Պոլսո Հայոց Պատրիարքների ցանկ

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից

Կոստանդնուպոլսո հայոց պատրիարքների անվանացանկ

Պատրիարք Ներսես Բ Վարժապետյանը (1874–84)
 1. Հովակիմ Պրուսացի (1461–78),
 2. Նիկողայոս (1478–89),
 3. Կարապետ (1489–1509),
 4. Մարտիրոս (1509–26),
 5. Գրիգոր (1526–37),
 6. Աստվածատուր (1537–50),
 7. Ստեփանոս (1550–61),
 8. Տիրատուր Սսեցի (1561–63, 1596–99),
 9. Հակոբ (1563–73),
 10. Հովհաննես Տիարպեքիրցի (1573–81),
 11. Թովմաս Գաղատիո (1581–87),
 12. Սարգիս Ուլնիո (1587–90),
 13. Հովհաննես Բ (1590–91),
 14. Ազարիա Ջուղայեցի (1591–92),
 15. Սարգիս Բ Պարոն-Տեր Զեթունցի (1592–96),
 16. Մելքիսեդեկ Գառնեցի (1599–1600),
 17. Հովհաննես Խուլ Կոստանդնուպոլսեցի (1600–01, 1609–11, 1621–23,1631–36),
 18. Գրիգոր Բ Կեսարացի (1601–08, 1611–1621, 1623–26),
 19. Զաքարիա Վանեցի (1626–31,1636–40),
 20. Դավիթ Արևելցի (1640–41, 1643–49, 1650–51),
 21. Կիրակոս Երևանցի (1641–42),
 22. Խաչատուր Սեբաստացի (1642–43),
 23. Թովմաս Բ Բերիացի (1644, 1657–59),
 24. Եղիազար Այնթապցի (1651–52),
 25. Հովհաննես Դ Մուղնեցի (1652–55),
 26. Մարտիրոս Բ Քեֆեցի (1659–60),
 27. Ղազար Սեբաստացի (1660–1663),
 28. Հովհաննես Ե Թութունճի (1663–64, 1665– 1667),
 29. Սարգիս Գ Թեքիրտաղցի (1664–65, 1667–1670),
 30. Ստեփանոս Բ Մեղրեցի (1670–74),
 31. Հովհաննես Զ Ամասիացի (1674–75),
 32. Անդրեաս Ստամպոլցի (1675–76),
 33. Կարապետ Բ Կեսարացի (1676–79, 1680–81, 1681–84, 1686–87, 1688–89),
 34. Սարգիս Դ Էքմեքճի (1679–80),
 35. Թորոս Ստամպոլցի (1681, 1687–88),
 36. Եփրեմ Ղափանցի (1684–86, 1694–98, 1701–02),
 37. Խաչատուր Բ Ճլեցի (1688),
 38. Մատթևոս Կեսարացի (1692–94),
 39. Մելքիսեդեկ Բ Սուպհի (1698–99, 1700–01),
 40. Մխիթար Քյուրտիստանցի (1699–1700),
 41. Ավետիք Եվդոկիացի (1702–03, 1704–1706),
 42. Գալուստ Կայծակն Ամասիացի (1703–04),
 43. Ներսես Պալաթցի (1704),
 44. Մարտիրոս Գ Երզնկացի (1706),
 45. Միքայել Խարբերդցի (1706–07),
 46. Սահակ Ապուչեխցի (1707, 1708–14),
 47. Հովհաննես Է Իզմիրցի (1707–08),
 48. Հովհաննես Ը Գանձակեցի (1714–15),
 49. Հովհաննես Թ Կոլոտ Բաղիշեցի (1715–41),
 50. Հակոբ Բ Նալյան Զմմարացի (1741–48, 1752–64),
 51. Պրոխորոն Սիլիստրեցի (1749),
 52. Մինաս Ակներցի (1749–1751),
 53. Գևորգ Ղափանցի (1751–52),
 54. Գրիգոր Գ Պասմաճյան Կոստանդնուպոլսեցի (1764–73),
 55. Զաքարիա Փոքուզյան Կաղզվանցի (1773–81, 1782–1799),
 56. Հովհաննես Ժ Համատանցի (1781–82),
 57. Դանիել Սուրմառեցի (1799–1800),
 58. Հովհաննես Չամաշըրճյան Բաբերդցի (1800–01),
 59. Գրիգոր Խամսեցի (1801–02, 1802–13),
 60. Աբրահամ Գոլյան Տաթևացի (1813–15),
 61. Պողոս Գրիգորյան Ադրիանուպոլսեցի (1815–23),
 62. Կարապետ Գ Պալաթցի (1823–31),
 63. Ստեփանոս Բ Աղավնի Զաքարյան (1831–39, 1840–41),
 64. Հակոբոս Գ Սերոբյան (1839–40, 1848–58),
 65. Աստվածատուր Բ Կոստանդնուպոլսեցի (1841–44),
 66. Մատթեոս Բ Չուխաճյան Կոստանդնուպոլսեցի (1844–48),
 67. Գևորգ Բ Քերեսթեճյան Կոստանդնուպոլսեցի (1858–60),
 68. Սարգիս Ե Գույումճյան Ադրիանուպոլսեցի (1860–61),
 69. Ստեփան Մաղաքյան (տեղապահ), 1861–63),
 70. Պողոս Բ Թագթագյան Պրուսացի (1863–69),
 71. Իգնատիոս Գագմաճյան Իսթանպուլցի (1869),
 72. Մկրտիչ Վանեցի Խրիմյան (1869–1873),
 73. Ներսես Բ Վարժապետյան Իսթանպուլցի (1874–84),
 74. Հարություն Վեհապետյան (1885–88),
 75. Խորեն Աշըգյան (1888–94),
 76. Մատթեոս Գ Իզմիրլյան Իսթանպուլցի (1894–96, 1908–09),
 77. Մաղաքիա Օրմանյան Իսթանպուլցի (1896–1908),
 78. Եղիշե Դուրյան Իսթանպուլցի (1909–11),
 79. Հովհաննես Արշարունի Իսթանպուլցի (1912–13),
 80. Զավեն Եղիայան Պաղտատցի (1913–15, 1919–22), փոխանորդության շրջան (1915–19), Տեղապահության շրջան (1922–27)
 81. Մեսրոպ Նարոյան Մշեցի (1927–44), Տեղապահության շրջան (1944–50),
 82. Գարեգին Խաչատուրյան Տրապիզոնցի (1951–61),
 83. Շնորհք Գալուստյան Յուզկատցի (1961–90),
 84. Գարեգին Բ Գազանճյան (1990–98),
 85. Մեսրոպ Բ Մութաֆյան (1998-2012) - Տեղապահության շրջան (2010-) պատրիարքի առողջապահական վիճակի պատճարով

Տես նաև[խմբագրել]

Աղբյուրներ[խմբագրել]

«Քրիստոնյա Հայաստան» հանրագիտարան, Երևան, 2002