Երվանդ Օտյանի երկերի մատենագրություն

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Jump to navigation Jump to search

Երվանդ Օտյանի ստեղծագործությունների ցանկում ընդգրկված են՝

 • Առաքելութիւն մը ի Ծապլվար, Կ. Պոլիս, 1911, 136 էջ:
 • Պօղոս փաշա Նուպար (կենսագրական նօթեր), Կ. Պոլիս, 1911, 100 էջ:
 • Ապտիւլ Համիտ եւ Շէրլոք Հոլմս, հատ. Ա. Բռնաւորը անծանօթին դէմ, Կ. Պօլիս, 1911, 224 էջ:
 • Ապտիւլ Համիտ եւ Շէրլոք Հոլմս, հատ. Բ. Թիւրք հերոսուհի մը, Կ. Պօլիս, 1911, 208 էջ:
 • Ապտիւլ Համիտ եւ Շէրլոք Հոլմս, հատ. Գ. Դէպի անկում, Կ. Պօլիս, 1912, 224 էջ:
 • Ընկեր Փանջունի Վասպուրականի մէջ, Կ. Պոլիս, 1914, 192 էջ:
 • Մանանայ, ա. տ., 1914, 224 էջ:
 • Տասներկու տարի Պօլսէն դուրս. 1896–1908 (անձնական յիշատակներ), հատ. Ա., Կ. Պօլիս, 1914, 316 էջ:
 • Արիւնոտ յիշատակներ, Կ. Պոլիս, 1920, 48 էջ:
 • Երգիծական տարեցոյց, Ա. տարի, Կ. Պոլիս, 1920, 172 էջ:
 • Միջնորդ տէր պապան, Կ. Պոլիս, 1920, 376 էջ:
 • Յեղափոխութեան մակաբոյծները, ա. տ., 1920, 72 էջ:
 • Դատաստանական խորհրդին առջեւ կամ Բերայի գայթակղութիւնները, Կ. Պոլիս, 1921, 144 էջ:
 • Երգիծական տարեցոյց, Բ. տարի, Կ. Պոլիս, 1921, 144 էջ:
 • Թաղականին կնիկը, Կ. Պոլիս, 1921, 408 էջ:
 • Դատաստանական խորհրդին առջեւ կամ Բերայի գայթակղութիւնները, Կ. Պոլիս, 1922, 144 էջ:
 • Մատնիչը, Կ. Պօլիս, 1922, 120 էջ:
 • Տասներկու տարի Պօլսէն դուրս. 1896–1908 (անձնական յիշատակներ), հատ. Ա., Կ. Պօլիս, 1922, 408 էջ:
 • Առաքելութիւն մը ի Ծապլվար, Պուքրէշ, 1923, 80 էջ:
 • Ընկեր Փանջունի Վասպուրականի մէջ, Պուքրէշ, 1923, 84 էջ:
 • Տքթ. Վարդան, ա. տ., 1925, 192 էջ:
 • Ես դրսեցի չեմ առներ, Կ. Պոլիս, 1926, 732 էջ:
 • Ընտանիք, պատիւ, բարոյական, Կ. Պոլիս, 1929, 436 էջ:
 • Սալիհա հանըմ կամ բանակը բռնաւորին դէմ, հատ. Ա, Կ. Պոլիս, 1931, էջ 1–350:
 • Սալիհա հանըմ կամ բանակը բռնաւորին դէմ, հատ. Բ, Կ. Պոլիս, 1931, էջ 351–654:
 • Վաճառականի մը նամակները կամ կատարեալ մարդ ըլլալու արուեստը, Գահիրէ, 1934, 48 էջ:
 • Ընկեր Բ. Փանջունի, Փարիզ, 1935, 208 էջ:
 • Յերկերի ժողովածու, Յերևան, 1935, 652 էջ:
 • Ապտիւլ Համիտ եւ Շէրլոք Հոլմս, հատ. 1. Բռնաւորը անծանօթին դէմ, Պէյրութ, 1937, 252 էջ:
 • Ապտիւլ Համիտ եւ Շէրլոք Հոլմս, հատ. 2. Թիւրք հերոսուհի մը, Պէյրութ, 1937, 280 էջ:
 • Ապտիւլ Համիտ եւ Շէրլոք Հոլմս, հատ. 3. Դէպի անկում, Պէյրութ, 1937, 208 էջ:
 • Տասներկու տարի Պօլսէն դուրս. 1896–1908 (անձնական յիշատակներ), հատ. Ա., Պէյրութ, 1937, 424 էջ:
 • Ընկեր Բ. Փանջունի ի Ծապլվար եւ Վասպուրական, Գահիրէ, 1938:
 • Թիւ 17 խաֆիէն, հատ. Ա, Գահիրէ, 1938, էջ 1–327:
 • Թիւ 17 խաֆիէն, հատ. Բ, Գահիրէ, 1938, էջ 328–623:
 • Թիւ 17 խաֆիէն, հատ. Գ, Գահիրէ, 1938, էջ 624–903:
 • Թիւ 17 խաֆիէն, հատ. Դ, Գահիրէ, 1938, էջ 904–1124:
 • Միջնորդ տէր պապան, Պէյրութ, 1938, 416 էջ:
 • Սալիհա հանըմ կամ բանակը բռնաւորին դէմ, հատ. Ա, Պէյրութ, 1938, 240 էջ:
 • Սալիհա հանըմ կամ բանակը բռնաւորին դէմ, հատ. Բ, Պէյրութ, 1938, 232 էջ:
 • Սալիհա հանըմ կամ բանակը բռնաւորին դէմ, հատ. Գ, Պէյրութ, 1938, 220 էջ:
 • Ընկեր Բ. Փանջունի տարագրութեան մէջ եւ ընկ. Փանջունիի աշխարհայեացքները, Գահիրէ, 1939, 48 էջ:
 • Տասներկու տարի Պօլսէն դուրս. 1896–1908 (անձնական յիշատակներ), Սոֆիա, 1939, 296 էջ:
 • Մատնիչը, Պէյրութ, 1940, 160 էջ:
 • Օտեանի նամակները. Ա. շրջան, Իսթանպուլ, 1946, 184 էջ:
 • Ընկեր Բ. Փանջունի, Պէյրութ, 1954, 148 էջ:
 • Երկերի ժողովածու, Պէյրութ, 1955, 356 էջ:
 • Ես դրսեցի չեմ առներ, Պէյրութ, 1956, 616 էջ:
 • Երկեր. Վեպեր և վիպակներ, Պատմվածքներ, Ֆելիետոններ, Երևան, 1956, 796 էջ:
 • Տասներկու տարի Պօլսէն դուրս. 1896–1908 (անձնական յիշատակներ), հատ. Ա., Պէյրութ, 1956, 368 էջ:
 • Թիւ 17 խաֆիէն, հատ. 1, Պէյրութ, 1957, էջ 1–436:
 • Թիւ 17 խաֆիէն, գիրք 2, Պէյրութ, 1957, էջ 437–888:
 • Ընկեր Բ. Փանջունի Վասպուրականի մէջ, Վենետիկ, 1959, 101 էջ:
 • Թաղականին կնիկը, Պէյրութ, 1959, 352 էջ:
 • Մեր երեսփոխանները, Վենետիկ, 1959, 136 էջ:
 • Առաքելութիւն մը ի Ծապլվար, Վենետիկ, 1960, 72 էջ:
 • Ընկեր Բ. Փանջունի, Վենետիկ, 1960, 84 էջ:
 • Երկերի ժողովածու, հատ. 1. Վեպ և վիպակներ, Երգիծական և այլ պատմվածքներ, Ֆելիետոններ, Պամֆլետներ, Պարոդիաներ, Կոմեդիաներ, Երևան, 1960, 728 էջ:
 • Երկերի ժողովածու, հատ. 2. Ապտյուլ Համիդ և Շերլոք Հոլմս, Երևան, 1961, 524 էջ:
 • Երկերի ժողովածու, հատ. 3. Սալիհա հանըմ կամ բանակը բռնավորին դեմ, Երևան, 1961, 500 էջ:
 • Երկերի ժողովածու, հատ. 4. Հուշագրություններ, Երգիծական վիպակներ, Ֆելիետոններ, Պամֆլետներ, Երևան, 1962, 704 էջ:
 • Երկերի ժողովածու, հատ. 5. Ես դրսեցի չեմ առներ, Երևան, 1962, 596 էջ:
 • Երկերի ժողովածու, հատ. 6. Ընտանիք, պատիվ, բարոյական, Թաղականին կնիկը, Երևան, 1963, 676 էջ:
 • Մատնիչը, Պէյրութ, 1961, 120 էջ:
 • Ընկեր Բ. Փանջունի, Պէյրութ, 1962, 124 էջ:
 • Թաղականին կնիկը, Պէյրութ, 1964, 256 էջ:
 • Ընկեր Բ. Փանջունի, Պէյրութ, 1969, 124 էջ:
 • Երկեր. Ընտանիք, պատիվ, բարոյական, Թաղականին կնիկը, Հեղափոխության մակաբույծները (պատմվածքաշար), Համբարձում աղա, Երևան, 1978, 736 էջ:
 • Ընտիր երկեր. Պատմվածքներ, Վեպեր և վիպակներ, Քրոնիկներ, Կատակերգություններ, Երևան, 1988, 588 էջ:
 • Ընկ. Բ. Փանջունի, Երևան, 1989, 264 էջ:
 • Ազգային բարերար եւ այլ պատմուածքներ, Հալէպ, 1992, 120 էջ:
 • Ընկեր Փանջունի ի Ծապլվար եւ Վասպուրական, Հալէպ, 1995, 256 էջ:
 • Հայ Տիասբորան, Երևան, 1999, 448 էջ:
 • Մեր երեսփոխանները: Մեր Ազգային ժողովը, Երեւան, 1999, 268 էջ:
 • Նամակներ, Երևան, 1999, 304 էջ:
 • Վերնատունէն (ակնարկներ), Երևան, 1999, 320 էջ:
 • Թիւ 17 խաֆիէն, գիրք 1, Երևան, 2000, 328 էջ:
 • Թիւ 17 խաֆիէն, գիրք 2, Երեւան, 2001, 344 էջ:
 • Թիւ 17 խաֆիէն, գիրք 3, Երեւան, 2001, 304 էջ:
 • Անիծեալ տարիներ (1914–1919. անձնական յիշատակներ), Երեւան, 2004, 584 էջ:
 • Անիծեալ տարիներ (1914–1919. անձնական յիշատակներ), Թեհրան, 2005, 480 էջ:
 • Ընկ. Բ. Փանջունի, Երևան, 2006, 156 էջ:
 • Անիծեալ տարիներ (1914–1919. անձնական յիշատակներ), Թեհրան, 2010, 480 էջ:
 • Ընկ. Բ. Փանջունի, Երևան, 2014, 164 էջ:
 • Անիծեալ տարիներ (1914–1919. անձնական յիշատակներ), Թեհրան, 2015, 416 էջ:
 • Թաղականին կնիկը, Պէյրութ, 2017: