«Գոյական անուն»–ի խմբագրումների տարբերություն

Jump to navigation Jump to search
Հոլովման տիպը որոշվում է բառի հոլովական փոփոխության ձևային հատկանիշով, այսինքն` ըստ այն բանի, թե հոլովումը ինչպիսի վերջավորությամբ է կատարվում: Ձևային տարբերությունների տեսակետից տարբեր հոլովներ տարբեր վիճակ են ներկայացնում: Օրինակ` ուղղականն ու ներգոյականն ունեն մեկ ձև, բացառականն ու գործիականը` երկու: Բառերի` այս կամ այն հոլովման պատկանելը հաճախ ունի իր ձևային կամ իմաստային հիմքը: Եվ հաշվի առնելով բառերի ձևի և իմաստի նկատմամբ ունեցած հարաբերությունը` տարբերվում են ընդհանրական, ձևային և իմաստային հոլովումներ:
 
Ըստ կրած փոփոխությունների դիրքի և օրինաչափության՝ տարբերակում ենք [[գոյականի արտաքին հոլովում|արտաքին]] (Ի, Ու, Ան, Ց հոլվումներ), [[գոյականի ներքին հոլովում|ներքին]] (Ա, Ո, Վա, Ոջ հոլովումներ), ինչպես նաև [[գոյականի այլաձև հոլովումներ|այլաձև հոլովումներ]]:
 
== Առկայացման (տարորոշման) քերականական կարգ ==

Նավարկման ցանկ