Վիքինախագիծ:Մաթեմատիկա/Հոդվածներ Ռուսերեն Վիքիպեդիայից/Գ կարգավիճակի

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Jump to navigation Jump to search

ru:Category:Статьи проекта Математика II уровня[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Անգլերեն հոդված en չափ Հայերեն հոդված hy չափ Անաղբյուր (hy) մլ N
ru:0,(9) 16600 0,(9) 12800 61
ru:Алгебраическая геометрия 40900 Հանրահաշվական երկրաչափություն 3600 60
ru:Алгоритм Дейкстры 23700 Դեքստրայի ալգորիթմ 3600 այո 50
ru:Алгоритм Диница 9100 13
ru:Алгоритм Форда — Фалкерсона 13200 Ֆորդ-ֆալկերսոնի ալգորիթմ 12500 21
ru:Алгоритм Эдмондса — Карпа 17500 17
ru:Амортизационный анализ 9000 15
ru:Аносов, Дмитрий Викторович 13300 14
ru:Арнольд, Владимир Игоревич 46200 53
ru:Асимптотический анализ 14800 14
ru:Базис 29000 46
ru:Бесконечность 104700 Անվերջություն (մաթեմատիկա) 10100 121
ru:Вектор (математика) 22000 Վեկտոր 15200 19
ru:Векторное поле 37600 Վեկտորական դաշտ 8600 51
ru:Векторное произведение 40800 Վեկտորական արտադրյալ 12800 65
ru:Великая теорема Ферма 39000 Ֆերմայի մեծ թեորեմ 6500 78
ru:Вещественное число 79900 Իրական թվեր 3000 այո 111
ru:Виртингер, Вильгельм 8700 14
ru:Волков, Александр Александрович (математик) 8300 1
ru:Воронин, Сергей Михайлович 7000 2
ru:Вулих, Борис Захарович 10600 3
ru:Галуа, Эварист 20400 Էվարիստ Գալուա 2400 91
ru:Гаусс, Карл Фридрих 62700 Կառլ Գաուս 68700 171
ru:Геометрия 42700 Երկրաչափություն 69800 193
ru:Гильберт, Давид 51800 Դավիթ Հիլբերտ 48400 137
ru:Гипербола (математика) 36800 Հիպերբոլ 3600 այո 73
ru:Градиент 20500 Գրադիենտ 5900 61
ru:Граф (математика) 33200 Գրաֆներ 5400 այո 64
ru:Двоичная куча 13900 21
ru:Деление (математика) 54500 Բաժանում (մաթեմատիկա) 11200 116
ru:Делимость 13800 Բաժանելիություն 13800 61
ru:Дельта-функция 36000 46
ru:Десятичная дробь 36800 19
ru:Дисперсионный анализ 23100 Դիսպերս վերլուծություն 5900 47
ru:Дифференциальная геометрия поверхностей 39900 8
ru:Дифференциальное уравнение 39600 Դիֆերենցիալ հավասարումներ 26700 99
ru:Длина кривой 11900 33
ru:Дюжина 3900 45
ru:Дюйм 32800 Դյույմ 900 93
ru:Золотое сечение 36300 Ոսկե հատում 5100 90
ru:Идеал (алгебра) 25500 39
ru:Иррациональное число 33800 Իռացիոնալ թիվ 29000 այո 88
ru:Карно, Лазар 23200 Լազար Նիկոլա Կառնո 3000 57
ru:Квадратный корень из 2 19100 Քառակուսի արմատ երկուսից 15400 42
ru:Квадратура (математика) 12900 16
ru:Келдыш, Мстислав Всеволодович 73000 Մստիսլավ Կելդիշ 9000 31
ru:Клейн, Феликс 31200 Ֆելիքս Կլայն 6800 66
ru:Код Хэмминга 32700 30
ru:Колмогоров, Андрей Николаевич 115300 Անդրեյ Կոլմոգորով 6700 71
ru:Конечное поле 48000 Վերջավոր դաշտ 44300 35
ru:Контроль ошибок 18000 35
ru:Кривая второго порядка 27900 4
ru:Кривая Урысона 9700 2
ru:Криптографическая хеш-функция 65000 31
ru:Кудрявцев, Лев Дмитриевич 17500 4
ru:Лаврентьев, Михаил Алексеевич 42700 19
ru:Левитин, Карл Ефимович 53000 1
ru:Лемма Адамара 6800 4
ru:Лемма Шварца — Зиппеля 17700 4
ru:Лидов, Михаил Львович 26600 4
ru:Манин, Юрий Иванович 24100 19
ru:Математическое ожидание 20100 Մաթեմատիկական սպասում 2000 52
ru:Метод Годунова 17500 3
ru:Метод Монте-Карло 32700 Մոնտե-Կարլոյի մեթոդ 2800 50
ru:Метод потенциалов (амортизационный анализ) 8700 5
ru:Метод регуляризации Тихонова 9000 11
ru:Метод Рунге — Кутты 32100 Ռունգե-Կուտտայի մեթոդ 29600 31
ru:Методы интегрирования 15400 4
ru:Механико-математический факультет МГУ 67300 6
ru:Мнимая единица 14500 Կեղծ միավոր 9400 59
ru:Моисеев, Никита Николаевич 58100 7
ru:Моррис, Джеймс Хирам 9800 5
ru:Натуральный логарифм 43600 Բնական լոգարիթմ 21800 59
ru:Негэнтропия 17600 17
ru:Непрерывная дробь 38800 Շղթայական կոտորակ 3000 40
ru:Область целостности 10000 29
ru:Обратные тригонометрические функции 37700 Հակադարձ եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ 29500 49
ru:Окружность 46400 Շրջանագիծ 1700 148
ru:Оператор (математика) 19800 Օպերատոր (մաթեմատիկա) 2300 30
ru:Паскаль, Блез 61200 Բլեզ Պասկալ 5300 179
ru:Первообразная 15000 Ֆունկցիայի նախնական 2100 50
ru:Планковская длина 13600 Պլանկի երկարություն 5100 այո 51
ru:Площадь 41300 Մակերես 9600 այո 155
ru:Поверхность 44700 Մակերևույթ 22700 68
ru:Поверхность второго порядка 17500 3
ru:Подпись при обучении с ошибками в кольце 41400 2
ru:Полный перебор 76600 21
ru:Понтрягин, Лев Семёнович 84400 Լև Պոնտրյագին 3300 30
ru:Преобразование Фурье 36400 64
ru:Признаки подобия треугольников 19200 7
ru:Производная функции 53500 Ածանցյալ 18400 87
ru:Пространство столбцов 22500 10
ru:Прямая 26700 Ուղիղ 6800 106
ru:Прямоугольная система координат 26700 Դեկարտյան կոորդինատների համակարգ 4100 74
ru:Распределение хи-квадрат 19800 39
ru:Рациональная функция 8300 Ռացիոնալ ֆունկցիա 7700 39
ru:Риман, Бернхард 35000 Բեռնարդ Ռիման 12800 103
ru:Римские цифры 50800 Հռոմեական թվեր 2600 այո 101
ru:Ряд из натуральных чисел 30000 24
ru:Садовничий, Виктор Антонович 103700 16
ru:Семейство (математика) 7500 20
ru:Сертификат простоты 13000 4
ru:Сигнатура (линейная алгебра) 3400 10
ru:Симметрия 53200 Համաչափություն 50000 93
ru:Синай, Яков Григорьевич 20000 29
ru:Система координат 41500 Կոորդինատային համակարգ 39200 89
ru:Соболев, Сергей Львович 33600 Սերգեյ Սոբոլև 4000 26
ru:Собственный вектор 32400 38
ru:Совершенное число 13300 Կատարյալ թիվ 5000 59
ru:Статистика 45400 Վիճակագրություն 10200 182
ru:Стечкин, Сергей Борисович 15000 8
ru:Тангенциальный треугольник 10500 4
ru:Тарталья, Никколо 11200 Նիկոլո Տարտալյա 11000 53
ru:Тензорный скетч 10500 3
ru:Теорема о бесконечных обезьянах 39300 45
ru:Теорема Пифагора 56100 Պյութագորասի թեորեմ 7300 116
ru:Теория групп 48500 79
ru:Теория категорий 25500 Կատեգորիաների տեսություն 6900 51
ru:Теория массового обслуживания 14600 27
ru:Теория множеств 70600 Բազմությունների տեսություն 50600 123
ru:Теория хаоса 56200 68
ru:Томография 40200 Տոմոգրաֆիա 1400 37
ru:Топология Зарисского 21500 15
ru:Треугольник 88600 Եռանկյուն 16100 155
ru:Тригонометрические функции 74100 Եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ 64600 78
ru:Угол 65300 Անկյուն 64400 124
ru:Умножение матриц 30000 Մատրիցների արտադրյալ 19100 31
ru:Универсальная тригонометрическая подстановка 11100 9
ru:Уравнение Лапласа 10100 Լապլասի հավասարում 1600 41
ru:Фрактал 33400 Ֆրակտալ 50500 76
ru:Хеш-функция 46800 Հեշ ֆունկցիա 8800 այո 52
ru:Цубербиллер, Ольга Николаевна 6300 5
ru:Чётность нуля 28200 Զրոյի զույգություն 34600 31
ru:Числа Фибоначчи 37300 Ֆիբոնաչիի թվեր 10900 66
ru:Число 41100 Թիվ 80300 189
ru:Шафаревич, Игорь Ростиславович 62800 29
ru:Шнайер, Брюс 30200 31
ru:Эрмитова нормальная форма 14100 4
ru:E (число) 26900 E (թիվ) 21700 86