Jump to content

Վանի նահանգի հայաբնակ բնակավայրեր

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից

Ցուցակում ներկայացված են 19-րդ դարի վերջի և 20-րդ դարասկզբի Վանի նահանգի հայաբնակ բնակավայրերը ըստ գավառների։

Վանի գավառ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Վանի գավառակ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Վան-Տոսպ, Ավանց, Ավերակի, Արտամետ, Բերդակ, Դարման, Զրվանդանց, Լամզկերտ, Լեզք, Ծվստան, Կենդանանց, Կողբանց, Կուռուբաշ, Ձորավանց, Մխկներ, Շահբաղի, Շուշանց, Ոսկեբակ, Չոբանօղլու, Պախեզիկ Վերին, Սղգա (Սխգահ), Սևագրակ, ք. Վան, Ֆառուղ։

Արճակ, Ասպշատ (Հաշփշատ ներքին), Ասպստան (Հասփստան), Արճակ, Բողազքեսան, Դաղվերան, Զառանց, Էրման, Լիմ, Խառակոնիս, Կարթալան, Կզըլջա (Կոզլուջա), Հազարա (Ազարեն), Մազրուկ ներքին, Մանդան, Յալկուզաղաջ, Նաբաթ, Չախմախ, Սևան։

Թիմար, Ադիգյոզալ, Ալյուր, Աղջավերան, Ամենաշատ, Ամկուբերդ (Ամկու Նորգեղ), Աննավանք, Աստվածածին (Տիրամայր), Ատեր, Ատնականց, Արտավեզ, Բազ (Փանզ), Բայրակ (Բագագրակ), Գյոլլու, Գոմս, Գոսնենց (Կյուսնենց), Դաշօղլու, Դարաբեկ, Եկմալ, Էրերին, Թրքաշեն (Չախըրբեկ), Խառաշիկ, Խավենց, Խժիշկ, Ծակդար, Կալաջուղ, Կոճ, Մարմետ, Մեյդանջուղ, Նորշեն, Նորովանց, Շահգյալդի (Շենիկ), Շեխկարա, Շխենի, Շվաքար, Պողանց, Ջանիկ, Ջիգրաշեն, Սաթիբեկ, Սոսրաթ (Ծործորբերդ), Տռլաշեն (Դռնաշեն), Փիրկարիբ, Քյոչանի, Քյոփրիքյոյ։

Հայոց ձոր. Անգղ, Անկշտանց, Առեղ, Աստվածաշեն, Արատենց, Գուկանց, Էրեմերի, Թրքաշեն, Իշխանիգոմ, Խարականց, Խեք (Հայք), Խոսպ, Խորգոմ, Կեմ, Կզըլդաշ, Կղզի, Հիրճ, Հնդստան, Մաշտակ, Մարգս, Մուլք, Նորգեղ, Ոչխրանց, Պժնկերտ (Մժնկերտ Վերին), Պլթենց, Սուրբ Վարդան, Տոնի, Քարավանց, Քերծ, Քյոշք։

Բերկրի (Մուրադիեի) գավառակ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Ալիքալա (Ալիքալեն), Անձավ, Աշեգեռան, Առեղ, Ավասոր, Բազիդաղա (Բայազիդ-աղա), Բերդ (Կալա-դարգյազին), Բերկրի, Բիշի, Գյուզակ (Անգյուզակ), Գոմս, Գոնդուրմա, Գորան, Գործոթ, Դավզար, Դերո, Դիրաքլի, Եկմալ, Թիքմա Վերին, Խան, Խաչան, Խառաշիկ, Խժիշխաթուն, Կանեգավան, Կեճան, Կզըլքիլիսա, Կորտկան Վերին, Ղայմազ Վերին և Ղայմազ Ներքին, Մեթղուլ, (Մհետկոլի), Մուճա, Նազարովա Ներքին, Շարաֆխանա, Շեյխ-Հայդար, Չբխլու, Պսիկգեղ, Սալախանա, Սալմըկա Ներքին, Սինդ (Սընդ), Սուրբ Թաթոս, Փետանց (Փետ), Փշիգյումբաթ, Քյաբաբիկ, Քյոշք, Քոռքոկներ (Քորքոր)։

Արճեշի գավառակ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Ագրակ, Ականց գյուղաքաղաք, Աղասավ, Աղի, Աղրսավ (Ասրաֆ), Անձավ, Անջնի, Ասպսնակ, Արծվաբեր վանք, Արմիզոնք, Արջունից վանք, Բանոն, Բերդաղ, Բլուր, Բլուրմակ (Բոլոր մարգ), Գանձակ, Գելկան (Գալահոկ), Գյոզ Վերին և Ներքին, Գոմեշվան, Գոմք, Դադալու, Դիլան, Զիարեթ, Զևե (Զևիկ), Ինջասու, Իրիշատ Վերին և Ներքին, Խաչերով, Խարկեն, Խոջալու, Ծակծակ, Կարամելիք, Կարաջալու, Կարաքիլիսա, Կենափորի վանք (Գինեբեր վանք), Կըզըլքիլիսա (Ուռնկար), Կտրած քար, Հակի, Հասան-Ավդալ, Հասանդոլի, Հարություն, Մազրա, Մաճառս, Մատղավանք, Մեծոփավանք, Մեյդան, Մոյ, Նանաջանի, Շքյաֆթկան, Շոռ (Ջիլան), Չախրբեկ, Ջիգրաշեն, Ջուդգյահ, Սիանմեշ (Շինամեջ), Սոսկուն, Սուլվարքյոյ, Փայ, Փայխներ, Փափշկեն, Փիր-Օմար, Քալաքյու, Քյարթիս (Գայթիս), Քյոչքյորփի, Քոքն, Քուզեր, Քուրդընկազ, Օրորան։

Արծկե-Ալջավազի (Ադիլջևազ) գավառակ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Այղրգյոլ, Անուշաղբյուր, Առեն, Առնջկուս, Արծկե-Ալջավազ գյուղաքաղաք, Արճրա Ներքին, Արմութլու, Բարկատ, Գատըքյոյ, Գյազուխ (Գանձակ), Զիրաքլու, Էգեձոր, Թաղանցոցգեղ (Թարխանլու, Արճրա Վերին), Խոռանց, Խորերով, Ծռգետ, Ղարաքեշիշ, Կոճեր, Կողես, Կուզել, Հասկընդրուկ, Մանիկ, Մաճիան (Մաճո), Մառնիկ, Մրխոնց, Նորշեն, Նորշենջուղ, Սիփան Վերին և Ներքին, Վիճկացռուկ, Տանձուտ, Տկիս, Ուռի, Փշանգոմեր, Օրանկազի։

Գյավաշի գավառակ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Գյավաշ, Աթանան, Ախավանց, Աղուն, Բախվանց, Բելու, Բողոնիս, Գանձակ, Դեղձիս (Տեղտիս), Ընձակ, Թաղիկ (Չարահան), Թիմար, Իլի, Հարբերդ, Հիրիճ, Մատմանց, Մոխրաբերդ, Նարեկ, Նորգեղ, Շատվան, Ոստան, Պատականց, Սարե Վերին, Սպիտակվանք (Թաղիկ), Սուրբ Սահակ, Վառենց, Տախմանց, Տշող, Փայխներ, Փշավանց, Քարադաշտ։

Կարճկան, Կանչառս, Կարբ, Կենդրանց (Գինդրանց), Կութ, Հնձան, Մրորս, Նանիկանց, Շիկրանց (Շքրանիս), Սմբոն, Սորբ, Ստուս, Վանիկ (Գավառ-Վանիկ), Վանիկ (Դաշտի-Վանիկ), Ուրանց, Ուրենդուս, Փիկանց, Փրխուս, Քարվակ, Օղվանց, Օրանց (Ուրունց)։

Մոկս, Աղին, Աղմղուս, Անապատ, Առինջ, Առանց (Արենց), Ասկնջավս, Ատիճանց, Բառ, Բրտնուտ, Բուլենց, Բուրանդ, Գետեզր (Գիդրիս), Գնեկանց, Գոմանց, Գոմեր, Դեմկառ, Թառամաղ, Լճան, Լուլենց, Խալենց, Խրեբ, Ծառտանց, Ծափանց, Կայթանց, Կասր, Կարկճանց, Կճավ, Կճողս, Հագըլվան, Հավարիս, Հացաբլուր, Հեր (Հիր), Մակնի, Մոկս գյուղաքաղաք (թաղերը՝ Աբրահամենց, Անձղոնց, Դաշտի, Քաղաքի), Մարականց, Նորովանց, Նանենց, Շեն, Սակս, Սեպ (Սիպ), Սըպկանց, Սորս (Սուրս), Վանքիկ, Տմիս, Փետատեղ։

Վերին Կարկառ, Արկենց, Խրորտենց, Ծոկու, Կիճի, Հաղթ, Ձախող, Մճկանց, Մուլք, Տափ։

Շատախի գավառակ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Այգի (Հիգի), Առեղ, Առիգոմ, Առոսկի, Ավզնի, Արմշատ, Արջկանց, Աքրուս, Բախչկանց մզրե, Բոլս, Բլիսավա, Գյորանդաշտ, Դարենց Վերին և Ներքին, Երիցու մզրե, Թաղ գյուղաքաղաք, Խաչանց, Խռան, Խոլքտուն, Խումար, Ծիծանց, Ծուղ, Կաղազիս, Կաղպի, Կաճետ, Կայնեմերան, Կասր, Կարադեր, Կոռիչ, Կոռովանք, Կվերս, Հաշկանց, Հարո մզրե, Հինենց, Մարդակերոց, Մարդանց (Մարթանիս), Մարծեղ, Մաքոշկ, Մուսկավա, Նառ Վերին և Ներքին, Նավհանդ, Նքյուս, Շահրուր, Շամո մզրե, Շատախ, Շեղջանց, Շիդան, Շինա մզրե, Շիվռաշ Ներքին, Շոռե մզրե, Ոգիս, Պաղկ, Պապոնց մզրե, Ջնուկ, Սակ, Սարգետ, Սևտիկին (Սիվտկի), Սիվտկնա գոմեր, Սոզվանց, Սվարա մզրե, Վախրով, Տղասպար, Փաղենց (Փական), Քոսենց մզրե, Քրմենց։

Նորդուզի (Մամուրեթ ուր Րեշատի) գավառակ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Ալաման (Օլաման), Աղսին, Աշկան, Բեշան (Բիշիկ), Դիմ, Էրանի, Խորխոռե, Կողան, Հեքան (Հիքյան), Հոսթայան, Մարվանա, Նորաբին Ներքին, Շահմանց, Սքունիս Վերին և Ներքին, Փիրբադալան։

Մահմուդիի գավառակ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Ախոռիկ Վերին և Ներքին, Ավզարիկ, Կարահիսար, Հասան Թամրան, Շամշադին, Չամրլու, Սաթմանց, Սարայ ավան, Տրորակ (Թլորակ), Քեշիշ (Քեշիշներ)։

Հաքարիի (Հաքյարիի) գավառ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Խոշաբի գավառակ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Ագրակ, Բութ, Գոլան, Գրդիկան, Զենիս, Զեռնակ (Ձեռնակ), Խոշաբ, Կանգավար, Կասր, Կասրիկ (Աղջաղալա), Հուրթուկ (Որտոք), Մզրե (Հոգվոց վանք), Պահանց, Սալախանա, Տարախոն, Փակագյադուկ, Փաչան, Քիլիսա, Քռել (Գռեալ)։

Աղբակի գավառակ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Ալալան (Սուրբ Հակոբ), Ալաս, Աշկերտ (Աշկիթան Ներքին), Առակ, Ասպստան (Հասպստան), Ավզան, Ատես, Արջի, Բաբլասան, Բազ, Բաշկալե գյուղաքաղաք, Բարս, Բժնկերտ, Գայլագոմ, Զարգավկ, Էրնկանի, Թաղիկ, Լաշկոտ, Խառատուն, Կարաբուլի (Քարաբլուր), Հերեսան, Հոզի (Օսի), Մալգավա, Չուխ, Պատկան, Ռասուլանց, Սորադեր (Ձորադիր), Սորան, Վանքիգեղ (Դհեր), Փիս։

Ջուլամերկի գավառակ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Խալիլան, Խանանց, Սերման, Փական, Փիրան։

Գյավառի գավառակ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Բաժերգյա (Բաժերգահ Վերին), Դիզա (Դիզա-Գյավառ) գյուղաքաղաք, Կադիան, Կարպել, Փիզան։

Այս հոդվածի նախնական տարբերակը կամ նրա մասը վերցված է Հայկական համառոտ հանրագիտարանից, որի նյութերը թողարկված են՝ Քրիեյթիվ Քոմմոնս Նշում–Համանման տարածում 3.0 (Creative Commons BY-SA 3.0) թույլատրագրի ներքո։