282 hy:Բեղմնականխման պատմություն
181 en:History of Bolivia 45850 hy:Բոլիվիայի պատմություն
182 en:History of Brazil 70426 hy:Բրազիլիայի պատմություն 22141
183 en:History of Brazil since 1985 29741 hy:Բրազիլիայի պատմությունը սկսած 1985 թվականից
184 en:History of Canada 162325 hy:Կանայի պատմություն
185 en:History of canals in China 16108 hy:Չինաստանի ջրանցքների պատմություն
186 en:History of Carthage 110736 hy:Կարթագենի պատմություն
187 en:History of Christian theology 65112 hy:Քրիստոնեական աստվածաբանության պատմություն
188 en:History of Christianity 119971 hy:Քրիստոնեության պատմություն
189 en:History of citizenship 97661 hy:Քաղաքացիության պատմություն
190 en:History of colonialism 71696 hy:Գաղութացման պատմություն
191 en:History of communication 27130 hy:Հաղորդակցության պատմություն
192 en:History of computer science 37528 hy:Համակարգչային գիտությունների պատմություն
193 en:History of conservatism in the United States 155724 hy:Միացյալ Թագավորությունում պահպանողականության պատմություն
194 en:History of Dalmatia 53626 hy:Դալմաթիայի պատմություն
195 en:History of Dublin 69235 hy:Դուբլինի պատմություն
196 en:History of early Christianity 47188 hy:Վաղ քրիստոնեության պատմություն
197 en:History of early Tunisia 66414 hy:Վաղ Թունիսի պատմություն
198 en:History of East Asia 76884 hy:Արևելյան Ասիայի պատմություն
199 en:History of enslavement of indigenous peoples in California 17267 hy:Կալիֆորնիայի բնակիչների ստրկացման պատմություն
200 en:History of Eswatini 47387 hy:Էսվատինիի պատմություն
201 en:History of Formula One 98888 hy:Ֆորմուլա 1-ի պատմություն
202 en:History of French 77674 hy:Ֆրանսիայի պատմություն
203 en:History of Galicia (Eastern Europe) 44925 hy:Գալիցիայի պատմություն
204 en:History of Georgia (country) 103318 hy:Վրաստանի պատմություն 9587
205 en:History of globalization 23733 hy:Գլոբալիզացման պատմություն
206 en:History of Guatemala 252564 hy:Գվատեմալայի պատմություն 6123
207 en:History of Haiti 114813 hy:Հայիթիի պատմություն
208 en:History of Hawaii 93274 hy:Հավայիի պատմություն
209 en:History of Hinduism 193484 hy:Հինդուիզմի պատմություն
210 en:History of human migration 30096 hy:Մարդկանց արտգաղթի պատմություն Աննա
211 en:History of human rights 45227 hy:Մարդու իրավունքների պատմություն O'micron
212 en:History of India 254897 hy:Հնդկաստանի պատմություն
213 en:History of industrialisation 18934 hy:Ինդուստրացման պատմություն
214 en:History of law in Taiwan 13974 hy:Թայվանում իրավունքի պատմություն
215 en:History of lesbianism 43279 hy:Լեսբիականության պատմություն
216 en:History of malaria 89520 hy:Մալարիայի պատմություն
217 en:History of mathematics 121331 hy:Մաթեմատիկայի պատմություն 19809
218 en:History of medieval Tunisia 80666 hy:Միջնադարյան Թունիսի պատմություն
219 en:History of Milan 23366 hy:Միլանի պատմություն
220 en:History of modern Tunisia 32732 hy:Ժամանակակից Թունիսի պատմություն
221 en:History of music 44549 hy:Երաժշտության պատմություն Զարուհի Խաչատրյան
222 en:History of Naples 29945 hy:Նեապոլի պատմություն Էլեն Մելիքյան
223 en:History of newspaper publishing 82409 hy:Թերթի հրատարակչության պատմություն Emangasaryan
224 en:History of Nigeria 82005 hy:Նիգերիայի պատմություն
225 en:History of Nigeria (1500–1800) 9201 hy:Նիգերիայի պատմություն (1500-1800)
226 en:History of Nigeria before 1500 19132 hy:Նիգերիայի պատմությունը 1500 թվականից հետո
227 en:History of nursing in the United Kingdom 35838 hy:Միացյալ Թագավորությունում բուժքույրության պատմություն
228 en:History of Oceania 93785 hy:Օվկիանիայի պատմություն 6127
229 en:History of Philadelphia 85971 hy:Ֆիլադելֆիայի պատմություն
230 en:History of prostitution 62757 hy:Մարմնավաճառության պատմություն
231 en:History of rockets 77717 hy:Հրթիռների պատմություն
232 en:History of Roman-era Tunisia 105760 hy:Հռոմեական Թունիսի պատմություն
233 en:History of Rome 139850 hy:Հռոմի պատմություն
234 en:History of São Tomé and Príncipe 9533 hy:Սան Տոմե և Պրինսիպիի պատմություն
235 en:History of Senegal 57136 hy:Սենեգալի պատմություն
236 en:History of Seychelles 32961 hy:Սեյշելներիի պատմություն
237 en:History of Siberia 69153 hy:Սիբերիայի պատմություն
238 en:History of Sierra Leone 102744 hy:Սիերա Լեոնեի պատմություն
239 en:History of Sierra Leone (1961–78) 18501 hy:Սիերա Լեոնեի պատմություն (1961-78)
240 en:History of socialism 171591 hy:Սոցիալիզմի պատմություն
241 en:History of Somalia 110929 hy:Սոմալիի պատմություն 4115
242 en:History of South Africa 159176 hy:Հարավային Աֆրիկայի պատմություն
243 en:History of South Africa (1652–1815) 7127 hy:Հարավային Աֆրիկայի պատմություն (1652-1815)
244 en:History of South Africa (1910–48) 12418 hy:Հարավային Աֆրիկայի պատմություն (1910-48)
245 en:History of South Africa (1994–present) 28304 hy:Հարավային Աֆրիկայի պատմություն (1994-ներկա)
246 en:History of South Sudan 36713 hy:Հարավային Սուդանի պատմություն
247 en:History of Sudan 61049 hy:Սուդանի պատմություն
248 en:History of Sudan (1956–69) 26520 hy:Սուդանի պատմություն (1956-69)
249 en:History of Sudan (1986–present) 14236 hy:Սուդանի պատմություն (1986-ներկա)
250 en:History of Sweden (1991–present) 32038 hy:Շվեդիայի պատմություն (1991-ներկա)
251 en:History of Taiwan 107171 hy:Թայվանի պատմություն
252 en:History of Tanzania 53252 hy:Տանզանիայի պատմություն
253 en:History of the Italian Republic 66548 hy:Իտալիայի Հանրապետության պատմություն
254 en:History of the Jews in Africa 28824 hy:Հրեաների պատմությունն Աֆրիկայում Աննա Սարգսյան
255 en:History of the Kingdom of Italy (1861–1946) 33427 hy:Իտալիայի Թագավորության պատմություն (1861-1946)
256 en:History of the Mediterranean region 40845 hy:Միջերկրածովյան շրջանի պատմություն
257 en:History of the New York Yankees 120546 hy:Նյու Յորք Յանկիսի պատմություն
258 en:History of the Pacific Islands 45535 hy:Խաղաղօվկիանոսյան կղզիների պատմություն
259 en:History of the Republic of India 90869 hy:Հնդկաստանի Հանրապետության պատմություն
260 en:History of the Roman Empire 112570 hy:Հռոմեական կայսրության պատմություն
261 en:History of the steam engine 50319 hy:Շոգեմեքենայի պատմություն
262 en:History of theology 35241 hy:Աստվածաբանության պատմություն
263 en:History of tobacco 38779 hy:Ծխախոտի պատմություն Marmelad13
264 en:History of Togo 31099 hy:Տոգոյի պատմություն
265 en:History of Tunisia 217550 hy:Թունիսի պատմություն
266 en:History of Tunisia under French rule 110557 hy:Թունիսի պատմությունը ֆրանսիական տիրապետությունից առաջ
267 en:History of Uganda 13601 hy:Ուգանդայի պատմություն
268 en:History of Uganda (1962–71) 20157 hy:Ուգանդայի պատմություն (1962-71)
269 en:History of Uganda (1971–79) 26925 hy:Ուգանդայի պատմություն (1971-79)
270 en:History of Uganda (1979–present) 20822 hy:Ուգանդայի պատմություն (1979-ներկա)
271 en:History of Western Sahara 38311 hy:Արևմտյան Սահարայի պատմություն
272 en:History of writing 51962 hy:Գրության պատմություն
273 en:History of York 37467 hy:Յորքի պատմություն Lusine Danukh
274 en:History of Zanzibar 40261 hy:Զանզիբարի պատմություն
275 en:History of Zimbabwe 77874 hy:Զիմբաբվեի պատմություն
276 en:Hittites 79394 hy:Խեթեր 15457
277 en:Human migration 50933 hy:Բնակչության միգրացիա 3079
278 en:Humanities 59773 hy:Հումանիտար գիտություններ Տաթևիկ Գալոյան
279 en:Harry Turtledove 36830 hy:Հարրի Թերթլդավ

I[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

N Անգլերեն հոդված en չափ Հայերեն հոդված hy չափ Ստորագրություն
280 en:Iron Age 60420 hy:Երկաթի դար 8940
281 en:Imperialism 115353 hy:Իմպերիալիզմ 42144
282 en:Industrial Revolution 219408 hy:Արդյունաբերական հեղափոխություն 51483
283 en:Information history 20754 hy:Ինֆորմացիոն պատմություն
284 en:Intellectual history 16935 hy:Մտավոր պատմություն Սյուզաննա Շահնազարյան
285 en:Iron Age Europe 32586 hy:Երկաթի դարը Եվրոպայում
286 en:Italian unification 107698 hy:Ռիսորջիմենտո 1721

J[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

N Անգլերեն հոդված en չափ Հայերեն հոդված hy չափ Ստորագրություն
287 en:John Cabot 47704 hy:Ջոն Քեբոտ 17129
288 en:Jersey Heritage 5392 hy:Ջերսիի ժառանգություն Մասնակից: Անուշ Մկրտյան
289 en:Ji River 12144 ***
290 en:John F. Kennedy Presidential Library and Museum 47070 hy:Ջոն Քենեդիի նախագահական գրադարան և թանգարան

L[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

N Անգլերեն հոդված en չափ Հայերեն հոդված hy չափ Ստորագրություն
291 en:Late Middle Ages 87392 Ուշ Միջնադար
292 en:Late modern period 122862 Ուշ ժամանակակից պատմություն
293 en:List of time periods 26130 Ժամանակաշրջանների ցանկ
294 en:Latitude 45822 hy:Աշխարհագրական լայնություն 5320
295 en:Lincoln Prize 5993 Լինքոլնի մրցանակ
296 en:List of Egyptian mummies (officials, nobles, and commoners) 16384 Violmsyan
297 en:List of Egyptian mummies (royalty) 30269 Եգիպտական մումիաների ցանկ (թագավորական) --Soghomon Matevosyan (քննարկում) 06:13, 31 Հունվարի 2020 (UTC)
298 en:List of epidemics 52131 Համաճարակների ցանկ --Soghomon Matevosyan (քննարկում) 14:33, 28 Հունվարի 2020 (UTC)
299 en:List of heritage registers 48743
300 en:List of historians 85002 Պատմաբանների ցանկ --Soghomon Matevosyan (քննարկում) 07:58, 29 Հունվարի 2020 (UTC)
301 en:List of monarchs of Georgia 52014 hy:Վրաց արքաների ցանկ 15368
302 en:List of National Treasures of Japan (writings: Japanese books) 121794
303 en:List of pharaohs 130192 Փարավոնների ցանկ Մարինե Աբրահամյան
304 en:Lower Paleolithic 12267 hy:Ստորին պալեոլիթ 6566
305 en:Lydia 33256 hy:Լիդիա 5403
306 en:List of National Treasures of Japan (ancient documents) 82708
307 en:Leopold von Ranke 35413 hy:Լեոպոլդ Ռանկե 3212
308 en:List of Russian monarchs 63869 hy:Ռուսական պետականությունների ղեկավարների ցանկ 48402 Lusine Danukh

M[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

N Անգլերեն հոդված en չափ Հայերեն հոդված hy չափ Ստորագրություն
309 en:Madhhab 31745 Մազհաբ
310 en:Maya civilization 187138 hy:Մայաների քաղաքակրթություն 67032
311 en:Middle Ages 169107 hy:Միջնադար 157224
312 en:Music 139196 hy:Երաժշտություն 109928
313 en:Mahdist State 25641 Մահդիական պետություն
314 en:Major explorations after the Age of Discovery 37278 Աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունների ժամանակաշրջանից հետո խոշոր ուսումնասիրություններ
315 en:Manzanar 102049 Մանզանար
316 en:Maritime history 123556 Ծովային պատմություն
317 en:Mark Lynton History Prize 5008 Մարկ Լինթոնի անվան պատմության մրցանակ
318 en:Memory work 11553 Հիշողության աշխատանք Մասնակից: Անուշ Մկրտյան
319 en:Mercantilism 52435 hy:Մերկանտիլիզմ 4183
320 en:Mesha Stele 37582 Մեշայի կոթող
321 en:Mesoamerica 81329 hy:Մեզոամերիկա 3295
322 en:Mesolithic 28242 hy:Միջին քարի դար 3394
323 en:Miasma theory 34974 Միազմայի տեսություն
324 en:Middle Paleolithic 22787 hy:Միջին պալեոլիթ 9853
325 en:Migration Period 34514 hy:Ժողովուրդների մեծ գաղթ 12998
326 en:Military history 80742 hy:Ռազմական պատմություն 12264
327 en:Mirza 22364 Միրզա
328 en:Modernization theory 37620 Արդիականացման տեսություն
329 en:Michael Panaretos 8516 Միխայիլ Պանարետոս Մարինե Աբրահամյան

N[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

N Անգլերեն հոդված en չափ Հայերեն հոդված hy չափ Ստորագրություն
330 en:Neolithic 67936 hy:Նոր քարի դար 4512
331 en:Nikolay Karamzin 19640 hy:Նիկոլայ Կարամզին 8767
332 en:Nanjing Massacre denial 31056 Նանկինյան արյունահեղության ժխտում
333 en:Napoleonic Wars 147932 hy:Նապոլեոնյան պատերազմներ 99870
334 en:National archives 16780 Ազգային արխիվներ Սյուզաննա Շահնազարյան
335 en:National Archives of Iceland 10526 Իսլանդիայի ազգային արխիվներ Ավետիսյան91
336 en:National History Day 10806 Ազգային պատմության օր Անուշ Մկրտյան
337 en:National memory 10465 Ազգային հիշողություն Ավետիսյան91
338 en:Nationalism 136038 hy:Ազգայնականություն 36875
339 en:Nationalist historiography 17865 Ազգայնական պատմագիտություն
340 en:Nawabs of Bengal and Murshidabad 54871 Բանգալիայի և Մուրշիդաբադի նավաբ
341 en:Nazi Party 117297 hy:Նացիոնալ-սոցիալիստական ​​գերմանական բանվորական կուսակցություն 3527
342 en:New Imperialism 70307 Նոր իմպերիալիզմ Emangasaryan
343 en:New World 22916 hy:Նոր աշխարհ 5638

O[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

N Անգլերեն հոդված en չափ Հայերեն հոդված hy չափ Ստորագրություն
344 en:Origins of society 38252 Հասարակության ձևավորում
345 en:Outline of human sexuality 18695 Մարդու սեռականության ընդհանուր նկարագիր

--Անուշ Մկրտյան (քննարկում) 14:41, 27 Հունվարի 2020 (UTC)== P ==

N Անգլերեն հոդված en չափ Հայերեն հոդված hy չափ Ստորագրություն
346 en:Paleolithic 97932 hy:Հին քարի դար 3666
347 en:Pax Romana 18523 Pax Romana
348 en:Post-classical history 132346 Հետդասական պատմություն
349 en:Public history 26274 Հանրային պատմություն Անահիտ Ազարյան
350 en:Public humanities 10177 Հասարակական հումանիտար գիտություններ
351 en:Pedro Álvares Cabral 64186 hy:Պեդրու Ալվարեշ Կաբրալ 6360
352 en:Presidency of George H. W. Bush 96346 Ջորջ Հ. Ու. Բուշի նախագահություն
353 en:Palace of Darius in Susa 10138 Դարեհ I-ի պալատը Շոշում Gor Dallackyan
354 en:Palaeography 100922 hy:Հնագրություն 7328
355 en:Peasants' Revolt 106521 hy:Ուոտ Թայլերի ապստամբություն 2152 Մարիամ Նավասարդյան
356 en:Periodization 24366 Պարբերականացում
357 en:Philosophy of history 62615 hy:Պատմության փիլիսոփայություն 4856
358 en:Phrygia 36097 hy:Փռյուգիա 2192
359 en:Political history 17013 Քաղաքական պատմություն
360 en:Political history of the Roman military 17030 Հռոմեական զինված ուժերի քաղաքական պատմություն
361 en:Political history of the world 25363 Համաշխարհային քաղաքական պատմություն
362 en:Pre-modern human migration 21069 Նախամարդու միգրացիա
363 en:Prehistoric Asia 38060 Նախապատմական Ասիա
364 en:Prehistory 42252 hy:Նախնադար 15725
365 en:Prehistory of France 21203 hy:Նախապատմական Ֆրանսիա 4124
366 en:Presidency of Abraham Lincoln 131549 Աբրահամ Լինկոլնի նախագահություն
367 en:Presidency of Lyndon B. Johnson 139346 Լինդոն Բ. Ջոնսոնի նախագահություն
368 en:Presidency of Ronald Reagan 115820 Ռոնալդ Ռեյգանի նախագահություն
369 en:Primary source 29249 hy:Պատմական աղբյուրներ 5826
370 en:Princely Abbey of Kempten 8630 Կոմպտենի իշխանական աբբայություն
371 en:Proclamation of the abolition of the monarchy 4071 Միապետության չեղարկման հայտարարում
372 en:Property 68717 Գույք
373 en:Protohistory 7013 Նախապատմություն Մասնակից: Անուշ Մկրտյան

Q[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

N Անգլերեն հոդված en չափ Հայերեն հոդված hy չափ Ստորագրություն
374 en:Quran 128155 hy:Ղուրան 24470

R[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

N Անգլերեն հոդված en չափ Հայերեն հոդված hy չափ Ստորագրություն
375 en:Recorded history 19883 Գրավոր պատմություն
376 en:Renaissance 112271 hy:Վերածնունդ 67513
377 en:Robert de Cotte 10467 Ռոբերտ դե Կոտե
378 en:Ryszard Kapuściński 90435 Ռիշարդ Կապուշինսկի
379 en:Records of the Grand Historian 39937 Մեծ պատմաբանների արձանագրություններ
380 en:Reichsbank 11144 Ռեյխսբանկ Անահիտ Ազարյան
381 en:Rights of Englishmen 11306 Անգլիացու իրավունքներ Անի Մանոյան
382 en:Roman Empire 280705 hy:Հռոմեական կայսրություն 159671
383 en:Royal intermarriage 98167 Արքայական խառը ամուսնություն
384 en:Rural history 12630 Գյուղական պատմություն

S[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

N Անգլերեն հոդված en չափ Հայերեն հոդված hy չափ Ստորագրություն
385 en:Social science 71570 hy:Հասարակական գիտություններ 11447
386 en:Szymon Askenazy 8202 Շիմոն Աշկենազի
387 en:Sabah Heritage Party 9351 Սաբահ ժառանգություն կուսակցություն
388 en:Sack of Rome (410) 55931 Հռոմի թալանում (410) Անահիտ Ազարյան
389 en:Scotland during the Roman Empire 61644 Շոտլանդիան Հռոմական կայսրության ժամանակշրջանում
390 en:Scotland in the Middle Ages 99038 Միջնադարյան Շոտլանդիա
391 en:Second Empire of Haiti 5122 Հայիթիի երկրորդ կայսրություն Աննա Ալեքսանյան
392 en:Second Temple period 12456 Երկրորդ տաճարի ժամանակաշրջան
393 en:Serer history 31541 Սերերի պատմություն
394 en:Serfdom 39225 hy:Ճորտատիրություն 7102
395 en:Settlement of the Americas 94360 Ամերիկացիների բնակեցում
396 en:Silk Road 126943 hy:Մետաքսի ճանապարհ 10612
397 en:Siribhoovalaya 6903
398 en:Societal collapse 51151 Սոցիալական կոլապս
399 en:Spanish flu 83134 hy:Իսպանական գրիպ 12561
400 en:S. Srikanta Sastri 44540
401 en:Steam engine 76111 hy:Շոգեմեքենա 2622
402 en:Stone Age 78143 hy:Քարի դար 1122
403 en:Swamithope Pathi 11166

T[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

N Անգլերեն հոդված en չափ Հայերեն հոդված hy չափ Ստորագրություն
404 en:Technology 72061 hy:Տեխնոլոգիա 3802
405 en:Timeline of Chinese history 184057 Չինաստանի պատմության ժամանակագրություն
406 en:Technological revolution 15811 Տեխնոլոգիական հեղափոխություն
407 en:Texas Historical Commission 16156 Տեխասի պատմական հանձնաժողով
408 en:Texas oil boom 82477 Նավթային բում Տեխասում
409 en:The New Great Game 14807 Նոր մեծ խաղ --Ասատրյան Լիա (քննարկում) 18:53, 1 Հունվարի 2020 (UTC)
410 en:Tiananmen Square 17982 Թյանանմեն հրապարակ
411 en:Timeline of ancient history 27528 Հնագույն պատմության ժամանակագրություն
412 en:Timeline of European exploration 110940 Եվրոպական հետազոտությունների ժամանակգրություն
413 en:Timeline of Hebron 9450 hy:Հեբրոնի ժամանակագրություն
414 en:Timeline of historic inventions 121718 Պատմական գյուտերի ժամանակագրություն
415 en:Timeline of historical geopolitical changes 392717 Պատմական աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների ժամանակագրություն
416 en:Timeline of human prehistory 36429 Մարդկային նախապատմության ժամանակագրություն
417 en:Timeline of Irish history 31994 Իռլանդիայի պատմության ժամանակագրություն
418 en:Timeline of Jainism 10926 Ջայնիզմի ժամանակագրություն
419 en:Timeline of Jerusalem 95309 Երուսաղեմի ժամանակագրություն
420 en:Timeline of natural history 58424 Բնական պատմության ժամանակագրություն
421 en:Timeline of Serer history 45739 Սերերի պատմության ժամանակագրություն
422 en:Timeline of the 19th century 48286 19-րդ դարի ժամանակագրություն Դավիթ Գրիգորյան
423 en:Timeline of the Middle Ages 62135 Միջնադարի ժամանակագրություն
424 en:Trade route 64792 Առևտրական ուղի
425 en:Tradition 39684 hy:Ավանդույթ 968
426 en:Treaty of Waitangi 108116 Վայտանգիի պայմանագիր
427 en:Trial of Louis XVI 25179 hy:Լյուդովիկոս XVI-ի դատավարություն 6218
428 en:Tudor period 65249 Թյուդորների ժամանակաշրջան
429 en:Turkish Sudan 18365 Թուրքական Սուդան

U[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

N Անգլերեն հոդված en չափ Հայերեն հոդված hy չափ Ստորագրություն
430 en:Uganda Protectorate 37234 Ուգանդայի պրոտեկտորատ
431 en:United Sabah Party 11878 Միացյալ Սաբահ կուսակցութուն

V[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

N Անգլերեն հոդված en չափ Հայերեն հոդված hy չափ Ստորագրություն
432 en:Vietnam War 316204 hy:Վիետնամի պատերազմ 6709

W[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

N Անգլերեն հոդված en չափ Հայերեն հոդված hy չափ Ստորագրություն
433 en:Wat Tyler 15374 hy:Ուոլտեր Թայլեր 10425
434 en:War of aggression 27605 hy:Ագրեսիա (քաղաքականություն) 1194
435 en:War of Anti-Christ with the Church and Christian Civilization 14977 Հակաքրիստոնեական պատերազմ եկեղեցու և քրիստոնյա քաղաքակրթության դեմ
436 en:Weilüe 9231
437 en:White settlement in Zimbabwe before 1923 10439 Սպիտակամորթների բնակեցումը Զիմբաբվեում մինչև 1923 թվական
438 en:Wonders of the World 24103 Աշխարհի հրաշալիքներ Marmelad13
439 en:World history 44226 Աշխարհի պատմություն Marmelad13

Y[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

N Անգլերեն հոդված en չափ Հայերեն հոդված hy չափ Ստորագրություն
440 en:Yemeni unification 18879 Եմենի միավորում Անուշ Մկրտյան

Z[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

N Անգլերեն հոդված en չափ Հայերեն հոդված hy չափ Ստորագրություն
441 en:Zecharias Frankel 16681 hy:Զաքարիա Ֆրանկել

1[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

N Անգլերեն հոդված en չափ Հայերեն հոդված hy չափ Ստորագրություն
442 en:1989 Tiananmen Square protests 191024 Թյանանմեն հրապարակի ցույցեր

2[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

N Անգլերեն հոդված en չափ Հայերեն հոդված hy չափ Ստորագրություն
443 en:20th century 83423 hy:20-րդ դար 2768
444 en:21st century 114621 hy:21-րդ դար 78
445 en:2016 in music 54992 2016 թվականը երաժշտությունում