Վիքիպեդիա:Համագործակցություն/Հայաստանի գյուղերի հոդվածների բարելավում/Հոդվածներ/Լոռու մարզ

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից

Ազնվաձոր[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Աթան[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Ակներ (Լոռու մարզ)[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Ահնիձոր[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Ամոջ[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Ամրակից[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Այգեհատ[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Անտառամուտ[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Ապավեն[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Առողջարանին կից[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Արդվի[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Արևածագ (գյուղ)[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Արևաշող[խմբագրել կոդը]

Արծնի[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Արմանիս[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Արջուտ[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Արջուտ կայարանին կից[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Աքորի[խմբագրել կոդը]

Բազում[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Բենդիկ[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Բլագոդարնոյե[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Բովաձոր[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Գարգառ[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Գեղասար (Լոռու մարզ)[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Գետավան (Լոռու մարզ)[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Գյուլագարակ[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Գյուլլուդարա[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Գոգավան[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Գոգարան[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Գուգարք (Լոռու մարզ)[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Դաշտադեմ (Լոռու մարզ)[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Դարպաս[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Դեբետ (Լոռու մարզ)[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Դսեղ[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Եղեգնուտ (Լոռու մարզ)[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Թեղուտ (Լոռու մարզ)[խմբագրել կոդը]

Լեռնահովիտ[խմբագրել կոդը]

Լեռնանցք (գյուղ)[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Լեռնապատ[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Լեռնավան[խմբագրել կոդը]

Լոռի բերդ (գյուղ)[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Լուսաղբյուր (Լոռու մարզ)[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Ծաթեր[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Ծաղկաբեր[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Ծաղկաշատ (Լոռու մարզ)[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Կաթնաղբյուր (Լոռու մարզ)[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Կաթնաջուր[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Կողես[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Կուրթան[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Հագվի[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Հալավար[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Հաղպատ (գյուղ)[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Հարթագյուղ[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Հոբարձի[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Ձյունաշող[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Ձորագետ (գյուղ, Լոռու մարզ)[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Ձորագյուղ (Լոռու մարզ)[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Ղուրսալի[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Ճոճկան[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Մարգահովիտ[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Մարց (Լոռու մարզ)[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Մեծ Այրում[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Մեծ Պարնի[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Մեծավան[խմբագրել կոդը]

Մեղվահովիտ[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Միխայելովկա (Լոռու մարզ)[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Մղարթ[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Նեղոց[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Նովոսելցովո (Լոռու մարզ)[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Նոր Խաչակապ[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Նորամուտ (Լոռու մարզ)[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Նորաշեն (Լոռու մարզ)[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Շահումյան (Լոռու մարզ)[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Շամուտ[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Շենավան (Լոռու մարզ)[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Շիրակամուտ[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Շնող (Լոռու մարզ)[խմբագրել կոդը]

Ուռուտ (Լոռու մարզ)[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Ուրասար[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Չկալով (Լոռու մարզ)[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Պաղաղբյուր[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Պետրովկա (Լոռու մարզ)[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Պուշկինո (Լոռու մարզ)[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Պրիվոլնոյե (Լոռու մարզ)[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Ջիլիզա[խմբագրել կոդը]

Ջրաշեն (Լոռու մարզ)[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Սանահին (գյուղ)[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Սարալանջ (Լոռու մարզ)[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Սարահարթ (գյուղ)[խմբագրել կոդը]

Սարամեջ[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Սարատովկա (Լոռու մարզ)[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Սարչապետ[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Սվերդլով (Լոռու մարզ)[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Վահագնաձոր[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Վահագնի[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Վարդաբլուր (Լոռու մարզ)[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Փամբակ (գյուղ, Լոռու մարզ)[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Փամբակ կայարանին կից[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Փոքր Այրում[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Քարաբերդ (Լոռու մարզ)[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Քարաձոր[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Քարկոփ[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Քիլիսա (Լոռու մարզ)[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Օձուն (գյուղ)[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ

Ֆիոլետովո[խմբագրել կոդը]

 • Ստորագրի՜ր այստեղ
 • Աղբյուրներ