Կաղապար:Պլատոն

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Պլատոն

Աշխատությունները դասավորված են Տրասիլոս Ալեքսանդրացու սահմանած հերթականությամբ
(Դիոգենես Լայերտացի, գիրք III)

Առաջին քառապատում`
Եվթիփրոն կամ Բարեպաշտության մասին
Սոկրատեսի պաշտպանականը
Կրիտոն կամ Պատճաշի մասին
Ֆեդոն կամ Հոգու մասին
Երկրորդ քառապատում`
Կրատիլոս կամ Անունների ճշմարտիությունների մասին
Թեետետոս կամ Գիտելիքի մասին
Սոփեստ կամ Էության մասին
Պոլիտիկոս կամ Երկնային արքայության մասին
Երրորդ քառապատում`
Պարմենիդես կամ Գաղափարների մասին
Փիլեբոս կամ Հաճույքի մասին
Խնջույք կամ Բարու մասին
Ֆեդրոս կամ Սիրո մասին
Չորրորդ քառապատում`
Ալկիբիադես I
Ալկիբիադես II կամ Աղոթքի մասին
Հիպպարքոս կամ Արծաթասեր
Մրցակիցներ կամ Փիլիսոփայության մասին
Հինգերորդ քառապատում`
Թեագես կամ Փիլիսոփայության մասին
Քարմիդես կամ Չափավորության մասին
Լաքես կամ Տղամարդկության մասին
Լիսիս կամ Ընկերության մասին
Վեցերորդ քառապատում`
Եվթիդեմոս կամ Վիճողը
Պրոտագորաս կամ Սոֆիստներ
Գորգիաս կամ Հռետորության մասին
Մենոն կամ Առաքինությունների մասին
Յոթերորդ քառապատում`
Հիպպիաս Ավագ կամ Գեղեցիկի մասին
Հիպպիաս Կրտսեր կամ Պատշաչի մասին
Իոն կամ Իլիադի մասին
Մենեքսենոս կամ Տապանագիր
Յոթերորդ քառապատում`
Կլիտոփոն կամ Մուտք
Պետություն կամ Արդարադատության մասին
Տիմեոս կամ Բնության մասին
Կրիտիաս կամ Ատլանտիդա
Իններորդ քառապատում`
Մինոս կամ Օրենքի մասին
Օրենքներ կամ Օրենսդրության մասին
Օրենքների հավելված կամ Գիշերային խորհուրդ, կամ Փիլիսոփա
Տասներեք Նամակներ
Վիքիդարանում կան նաև Պլատոնին վերաբերող տեքստեր` բնօրինակներ և թարգմանություններ.