Մովսես Խորենացու մեդալ

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Մովսես Խորենացու մեդալի ժապավեն
Մովսես Խորենացու մեդալի վկայական

Մովսես Խորենացու մեդալ, Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգև։ Հիմնադրվել է 1993թ. հունիսի 23-ին ՀՀ Գերագույն խորհրդի կողմից ընդունված, 1993թ. հուլիսի 26-ին ՀՀ Նախագահի կողմից ստորագրված և 1993թ. օգոստոսի 8-ին ուժի մեջ մտած «Մովսես Խորենացու մեդալի մասին» ՀՀ օրենքով (օրենքն ուժը կորցրել է 2014թ. օգոստոսի 9-ին)։ ՀՀ ամենահին մեդալն է Մխիթար Հերացու մեդալի, Մխիթար Գոշի մեդալի և Անանիա Շիրակացու մեդալի հետ մեկտեղ։ Վերասահմանվել է 2014թ. հունիսի 21-ին ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունված, 2014թ. հուլիսի 18-ին ՀՀ Նախագահի կողմից ստորագրված և 2014թ. օգոստոսի 9-ին ուժի մեջ մտած «Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգևների և պատվավոր կոչումների մասին» ՀՀ օրենքով։

Մեդալի կարգավիճակը[խմբագրել]

1993թ. ընդունված օրենքի համաձայն, Մովսես Խորենացու մեդալը շնորհվում է հայ մշակույթի, արվեստի, գրականության, կրթության, հումանիտար գիտությունների բնագավառներում ունեցած ստեղծագործական ակնառու նվաճումների համար։

2014թ. օգոստոսի 9-ից Մովսես Խորենացու մեդալը շնորհվում է մշակույթի, արվեստի, գրականության, կրթության, հասարակագիտական գիտությունների և սպորտի բնագավառներում ունեցած ակնառու նվաճումների համար։

Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության 55-րդ հոդվածի 16-րդ կետի՝ մեդալով պարգևատրում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը։ Պարգևատրման վերաբերյալ Նախագահը հրապարակում է հրամանագիր։

Մեդալով պարգևատրվողները[խմբագրել]

1993թ. ընդունված օրենքով Մովսես Խորենացու մեդալով պարգևատրվողների շրջանակ չէր սահմանվել։

2014թ. օգոստոսի 9-ից Մովսես Խորենացու մեդալով պարգևատրվում են մշակույթի, արվեստի, գիտության, կրթության, սպորտի բնագավառների և կրոնական գործիչները։

Պարգևատրման միջնորդությունը[խմբագրել]

1993թ. ընդունված օրենքի համաձայն, Մովսես Խորենացու մեդալով պարգևատրելու միջնորդությունը հարուցվում է Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի, լուսավորության և բարձրագույն կրթության ու գիտության նախարարությունների կողմից։

2014թ. օգոստոսի 9-ից Հանրապետության Նախագահը մեդալը կարող է շնորհել ինչպես անձնական նախաձեռնությամբ, այնպես էլ պարգևատրման վերաբերյալ պաշտոնատար անձանց միջնորդությունների հիման վրա։ Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 2014թ. սեպտեմբերի 16-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգևների և պատվավոր կոչումների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորելու մասին» թիվ ՆՀ-396-Ն հրամանագրով սահմանվել է, որ Մովսես Խորենացու մեդալով պարգևատրելու միջնորդությունները ներկայացնում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների ղեկավարները, Երևանի քաղաքապետը՝ տվյալ մարմինների և Երևանի քաղաքապետարանի գործունեության ոլորտին առնչության դեպքում։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարները Մովսես Խորենացու մեդալով պարգևատրելու միջնորդությունները ներկայացնում են համապատասխան միջնորդություն ներկայացնելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձանց միջոցով։

Կրելու կարգը[խմբագրել]

1993-2014թթ. Մովսես Խորենացու մեդալը կրում են կրծքի ձախ կողմում՝ Անանիա Շիրակացու մեդալից հետո։

2014թ. օգոստոսի 9-ից Մովսես Խորենացու մեդալը կրում են կրծքի ձախ կողմում՝ Մարտական ծառայության մեդալից հետո, Մխիթար Գոշի մեդալի, Մխիթար Հերացու մեդալի և Անանիա Շիրակացու մեդալի հետ հավասար՝ ըստ պարգևատրման հերթականության։

Այսպիսով, 2014թ. Մխիթար Գոշի մեդալի, Մխիթար Հերացու մեդալի, Անանիա Շիրակացու մեդալի և Մովսես Խորենացու մեդալի կարգավիճակները հավասարեցվել են, մինչդեռ մինչ այդ Մխիթար Գոշի մեդալն ուներ ավելի բարձր կարգավիճակ Մխիթար Հերացու մեդալի, վերջինս՝ Անանիա Շիրակացու մեդալի, իսկ Անանիա Շիրակացու մեդալը՝ Մովսես Խորենացու մեդալի նկատմամբ։

Մեդալի նկարագրությունը[խմբագրել]

1993-2014թթ. հանձնվող Մովսես Խորենացու մեդալն իրենից ներկայացնում է 35 մմ տրամագիծ ունեցող սկավառակ, որի կենտրոնում տեղադրված է Մովսես Խորենացու ուռուցիկ պատկերը, ձեռքին՝ գրիչ և «Հայոց պատմությունը»։

Մեդալը պատրաստվում է պղնձից (բրոնզափառ)։

Մեդալն ունի երիզ, ներքևի մասում կա մակագրություն՝ «Մովսես Խորենացի»։

Մեդալն օղակների միջոցով ամրանում է մետաքսապատ շերտաձողին, որի կենտրոնական մասում տեղադրված է ներդիր՝ նույն մետաղից (բրոնզափառ)։

Ժապավենը հնգակող է, որի երկու կողերն ուղղահայաց են հիմքին։ Հիմքի երկարությունը 20 մմ է, աջ և ձախ կողերի բարձրությունը՝ 10 մմ, կենտրոնական մասի բարձրությունը՝ 15 մմ։ Ժապավենը ծիրանագույն է, մուգ բորդո երիզներով։ Ժապավենը փաթաթվում է հնգակող մետաղե թիթեղյա շերտաձողի վրա, որի հակառակ երեսն ունի մեդալը հագուստին ամրացնելու հարմարանք։

Մեդալի հակառակ երեսին փորագրվում է մեդալի հերթական համարը։

Մեդալը փոխարինող շերտաձողիկը պատրաստվում է մետաղյա թերթիկից, որի չափերն են՝ 25 մմ x 10 մմ։ Շերտաձողիկի ժապավենը կրում է մեդալի ժապավենային գունային նկարագիրը։

Շերտաձողիկի հակառակ երեսն ունի շերտաձողիկը հագուստին ամրացնելու հարմարանք։

2014թ. օգոստոսի 9-ից հանձնվող մեդալի նկարագրությունը և նմուշը, դրա վկայականի նմուշը, մեդալի շերտաձողիկի նկարագրությունը և նմուշը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը։

Պարգևատրման վիճակագրությունը[խմբագրել]

Հիմնադրման պահից մինչև 2015թ. ապրիլի 5-ը ներառյալ մեդալով պարգևատրվել է 778 անձ։

ՀՀ Նախագահ Ս. Սարգսյանի կողմից (2008թ. ապրիլի 9-ից առ այսօր) մեդալով պարգևատրվել է 433 անձ։

433 պարգևատրվածներից 302-ը ՀՀ, 131-ը՝ օտարերկրյա քաղաքացիներ են։ Պարգևատրված 131 օտարերկրյա քաղաքացիներից 19-ը՝ Լիբանան Լիբանանի, 17-ը՝ Սիրիա Սիրիայի, 14-ը՝ Ֆրանսիա Ֆրանսիայի, 12-ական՝ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ԱՄՆ և Ռուսաստան Ռուսաստանի Դաշնության, 7-ը՝ Վրաստան Վրաստանի, 6-ական՝ Արգենտինա Արգենտինայի և Իրան Իրանի, 5-ական՝ Թուրքիա Թուրքիայի և Իտալիա Իտալիայի, 3-ական՝ Մեծ Բրիտանիա Մեծ Բրիտանիայի և Ուրուգվայ Ուրուգվայի, 2-ական՝ Կանադա Կանադայի, Իսրայել Իսրայելի և Կիպրոսի Հանրապետություն Կիպրոսի, 1-ական՝ Ավստրիա Ավստրիայի, Բուլղարիա Բուլղարիայի, Գերմանիա Գերմանիայի, Դանիա Դանիայի, Եգիպտոս Եգիպտոսի, Իսպանիա Իսպանիայի, Իրաք Իրաքի, Հորդանան Հորդանանի, Նիդերլանդներ Նիդեռլանդների, Շվեյցարիա Շվեյցարիայի, Չիլի Չիլիի, Ռումինիա Ռումինիայի, Սլովենիա Սլովենիայի, Վատիկան Վատիկանի, Ուկրաինա Ուկրաինայի և ԼՂՀ ԼՂՀ քաղաքացիներ են։

433 պարգևատրվածներից 289-ը տղամարդ են, 144-ը՝ կին։

Ըստ տարեթվերի պարգևատրվել են.

  • 2008թ. - 24,
  • 2009թ. - 49,
  • 2010թ. - 38,
  • 2011թ. - 110,
  • 2012թ. - 54,
  • 2013թ. - 64,
  • 2014թ. - 91։
  • 2015թ. - 3 անձ։

Մովսես Խորենացու մեդալակիրները[խմբագրել]

Հիմնական հոդված՝ Մովսես Խորենացու մեդալակիրներ

Հղումներ[խմբագրել]