Գնագոյացում

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Jump to navigation Jump to search

Գնագոյացումը ապրանքի կամ ծառայության գնի սահմանումն է: Տարբերակում ենք գնագոյացման երկու հիմնական համակարգեր. շուկայական գնագոյացում ,որի հիմքը առաջարկի և պահանջարկի փոխկապվածությունն է և կենտրոնացված պետական գնագոյացում, որի հիմքը պետական մարմինների կողմից նշանակված գներն են: Շուկայական տնտեսության պայմաններում գինը վերջնական սահմանվում է հաշվի առնելով արտադրանքի ինքնարժեքը, մրցակիցների գները, առաջարկի և պահանջարկի հարաբերակցությունը և այլ գործոններ:

Գինը և Գնագոյացումը շուկայական տնտեսության կարևորագույն հասկացություններն են։  Ընդհանուր առմամբ, գինը մենք անվանում ենք այն դրամական միավորը, որը գնորդը տալիս է շուկայում վաճառողի կողմից իրացվող ապրանքի դիմաց: Այսպիսով, գինը ապրանքի հիմնական բնութագիրն է շուկայական տնտեսության տեսանկյունից:

Գոյություն չունի տնտեսական այնպիսի բարդ կատեգորիայի համընդհանուր ընդունված սահմանում, ինչպիսին գինն է: Առավել հաջողված փոխաբերական սահմանումներից մեկը կարելի է համարել հետևյալը. գինը որոշվում է արտադրողի ծախսերով և վաճառողի արվեստով: Գինը նախագծված է շուկայի բոլոր մասնակիցների հետաքրքրությունները արտացոլելու համար: Արտադրողը պետք է փոխհատուցի ներդրված միջոցները և շահույթ ստանա, իսկ գնորդը պետք է հիմնավորի գնված ապրանքների գինը՝ իր հերթին ստանալով օգուտ դրա օգտագործումից:

Գնագոյացումը շուկայական տնտեսության կարևորագույն գործոններից մեկն է և մարքետինգային գործունեության ամենադժվար ոլորտը: Ցանկացած ապրանքներ կամ ծառայություններ արտադրողի առևտրային հաջողությունը մեծապես որոշվում է գնագոյացման ռազմավարության և մարտավարության ընտրությամբ: Դժվարությունը կայանում է նրանում, որ ժամանակի որոշակի պահի գինը կարող է կախված լինել բազմաթիվ գործոններից, որոնք կարող են լինել ոչ միայն տնտեսական, այլև քաղաքական, սոցիալական և հոգեբանական:

Կան Ապրանքի կամ ծառայության օպտիմալ գնի մի շարք բնութագրիչներ, որոնցից են.

 • ձեռնարկության շահութաբերության ապահովում,
 • գնորդի հետաքրքրություն
 • շուկայում ապրանքի առկայություն և դրա վաճառքի բարձր դիրքի ապահովում:

Գների կառավարման նպատակները[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Գոյություն ունեն մի քանի հիմնական նպատակներ, որոնք ապրանքների կամ ծառայությունների արտադրողը կարող է հետապնդել գները սահմանելիս.

 • Ձեռնարկության պահպանում: Արտադրողը բախվում է այս խնդրին բարձր մրցակցային շուկայում, կամ այն դեպքում, երբ սպառողի պահանջները ենթակա են անբացատրելի գործոններով պայմանավորված կտրուկ տատանումների:
 • Առավելագույն ընթացիկ եկամուտ, այսինքն վաճառքի ծավալի և համախառն եկամտի աճ:
 • Առավելագույն ընթացիկ շահույթ, այսինքն առաջարկի և պահանջարկի ներկա հավասարակշռության պայմաններում առավելագույն շահույթի ստացում:
 • Շուկայի նվաճում: Արտադրողը ձգտում է առավելագույնի հասցնել վաճառքը՝ անտեսելով ակնթարթային եկամտաբերությունը,նպատակ ունենալով հետագայում շահույթ ստանալ՝ նվազեցնելով ապրանքի գնի մեջ հաստատուն ծախսերի տեսակարար կշիռը:

Գների տեսակները համաշխարհային շուկաներում[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Գործնականում տնտեսավարող սուբյեկտները օգտագործում են ապրանքների գների տարբեր տեսակներ:

 • Մանրածախ գինը կիրառվում է մանրածախ շուկաներում ապրանքը վերջնական սպառողին վաճառելու ժամանակ,
 • Մեծածախ գինը սովորաբար որոշվում է մատակարարման պայմանագրով: Կախված պայմանագրի գործողության ընթացքում գների վերանայման հնարավորությունից`մեծածախ գինը կարող է որոշվել հետևյալ կերպ.
  • Ֆիրմային գին (կայուն գին, ֆիքսված գին, երաշխավորված գին) - սահմանվում է պայմանագիրը կնքելուց հետո և առաքման ողջ ընթացքում ենթակա չէ վերանայման,
  • Փոփոխվող գին - տատանվում է ՝ կախված շուկայում ապրանքների գնի տատանումներից. միևնույն ժամանակ, գների վերանայման պայմաններում (կոչվում է գների դրույթ) պետք է նշվի օգտագործվող շուկայական միջին գնի վերաբերյալ վիճակագրական տեղեկատվության պաշտոնական աղբյուրը: Այս գինը սովորաբար սահմանվում է հումքի, գյուղատնտեսական արտադրանքի և ծանր արդյունաբերության ապրանքների մատակարարման երկարաժամկետ պայմանագրի դեպքում,
  • Տատանվող գին - ճշգրտվում է`կախված ապրանքների գնի հնարավոր փոփոխություններից: Այս գինը կարող է սահմանվել այն դեպքում, երբ երկարաժամկետ արտադրության ժամանաի ապրանքները նպատակայինորեն ստեղծվում են այդ պայմանագրով: Միևնույն ժամանակ, կողմերը ոչ միայն սահմանում են նախնական գինը, այլ նաև որոշում են պայմանագրում դրա կառուցվածքը, ինչպես նաև նյութերի արժեքի փոփոխության դեպքում գների ճշգրտման եղանակը, աշխատավարձերի մակարդակը, հարկային պայմանների փոփոխությունները և արտադրողի ծախսերի վրա ազդող այլ գործոններ
 • Տեղեկատվական գինը կատալոգներում, գների ցուցակներում, պարբերականներում արտադրողի կողմից հրապարակված ապրանքների գինն է: Այս գինը հիմք է հանդիսանում որոշ գնորդների հետ պայմանագրի գինը սահմանելու համար: Այն կարող է լինել անվանական (այսինքն` հատուկ մարքետինգային ծառայության կողմից սահմանված, որը հիմնված է իր սեփական հաշվարկների վրա) կամ հիմնված վերջին շրջանում նմանատիպ ապրանքի վաճառքի ծավալի վրա:
 • Աճուրդի գինը աճուրդի արդյունքում որոշված ապրանքների գինն է: Այս գինը առավել «արդար» է այն իմաստով, որ այն որոշվում է բացառապես տվյալ պահի դրությամբ վաճառքի ծավալներով գերակշռող ապրանքների առաջարկի և պահանջարկի հավասարակշռության հիման վրա:

Գնագոյացման վրա ազդող գործոններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Շուկայական պայմաններում ապրանքի գինը հաստատուն չէ նույնիսկ կարճաժամկետում: Գները ենթակա են փոփոխությունների և տատանումների ՝ կախված մի շարք գործոններից ՝ սկսած քաղաքական և մակրոտնտեսական իրադարձություններից մինչև նորաձևություն և եղանակ: Այս գործոններից որոշները կարելի է կանխատեսել, իսկ մյուսները հավանական են կամ ամբողջովին անկանխատեսելի: Այս առումով, գնագոյացման գործընթացում անհրաժեշտ է հասկանալ, թե որ գործոններն են ազդում գների որոշման վրա, և թե որքանով արտադրողը կարող է հասկանալ գործոնների դրական կամ բացսական ազդեցությունը:

Ներքին գործոնները, որոնք ազդում են արտադրողի գնագոյացման վրա, հետևյալն են.

 • արտադրողի կողմից հետապնդվող նպատակը,
 • ապրանքների որոշակի խմբի իրացման ռազմավարություն (արտադրանքի խթանման մեթոդներ),
 • ձեռնարկության ֆինանսական հնարավորությունները,
 • արտադրության ծախսերի ժամանակին և ճշգրիտ օբյեկտիվորեն գնահատման ունակությունն ու կարողությունը,
 • գնագոյացման կազմակերպումը, գների արագ և ճկուն կարգավորման հնարավորություն,
 • Արտադրողի կողմից վերջնական սպառողին մատուցվող հարակից ծառայությունները (տեխնիկական սպասարկում, երաշխիքային նորոգում)

Արտաքին գործոնները, որոնք պետք է հաշվի առնել գնագոյացման ժամանակ, հետևյալն են.

 • մակրոտնտեսական գործոններ, օրինակ տնտեսական ցիկլ, համախառն պահանջարկի ընդհանուր վիճակ, գնաճի մակարդակ;
 • միկրոտնտեսական գործոններ, օրինակ արտադրության և բաշխման ծախսերի արժեքը, հարկման պայմանները.
 • շուկայում ապրանքների առաջարկի և պահանջարկի մակարդակը, ինչպես նաև նմանատիպ որակի կամ նման (փոխարինելի) ապրանքներ.
 • ապրանքների սպառողական որակները,, օրինակ օգտակարություն, արդյունավետություն, հուսալիություն, ձևավորում, եկամտաբերություն, հեղինակություն;
 • պահանջարկի կախվածությունը որոշակի պայմաններից, օրինակ պահանջարկի սեզոնայնություն, վերանորոգման և սպասարկման կետերի առկայություն, սպառողի գործառնական ծախսերը.
 • քաղաքական գործոններ, օրինակ, որոշակի տեսակի ապրանքների շրջանառության և դրանց գնագոյացման պետական ​​կարգավորումը:

Գնագոյացման ռազմավարությունը[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Գնագոյացման ռազմավարության ձևավորումը ներառում է մի շարք փուլեր.

 • արտադրական ծախսերի օպտիմալ չափի որոշում շուկայական գների ներկայիս պայմաններում,
 • շուկայում առաջարկվող ապրանքների օգտակարության սահմանումը և դրա սպառողական հատկությունները համեմատելի գնի հետ համեմատելը.
 • արտադրության ծավալի և շուկայական մասնաբաժնի հաշվարկ, օպտիմալ կառավարման նպատակների սահմանում,
 • մրցակցության վերլուծություն,որը մրցակիցների պատասխանների կանխատեսումն է և դրա ազդեցության գնահատումը գնային միջոցառումների վրա:

Առանձնացվում են գնագոյացման ռազմավարության հետևյալ տեսակները.

 • Ներթափանցման ռազմավարությունն այն է, որ ապրանքների գինը զգալիորեն ցածր լինի այն մակարդակից, որը սպառողների մեծամասնության կողմից ընկալվում է որպես համապատասխան ապրանքների տնտեսական արժեք: Այս ռազմավարությունը թույլ է տալիս ընդլայնել սպառողների շրջանակը և մեծ թվով գնորդներ ներգրավել: Միևնույն ժամանակ, ներթափանցման ռազմավարության իրականացումը կարող է բացասաբար անդրադառնալ ապրանքի պատկերի վրա և նվազեցնել դրա հեղինակությունը: Բացի այդ, դա կարող է գործել միայն այն դեպքում, եթե մրցակիցները չկարողանան համապատասխանաբար պատասխանել՝ իջեցնելով փոխարինելի ապրանքի գինը:
 • «Դուրս մղելու» ռազմավարությունը ներթափանցման ռազմավարության հակառակն է և հաճախորդների մեծամասնությունը կրճատելով ավելի բարձր գնագոյացում է: Սա իմաստ ունի, եթե բարձր գնի հետևանքով առաջացած շահույթի աճը կարող է փոխհատուցել վաճառքի անկման հետևանքով առաջացած կորուստները:
 • Չեզոք ռազմավարությունը ներառում է գրավյալ շուկայի մասնաբաժնի պահպանումը և շահույթի օպտիմալ մակարդակի հասնելը: Գործնականում այն ​​օգտագործվում է այն դեպքում, երբ «Դուրս մղելու» ռազմավարության իրականացումը հնարավոր չէ `սպառողի կողմից գների մակարդակի նկատմամբ զգայունության պատճառով: Միևնույն ժամանակ, ներթափանցման ռազմավարությունից օգտվելու փորձը կուղեկցվի մրցակիցների կոշտ արձագանքով:
 • Դիֆերենցիալ գների ռազմավարությունը հետևյալն է`օգտագործել տարբեր զեղչերի և արտոնյալ գների լայն տեսականի տարբեր գնորդների համար որոշակի տեսակի ապրանքների վաճառքը խթանելու համար, ինչպես նաև ներգրավել հաճախորդների որոշակի խմբեր՝ պահպանելով գնորդի «հավատարմությունը» ապրանքանիշին կամ վաճառողին` համապատասխան ապրանքների վաճառքի սեզոնայնությանը:
 • Հեղինակավոր արտադրանքի ռազմավարությունը նախատեսում է արտադրանքի որակի բարձրացում մրցակիցների նմանատիպ նմուշների համեմատ `գների միաժամանակ աճով: Միևնույն ժամանակ, գինը պետք է բարձրանա ավելի մեծ համամասնությամբ, քան ծախսերը, որոնք կարող են առաջանալ ավելի բարձր որակի պատճառով, ինչը կհանգեցնի շահույթի աճին:
 • Շուկայի ղեկավարի ռազմավարությունը ներառում է գների սահմանում և ճշգրտում արտադրության առաջատար ձեռնարկության գործողություններին համապատասխան:
 • Ներդրումային ռազմավարությունը չի կենտրոնանում շուկայի ներկա վիճակի վրա: Արտադրանքի գինը (սովորաբար տեխնիկապես բարդ, արտադրական երկար ժամանակահատվածով) որոշվում է ձեռնարկության կողմից սահմանված շահույթի չափի հիման վրա:

Ավելին, հնարավոր է օգտագործել տարբեր գնային ռազմավարություններ, երբ նույն արտադրանքը տարբեր շուկաներում վաճառվում է (օրինակ ՝ ներքին և արտահանման):

Գնագոյացման տեխնիկա[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Ամենատարածված մոտեցմամբ ՝ գնագոյացման մեթոդները կարելի է բաժանել երեք խմբի՝

 • ծախսերի վրա հիմնված,
 • պահանջարկի վրա հիմնված,
 • մրցակիցների գործողությունների վրա հիմնված:

Ծախսերի վրա հիմնված մեթոդն արդյունավետ է այնքանով, որ կարիք չկա տեղեկատվություն հավաքել շուկայի պայմանների և պահանջարկի վերաբերյալ: Արտադրողի համար գնագոյացման անհրաժեշտ բոլոր տվյալները առկա են հաշվապահությունում: Ամենապարզ տարբերակը ներառում է ապրանքների գնի որոշումը շահույթի սահմանված դրույքի հաշվին: Այս մեթոդը հիմնականում օգտագործվում է այն դեպքերում, երբ արտադրանքը նախատեսված է արտահանման համար: Երբ պետությունը ապրանքների հիմնական սպառողն է կամ երբ ապրանքները վաճառվում են մրցույթների միջոցով: Եթե ​​նման արտադրանքը վաճառվում է բաց ներքին շուկայում, ապա գնահատված գինը համեմատվում է ներկայիս շուկայական գնի հետ: Նման համեմատության արդյունքների հիման վրա որոշում է կայացվում որոշ տեսակի արտադրանք թողարկելու նպատակահարմարության վերաբերյալ:

Մեթոդի փոփոխությունը, հաշվի առնելով արտադրության ծախսերի կախվածությունը արդյունքի ծավալից, հանդիսանում է հսկիչ կետի վերլուծության մեթոդ: Այս դեպքում ապրանքների համար հայտնի շուկայական գնի պայմաններում որոշվում է արտադրության նվազագույն թույլատրելի ծավալը, ինչը թույլ է տալիս հասնել զրոյական շահույթի: Եթե ​​արտադրողը ունի ավելի շատ ապրանքներ արտադրելու տեխնոլոգիական ունակություն, ապա որոշում է կայացվում սկսել արտադրությունը: Հակառակ դեպքում արտադրողը հրաժարվում է ապրանքի թողարկումից:

Պահանջարկի վրա հիմնված մեթոդները (սպառողի գնահատման մեթոդները) հիմնված են սպառողների կարիքների բացահայտման և կանխատեսման գնահատումների վրա: Ավելին, համարվում է, որ գնորդն իր համար որոշում է առաջարկվող ապրանքների արժեքը և այն կապում է առաջարկվող գնի հետ: Միևնույն ժամանակ, գովազդային արշավները, արտադրանքը խթանելու և դրա իմիջի ձևավորման մարկետինգային ռազմավարությունները առաջնահերթություն են հանդիսանում: Արտադրողի շահերից ելնելով` ապրանքները տարբերակում ենք ըստ տեխնիկական և սպառողական որակների, ըստ ձևավորման, թիրախավորման և, համապատասխանաբար, բարձր գների առաձգականության:

Պարամետրային գնագոյացման մեթոդները նույնպես լայն կիրառություն ունեն (հատուկ ցուցիչների մեթոդ, կառուցվածքային անալոգիայի մեթոդ): Դրանք օգտագործվում են այն դեպքում, երբ հայտնի է սպառողական զամբյուղում առկա փաստացի վաճառվախ ապրանքների գինը: Միևնույն ժամանակ, ընդհանուր նմանությամբ նոր ապրանքատեսակները նախորդներից տարբերվում են որոշակի պարամետրերով: Այս դեպքում նոր ապրանքների գինը կարող է հաշվարկվել նախորդի գնի հիման վրա ՝ կիրառելով ուղղիչ գործոններ, որոնք հաշվի են առնում նոր արտադրանքի «բարելավումը» հնի համեմատ (օրինակ ՝ թելի ամրության բարձրացում; կամ սառնարանների օգտակար ծավալի ավելացում): Պետք է հիշել, որ, ընդհանուր առմամբ, գնի բարձրացման տոկոսը պետք է մի փոքր հետ կանգնի որակի բարձրացման տոկոսից, հակառակ դեպքում ապրանքները կկորցնեն իրենց մրցունակությունը:

Մրցակիցների գործողությունների վրա հիմնված մեթոդները թույլ են տալիս գները սահմանել գերիշխող շուկայական գների հիման վրա: Այս դեպքում հաշվի են առնվում մրցակցության պայմանները, մրցակցող արտադրանքի որակի հարաբերակցությունը և դրա արժեքը: Կախված ընտրված մարքետինգային ռազմավարությունից, գինը սահմանվում է մի փոքր ավելի բարձր կամ մի փոքր ցածր, քան մրցակիցների գինը:

Տես նաև[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Տես՝ ценообразование Վիքիբառարան, բառարան և թեզաուրուս

Ծանոթագրություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

 • Джон Дейли Эффективное ценообразование - основа конкурентного преимущества = Pricing for Profitability: Activity-Based Pricing for Competitive Advantage. — М.: «Вильямс», 2003. — С. 304. — ISBN 0-471-41535-9
 • Ильясов Ф. Н. Теория цены: поиск парадигматических оснований//Вестник Российской Академии Наук. 1992. № 2. С. 75-82.
 • Ильясов Ф. Н. Статусная теория цены. М.: Институт социологии РАН. 1993. — 118 с.
 • Ильясов Ф. Н. О ценах с потолка и потолке цен//Социологические исследования. 1989. № 6.
 • Салимжанов И. К. Ценообразование, учебник 2-е изд., М.: КноРус, 2007
 • В. В. Наумов. Ценообразование. Учебный курс.
 • Гулевская, А. А. Ценообразование на высокотехнологичную продукцию на международном рынке : диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук, Санкт-Петербург, 2005
 • Гелюта, И. Ф. Ценообразование в системе маркетинга зарубежных компаний : диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук, Москва, 2002
 • Тришкина, Н. А. Модели ценообразования в рыночном секторе экономики России : диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук, Москва, 2006
 • Пастернак, Ю. Д. Зарубежный опыт и российская практика формирования механизма ценообразования : диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук, Москва, 2007
 • Данилов, А. Г. Повышение конкурентоспособности предприятия на основе совершенствования процесса ценообразования : диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук, Екатеринбург, 2005

Категория:Экономические термины Категория:Маркетинг