Փայծաղ

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Փայծաղ
Illu spleen.jpg
Horse spleen laparoscopic.jpg
Ձիու փայծաղը
Զարկերակ Փայծաղի զարկերակ
Երակ Փայծաղի երակ
Նախասկզբնակ = ՄԵզենքիմա

Փայծաղ (լատ.՝ lien) անոթներով հարուստ ավիշային օրգան է։ Փայծաղում արյունատար համակարգը սերտ հարաբերության մեջ է ավշային հյուսվածքի հետ, որի շնորհիվ արյունը այստեղ հարստանում է նրա մեջ գոյացող լեյկոցիտների թարմ պաշարով։ Բացի այդ, փայծաղի միջով անցնող արյունը այդ օրգանի ցանցավոր հյուսվածքի բջիջների բջջակներ(ֆագոցիտային) գործունեության շնորհիվ ազատվում է արյան հնացած կարմիր մարմնիկներից (էրիթրոցիտների գերեզմանատուն) և արյան հունի մեջ ընկած ախտածին միկրոբներից, կախյալ օտար և այլ մարմիններից։

Արտաքին կառուցվածք[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Փայծաղի մեծությունը արյան անոթների շատության շնորհիվ միևնույն անհատի մոտ կարող է զգալիորեն փոփոխվել` անոթների լցվածության աստիճանից կախված։ Նրա երկարությունը 12 սմ է, լայնությունը` 8 սմ, հաստությունը` 3-4 սմ, քաշը` 170գ(100-200)։ Մարսողության ժամանակ փայծաղը մեծանում է։ Փայծաղի գույնը մակերեսին մուգ-կարմիր է`մանուշակագույն նրբերանգով։

Փայծաղը նման է սուրճի հատիկի։ Փայծաղի վրա կարելի է տարբերել երկու երես (facies diaphragmatica և facies visceralis), երկու եզր (առաջային ու հետին) և երկու ծայր(վերին ու ստորին)։

Փայծաղը տեղավորված է ձախ թուլակողում` IX-XI կողերի մակարդակի վրա, երկայնակի առանցքը ուղղված է վերևից ներքև և դեպի դուրս ու քիչ առաջ, գրեթե զուգահեռ ստորին կողերի հետին հատվածներին։ Նրա վերին ծայրը գտնվում է IX կրծքային ողնի բարձրության վրա, 3 սմ ողնաշարից դուրս ստորին ծայրն իջնում է մինչև I և II գոտկային ողների մակարդակը։

Որովայնամիզը փայծաղի պատյանին ձուլվելով, բոլոր կողմերից ծածկում է նրան, բացի դրունքից։

Ներքին կառուցվածք[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Բացի շճային ծածկույթից, փայծաղն ունի նաև սեփական շարակցականերդակազմ և առաձիգ ներդերով խառը մի պատյան (capsula propria), պատյանը իր խորանիստ շերտերում պարունակում է հարթ մկանաթելերի ցրված խրձեր։ Այն ձողիկների ձևով շարունակվում է օրգանի հաստության մեջ, որը առանձնապես արտահայտված է դրունքի շրջանում, որտեղ ձողիկների հետ միասին գեղձի հաստության մեջ են մտնում անոթներ ու նյարդեր։ Ձողիկները և շարակցական հյուսվածքը, անոթների հետ միասին թափանցելով օրգանի հաստության մեջ, տալիս են բազմաձև ճյուղավորումներ և միանում են` կազմելով փայծաղի հենքը, որը բաժանում է օրգանը առանձին, ոչ խիստ սահմանազատումներով մասերի։ Ձողիկների արանքներում գտնվում է փայծաղի միջուկը կամ կակղանը (պուլպա)։ Միջուկը թարմ կտրվածքի վրա ունի մուգ կարմրավուն գույն, նրա մեջ երևում են ավելի բաց ներկված հանգուցիկներ` մալպիգյան մարմնիկներ (corpuscular Malpighalis follicull lymphatici lienales

Վերջիններս կլոր կամ ձվաձև, մոտ 0.36 մմ տրամագծով ավշային գոյացություններ են, նստած զարկերակային ճյուղերի պատերի վրա։ Կակղանը բաղկացած է ցանցավոր հյուսվածքից կազմված մի ցանցից (reticulum), որի կանթերը լցված են զանազան բջջային տարրերով` լիմֆոցիտներով ու լեյկոցիտներով. արյան կարմիր մարմնիկներով(որոնց մեծ մասն արդեն քայքայվել է) և գունակի հատիկներով։

Լրացուցիչ փայծախներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Հաճախ փայծաղի առաջային եզրի կամ դրունքի մոտ հանդիպում են 1-2 կլորավուն գոյացություններ (մի դեպքում գտնվել է 23 հատ), որոնք լինում են սիսեռի մեծությունից մինչև հունական ընկույզի մեծության և իրենց կառուցվածքով նման են փայծաղին (lien accessoris)։ Նրանցից շատերը, սակայն, մալպիգյան մարմնիկներ չունեն և ավելի շուտ կարելի է համարել հեմոլիմֆատիկ հանգույցներ։

Հեմոֆիլատիկ հանգույցներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Հեմոլիմֆատիկ հանգույցներ (nodi hemolyphatici), մարդկանց օրգանիզմում անկայուն գոյացություններ են (գլխավորապես հանդիպում են մանկական տարիքում), ընկած են որովայնի աորտայի վրա, իսկ երբեմն էլ` պարանոցի խորանիստ ավշահանգույցների արանքը։ Նրանք, հավանաբար, իրենցից ներկայացնում են ձևափոխված ավշային հանգույցներ, որոնց մեջ շրջանառում է զարկերակներով բերվող և երակներով արտահոսող արյունը։ Նրանց ֆունկցիան է էրիթրոցիտների քայքայումը. փայծաղը հեռացնելուց հետո նրանց թիվը կոմպեսատոր կերպովշատանումէ։