Ստորակետ

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
,

Հայերենի կետադրություն

բացատ ( )
վերջակետ ( ։ )
միջակետ ( )
ստորակետ ( , )
բութ ( ՝ )
շեշտ ( ՛ )
հարցական նշան ( ՞ )
բացականչական նշան ( ՜ )
չակերտներ ( « » )
միության գծիկ ( - )
անջատման գիծ ( )
կախման կետեր ( )
բազմակետեր ( ․․․․ )
փակագծեր ( [ ], ( ) )
ապաթարց ( ՚ )
ենթամնա ( ֊ )
բացատ ( )
Հին հայերենի կետադրություն
սուղ
թավ
սոսկ
պատիվ ( ՟ )
լերկ
մակակետ
սրբագրական նշաններ
սղագրական նշաններ

 դիտել  քննարկել  խմբագրել 

Ստորակետ, կետադրական նշաններից մեկը:

Հայերենում ստորակետ դրվում է`

 • գերադաս և ստորադաս նախադասությունների միջև.
  • երբ տարբեր ստորադաս նախադասությունների կապող ստորադասական շաղկապները կամ շաղկապական բառերը գործածվում են իրար մոտ, ստորակետով տրոհումը կատարվում է ըստ տարբեր նախադասությունների.
  • եթե ստորադասական շաղկապը զեղչված է, գերադաս և ստորադաս նախադասությունների տրոհումը սովորաբար կատարվում է բութով.
 • համադաս նախադասությունների միջև, երբ սրանք կապակցված են առանց շաղկապի, ինչպես նաև և-ից, ու-ից, կամ-ից բացի, որևէ շաղկապով (իսկ, բայց, սակայն, մինչդեռ և այլն).
 • և, ու, կամ շաղկապներով կապակցված համադաս նախադասությունների միջև, որոնք չունեն ընդհանուր ենթակա.
 • և, ու, կամ շաղկապներով կապակցված համադաս նախադասությունների միջև, որոնց ենթական ընդհանուր է, սակայն առաջինին հաջորդում է ստորադաս նախադասություն, կամ այն ունի տրոհվող վերջադաս դերբայական դարձվածք.
 • նախադասության համադաս անդամների միջև, երբ սրանք կապակցված չեն և, ու, կամ շաղկապներով.
  • ծանոթություն - համադաս անդամների միջև ստորակետ է դրվում նաև այն դեպքում, երբ նրանցից մեկը դերբայական դարձված է։
 • միջանկյալ բառերի, բառակապակցությունների, նախադասությունների և նախադասության մնացած մասի միջև.
  • խոսքի մասերից միջանկյալ կիրառությամբ առավելապես հանդես են գալիս ձայնարկությունները, վերաբերականների մի մասը.
 • կոչականի և նախադասության հիմական մասի միջև.
 • կրկնադիր և...և, թե-թե, կամ-կամ, ոչ-ոչ շաղկապներով կապակցված բառերի, նախադասությունների միջև.
 • միջադաս տրոհված դերբայական դարձվածից առաջ և հետո.
  • միջադաս դերբայական դարձվածի տրոհման կանոնը պահպանվում է նաև այն դեպքում, երբ դերբայական դարձվածին նախորդում կամ հաջորդում են միայն նրան համազոր անդամներ.
 • ըստ, նայած, համաձայն, համապատասխան, հակառակ, հանդերձ, չնայած, չհաշված, փոխանակ, ի տարբերություն, ի հեճուկս, բացի, զատ, բացառությամբ կապերով ձևավորված հիմունքի ու զիջման միջադաս պարագաներից առաջ և հետո.
 • բացահայտչից հետո, եթե նախադասությունը շարունակվում է.
  • բացահայտչից հետո ստորակետ չի դրվում.
   • երբ հատկացուցչի բացահայտչին հաջորդում է նրանից տարբեր հոլովով բառ, որը չի կարող շփոթել բացահայտչի հետ.
   • երբ բացահայտչի հետ գործածված է հետադաս կապ.
   • երբ տրամաբանական շեշտը բացահայտչի վրա ընկնելու պատճառով ստորոգյալի հանգույցը կամ օժանդակ բայը դրվում է բացահայտչից հետո.
   • երբ բացահայտչին հաջորդում է հավելական էլ շաղկապը.
  • բացահայտչից հետո ստորակետ չի դրվում, եթե նույն տեղում պահանջվում է դնել բութ կամ միջակետ.
 • հետադաս տրոհված որոշչի հետո, եթե նախադասությունը շարունակվում է.
  • տրոհված որոշչից հետո ստորակետ չի դրվում, եթե նույն տեղում պահանջվում է դնել բութ կամ միջակետ.
 • մեկնական բառից առաջ.
 • մատենագիտական աղբյուրի նկարագրության մեջ ներկայացվող տվյալների միջև։

Գրականություն[խմբագրել]

 • Սերգեյ Աբրահամյան, «Հայերենի կետադրություն», ուսումնական ձեռնարկ, 2002 թ.