Կորիզավոր

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից

Կորիզավոր կամ Էուկարիոտ են կոչվում բոլոր օրգանիզմները, որոնց բջիջներն ունեն բջջակորիզ և ներքին թաղանթ (մեմբրան)։ Կորիզավոր են` բույսերը, կենդանիները, սնկերը: Նրանց հատկանիշներն են.

  • Ժառանգական նյութը քրոմոսոմներում է, որոնք էլ գտնվում են կորիզում:
  • Ոչ բոլոր գեներն են ակտիվ:
  • Էուկարոտ բջիջներում կա մեկ կամ մի քանի կորիզ, որը ցիտոպլազմայից սահմանապատված է կորիզաթաղանթով: Այն կազմված է երկու շերտից, որոնց միջև եղած տարածությունը լցված է հեղուկով: Կորիզաթաղանթի վրա կան ծակոտիներ:
  • Ունեն հետևյալ օրգանոիդները` 2 թաղանթ ունեցող ` միտոքոնդրումներ, քլորոպլաստներ, 1 թաղանթ ունեցող` էնդոպլազմայի ցանց, գոլջի ապարատ, լիզոսոմ: Թաղանթ չունենեցող՝ ռիբոսմներ, բջջային կենտրոն:
  • Բաժանվում են կորիզակիսումով: