Jump to content

Հայկական վանքերի և եկեղեցիների ցանկ

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից

Ադրբեջան[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

ԱՄՆ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Ավստրալիա[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Ավստրալիայի կառույցները պատկանում են Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն (Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի հայոց թեմ), Հայ կաթողիկե եկեղեցուն և Հայ ավետարանական եկեղեցուն։

Ավստրիա[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Ավստրիայի կառույցները պատկանում են Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն (Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Կենտրոնական Եվրոպայի Հայրապետական պատվիրակություն) և Հայ կաթողիկե եկեղեցուն (Վիեննայի Մխիթարյան միաբանություն

Արաբական Միացյալ Էմիրություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

 1. Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի (Շարջա)
 2. Սրբոց Նահատակաց եկեղեցի (Աբու Դաբի)

Արգենտինա[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Արգենտինայում հոգևոր կառույցները պատկանում են Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն (Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Արգենտինայի հայոց թեմ), Հայ կաթողիկե եկեղեցուն (Բուենոս Այրեսի առաջնորդություն) և Հայ ավետարանական եկեղեցուն:

Արցախի Հանրապետություն[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Աֆղանստան[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Բանգլադեշ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Բելառուս[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Բելգիա[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Բրազիլիա[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Բրազիլիայի հոգևոր կառույցները պատկանում են Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն (Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Բրազիլիայի հայոց թեմ), Հայ կաթողիկե եկեղեցուն (Լատինական Ամերիկայի թեմ) և Հայ ավետարանական եիկեղեցուն:

Բուլղարիա[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Բուլղարիայի հոգևոր կառույցները պատկանում են Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն (Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Բուլղարիայի հայոց թեմ) և Հայ ավետարանական եկեղեցուն։

Գերմանիա[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

 1. Սուրբ Հարություն եկեղեցի (Հալլե)
 2. Սուրբ Խաչ եկեղեցի (Գյոլփինգեն)
 3. Սուրբ Սահակ-Մեսրոպ եկեղեցի (Քյոլն)

Եգիպտոս[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Եգիպտոսում մինչև 17-րդ դարը գործել է 30-ից ավելի եկեղեցի ու մատուռ։ Ներկայիս կառույցները պատկանում են Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն (Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Եգիպտոսի հայոց թեմ), Հայ կաթողիկե եկեղեցուն (Ալեքսանդրիայի թեմ) և Հայ ավետարանական եկեղեցուն:

 1. Ամենայն սրբոց մատուռ (Կահիրե)
 2. Ավետման տաճար (Կահիրե), կաթողիկե
 3. Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի (Կահիրե)
 4. Սուրբ Գևորգ մատուռ (Ալեքսանդրիա)
 5. Սուրբ Թերեզա եկեղեցի (Կահիրե), կաթողիկե
 6. Սուրբ Մարիամ եկեղեցի (Ալեքսանդրիա), կաթողիկե
 7. Սուրբ Մինաս մատուռ (Կահիրե)
 8. Սուրբ Պետրոս եկեղեցի (Կահիրե), կաթողիկե
 9. Սուրբ Պողոս-Պետրոս եկեղեցի (Ալեքսանդրիա)
 10. Հայ ավետարանական եկեղեցի (Ալեքսանդրիա)

Ավերված

 • 5-րդ դարի եկեղեցի, Եգիպտոս
 • Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի, Կահիրե
 • Սուրբ Գրիգոր եկեղեցի, Դուրա
 • Սուրբ Գևորգ եկեղեցի, Դուրա
 • Սուրբ Գևորգ եկեղեցի, Կահիրե
 • Սուրբ Կույս Մարիամ մաուռ, Կահիրե
 • Սուրբ Հովհաննես եկեղեցի, Դուրա
 • Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցի, Զուեյլա
 • Սուրբ Մարտիրոս եկեղեցի, Կահիրե
 • Սուրբ Մինաս եկեղեցի, Կահիրե
 • Սուրբ Սարգիս եկեղեցի, Կահիրե
 • Սպիտակ վանք, Սոհակ
 • 7 հայկական եկեղեցիներ, Շինար
 • Եկեղեցի, Ալեքսանդրիա
 • Եկեղեցի, Իֆտիխ
 • Եկեղեցի, Գալուսանիա
 • Եկեղեցի, Ասյութ
 • Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցի, Եգիպտոս

ևս մի քանի եկեղեցի։

Եթովպիա[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Էստոնիա[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Թուրքիա[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Թուրքմենստան[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Ինդոնեզիա[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Իտալիա[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Իրաքում գտնվող հոգևոր կառույցները պատկանում են Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն (Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Իտալիայի հոգևոր հովվություն), Հայ կաթողիկե եկեղեցուն (Վենետիկի Մխիթարյան միաբանություն):

Իսպանիա[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

 • Սուրբ Գևորգ եկեղեցի, Կալոնժե
 • Սուրբ Հիսուս Նազովրեցի կաթողիկե եկեղեցի, Կադիս

Իրան[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Իրաք[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Իրաքում գտնվող հոգևոր կառույցները պատկանում են Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն (Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Իրաքի հայոց թեմ), Հայ կաթողիկե եկեղեցուն և Հայ ավետարանական եկեղեցուն:

Լատվիա[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Լեհաստան[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

 • Սուրբ Երորդություն կաթողիկե եկեղեցի, ք. Գլիվիցա
 • Սուրբ Վասիլ եկեղեցի, Վարշավա
 • Սուրբ Մաիրամ եկեղեցի, Զամոսց

Լիբանան[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Լիբանանի գտնվող բոլոր հոգևոր կառույցները պատկանում են Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն (Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոսության Լիբանանի թեմ), Հայ կաթողիկե եկեղեցուն (Տանն Կիլիկիո կաթողիկե եկեղեցի) և Հայ ավետարանական եկեղեցուն (Մերձավոր Արևելքի հայ ավետարանական եկեղեցիների միություն):

Լիբանանի թեմ

 1. Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի (Բեյրութ)
 2. Սուրբ Գայանե եկեղեցի (Ջուբեյլ)
 3. Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի (Անթիլիաս)
 4. Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի (Զահլե)
 5. Սուրբ Գևորգ եկեղեցի (Բեյրութ)
 6. Սուրբ Հակոբ եկեղեցի (Բեյրութ)
 7. Սուրբ Հարություն եկեղեցի (Բեյրութ)
 8. Սուրբ Հարություն եկեղեցի (Ջունիա)
 9. Սուրբ Հարություն եկեղեցի (Սարբա)
 10. Սուրբ Հովհաննու Կարապետ եկեղեցի (Բեյրութ)
 11. Սուրբ Հոգեգալստյան եկեղեցի (Տարաբլուս)
 12. Սուրբ Մարիամ եկեղեցի (Բշարաֆ)
 13. Սուրբ Նշան եկեղեցի (Բեյրութ)
 14. Սուրբ Պողոս եկեղեցի (Անջար)
 15. Սուրբ Սարգիս եկեղեցի (Բեյրութ)
 16. Սրբոց Վարդանանց եկեղեցի (Բեյրութ)
 17. Սրբոց Քառասնից մանկաց եկեղեցի (Բեյրութ)

Տանն Կիլիկիո կաթողիկե եկեղեցի

 1. Սուրբ Ավետման եկեղեցի (Բեյրութ)
 2. Սուրբ Եղիա և Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ տաճար
 3. Սուրբ Փրկիչ եկեղեցի (Բեյրութ)
 4. Սուրբ Տիրամոր վանք (Զմմառ)
 5. Սուրբ Խաչ եկեղեցի (Բեյրութ)

Ավետարական եկեղեցի

 1. Աշրաֆիե եկեղեցի, Բեյրութ
 2. Հայ Ավետարանական առաջին եկեղեցի en

Լիտվա[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Կանադա[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Ավստրալիայի կառույցները պատկանում են Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն (Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Կանադայի հայոց թեմ և Մեծի Տանն Կիլիկիո Կանադայի թեմ), Հայ կաթողիկե եկեղեցուն (Միացյալ Նահանգների և Կանադայի թեմ) և Հայ ավետարանական եկեղեցուն։

Կիպրոս[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Հայաստան[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Հնդկաստան[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Ռումինիայում գտնվող հոգևոր կառույցները պատկանում են Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն (Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Կալկաթայի հոգևոր հովվություն):

Հունաստան[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Հունաստանում գտնվող հոգևոր կառույցները պատկանում են Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն (Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Հունաստանի հայոց թեմ, Մեծի Տանն Կիլիկիո Հունաստանի թեմ, Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարքություն), Հայ կաթողիկե եկեղեցուն և Հայ ավետարանական եկեղեցուն։

Հունգարիա[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Ղազախստան[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Ղրղզստան[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Մալթա[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Մյանմա[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Մեծ Բրիտանիա[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Մոլդովա[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

 1. Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի (Բելցի)
 2. Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի (Քիշնև)
 3. Սուրբ Հարություն եկեղեցի (Քիշնև)
 4. Սուրբ Մարիամ եկեղեցի (Քիշնև)

Նիդերլանդներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Շվեդիա[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Շվեյցարիա[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Ռումինիա[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Ռումինիայում գտնվող հոգևոր կառույցները պատկանում են Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն (Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Ռումինիայի հայոց թեմ) և Հայ կաթողիկե եկեղեցուն:

Ռումինիայի հայոց թեմ

 1. Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի (Կոնստանցա)
 2. Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի (Յասի)
 3. Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցի (Պիտեշտ)
 4. Սուրբ Հրեշտակապետաց եկեղեցի (Բուխարեստ)

Հայ կաթողիկե եկեղեցի

 1. Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի (Գեորգեն)
 2. Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի (Բելցի)
 3. Սուրբ Եղիսաբեթ տաճար (Դումբրավեն)
 4. Սուրբ Երրորդություն եկեղեցի (Ֆրումոասա)
 5. Սուրբ Երրորդություն տաճար (Գեռլա)
 6. Զամկա վանական համալիր (Սուչավա)
 7. Սուրբ Պողոս-Պետրոս եկեղեցի (Չեռնովցի)
 8. Սուրբ Սողոմոն եկեղեցի (Գեռլա)

Կորուսյալ եկեղեցիներ

 1. Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի (Բոտոշան)
 2. Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի (Գալաց)
 3. Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի (Թրգու Օկնա)
 4. Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի (Ռոման)
 5. Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի (Ֆոկշան)
 6. Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի (Տուլչա)
 7. Սուրբ Գևորգ եկեղեցի (Ֆոկշան)
 8. Սուրբ Երրորդությունն եկեղեցի (Բոտոշան)
 9. Հագիգադար
 10. Սուրբ Հարություն եկեղեցի (Սուչավա)
 11. Սուրբ Հովանու Կարապետ եկեղեցի (Պիտեշտ)
 12. Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցի (Բրեիլա)
 13. Սուրբ Սիմեոն եկեղեցի (Սուչավա)

Ռուսաստան[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Սինգապուր[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Սլովակիա[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Սիրիա[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Սիրիայում գտնվող հոգևոր կառույցները պատկանում են Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն (Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Դամասկոսի հայոց թեմ, Մեծի Տանն Կիլիկիո Հալեպի թեմ, Ջեզիրեի թեմ), Հայ կաթողիկե եկեղեցուն (Բերիո թեմ, Դամասկոսի թեմ, Կամիշլիի թեմ) և Հայ ավետարանական եկեղեցուն (Մերձավոր Արևելքի հայ ավետարանական եկեղեցիների միություն):

Դամասկոսի հայոց թեմ

 1. Սուրբ Սարգիս եկեղեցի (Դամասկոս) ru
 2. Սուրբ Մեսրոպ եկեղեցի (Հոմս)

Հալեպի թեմ

 1. Սուրբ Աննա եկեղեցի (Յակուբիե)
 2. Սուրբ Աննա մատուռ
 3. Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի (Լաթակիա)
 4. Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի (Գալատուրան)
 5. Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի (Հալեպ)
 6. Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի (Ռակկա)
 7. Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի (Քեսաբ)
 8. Սուրբ Աստվածածին մատուռ (Քեսաբ)
 9. Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի (Հալեպ)
 10. Սուրբ Գևորգ եկեղեցի (Հալեպ)
 11. Սուրբ Գևորգ եկեղեցի (Ղընեմիե)
 12. Սուրբ Խաչ եկեղեցի (Թել Աբյադ)
 13. Սուրբ Հակոբ եկեղեցի (Հալեպ)
 14. Սուրբ Հարություն մատուռ (Մարքադա)
 15. Սրբոց Նահատակաց եկեղեցի (Դեյր էզ-Զոր)
 16. Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցի (Արամո)
 17. Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցի (Քյորքանե)
 18. Սուրբ Ստեփանոս մատուռ (Գալատուրան)
 19. Սուրբ Վարդան եկեղեցի (Հալեպ)
 20. Սուրբ Քառասնից Մանկաց եկեղեցի

Ջեզիրեի թեմ

 1. Սուրբ Հակոբ եկեղեցի (ալ-Կամիշլի)
 2. Սուրբ Հովհաննու Կարապետ եկեղեցի (ալ-Հասաքա)
 3. Սուրբ Հակոբ եկեղեցի (Ռաս ալ-Այն)

Բերիո թեմ (կաթողիկե)

 1. Սուրբ Երրորդություն եկեղեցի (Հալեպ)
 2. Սուրբ Խաչ եկեղեցի (Հալեպ)
 3. Սուրբ Միքայել եկեղեցի (Քեսաբ)

Դամասկոսի թեմ (կաթողիկե)

 1. Թագուհի Տիեզերաց, Դամասկոս

Կամիշլիի թեմ (կաթողիկե)

 1. Սուրբ Հովսեփ եկեղեցի (ալ-Կամիշլի)
 2. Հայ կաթողիկե եկեղեցի, ալ-Հասաքա
 3. Հայ կաթողիկե եկեղեցի, Ջարաբլուս
 4. Հայ կաթողիկե եկեղեցի, Դեյր էզ-Զոր

Մերձավոր Արևելքի հայ ավետարանական եկեղեցիների միություն

 1. Բեթել եկեղեցի
 2. Էմմանուել եկեղեցի
 3. Նահատակաց եկեղեցի

Սվազիլենդ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Սուդան[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Վրաստան[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Աբխազիա[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

 • Սուրբ Հռիփսիմե մատուռ, Գագրա
 • Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցի, Գագրա

Հարավային Օսիա[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Ուզբեկստան[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Ուկրաինա[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Ուրուգվայ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Ֆրանսիա[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

 • Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի, Առնուվիլ-լե-Գոնես
 • Սբ. Խաչի ժամատուն, Առնուվիլ-լե-Գոնես
 • Սբ Պողոս-Պետրոս եկեղեցի, Այլֆորվիլ
 • Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի, Բոմոն
 • Սբ. Սահակ եկեղեցի, Վալենս-Սյուռ-Ռոն
 • Սբ. Հակոբ եկեղեցի, Լիոն
 • Սբ. Սահակ և Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցի, Մարսել
 • Սբ. Թադեոս և Բարդուղեմիոս եկեղեցի, Մարսել
 • Սբ. Աստվածամայր եկեղեցի, Նիցցա
 • Սբ. Հովհաննես Մկրտիչ տաճար, Ելիսեյան դաշտեր, Փարիզ
 • Սբ. Աստվածածին եկեղեցի, Փարիզ
 • Սբ. Թադեոս և Բարդուղեմիոս եկեղեցի, Սենտ-Անտուան
 • Սբ. Սահակ և Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցի, Սենտ-Ժեռոմ
 • Սբ. Աստվածածին եկեղեցի, Սենտ-Մարգարետ
 • Սբ. Գևորգի և առյուծի եկեղեցի, Սենտ-Մարգարետ
 • Եկեղեցի, Սենթ-Էթյեն
 • Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի, Շավիլ

Արտաքին հղումներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Աղբյուրներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

 1. 1,0 1,1 Հյուսիսային Կիպրոսի վերահսկման տակ է։
 2. «Монастырь Сурб Хач». Արխիվացված է օրիգինալից 2009 թ․ հունիսի 23-ին. Վերցված է 2009 թ․ սեպտեմբերի 28-ին.
 3. Армянская церковь в Ялте
 4. «Армянская церковь в Евпатории». Արխիվացված է օրիգինալից 2010 թ․ օգոստոսի 7-ին. Վերցված է 2009 թ․ սեպտեմբերի 28-ին.
 5. «Армянская церковь в Феодосии». Արխիվացված է օրիգինալից 2009 թ․ օգոստոսի 22-ին. Վերցված է 2009 թ․ սեպտեմբերի 28-ին.