Կենդանի օրգանիզմների դասակարգում

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից

Կենսաբանական դասակարգումը կամ կենսաբանական գիտական դասակարգումը տաքսոնոմիայի (կարգաբանության) մեթոդ է, որը հնարավորություն է տալիս օրգանիզմները խմբավորել և դասակարգել որոշակի խմբերի մեջ, որոնցից են օրինակ ցեղերը և տեսակները։ Այս խմբերը հայտնի են տաքսա (լատ.՝ taxa) (եզակի թվով՝ տաքսոն) անվանումներով։

Ժամանակակից կենսաբանական դասակարգումը սկիզբ է առել Կարլ Լիննեյի աշխատանքներից, ով տեսակները խմբավորել է ըստ նրանց ընդհանուր ֆիզիկական հատկանիշների։ Դարվինյան ընդհանուր ծագման սկզբունքի համաձայն՝ այս խմբավորումները շարունակաբար թարմացվել են։ 20-րդ դարի վերջին կլադիստիկ մեթոդի ծնունդի հետ մեկտեղ, ֆիլոգենետիկական դասակարգումը, որի միջոցով օրգանիզմները խմբավորվում էին հիմնվելով բացառապես ենթադրելի էվոլյուցիոն կապվածության վրա, հաշվի չառնելով կառուցվածքային նմանությունները, դարձավ սովորական և գործածելի կենսաբանության որոշ բնագավառներում։ [1] Մոլեկուլային ֆիլոգենետիկան, որը ԴՆԹ-ի հաջորդականությունն օգտագործում է որպես տեղեկատվություն, նույնպես կատարել է բազմաթիվ ստուգումներ և այն, կարծես, շարունակական բնույթ է կրում։ Կենսաբանական դասակարգմամբ զբաղվում է սիստեմատիկա գիտությունը։ Կենդանի օրգանիզմները դասակարգման մի քանի տարբերակներ կան։ Կարլ Վյոզեն 1990թ.-ին կենդանի օրգանիզմներին բաժանեց 3 վերնաթագավորությունների՝

Այս բաժանման հիմնական տարբերությունը նախորդներից այն էր, որ բակտերիաները բաժանվեցին 2 խմբի՝ էուբակտերիաներ և արքեաներ։

Այս պատկերում ցույց է տրված կենդանական աշխարհի դասակարգումն ըստ 3 վերնաթագավորությունների

Դասակարգման այլընտրանքային տարբերակներից մեկի դեպքում կենդանի օրգանիզմները բաժանվում են 2 կայսրության՝ էուկարիոտներ (Eukaryota) և պրոկարիոտներ (Prokaryota)։ Վերջինիս մեջ են միավորվում բոլոր բակտերիաները։ Մեկ այլ դասակարգման ժամանակ առանձնացվում են 5 թագավորություն. պրոկարիոտներ, նախակենդանիներ կամ պրոտիստներ (Protista), սնկեր (Fungi), բույսեր (Plantae) և կենդանիներ (Animalia)։

2004թ.-ին Կավալյե Սմիթի կողմից առաջարկվել է հետևյալ դասակարգումը.

 • Պրոկարիոտների կայսրություն
  • Բակտերիաների թագավորություն
   • Negibacteria ենթաթագավորություն
   • Unibacteria ենթաթագավորություն
 • Կորիզավորների կայսրություն
  • Նախակենդանիների թագավորություն
  • Կենդանիների թագավորություն
  • Սնկերի թագավորություն
  • Բույսերի թագավորություն
  • Քրոմիստների թագավորություն

Էուկարիոտների մեջ են մտնում (այլ դասակարգման համաձայն).

 • Կենդանիների թագավորություն (Kingdom Animalia)
 • Բույսերի թագավորություն (Kingdom Plantae կամ Archaeplastida )
 • Սնկերի թագավորություն (Kingdom Fungi)
 • Նախակենդանիների թագավորություն (Kingdom Protista (Protoctista))

2007 թ.-ին Օսլոյի համալսարանի գիտնականների հետազոտությունների հիման վրա առաջարկվեց կորիզավորների ոչ աստիճանակարգային հետևյալ բաժանումը.

 • բույսեր - բույսեր, կանաչ և կարմիր ջրիմուռներ
 • Opisthokonts - արմատոտանիներ (ամեոբաներ), սնկեր և կենդանիներ
 • Excavates - նախկինում նախակենդանիների բաժին, ներառում է ազատ ապրող և մակաբույծային ձևերը,
 • SAR - Stramenophiles, Alveolates и Rhizaria

Դասակարգման համակարգի էվոլյուցիան[խմբագրել]

Հեկկել (1894)
Երեք թագավորություն
Ուիտեկեր (1969)
5 թագավորություն
Վեզե (1977)
6 թագավորություն
Վեզե (1990)
3 դոմեններ
Կավալյե- Սմիթ (1998)
2 դոմեններ
և 7 թագավորություններ
Կենդանիներ Կենդանիներ Կենդանիներ Էուկարիոտներ Էուկարիոտներ Կենդանիներ
Բույսեր Սնկեր Սնկեր Սնկեր
Բույսեր Բույսեր Բույսեր
Նախակենդանիներ Նախակենդանիներ Քրոմիստներ
Պրոտիստներ Նախակենդանիներ
Մոներա Արխեաներ - Արխեաներ Պրոկարիոտներ Արխեաներ
Էուբակտերիաներ Էուբակտերիաներ Էուբակտերիաներ

Սահմանում[խմբագրել]

Կենսաբանական դասակարգումը սահմանել է Էրնեստ Մեյրը որպես «օրգանիզմների դասավորումը հիերարխիկ խմբերով, որտեղ իրար մոտ գտնվող հիերարխիկ խմբերը միավորվում են ավելի մեծ խմբերի մեջ: Խումբը սահմանվում է որպես նմանատիպ հատկանիշներ ունեցող օրգանիզմների համակարգ[2]:

Կենսաբանական դասակարգումը հիմնված է ամենամոտ ընդհանուր նախնուց ունեցած ընդհանուր ծագման վրա[3]: Այսպիսով, կարևոր հատկանիշներն ու առանձնահատկությունները կենսաբանական դասակարգման համար «հոմոլոգ» են, այսինքն, ժառանգված են ընդհանուր նախնուց: Այսպես, և թռչունները, և չղջիկները ունեն թռչելու կարողություն, բայց այս նմանությունը չի օգտագործվում նրանց միևնույն տաքսոնին դասելու համար, քանի որ այս հատկանիշը ժառանգված չէ ընդհանուր նախնուց: Չնայած չղջիկների ու կետերի միջև առկա տարբերություններին, նրանք երկուսն էլ դասվում են նույն տաքսոնին, քանի որ կերակրում են իրենց ձագերին կաթով, իսկ կաթով կերակրելը կաթնասունների տարբերիչ հիմնական հատկանիշներից մեկն է:

Նմանությունների հոմոլոգ կամ անալոգ լինելը սահմանելը կարող է դժվար լինել: Օրինակ՝ մինչև վերջերս, Հարավային Աֆրիկայում հայտնաբերված ոսկե խլուրդները և Հյուսիսային կիսագնդի խլուրդները ձևաբանական և վարքային նմանությունների հիման վրա դասվում էին միևնույն տաքսոնին (մրջնակերներ): Մոլեկուլային վերլուծությունը, սակայն, ցույց տվեց, որ այս կենդանիները միմյանց հետ այդքան էլ կապված չեն և նրանց նմանությունները պայմանավորված են համակցված էվոլյուցիայով, այլ ոչ՝ ընդհանուր ծագմամբ, որի պատճառով էլ չպետք է դասվեն միևնույն տաքսոնին[4]։

Կենդանիների թագավորություն[խմբագրել]

Animal diversity October 2007.jpg

Կենդանիների դասակարգման տարբեր մոտեցումներ կան։ Դրանցից մեկի համաձայն այն հետևյալ տեսքը ունի.

 • Իսկական բազմաբջիջների կամ էումետազոյների ենթաթագավորություն (Eumetazoa)
  • Աղեխորշավորներ (Coelenterata) կամ Ճառագայթային համաչափներ (Radiata) բաժին
   • Կատարավորներ (Ctenophora) unranked
   • հիդրաներ Cnidaria
  • Երկկողմ համաչափների (Bilateria) բաժին
   • Առաջնաբերանայիններ (Protostomia)
    • Acoelomorpha տիպ
    • Օրտոնեկտիդներ (Orthonectida)
    • Դիցիեմիդներ (Dicyemida կամ Rhombozoa)
    • Տափակ որդեր (Plathelmintes)
    • Նեմերտիններ (Nemertina կամ Nemertini)
    • Փորաթարթիչավոր որդեր կամ գաստրոտրիխներ (Gastrotricha)
    • Գնատոստոմուլիդներ (Gnathostomulida)
    • Micrognathozoa
    • Անվակիրներ (Rotatoria կամ Rotifera)
    • Գլանաճիճուներ կամ կարթաճիճուներ կամ ականտոցեֆալներ (Acanthocephala)
    • Գլխակնճիթավորներ (Cephalorhyncha)
    • Entoprocta
    • Կլոր որդեր (Nematoda)
    • Թելորդներ (Gordiacea կամ Nematomorpha)
    • Ցիկլիոֆորներ (Cycliophora)
    • Փափկամարմիններ, կակղամորթներ կամ մոլյուսկներ (Mollusca)
    • Սիպունկուլիդներ (Sipunculida)
    • Օղակավոր որդեր (Annelida)
    • Էխիուրիդներ (Echiura)
    • Tardigrada
    • Օնիխոֆորներ (Onichophora)
    • Հոդվածոտանիներ (Arthropoda), սարդակերպեր, խեցգետնակերպեր, միջատներ և այլն
    • Ֆորոնիդներ (Phoronida)
    • Bryozoa (Ectoprocta)
    • Ուսոտանիներ (Brachiopoda)
   • Երկրորդաբերանայիններ (Deuterostomia)
    • Փշամորթներ (Echinodermata)
    • Խոզանածնոտավորներ կամ շոշափուկածնոտավորներ (Chaetognatha)
    • Կիսաքորդավորներ (Hemichordata)
    • Քորդավորներ (Chordata)
 • Պրոմետազոյների ենթաթագավորություն (Prometazoa)
  • Սպունգանմաններ (Spongia կամ Porifera)
  • Թերթավորներ (Placozoa կամ Mesenchymia)

Բույսերի թագավորություն[խմբագրել]

Diversity of plants image version 3.png
 • Կանաչ ջրիմուռների ենթաթագավորություն (Green algae)
    • Կանաչ ջրիմուռների բաժին (Chlorophyta)
    • Charophyta բաժին
 • Ցամաքային բույսերի կամ բարձրագույն բույսերի ենթաթագավորություն ((Land plants (embryophytes))
  • Մամռանմաններ ((Non-vascular land plants (bryophytes)) unranked
    • Լերդամամուռների բաժին (Marchantiophyta)
    • Անտոցերոտային մամուռներ (Anthocerotophyta) բաժին
    • Իսկական ջրիմուռներ (Bryophyta) բաժին
  • Անոթավոր բույսեր ((Vascular plants (tracheophytes)) unranked
    • Գետնամուշկեր կամ գետնամուշկանմանների (Lycopodiophyta) բաժին
    • Պտերանմաներ (Pteridophyta) բաժին
    • Ձիաձետեր կամ ձիաձետանմաններ (Equisetopsida) բաժին
   • Սերմավոր բույսերի վերնաբաժին (Spermatophyta)
    • Ծածկասերմեր կամ ծաղկավոր բույսեր (Magnoliophyta) բաժին
    • Մերկասերմեր (Pinophyta) բաժին
    • Գինգոնմաններ (Ginkgophyta) բաժին
    • Գնետոնմաններ (Gnetophyta) բաժին
    • Սագոյենինմաններ կամ ցիկադայիններ (Cycadophyta) բաժին

Դասակարգման այլ տարբերակներ կան, որոնց համաձայն անոթավոր բույսերը դիտարկվում են, որպես ենթաթագավորություն, իսկ վերջին 4 բաժինները միավորվում են մերկասերմների վերնաբաժնի մեջ, այդ պարագայում մերկասերմների բաժինը կթարգմավի որպես փշատերև բույսեր։ Դասակարգման մեջ նշված չեն բրածո բույսերի խմբերը։

Սնկերի թագավորություն[խմբագրել]

Fungi collage.jpg

Սնկերի թագավարությունը պաշտոնապես ճանաչվեց 1970-ական թվականներին, թեև Է. Ֆրիսը դեռևս 1831 թ.-ին էր առաջարկել սնկերը առանձնացնել առանձին թագավորության մեջ, իսկ Կարլ Լիննեյը ընդհակառակը սնկերը դիտարկում էր բույսերի թագավորության մեջ։

2007-2010թ.-ի դասակարգումների ընդհանրական պատկերը հետևյալն է.

 • Սնկերի թագավորություն (Fungi kingdom)
   • Միկրոսպորիդների (Microsporidia) բաժին
   • Խիտրիդիոմիցետներ (Chytridiomycota) բաժին
   • Բլաստոկլադիոմիցետներ (Blastocladiomycota) բաժին
   • Գլոմերոմիցետներ (Glomeromycota) բաժին
   • Նեոկալլիմաստիգոմիցետներ (Neocallimastigomycota) բաժին
   • Զիգոմիցետներ Zygomycota բաժին
  • Բարձրագույն սնկերի (Dikarya) ենթաթագավորություն
   • Ասկոմիցետներ կամ պարկավոր սնկեր (Ascomycota) բաժին
   • Բազիդիոմիցետներ (Basidiomycota) բաժին
    • Entomophthoromycotina (unranked) ենթաբաժին
    • Kickxellomycotina (unranked)
    • Mucoromycotina (unranked)
    • Zoopagomycotina (unranked)

Այս դասակարգման մեջ բաժին տերմինի փոխարեն կարելի է օգտագործել նաև տիպ տերմինը։

Ծանոթագրություններ[խմբագրել]

 1. Laurin, M. (2010). «The subjective nature of Linnaean categories and its impact in evolutionary biology and biodiversity studies». Contributions to Zoology 79 (4). http://www.ctoz.nl/ctz/vol79/nr04/art01։ Վերցված է 21 March 2012. (Անգլերեն)
 2. Mayr, Ernst; Bock, W.J. (2002). «Classifications and other ordering systems». J. Zool. Syst. Evol. Research 40 (4): 169–94. doi:10.1046/j.1439-0469.2002.00211.x. 
 3. Mayr & Bock 2002, p. 178
 4. Mayr & Bock 2002, p. 178ff

Արտաքին հղումներ[խմբագրել]