Ֆիզիկայի բաժիններ

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Jump to navigation Jump to search

Դասական մեխանիկա[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Դասական մեխանիկան ֆիզիկայում մեխանիկայի երկու գլխավոր ենթաբաժիններից մեկն է։ Այն դիտարկում է ուժային համակարգի ազդեցության տակ ֆիզիկական մարմինների շարժումը նկարագրող ֆիզիկական օրենքների բազմությունը։ Դասական մեխանիկան երբեմն անվանվում է նյուտոնյան մեխանիկա՝ ի պատիվ Իսահակ Նյուտոնի։ Այն ներառում է նաև համիլտոնյան և լագրանժյան ֆունկցիաներով տրվող դասական մոտեցումները։

Ջերմադինամիկա և վիճակագրական մեխանիկա[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

«Ֆիզիկայի ֆեյնմանյան դասախոսություններ»-ի առաջին գլուխը վերաբերում է ատոմային տեսությանը, որը Ֆեյնմանը համարում էր ֆիզիկայի ամենահիմնական պնդումը, որից հնարավոր է բխեցնել մյուս իմացությունները, եթե հանկարծ մնացածը կորի։

Ջերյմադինամիկան ուսումնասիրում է ջերմաստիճանի, ճնշման և ծավալի փոփոխության ազդեցությունները ֆիզիկական համակարգի վրա մակրոսկոպիկ աշխարհում, և էներգիայի տեղափոխությունը ջերմության տեսքով։ Պատմականորեն ջերմադինամիկան առաջացել է շոգեմեքենաներ կառուցելու գործնական ձգտումներից։

Էլեկտրամագնիսականություն[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Հարաբերականություն[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Քվանտային մեխանիկա[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Ամփոփում[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Հիմնական ճյուղեր Խոշոր ենթաճյուղեր Հասկացություններ
Դասական մեխանիկա Նյուտոնի օրենքներ, Լագրանժյան մեխանիկա, Համիլտոնյան մեխանիկա, կինեմատիկա, ստատիկա, դինամիկա, քաոսի տեսություն, ակուստիկա, հիդրոդինամիկա, հոծ միջավայրի մեխանիկա Խտություն, չափայնություն, Ձգողականություն, տարածություն, ժամանակ, մեխանիկական շարժում, երկարություն, արագություն, արագացում, Գալիլեյի հարաբերականություն, զանգված, ուժի իմպուլս, Իմպուլս (շարժման քանակ), Ուժ, էներգիա, անկյունային արագություն, իմպուլսի մոմենտ, Իներցիայի մոմենտ, Ոլորող մոմենտ, պահպանման օրենքներ, հարմոնիկ տատանակ, ալիքներ, Մեխանիկական աշխատանք, հզորություն, Լագրանժյան ֆունկցիա, Համիլտոնյան ֆունկցիա, Էյլերի անկյուն
Էլեկտրամագնիսականություն Էլեկտրաստատիկա, էլեկտրադինամիկա, էլեկտրականություն, մագնիսականություն, մագնիսաստատիկա, Մաքսվելի հավասարումներ, օպտիկա էլեկտրաունակություն, էլեկտրական լիցք, էլեկտրական հոսանք, տեսակարար էլեկտրական դիմադրություն, էլեկտրական դաշտ, դիէլեկտրիկական թափանցելիություն, էլեկտրական պոտենցիալ, էլեկտրական դիմադրություն, էլեկտրամագնիսական դաշտ, էլեկտրամագնիսական մակածում, էլեկտրամագնիսական ճառագայթում, Գաուսյան մակերևույթ, մագնիսական դաշտ, մագնիսական հոսք, մագնիսական միաբևեռություն, մագնիսական թափանցելիություն
Ջերմադինամիկա և վիճակագրական մեխանիկա Ջերմային շարժիչ, մոլեկուլային-կինետիկ տեսություն Բոլցմանի հաստատուն, ջերմադինամիկական մեծություններ, ջերմադինամիկական պոտենցիալ, էնտրոպիա, վիճակի հավասարում, հավասարաբաշխման թեորեմ, ջերմադինամիկական ազատ էներգիա, ջերմություն, Կլապեյրոնի հավասարում, ներքին էներգիա, ջերմադինամիկայի օրենքներ, Մաքսվելի առնչություններ, ոչ դարձելի պրոցես, Իզինգի մոդել, գործողություն, վիճակագրական գումար, ճնշում, դարձելի պրոցես, ինքնաբուխ գործընթաց, վիճակի ջերմադինամիկական ֆունկցիա, վիճակագրական անսամբլ, ջերմաստիճան, ջերմադինամիկական հավասարակշռություն, ջերմադինամիկական պոտենցիալ, ջերմադինամիկական պրոցես, ջերմադինամիկական վիճակ, ջերմադինամիկական համակարգ, մածուցիկություն, ծավալ, աշխատանք, հատիկավոր նյութեր
Քվանտային մեխանիկա Հետագծի ինտեգրալ ձևակերպում, ցրման տեսություն, Շրյոդինգերի հավասարում, դաշտի քվանտային տեսություն, քվանտային վիճակագրական մեխանիկա Բորն-Օպենհեյմերի մոտավորություն, բացարձակ սև մարմնի ճառագայթում, համապատասխանության սկզբունք, ազատ մասնիկ, Համիլտոնիան, Հիլբերտյան տարածություն, նույնական մասնիկներ, մատրիցային մեխանիկա, Պլանկի հաստատուն, դիտորդի ազդեցություն, օպերատոր, քվանտ, քվանտացում, քվանտային խճճվածություն, քվանտային հարմոնիկ տատանակ, քվանտային թիվ, թունելային էֆեկտ, Շրեդինգերի կատու, Դիրակի հավասարում, սպին, ալիքային ֆունկցիա, ալիքներ, մասնիկ-ալիքային երկվություն, Զրոյական տատանումների էներգիա, Պաուլիի սկզբունք, անորոշությունների սկզբունք
Հարաբերականության տեսություն Հարաբերականության հատուկ տեսություն, հարաբերականության ընդհանուր տեսություն, Այնշտայնի հավասարումներ կովարիանտության սկզբունք, Այնշտայնի բազմաձևություն, համարժեքության սկզբունք, քառաչափ իմպուլս, քառաչափ վեկտոր, հարաբերականության սկզբունք, գեոդեզիական շարժում, ձգողականություն, գրավիտաէլեկտրամագնիսականություն, հաշվարկման իներցիալ համակարգ, ինվարիանտություն, երկարության կրճատում, Լորենցի բազմաձևություն, Լորենցի ձևափոխություններ, զանգված-էներգիա համարժեքություն, մետրիկ, Մինովսկու դիագրամ, Մինովսկու տարածություն, հարաբերականության սկզբունք, ինտերվալ, ժամանակի ինտերվալ, հաշվանքի համակարգ, հանգստի էներգիա, հանգստի զանգված, միաժամանակության հարաբերականություն, տարածաժամանակ, հարաբերականության սկզբունք, լույսի արագություն, էներգիա-իմպուլսի տենզոր, ժամանակի ռելյատիվիստական դանդաղում, երկվորյակների պարադոքս, աշխարհի գիծ

Տես նաև[խմբագրել | խմբագրել կոդը]