Վիքինախագիծ:Մաթեմատիկա/Հոդվածներ Ռուսերեն Վիքիպեդիայից/Գ կարգավիճակի

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Jump to navigation Jump to search

ru:Category:Статьи проекта Математика II уровня[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Անգլերեն հոդված en չափ Հայերեն հոդված hy չափ Անաղբյուր (hy) մլ N
ru:0,(9) 29700 0,(9) 12800 61
ru:Алгебраическая геометрия 41900 Հանրահաշվական երկրաչափություն 3600 61
ru:Алгоритм Дейкстры 25300 Դեքստրայի ալգորիթմ 3600 այո 51
ru:Алгоритм Диница 14800 13
ru:Алгоритм Форда — Фалкерсона 13500 Ֆորդ-ֆալկերսոնի ալգորիթմ 12800 21
ru:Алгоритм Эдмондса — Карпа 17500 17
ru:Амортизационный анализ 9400 15
ru:Аносов, Дмитрий Викторович 14400 17
ru:Арнольд, Владимир Игоревич 49600 57
ru:Асимптотический анализ 15000 16
ru:Базис 31500 48
ru:Бесконечность 108200 Անվերջություն (մաթեմատիկա) 10000 125
ru:Вектор (математика) 23100 Վեկտոր 15100 21
ru:Векторное поле 37800 Վեկտորական դաշտ 8800 51
ru:Векторное произведение 41200 Վեկտորական արտադրյալ 12800 66
ru:Великая теорема Ферма 41700 Ֆերմայի մեծ թեորեմ 6500 80
ru:Вещественное число 80500 Իրական թվեր 4300 116
ru:Виртингер, Вильгельм 8800 14
ru:Волков, Александр Александрович (математик) 8800 1
ru:Воронин, Сергей Михайлович 7300 2
ru:Вулих, Борис Захарович 10900 3
ru:Галуа, Эварист 22700 Էվարիստ Գալուա 2400 94
ru:Гаусс, Карл Фридрих 63600 Կառլ Գաուս 69700 178
ru:Гауссов интеграл 11500 24
ru:Геометрия 43100 Երկրաչափություն 70300 200
ru:Гильберт, Давид 52900 Դավիթ Հիլբերտ 48900 143
ru:Гипербола (математика) 38000 Հիպերբոլ 3700 այո 74
ru:Градиент 21400 Գրադիենտ 6000 64
ru:Граф (математика) 33000 Գրաֆներ 5600 այո 67
ru:Двоичная куча 13900 22
ru:Деление (математика) 55400 Բաժանում (մաթեմատիկա) 11200 120
ru:Делимость 14000 Բաժանելիություն 13900 63
ru:Дельта-функция 36400 47
ru:Десятичная дробь 37200 21
ru:Дисперсионный анализ 23300 Դիսպերս վերլուծություն 5900 47
ru:Дифференциальная геометрия поверхностей 20600 8
ru:Дифференциальное уравнение 42000 Դիֆերենցիալ հավասարումներ 26900 98
ru:Длина кривой 11900 35
ru:Дюжина 4800 44
ru:Дюйм 33400 Դյույմ 900 94
ru:Золотое сечение 41900 Ոսկե հատում 5100 94
ru:Идеал (алгебра) 25600 40
ru:Иррациональное число 34700 Իռացիոնալ թիվ 29200 89
ru:Карно, Лазар 23400 Լազար Նիկոլա Կառնո 3400 58
ru:Квадратный корень из 2 17600 Քառակուսի արմատ երկուսից 15400 43
ru:Квадратура (математика) 13000 17
ru:Келдыш, Мстислав Всеволодович 76300 Մստիսլավ Կելդիշ 9600 34
ru:Клейн, Феликс 33900 Ֆելիքս Կլայն 7700 68
ru:Код Хэмминга 32700 31
ru:Колмогоров, Андрей Николаевич 118400 Անդրեյ Կոլմոգորով 7000 72
ru:Конечное поле 48300 Վերջավոր դաշտ 44300 35
ru:Контроль ошибок 18300 36
ru:Кривая второго порядка 28100 6
ru:Кривая Урысона 9700 2
ru:Криптографическая хеш-функция 66900 31
ru:Кудрявцев, Лев Дмитриевич 19000 5
ru:Лаврентьев, Михаил Алексеевич 45700 22
ru:Левитин, Карл Ефимович 54300 1
ru:Лемма Адамара 7200 4
ru:Лемма Шварца — Зиппеля 17700 4
ru:Лидов, Михаил Львович 29800 4
ru:Манин, Юрий Иванович 27700 20
ru:Математическое ожидание 21400 Մաթեմատիկական սպասում 2000 54
ru:Метод Годунова 17700 3
ru:Метод Монте-Карло 32600 Մոնտե-Կարլոյի մեթոդ 2800 52
ru:Метод потенциалов (амортизационный анализ) 8700 5
ru:Метод регуляризации Тихонова 8900 11
ru:Метод Рунге — Кутты 32200 Ռունգե-Կուտտայի մեթոդ 29700 33
ru:Методы интегрирования 15400 5
ru:Механико-математический факультет МГУ 73400 6
ru:Мнимая единица 16600 Կեղծ միավոր 9400 62
ru:Моисеев, Никита Николаевич 61300 8
ru:Моррис, Джеймс Хирам 10700 7
ru:Натуральный логарифм 44700 Բնական լոգարիթմ 21800 60
ru:Негэнтропия 17800 17
ru:Непрерывная дробь 39700 Շղթայական կոտորակ 3000 42
ru:Область целостности 10000 33
ru:Обратные тригонометрические функции 37800 Հակադարձ եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ 29500 50
ru:Окружность 51000 Շրջանագիծ 22000 151
ru:Оператор (математика) 19800 Օպերատոր (մաթեմատիկա) 2300 36
ru:Паскаль, Блез 62200 Բլեզ Պասկալ 5400 185
ru:Первообразная 15500 Ֆունկցիայի նախնական 2100 այո 51
ru:Планковская длина 34100 Պլանկի երկարություն 5100 այո 52
ru:Площадь 41900 Մակերես 9700 այո 161
ru:Поверхность 44800 Մակերևույթ 22700 70
ru:Поверхность второго порядка 17500 4
ru:Подпись на основе обучения с ошибками в кольце 42900 2
ru:Полный перебор 77700 21
ru:Понтрягин, Лев Семёнович 86400 Լև Պոնտրյագին 3200 33
ru:Преобразование Фурье 44400 64
ru:Признаки подобия треугольников 19200 9
ru:Производная функции 59200 Ածանցյալ 18400 89
ru:Пространство столбцов 22500 12
ru:Прямая 26700 Ուղիղ 7200 110
ru:Прямоугольная система координат 29200 Դեկարտյան կոորդինատների համակարգ 4100 77
ru:Распределение хи-квадрат 21100 39
ru:Рациональная функция 24200 Ռացիոնալ ֆունկցիա 7700 42
ru:Риман, Бернхард 35300 Բեռնարդ Ռիման 12800 106
ru:Римские цифры 52900 Հռոմեական թվեր 2600 այո 103
ru:Ряд из натуральных чисел 30400 27
ru:Садовничий, Виктор Антонович 119700 20
ru:Семейство (математика) 7500 23
ru:Сертификат простоты 13000 4
ru:Сигнатура (линейная алгебра) 3400 11
ru:Симметрия 53500 Համաչափություն 51200 94
ru:Синай, Яков Григорьевич 21600 30
ru:Система координат 42700 Կոորդինատային համակարգ 39400 91
ru:Соболев, Сергей Львович 34200 Սերգեյ Սոբոլև 4100 27
ru:Собственный вектор 32700 48
ru:Совершенное число 18900 Կատարյալ թիվ 5000 63
ru:Статистика 46400 Վիճակագրություն 10000 185
ru:Стечкин, Сергей Борисович 15100 9
ru:Тангенциальный треугольник 7400 6
ru:Тарталья, Никколо 11400 Նիկոլո Տարտալյա 11500 55
ru:Тензорный скетч 11700 3
ru:Теорема о бесконечных обезьянах 39900 45
ru:Теорема Пифагора 59000 Պյութագորասի թեորեմ 7300 124
ru:Теория групп 48500 80
ru:Теория категорий 28200 Կատեգորիաների տեսություն 7500 53
ru:Теория массового обслуживания 15100 27
ru:Теория множеств 71300 Բազմությունների տեսություն 50700 125
ru:Теория хаоса 56800 68
ru:Томография 41000 Տոմոգրաֆիա 1400 40
ru:Топология Зарисского 21600 17
ru:Треугольник 90100 Եռանկյուն 16200 162
ru:Тригонометрические функции 73300 Եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ 65000 80
ru:Угол 66300 Անկյուն 64300 135
ru:Умножение матриц 30600 Մատրիցների արտադրյալ 19100 34
ru:Универсальная тригонометрическая подстановка 11100 10
ru:Уравнение Лапласа 10100 Լապլասի հավասարում 1600 45
ru:Фрактал 35200 Ֆրակտալ 51800 79
ru:Функция (математика) 45400 Ֆունկցիա (մաթեմատիկա) 43300 120
ru:Хеш-функция 46700 Հեշ ֆունկցիա 8800 այո 55
ru:Цубербиллер, Ольга Николаевна 6900 5
ru:Чётность нуля 27400 Զրոյի զույգություն 34800 31
ru:Числа Фибоначчи 44100 Ֆիբոնաչիի թվեր 10700 70
ru:Число 41100 Թիվ 80600 199
ru:Шафаревич, Игорь Ростиславович 64800 29
ru:Шнайер, Брюс 30400 31
ru:Эрмитова нормальная форма 14000 5
ru:E (число) 28900 E (թիվ) 21700 90