Գեղհովիտի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցանկ (Գեղարքունիքի մարզ)

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից

Այս հոդվածը ներկայացնում է Գեղարքունիքի մարզի Գեղհովիտ գյուղի պատմության և մշակույթի հուշարձանների ցանկը, որը 2002 թ․ հաստատվել է Հայաստանի կառավարության կողմից[1]։ Ցանկում ներառված է ընդամենը 132 հուշարձան (22 միավոր)։


հուշարձան կառուցված վայր, հասցե կոորդ համարանիշ նշան. հավելյալ նշումներ պատկեր
Ամրոց «Ալբերդ» մ.թ.ա. 1 հզ - մ.թ. 9 դ. ամ մասում 5.27/1 Հ գետի ձախ ափին Լուսանկար վերբեռնել


Ամրոց «Ջոջ կող» մ.թ.ա. 2-1 հզ հվ-աե մասում 5.27/2 Հ գետի աջ ափին Լուսանկար վերբեռնել


Դամբարանադաշտ մ.թ.ա. 2-1 հզ 5.27/2.1 Հ Լուսանկար վերբեռնել


Գերեզմանոց 13-14 դդ. 15 կմ հվ 5.27/3 Հ «Կումբեզ» վայրում տարածքում պահպանվում են արաբատառ արձանագրությամբ տապանաքարեր Լուսանկար վերբեռնել


Գերեզմանոց 19-20 դդ. 12 կմ հվ 5.27/4 Տ «Քարվանսարա» ամառային արոտատեղի հվ եզրին Լուսանկար վերբեռնել


Գերեզմանոց 19-20 դդ. գ. մ. 5.27/5 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 10-11 դդ. 5.27/5.1 Հ ընկած գետնին Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 13 դ. 5.27/5.2 Հ ցածր պատվանդանին, արձանագիր Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 13 դ. 5.27/5.3 Հ պահպանվել է միայն վերնամասը`, արձանագիր Լուսանկար վերբեռնել


Գլխատուն 1835 թ. գ. մ. 5.27/6 Տ Պարույր Նալբանդյանի տնամերձում Լուսանկար վերբեռնել


Գյուղատեղի 9-17 դդ. 9 կմ հվ-ամ 5.27/7 Տ «Կազովնու հոլիկներ» վայրում Լուսանկար վերբեռնել


Գյուղատեղի «Բոզոյի խրբեք» 9-17 դդ. 3 կմ հվ-աե 5.27/8 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Եկեղեցի 9-10 դդ. 5.27/8.1 Տ հս մասում, ավերակ Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 10-11 դդ. 5.27/8.2 Հ եկեղեցու ավերակներից հվ Լուսանկար վերբեռնել


Եկեղեցի Սբ. Գևորգ 15-16 դդ. գ. մ. 5.27/9 Տ վրկնգ՝ 1873 թ. Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 10 դ. 5.27/9.1 Հ ագուցված հվ պատին, արտաքուստ Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 10 դ. 5.27/9.2 Հ հս ավանդատան պատին Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 13 դ. 5.27/9.3 Հ ագուցված խորանում Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 1531 թ. 5.27/9.4 Հ ագուցված հվ պատին, արտաքուստ, թվակիր Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար XVI դ. 5.27/9.5 Հ ագուցված հվ պատին, արտաքուստ Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 1501 թ. 5.27/9.6 Հ ագուցված մկրտարանի խորշում, արձանագիր Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Գրիգորի 1517 թ. 5.27/9.7 Տ ագուցված հվ պատին, ներքուստ Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Միրզաբեկի XVI դ. 5.27/9.8 Տ ագուցված ամ պատին, կրում է տարբեր ժամանակների 3 արձանագրություն Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար XVI դ. 5.27/9.9 Տ եկեղեցու ներսում, արձանագիր Լուսանկար վերբեռնել


Գերեզմանոց IX-XX դդ. 5.27/9.10 Տ եկեղեցու շուրջը 1984 թ. տարածքում կատարվել են բարեկարգման և խաչքարերի ամրացման աշխատանքներ Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար IX դ. 5.27/9.10.1 Հ եկեղեցու հվ պատի մոտ, ընկած գետնին Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 9-10 դդ. 5.27/9.10.2 Հ հվ-աե կողմում, ընկած գետնին, ստորին մասը կոտրված Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 9-10 դդ. 5.27/9.10.3 Հ եկեղեցուց 25 մ աե, ընկած գետնին Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 11 դ. 5.27/9.10.4 Հ հվ-աե կողմում, ընկած գետնին Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 15 դ. 5.27/9.10.5 Հ եկեղեցուց 25 մ հվ, կանգնեցված գետնին, վերին աջ անկյունը` կոտրված Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար Մաղաքի 1451 թ. 5.27/9. 10.6 Հ եկեղեցուց 7 մ հվ, կանգնեցված գետնին, վերնամասը` կոտրված 10.6&descriptionlang=hy&description=&lat=&lon= Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 16 դ. 5.27/9.10.7 Հ եկեղեցուց 20 մ հվ, կանգնեցված գետնին, երկատված Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 16 դ. 5.27/9.10.8 Հ եկեղեցուց 15 մ հվ, կանգնեցված գետնին Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 16 դ. 5.27/9.10.9 Հ եկեղեցուց 15 մ հվ-աե, կանգնեցված գետնին Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 1515 թ. 5.27/9.10.10 Հ եկեղեցուց 25 մ հվ, կանգնեցված գետնին, թվակիր Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար Սուքիաս աղի 1517 թ. 5.27/9.10.11 Հ եկեղեցու հվ մուտքի մոտ, կանգնեցված գետնին Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար Եղիի և ծնողաց 1538 թ. 5.27/9.10.12 Հ եկեղեցուց 15 մ հվ, շարքով կանգնած 4 խաչքարերից ձախից 2-րդը Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար Շահսվարի 1565 թ. 5.27/9.10.13 Հ եկեղեցուց 7 մ հվ Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար Միրզի 1570 թ. 5.27/9.10.14 Հ եկեղեցուց 5 մ հվ, կանգնեցված գետնին կազմող՝ Ակոբ (ենթադրաբար) Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 16-17 դդ. 5.27/9.10.15 Հ հս-ամ եզրին, կանգնեցված գետնին Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար Խասմելիքի 1652 թ. 5.27/9.10.16 Հ եկեղեցուց 6 մ հվ, կանգնեցված գետնին Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար Զաքարի և Նաների 1665 թ. 5.27/9.10.17 Հ եկեղեցուց 25 մ հվ-աե, պատվանդանին կազմող՝ Պալասան Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Կոսիայի 1467 թ. 5.27/9.10.18 Տ եկեղեցուց 3 մ ամ Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Փանոսի 1482 թ. 5.27/9.10.19 Տ հվ կողմում Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Մեհրաբի 15-16 դդ. 5.27/9.10.20 Տ եկեղեցուց 7 մ հվ Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Սուքիաս աղի 1519 թ. 5.27/9.10.21 Տ եկեղեցու հվ մուտքի մոտ Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Մուսեսի 1522 թ. 5.27/9.10.22 Տ եկեղեցու հվ մուտքի մոտ Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Գրիգորի 1538 թ. 5.27/9.10.23 Տ եկեղեցուց 3 մ հվ Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար ջուղեցի Ատոմի 1554 թ. 5.27/9.10.24 Տ հվ-աե կողմում Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Բարխուդարի 1563 թ. 5.27/9.10.25 Տ եկեղեցուց 10 մ հվ Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Թոմասի 16 դ. 5.27/9.10.26 Տ հվ կողմում Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար 16 դ. 5.27/9.10.27 Տ հվ-աե կողմում Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար 16 դ. 5.27/9.10.28 Տ եկեղեցուց 5 մ հվ-աե Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար 16 դ. 5.27/9.10.29 Տ եկեղեցուց 10 մ հվ Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար 16 դ. 5.27/9.10.30 Տ հս-ամ եզրին Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար 16-17 դդ. 5.27/9.10.31 Տ եկեղեցու մուտքի առջև, արձանագիր Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Մարեանի 16-17 դդ. 5.27/9.10.32 Տ եկեղեցուց 1 մ աե Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար 16-17 դդ. 5.27/9.10.33 Տ աե կողմում Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար 16-17 դդ. 5.27/9.10.34 Տ եկեղեցուց 5 մ աե Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար 16-17 դդ. 5.27/9.10.35 Տ եկեղեցուց 15 մ հվ Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար 16-17 դդ. 5.27/9.10.36 Տ եկեղեցուց 15 մ հվ Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար 16-17 դդ. 5.27/9.10.37 Տ եկեղեցուց 15 մ հվ Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Սարգսի 1618 թ. 5.27/9.10.38 Տ հս կողմում Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար 1649 թ. 5.27/9.10.39 Տ եկեղեցուց 5 մ հվ Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Սիմեոնի, Հուրիխանի և Խանսուլթանի 1656 թ. 5.27/9.10.40 Տ եկեղեցուց 10 մ հվ-աե Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Շարբաթի 1656 թ. 5.27/9.10.41 Տ եկեղեցուց 25 մ հվ-աե Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Շահնավորի 1660 թ. 5.27/9.10.42 Տ եկեղեցուց 10 մ հվ-աե Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Սարուխանի և Ղարայխանի 1660 թ. 5.27/9.10.43 Տ եկեղեցուց 8 մ հվ Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Թամուրի 1661 թ. 5.27/9.10.4 Տ եկեղեցուց 12 մ հվ-աե Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Ալեքսանի 1663 թ. 5.27/9.10.45 Տ եկեղեցուց 25 մ հվ-աե Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Խանում աղի 1663 թ. 5.27/9.10.46 Տ եկեղեցուց 10 մ հվ-աե Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Մոնթպաղի 1664 թ. 5.27/9.10.47 Տ եկեղեցուց 10 մ հվ-աե Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Ավանի 1673 թ. 5.27/9.10.48 Տ եկեղեցուց 25 մ հվ-աե Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Սարգսի 1678 թ. 5.27/9.10.49 Տ հվ-աե կողմում Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Էլչիի 1681 թ. 5.27/9.10.50 Տ հվ-աե կողմում Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Բալասանի 1681 թ. 5.27/9.10.51 Տ եկեղեցուց 15 մ հվ-աե Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Ենգիբարի 1681 թ. 5.27/9.10.52 Տ եկեղեցուց 15 մ աե Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Տկարի 1683 թ. 5.27/9.10.53 Տ եկեղեցուց 25 մ հվ-աե Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Թիլխանի 1683 թ. 5.27/9.10.54 Տ եկեղեցուց 25 մ հվ-աե Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար 1683 թ. 5.27/9.10.55 Տ հվ-աե կողմում Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Խանումի 1686 թ. 5.27/9.10.56 Տ եկեղեցուց 10 մ հվ Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Էվազի 1689 թ. 5.27/9.10.57 Տ եկեղեցուց 30 մ հվ-աե Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Էլչիպեկի 1691 թ. 5.27/9.10.58 Տ եկեղեցուց 10 մ հվ Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Եղիսաբեթի 1691 թ. 5.27/9.10.59 Տ եկեղեցուց 40 մ հվ-աե Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Մելիքբեկի 1691 թ. 5.27/9.10.60 Տ եկեղեցուց 5 մ հվ-աե Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Ղուկասի 1691 թ. 5.27/9.10.61 Տ եկեղեցուց 40 մ հվ-աե Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Միրումի 1691 թ. 5.27/9.10.62 Տ եկեղեցուց 40 մ հվ-աե Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար 1691 թ. 5.27/9.10.63 Տ եկեղեցուց 40 մ աե, արձանագիր Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Արզուի 1692 թ. 5.27/9.10.64 Տ հվ եզրին Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Շահնազարի 1696 թ. 5.27/9.10.65 Տ եկեղեցուց 25 մ աե Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Զաքարայի 17 դ. 5.27/9.10.66 Տ եկեղեցուց 25 մ հվ-աե Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Նաների 17 դ. 5.27/9.10.67 Տ եկեղեցուց 25 մ հվ-աե Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Սանտուխտի 17 դ. 5.27/9.10.68 Տ եկեղեցուց 25 մ հվ-աե Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Հուրիխանի 17 դ. 5.27/9.10.69 Տ եկեղեցուց 15 մ հվ-աե Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Մեհրաբի 17 դ. 5.27/9.10.70 Տ հվ կողմում Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Հուռումի 1700 թ. 5.27/9.10.71 Տ եկեղեցուց 40 մ հվ-աե Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Սարգսի 1702 թ. 5.27/9.10.72 Տ եկեղեցուց 25 մ աե Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Խամբարի 1702 թ. 5.27/9.10.73 Տ եկեղեցուց 30 մ աե Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Նարինի 1703 թ. 5.27/9.10.74 Տ եկեղեցուց 8 մ հվ Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Ավանեսի 1703 թ. 5.27/9.10.75 Տ եկեղեցուց 25 մ աե Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Միրզայի 1703 թ. 5.27/9.10.76 Տ եկեղեցուց 40 մ հվ-ամ Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Մարգարիտի 1706 թ. 5.27/9.10.77 Տ եկեղեցուց 50 մ հվ-աե Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Կիրակոսի 1707 թ. 5.27/9.10.78 Տ հվ կողմում Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Խանումի 1707 թ. 5.27/9.10.79 Տ եկեղեցուց 50 մ հվ-աե Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար 1708 թ. 5.27/9.10.80 Տ եկեղեցուց 10 մ աե, արձանագիր Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Եղիսաբեթի 1711 թ. 5.27/9.10.81 Տ եկեղեցուց 15 մ աե Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Մարեանի 1711 թ. 5.27/9.10.82 Տ աե եզրին Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Հերաթի 1712 թ. 5.27/9.10.83 Տ եկեղեցուց 10 մ հվ Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար 1713 թ. 5.27/9.10.84 Տ եկեղեցուց 50 մ աե Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Յոհանի 1713 թ. 5.27/9.10.85 Տ եկեղեցուց 10 մ հվ Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Թասալի 1713 թ. 5.27/9.10.86 Տ աե կողմում Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Հուռումսիմի 1713 թ. 5.27/9.10.87 Տ եկեղեցուց 40 մ հվ-աե Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Տուռումի 1713 թ. 5.27/9.10.88 Տ եկեղեցուց 1 մ աե Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Բախտագյուլի 1713 թ. 5.27/9.10.89 Տ եկեղեցուց 10 մ հվ Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Հունանի 1713 թ. 5.27/9.10.90 Տ եկեղեցուց 40 մ աե Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար 1723 թ. 5.27/9.10.91 Տ հվ-աե կողմում Լուսանկար վերբեռնել


Դամբարանադաշտ մ.թ.ա. 2-1 հզ 8 կմ հվ-ամ 5.27/10 Հ «Սև սար» կոչվող բարձունքի ստորոտին Լուսանկար վերբեռնել


Ժայռապատկերներ մ.թ.ա. 3-2 հզ 15 կմ հվ 5.27/11 Հ «Յանըղ» ամառային արոտատեղիի տարածքում Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 13 դ. 3 կմ հվ 5.27/12 Հ ճանապարհից ձախ, «Կաթան պալ» սրբատեղիում, վերնամասը` չի պահպանվել Լուսանկար վերբեռնել


Կամուրջ 1905 թ. 18 կմ հվ 5.27/13 Տ Սելիմի քարավանատուն տանող ճանապարհին Լուսանկար վերբեռնել


Կամուրջ 1905 թ. 20 կմ հվ 5.27/14 Տ Սելիմի քարավանատուն տանող ճանապարհին Լուսանկար վերբեռնել


Ձիթհան 17 դ. գ. մ. 5.27/15 Տ Ավետիք Նազիկյանի հողամասում Լուսանկար վերբեռնել


Մատուռ Թուխ Մանուկ (Մամաս) վրկնգ ՝ 1913 թ., 1997 թ. հվ մասում 5.27/16 Տ հվ եզրին Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 9-10 դդ. 5.27/16.1 Հ բեմին, ստորին մասը չի պահպանվել Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 10-11 դդ. 5.27/16.2 Հ բեմին, ստորին աջ և ձախ անկյունները կոտրված Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 11-12 դդ. 5.27/16.3 Հ բեմին, ստորին ձախ անկյունը` կոտրված Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 12-13 դդ. 5.27/16.4 Հ բեմին, վերին ձախ անկյունը` կոտրված Լուսանկար վերբեռնել


Մենհիր մ.թ.ա. 2-1 հզ գ. մ. 5.27/17 Հ Ռոբերտ Հարությունյանի հողամասում Լուսանկար վերբեռնել


Պարիսպ մ.թ.ա. 2-1 հզ հվ-աե մասում 5.27/18 Հ Լուսանկար վերբեռնել


Ջրաղաց 19 դ. 10 կմ ամ 5.27/19 Տ «Կազովնու հոլիկներ» վայրից ամ, Ագրիճա գետի աջ ափին Լուսանկար վերբեռնել


Ջրաղաց Պողոսի 1828 թ., վրկնգ.՝ 1982 թ. աե մասում 5.27/20 Տ գետի աջ ափին, Ալբերդ ամրոցի դիմաց Լուսանկար վերբեռնել


Ջրաղացների համակարգ 17-19 դդ. գ. մ. 5.27/21 Տ Կզնուտ գետի աջ ափին Լուսանկար վերբեռնել


Կամուրջ 1895 թ. գյուղից 20 կմ հվ, Արգիճի գետի Ծաղկաշեն վտակի վրա, Սելիմի քարավանատուն տանող հին ճանապարհին 5.27/22 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Տես նաև[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Ծանոթագրություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]