Կոտայքի մարզի բերդերի և ամրոցների ցանկ

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից

Ստորև ներկայացվում է Կոտայքի մարզի բերդերի և ամրոցների ցանկը[1][2][3][4][5][6][7][8]

# Պատկեր Անուն Կառուցման տարեթիվ Բնակավայր և հեռավորությունը նրանից Լրացուցիչ տվյալներ
1 Ամրոց «Դարանի» Ք.ա. 3-1 հզ Աբովյան քաղաքի հվ եզրին, Էլար թաղամասում
2 Ամրոց Այլաբերդ Ք.ա. 2-1 հզ Ալափարս գյուղի հվ մասում
3 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հզ Ակունք գյուղից 2 կմ հս-աե
4 Ամրոց Միջնադար Ակունք գյուղի հվ-ամ եզրին
5 Ամրոց Ք.ա. 8-6 դդ., վաղ միջնադար Աղավնաձոր գյուղից 1.5 կմ հվ-աե «Չընգլի քարեր» վայրում։
6 Ամրոց Ք. ա. 2 հազ. կես Առինջ գյուղից 2,5 կմ աե, բլրի գագաթի վրա Հվ-ամ լանջին ժամանակակից գերեզմանոց է
7 Ամրոց Ամրոց Ք. ա. 8 դ. - Ք. հ. 17 դ. Առինջ գյուղից 400 մ հս, բլրի գագաթին
8 Ամրոց-բնակատեղի Ք.ա. 2 հազ.- 2 դ. Արամուս գյուղից1 կմ հվ-ամ
9 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հազ Արգել գյուղից աե, Հրազդանի կիրճի աջ ափին
10 Ամրոց «Լուսակերտ-Արգել» Ք.ա. 3 հազ.- միջնադար Արգել գյուղի աե, եզրին, Գյումուշ ՀԷԿ-ի հանդիպակաց հրվանդանի վրա
11 Ամրոց Ք.ա. 3-1 հազ Արտավազ գյուղից 0.5 կմ հս-ամ, Արտավազ-Հանքավան ճանապարհի աջ կողմում, բլրի գագաթին
12 Ամրոց 9-15 դդ․ Բուժական գյուղից 3 կմ հս, Թեղենյաց վանքից հս Ծաղկունյաց լեռնաշարը եզրափակող կոնաձև ժայռերից մեկի գագաթին
13 Բջնո ամրոց Բջնի բերդ 5-16 դդ․ Բջնի գյուղի աե մասում, քարաժայռի վրա, Հրազդան գետի աջ ափին Պահլավունիների, ապա Զաքարյանների նստավայրից մեկը
14 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հազ. Բալահովիտ գյուղի աե մասում
15 Գառնու ամրոց Գառնու ամրոց Ք.ա. 3 հզ - 17 դ. Գառնի հվ եզրին, լեռնային հրվանդանի վրա
16 Ամրոց Ք.ա. 2 հազ. կես Գառնի Ազատ և Գեղարդ գետերի միացմանմասում, հրվանդանի վրա
17 Ամրոց Ք.ա. 3-2 հզ Գառնի գյուղից 1 կմ հս-ամ, հրվանդանի վրա
18 Ամրոց «Սանգարներ» Ք.ա. 3-2 հզ Գառնի գյուղից 3 կմ հս
19 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հազ. Գեղադիր գյուղի հս եզրին, ճանապարհի ձախ կողմում
20 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հազ. Գեղաշեն գյուղից 1 կմ հվ-ամ
21 Ամրոց «Ծատուրբերդ» ուշ բրոնզ հելլենիստ Գեղաշեն գյուղի աե եզրին
22 Ամրոց «Կատարսար» միջնադար Գեղաշեն գյուղից 17 կմ հս, «Շխի չինգիլ» վայրում Բարձրությունը ծովի մակերևույթից 3150 մ բարձ։
23 Ամրոց «Կուռիկի բերդ» ուշ բրոնզ - վաղ երկաթի դար - միջնադար Գեղաշեն գյուղից 2.5 կմ աե «Թարոյանց հողեր»։
24 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հզ Գեղարդ գյուղից 1 կմ հս-աե, ճանապարհի աջ կողմում «Չփլոյի աղլ»։
25 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հզ Գեղարդ գյուղից 2.5-3 կմ հս «Չփլոյի աղլ»։
26 Ամրոց Ք.ա. 10-9 դդ. Գետամեջ գյուղի ամ ծայրում, Հրազդանի ձախ ափին
27 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հազ. Գետամեջ գյուղի ամ մասում, հրվանդանի վրա
28 Ամրոց Ք.ա. 14-9 դդ., 16-17 դդ. Գողթ գյուղից 2,5 կմ հվ-ամ, Ազատ գետի աջ ափին
29 Ամրոց Ք.ա. 12-9 դդ. Գողթ գյուղից հս-ամ
30 Ամրոց Ք.ա. 12-9 դդ. Գողթ գյուղից 1 կմ հվ-աե
31 Ամրոց «Բերդի գլուխ» («Տիգրանաբերդ») Ք.ա. 12դ-վաղ միջնադար Զառ գյուղից 2 կմ հվ-աե
32 Աշտարակ Ք.ա. 2-1 հազ. Զառ գյուղի աե մասում
33 Աշտարակ Ք.ա. 2-1 հազ. Զառ գյուղից 1 կմ աե, ջրաղացի մոտ
34 Բերդշեն Ք.ա. 2-1 հազ. Զառ գյուղից 1.5 կմ հս
35 Բերդշեն Ք.ա. 2-1 հազ. Զառ գյուղից 1 կմ հվ, զույգ բլուրների վրա
36 Բերդշեն Ք.ա. 2-1 հազ. Զառ - Ակունք ճանապարհից 0.5 կմ աջ,հրվանդանի վրա
37 Բերդշեն Ք.ա. 2-1 հազ. Զառ գյուղից 2 կմ հվ, Գետառիաջ ափին, բլրի վրա
38 Բերդշեն Ք.ա. 2-1 հազ. Զառ գյուղից 2 կմ հվ, Գետառի ձախ ափին, բլրի վրա
39 Բերդշեն Ք.ա. 2-1 հազ. Զառ գյուղից 1.5 կմ հվ, Գետառի աջ ափին, բլրի վրա
40 Բերդշեն Ք.ա. 2-1 հազ. Զառ գյուղից 1.5 կմ հվ-ամ, հրվանդանի վրա
41 Բերդշեն Ք.ա. 2-1 հազ. Զառ - Ակունք ճանանապարհիի 2-րդ կմ-ի վրա, Գետառի ձախ ափին
42 Բերդշեն Ք.ա. 2-1 հազ. Զառ - Ակունք ճանապարհի 2-րդ կմ-ից 0.2 կմ ձախ, 4 բլուրների վրա
43 Բերդշեն Ք.ա. 2-1 հազ. Զառ - Ակունք ճանանապարհի 3-րդ կմ-ից 1կմ հվ
44 Բերդշեն Ք.ա. 2-1 հազ. Զառ - Հատիս ճանապարհի 7-րդ կմ-ի վրա,ձախ կողմում
45 Բերդշեն Ք.ա. 2-1 հազ. Զառ - Հատիս ճանապարհի 4-րդ կմ-ի վրա, ձախ կողմում
46 Ամրոց Կարմիր բերդ Ամրոց Կարմիր բերդ Ք.ա. 2 հզ - միջնադար Զովունի գյուղի աե եզրին, հրվանդանի վրա Թազաքենդ, Գայա խարաբա։
47 Ամրոց Ք.ա. 2 հզ Զովք գյուղի հվ-ամ կողմում, բլրի վրա
48 Ամրոց Միջնադար Զովք գյուղ, «Սարանիստ» գյուղատեղից 1.5 կմ աե «Բերդի դոշ» վայրում։
49 Ամրոց «Դովրի» Ք.ա. 4 հզ վերջ - 1 հզ Զորավան գյուղից 2,5 կմ հվ-աե
50 Ամրոց «Թղիթ» Ք.ա. 13-9 դդ., միջնադար Թեղենիք գյուղ, Արայի լեռան լանջին, գյուղից 2,5 կմ ամ, անտառապատ վայրում
51 Ամրոց Ք.ա. 2 հազ. Կաթնաղբյուր գյուղի աե կողմում, գյուղի սան. գոտու տարածքում
52 Ամրոց Ք.ա. 3-1 հազ. Կամարիս գյուղից հվ-ամ «Քյալաֆա» վայրում։
53 Ամրոց «Կուզե» Միջնադար Կամարիս գյուղից 6 կմ հվ-աե «Դամագիրմազ» վայրում։
54 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հազ. Կապուտան գյուղից մոտ 5-6 կմ ամ
55 Ամրոց Ք.ա. 2 հազ. Կապուտան գյուղից 2 կմ հս-ամ
56 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հազ. Կապուտան գյուղից 3 կմ հվ
57 Ամրոց Ք.ա. 2 հազ. Կապուտան գյուղից 4 կմ հս-ամ
58 Ամրոց «Բերդի գլուխ» Վաղ միջնադար Կապուտան գյուղից 2 կմ աե
59 Ամրոց 7-14 դդ․ Կապուտան գյուղից 5 կմ հս «Չընգլներ» վայրում։
60 Ամրոց «Սևաբերդ» Ամրոց «Սևաբերդ» 10 դ․ Կապուտան գյուղից աե
61 Ամրոց Ք.ա. 2 հազ. Կարենիս գյուղի հվ կողմում
62 Ամրոց «Աստղաբերդ» Վաղ միջնադար Հատիս գյուղից 5-6 կմ հս
63 Ամրոց 3-4 դդ․ Հացավան գյուղի հս կողմում
64 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հզ Հրազդան քաղաքից 2.5 կմ հվ-աե, Բերդի դար սարի գագաթին
65 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հզ Ձորաղբյուր գյուղից 2 կմ հս-աե
66 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հզ Ձորաղբյուր գյուղից 1 կմ ամ
67 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հզ Ձորաղբյուր գյուղից 2 կմ ամ
68 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հզ Ձորաղբյուր գյուղից 2 կմ հա-ամ
69 Ամրոց «Զանգեր» Ք.ա. 2 հզ Ձորաղբյուր գյուղից 1 կմ հս-աե
70 Ամրոց Ք.ա. 2 հզ Մայակովսկի գյուղի աջ եզրին
71 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հզ Մայակովսկի գյուղից 2.5-3 կմ հվ
72 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հզ Մեղրաձոր գյուղից 2 կմ հվ-աե
73 Ամրոց Ք.ա. 2 հզ․ - միջնադար Մեղրաձոր գյուղից 1 կմ հս «Բերդիգլուխ» բարձունքի վրա
74 Ամրոց Ք.ա. 2 հզ․ - միջնադար Նոր Գեղի գյուղից 1 կմ հս-ամ
75 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հզ․ Նոր Երզնկա գյուղից 1 կմ հս-ամ
76 Ամրոց 5-10 դդ․ Նուռնուս գյուղից 1.5 կմ հվ-ամ, Հրազդանի ձորի ամ լանջի եռանկյունաձև հրվանդանի վրա
77 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հազ. Պտղնի գյուղից 1.5-2 կմ հվ-աե, եռանկյունաձև հրվանդանի վրա
78 Ամրոց «Պտենիս» Ք.ա. 2 հազ. միջնադար Պտղնի գյուղում
79 Ամրոց «Դարի գլուխ» Ք.ա. 8-6 դդ. Ջրառատ գյուղից 2.5 կմ ամ, «Կլոր դար» բլրի գագաթին
80 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հազ. Ջրվեժ գյուղից 1 կմ աե
81 Ամրոց «Բերդի գլուխ» Ք.ա. 2 հազ. Սոլակ գյուղի հս-ամ մասում
82 Ամրոց «Սրաբերդ» Ք.ա. 3-2 հազ. - վաղ միջնադար Սևաբերդ գյուղի հվ-աե եզրին, խճուղու աջ կողմում
83 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հազ. - միջնադար Փյունիկ գյուղից 0.5 կմ հս-աե
84 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հազ. Քաղսի գյուղից 15 կմ հս, Աղմաղան լեռան գագաթին
85 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հազ. - միջնադար Քաղսի գյուղից 15 կմ հս, Աղմաղան լեռան գագաթին
86 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հազ. Քարաշամբ գյուղից հս-աե
87 Ամրոց Ք.ա. 2-1 հազ. Քարաշամբ գյուղից 1.5 կմ հվ-ամ
88 Ամրոց Ք.ա. 10-9 դդ. Քարաշամբ գյուղ, Գետամեջից հվ-աե
89 Ամրոց Վաղավեր Ք.ա. 2-1 հազ. Ֆանտան գյուղից 4.5 կմ հվ-աե
90 Ամրոց Ծաղկաձոր քաղաքից հարավ ֊ արևմուտք, Գոլդեն Փելես հանգստյան տան տարածքում, հանգստյան տանից մոտ 150 մետր հարավ ֊արևելք, Ծաղկունյաց լեռնաշղթայի լանջին, անտառի մեջ

Տես նաև[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Ծանոթագրություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]