Օլիգոպոլիա

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Jump to navigation Jump to search

Օլիգոպոլիա (հուն․՝ oligos՝ ոչ շատ, մի քանի և հուն․՝ poleo՝ վաճառում եմ բառերից), մրցակցության համակարգ, ոչ կատարյալ մրցակցության շուկաների տիպերից մեկը, որի դեպքում շուկայում առաջատար են մի քանի ձեռնարկություններ, որոնք իրենց մոտ են կենտրոնացնում այս կամ այն արտադրանքի հիմնական զանգվածի արտադրությունը և վաճառքը։ Որպես Օլիգոպոլիայի օրինակ կարելի է բերել օդանավաշինությամբ զբաղվող «Բոինգ» կամ «Airbus» ընկերությունները, մեքնաշինությամբ զբաղվող «Mercedes-Benz»-ը և «BMW»-ն։ Մեկ ուրիշ սահմանում օլինգոպոլ շուկայի կարող է հանդիսանալ Հերֆինդալի ինդեքսը, եթե ձեռնարկությունների միաձուլման ինդեքսը չի գերազանցում 1000-ը։ Երկու մասնակիցներով օլիգոպոլիան կոչվում է դուոպոլիա։

Էությունը[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Տնտեսագիտության տեսության մեջ օլիգոպոլիա համարվում է մրցակցային այն կառուցվածքը, որի դեպքում շուկայում կան մի քանի՝ ոչ մեծ թվով համեմատաբար խոշոր արտադրողներ/վաճառողներ, որոնցից ամեն մեկը տնօրինում է շուկայական զգալի մասնաբաժնի։ Երկու արտադրողների առկայությունը կոչվում է դուոպոլիա, որը օլիգոպոլիայի մասնավոր դեպքն է։ Օլիգոպոլիայի մոդելները բաղկացած են երեք ու ավելի արտադրողներից։ Դա կախված է նրանից, թե քանի արտադրող է անհրաժեշտ տվյալ արտադրանքի շուկայում ներկայացվող պահանջարկը լրիվ կամ հիմնականում բավարարելու համար։ Օլիգոպոլիան ևս, մոնոպոլիայի նման իրենից ներկայացնում է գին որոշող կամ գին որոնող շուկայական կառուցվածք։ Զուտ մոնոպոլիայի համեմատությամբ օլիգոպոլիայի մենաշնորհային բնույթի ներգործությունը գնի նկատմամբ ավելի թույլ է, սակայն օլիգոպոլիայի դեպքում արտադրողի-վաճառողի արտադրանքի իրացման ծավալը կախված է ոչ միայն նրա սահմանած գնից, այլև մյուս արտադրողների սահմանած գներից, քանի որ շուկան փաստորեն բաժանված է նրանց միջև։ Օլիգոպոլիայի պայմաններում մրցակցությունն առավելապես ոչ գնային բնույթի է։ Ոչ գնային մրցակցությունը հիմնված է սպառողների ներգրավման վրա ոչ թե գնի նվազեցման միջոցով, այլ այնպիսի գործոնների շնորհիվ, ինչպիսիք են՝ արտադրանքի որակի բարելավումը, վաճառքի նպաստավոր պայմանները, հետվաճառքային տեխնիկական սպասարկումը, գովազդը։

Տնտեսագիտական գրականության մեջ տարբերում ենք օլիգոպոլիայի երկու ձև: Առաջինը իրենից ներկայացնում է շուկայում մի քանի խոշոր ֆիրմաների առկայություն, որոնք թողարկում են տարբերակված ապրանքներ:

Օլիգոպոլիան դա այնպիսի շուկայական կառուցվածք է, որի դեպքում գերիշխում են փոքր թվով խոշոր ֆիրմաներ, որոնք արտադրում են ինչպես ստանդարտ ալյումին, պղինձ, այնպես էլ տարբերակված ապրանքներ՝ավտոմեքենաներ, ծխախոտ, էլեկտրոկենցաղային ապրանքներ և այլն, իսկ նոր արտադրողների մուտքը սահմանափակված է մեծ արգելքներով: Քանի որ օլիգոպոլիայի դեպքում ֆիրմաների քանակը շատ քիչ է, օլիգոպոլիստները շուկայական գների վրա զգալի վերահսկողությունուն են, սակայն յուրաքանչյուրը իր տնտեսական քաղաքականությունը ձևավորելիս պետք է հաշվի առնի մրցակիցների արձագանքը իր որոշումների վերաբերյալ՝ կապված գների, արտադրական ծավալի և գովազդային ծախսերի հետ:

Առանձնահատկություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Օլիգոպոլ մրցակցությունը ենթադրում է շուկայում փոքրաքանակ ձեռնարկությունների գոյություն։ Օլիգոպոլ շուկայում մրցակցությանը բնորոշ առանձնահատկություններն են․

 • մրցակից ձեռնարկությունների փոքր քանակը
 • վաճառողների փոխկապվածություն․ նրանցից յուրաքանչյուրը շուկայի ընդահնուր ծավալում ունի մեծ բաժին
 • մասշտաբից տնտեսումներ
 • շուկայում մուտքի բարձր արգելքներ
 • վաճառվող ապրանքատեսակներ

Հերֆինդալի ինդեքս[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Հերֆինդալի ինդեքսը շուկայական կենտրոնացման ցուցանիշ է։ Եթե ձեռնարկությունների միաձուլման ինդեքսը չի գերազանցում 1000-ը, դա նշանակում է, որ շուկայի կենտրոնացման աստիճանը ցածր է և շուկան համեմատաբար մրցակցային։ Հերֆինդալի ինդեքսի միջոցով գնահատվում է շուկայի կենտրոնացման աստիճանը, որի հիմք են հանդիսանում ձեռնարկության շուկայական բաժինը, ինչպես նաև ճյուղում նրանց թիվը։ Հերֆինդալի ինդեքսը՝

որտեղ՝

 • S1-շուկայի ամենախոշոր ձեռնարկության տեսակարար բաժինը,
 • S2-իր մեծությամբ երկրորդը և այլն,
 • Sn-ամենափոքր ձեռնարկության տեսակարար բաժինը,
 • S-կարող է փոփոխվել 100-ից մինչև 0։

Ենթադրենք, որ ճյուղի 4 ձեռնարկություններ ապահովում են նույն ապրանքի շուկայական առաջարկը և նրանց շուկայական բաժինը համապատասխանաբար կազմում է 60%, 20%, 10%, 10%։ Հերֆինդալի ինդեքսը կլինի՝

Մաքուր մենաշնորհի դեպքում, երբ ճյուղում գործում է միայն մեկ ձեռնարկություն, ապա S1=100%, իսկ H=(100)2=10000։ Եվ ընդհակառակը, եթե շուկայում կա 100 ձեռնարկություն, որը մոտ է կատարյալ մրցակցությանը, և յուրաքանչյուր ձեռնարկության բաժինը կազմում է՝ S1=1%, այդ դեպքում H=12+12+...12=100։ Այս ինդեքսը շուկայի կենտրոնացումը չափելու նպատակահարմար միջոց է, քան ավանդական կենտրոնացման գործակիցը։

Տես նաև[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Աղբյուրներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

 • Աղաջանյան Հովսեփ, Տնտեսագիտության տեսության ընդհանուր հիմունքները.-Եր.։ Տնտեսագետ, 2008.- 172 էջ
 • Տնտեսագիտության տեսություն (ուսումնական ձեռնարկ), խմբ.՝ տ.գ.դ., պրոֆ. Գ.Ե. Կիրակոսյանի և տ.գ.թ., պրոֆ. Ի.Ե. Խլղաթյանի.-Եր., Տնտեսագետ, 2009.- 752 էջ։
 • Ներսիսյան Կ․Ռ․ Մրցակցությունը և մենաշնորհը-Եր․ ՀՊԱՀ, 2009 32 էջ