ՀՄԴ-10. Դաս I․ Վարակիչ և մակաբուծական որոշ հիվանդություններ

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Դասերի ցանկը
Հիվանդությունների միջազգային դասակարգում, 10-րդ վերանայում

Դաս I. Վարակիչ և մակաբուծական որոշ հիվանդություններ


Դաս II. Նորագոյացություններ


Դաս III. Արյան և արդյունաստեղծ օրգանների հիվանդություններ, առանձին խանգարումներ` իմունային մեխանիզմների ներգրավմամբ


Դաս IV. Ներզատական համակարգի հիվանդություններ, սննդային և նյութափոխանակության խանգարումներ


Դաս V. Հոգեկան խանգարումներ, վարքի խանգարումներ


Դաս VI. Նյարդային համակարգի հիվանդություններ


Դաս VII. Աչքի և նրա հավելյալ ապարատի հիվանդություններ


Դաս VIII. Ականջի և պտկաձև ելունի հիվանդություններ


Դաս IX. Արյան շրջանառության համակարգի հիվանդություններ


Դաս X. Շնչառական օրգանների հիվանդություններ


Դաս XI. Մարսողական օրգանների հիվանդություններ


Դաս XII. Մաշկային և ենթամաշկային բջջանքի հիվանդություններ


Դաս XIII. Ոսկրամկանային համակարգի և շարակցական հյուսվածքի հիվանդություններ


Դաս XIV. Միզասեռական համակարգի հիվանդություններ


Դաս XV. Հղիություն, ծննդաբերություն և հետծննդաբերական շրջան


Դաս XVI. Պերինատալ շրջանում առաջացող առանձին վիճակներ


Դաս XVII. Բնածին շեղումներ (զարգացման արատներ), դեֆորմացիաներ և քրոմոսոմային խանգարումներ


Դաս XVIII. Կլինիկական և լաբորատոր հետազոտությունների ընթացքում բացահայտված և այլ խմբերում չդասակարգված ախտանիշներ, հատկանիշներ և նորմայից շեղումներ


Դաս XIX. Վնասվածքներ, թունավորումներ և արտաքին պատճառների ներգործության որոշ այլ հետևանքներ


Դաս XX. Հիվանդացության և մահացության արտաքին պատճառները


Դաս XXI. Բնակչության առողջական վիճակի վրա ազդող գործոնները և դիմելիությունը` առողջապահական հիմնարկներ

Հիվանդությունների և առողջության հետ կապված խնդիրների միջազգային վիճակագրական դասակարգման I դասի մեջ ներառված են փոխանցվող և տարափոխիկ հիվանդությունները, բացառությամբ՝ գրիպ և այլ սուր շնչառական վարակիչ հիվանդությունները (J00-J22), հղիությունը, ծննդաբերությունը և հետծննդյան շրջանը բարդացնող վարակիչ և մակաբուծական հիվանդությունները (բացառությամբ մանկաբարձական փայտացումը և մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդությունները) (ՄԻԱՎ) (O98-), շուրջծննդային (պերինատալ) շրջանին բնորոշ վարակիչ և մակաբուծական հիվանդությունները (բացառությամբ շուրջծննդային փայտացումը, բնածին սիֆիլիսը, շուրջծննդային գոնոկոկային վարակները և մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդությունները) (ՄԻԱՎ) (P35-P39), որոշ տեղային վարակներ (օրգան-համակարգերին վերաբերող դասերը, վարակիչ հիվանդությունների հարուցչակիրները կամ կասկածելիները (Z22-))։

A00–A79 – Բակտերիալ վարակներ, այլ աղիքային վարակներ և ՍՃՓՎ-ներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

(A00-A09) Աղիքային վարակիչ հիվանդություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

(A15-A19) Պալարախտ (տուբերկուլոզ)[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Ներառյալ՝միկոբակտերիում պալարախտով (micobacterium tuberculosis), միկոբակտերիում բովիսով (micobacterium bovis) հարուցված վարակները, բացառությամբ՝ բնածին պալարախտի (P37.0), պալարախտի հետ կապված պնևմոկոնիոզի (J65), պալարախտի բարդությունների (B90.-), սիլիկոտուբերկուլոզի (քարապալարախտ) (J65)։

(A20-A28) Որոշ մանրէային զոոնոզներ (կենդանախտեր)[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

(A30-A49) Այլ մանրէային հիվանդություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

(A50-A64) Առավելապես սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Բացառությամբ՝ մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդություններ (ՄԻԱՎ) (B20-B24), Ռեյտերի հիվանդությունը (M02.3), ոչ առանձնահատուկ և ոչ գոնոկոկային ուրեթրիտ (N34.1)

(A65-A69) Սպիրոխետաներից առաջացած այլ հիվանդություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Բացառությամբ՝ լեպտոսպիրոզը (A27-), սիֆիլիսը (A50-A53)

(A70-A74) Խլամիդիաներից առաջացած այլ հիվանդություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

(A75-A79) Ռիկետցիոզներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

A80–B34 – Վիրուսային վարակներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

(A80-A89) Կենտրոնական նյարդային համակարգի վիրուսային վարակներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Բացառությամբ՝ հետևանքները՝ վիրուսային էնցեֆալիտի (B94.1), պոլիոմիելիտի (B91)

(A90-A99) Հոդվածոտանիներով փոխանցվող վիրուսային տենդեր և վիրուսային հեմոռագիկ տենդեր[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

(B00-B09) Մաշկի և լորձաթաղանթների ախտահարումներով բնորոշվող վիրուսային վարակներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

(B15-B19) Վիրուսային հեպատիտ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Բացառությամբ՝ հերպեսավիրուսային (herpes simplex) հեպատիտը (լյարդաբորբը) (B00.8), վիրուսային հեպատիտի հետևանքները (B94.2), ցիտոմեգալովիրուսային հեպատիտը (B25.1)

(B20-B24) Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդություն (ՄԻԱՎ)[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Բացառությամբ՝ մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած առանց ախտանիշների վարակը ՄԻԱՎ (Z21)

 • (B20) Հիվանդություն՝ առաջացած մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից (ՄԻԱՎ)` վարակիչ և մակաբուծական հիվանդությունների դրսևորումներով
  Բացառությամբ` սուր վարակիչ համախտանիշը՝ առաջացած ՄԻԱՎ-ից (B23.0)
 • (B21) Հիվանդություն՝ առաջացած ՄԻԱՎ-ից՝ չարորակ նորագոյացությունների դրսևորմամբ
  • (B21.0) Հիվանդություն՝ առաջացած ՄԻԱՎ-ից՝ Կապոշիի սարկոմայի դրսևորմամբ
  • (B21.1) Հիվանդություն՝ առաջացած ՄԻԱՎ-ից՝ Լիմֆոմա Բերկիտայի դրսևորմամբ
  • (B21.2) Հիվանդություն՝ առաջացած ՄԻԱՎ-ից՝ այլ ոչ հոջկինային լիմֆոմայի դրսևորմամբ
  • (B21.3) Հիվանդություն՝ առաջացած ՄԻԱՎ-ից՝ ավշային, արյունաստեղծ և համանման հյուսվածքների այլ չարորակ նորագոյացությունների դրսևորմամբ
  • (B21.7) Հիվանդություն՝ առաջացած ՄԻԱՎ-ից՝ բազմաքանակ չարորակ նորագոյացությունների դրսևորմամբ
  • (B21.8) Հիվանդություն՝ առաջացած ՄԻԱՎ-ից՝ չարորակ այլ նորագոյացությունների դրսևորմամբ
  • (B21.9) Հիվանդություն՝ առաջացած ՄԻԱՎ-ից՝ չճշտված չարորակ նորագոյացությունների դրսևորմամբ
 • (B22) Հիվանդություն՝ առաջացած ՄԻԱՎ-ից՝ այլ ճշտված հիվանդությունների դրսևորմամբ
  • (B22.0) Հիվանդություն՝ առաջացած ՄԻԱՎ-ից՝ էնցեֆալոպաթիայի դրսևորմամբ
  • (B22.1) Հիվանդություն՝ առաջացած ՄԻԱՎ-ից՝ ավշային ինտեստիցիալ պնևմանիտի դրսևորմամբ
  • (B22.2) Հիվանդություն՝ առաջացած ՄԻԱՎ-ից՝ հյուծող համախտանիշի դրսևորմամբ
  • (B22.7) Հիվանդություն՝ առաջացած ՄԻԱՎ-ից՝ բազմաքանակ հիվանդությունների դրսևորմամբ, որոնք դասակարգված են այլ խորագրերում
   Ծանոթություն։ Այս խմբից օգտվելու ժամանակ պետք է հիմնվել հիվանդացության և մահացության կոդավորման հրահանգների վրա։
 • (B23) Հիվանդություն՝ առաջացած մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից (ՄԻԱՎ)` այլ վիճակների դրսևորմամբ
  • (B23.0) Սուր ՄԻԱՎ-ի վարակային համախտանիշ
  • (B23.1) Հիվանդություն` առաջացած ՄԻԱՎ-ից (պերսիստենտային (մշտական) գեներալիզացված՝ լիմֆադենոպաթիայի դրսևորմամբ
  • (B23.2) Հիվանդություն՝ առաջացած ՄԻԱՎ-ից՝ արյունաբանական և իմունաբանական խանգարումների դրսևորմամբ, չդասակարգված այլ խորագրերում.
  • (B23.8) Հիվանդություն՝ ՄԻԱՎ-ից առաջացած՝ ճշտված այլ վիճակների դրսևորմամբ
 • (B24) Հիվանդություն՝ ՄԻԱՎ-ից առաջացած՝ չճշտված

(B25-B34) Վիրուսային այլ հիվանդություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

B35–B89 – Սնկերի, նախակենդանիների, որդերի կողմից հարուցված վարակներ և ինֆեստացիաներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

(B35-B49) Միկոզներ (սնկախտներ)[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Բացառությամբ՝ հիպերսենսիտիվ պնևմոնիտը` առաջացած օրգանական փոշուց (J67-), սնկանման միկոզը (C84.0)

(B50-B64) Նախակենդանական (պրոտոզոային) հիվանդություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Բացառությամբ` ամյոբիազը (A06-), այլ նախակենդանական աղիքային վարակները (A07-)

(B65-B83) Հելմինթոզներ (ճիճվախտներ)[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

(B85-B89) Ոջլոտություն, ակարիազ և այլ ինֆեստացիաներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

B90–B99 – Այլ խորագրերում դասակարգված հիվանդություններ և հետևանքներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

(B90-B94) Վարակիչ և մակաբուծական հիվանդությունների հետևանքներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

(B95-B97) Մանրէային, վիրուսային և այլ վարակային ազդակներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

(B99) Այլ վարակիչ հիվանդություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Տես նաև[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Աղբյուրներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

 • ՀՀ Առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարի հրամանը ՀՀ դասակարգիչ հաստատելու մասին
 • «Chapter I. Certain infectious and parasitic diseases (A00-B99)». International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. 10th Revision. Version for 2007 (անգլերեն). World Health Organization. 05.04.2006. Արխիվացված օրիգինալից 2012 թ․ փետրվարի 16-ին. Վերցված է 2009 թ․ օգոստոսի 20-ին.
 • «Класс I. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни (A00-B99)». Международная классификация болезней МКБ-10. Медицинский Информационный Сервер. Արխիվացված է օրիգինալից 2012 թ․ փետրվարի 16-ին.
 • «Դաս I. Վարակիչ և մակաբուծական որոշ հիվանդություններ (A00-B99)». Հիվանդությունների միջազգային դասակարգում ՀՄԴ-10. ՀՀ Առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն։ Հաստատված ՀՀ Արդարադատության նախարարության կողմից։.

Արտաքին հղումներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]