Բնական ռեսուրսներ

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից

Բնական ռեսուրսներ, բնության մարմիններ և ուժեր, որոնք արտադրողականության զարգացման և ուսումնասիրության տվյալ փուլում կարող են օգտագործվել մարդկային հասարակության պահանջմունքների բավարարման համար։

Բնական ռեսուրսներ, կենդանի և ոչ կենդանի բնության օբյեկտների ամբողջություն, բնական միջավայրի բաղադրամասեր, որոնք շրջապատում են մարդուն և որոնք գործածվում են հասարակական արտադրության պրոցեսում, մարդու և հասարակության նյութական և մշակութային պահանջմունքների համար։

Դասակարգում[խմբագրել]

 • Բնական բաղադրամասերի ռեսուրսներ (հանքային, կլիմայական, կենդանական, ջրային, բուսական, հողային, արմատական, կենդանական աշխարհի)
 • Բնական-տարածքային համալիրներ (լեռնա-արդյունաբերական, ջրատնտեսական, անտառատնտեսական)

Ըստ տնտեսական օգտագործման տեսակների

 • արդյունաբերական արտադրության ռեսուրսներ
 • գյուղատնտեսական արդյունաբերության ռեսուրսներ/ գյուղակլիմայան, հողաընդերքային (Բուսական ռեսուրսներ- կերային, սննդային)

ըստ սպառման աստիճանի

 • սպառվող
  • չվերականգնվող(հանքային, հողային ռեսուրսներ/վերականգնվող/բնական և կենդանական աշխարհի ռեսուրսներ)
  • ոչ լիարժեք վերականգնվող ռեսուրսներ- վերականգման արագությունը ցածր է տնտեսական օգտագործման մակարդակից( մշակաման ենթակա հողեր, անտառներ, տարածաշրջանային ջրային ռեսուրսներ)
 • չսպառվող ռեսուրսներ(ջրային, կլիմայական)

ըստ փոխարինման աստիճանի

 • Չփոխարինվող
 • փոխարինվող

ըստ օգտագործման չափանիշների

 • արտադրական արդյունաբերության, գյուղատնտեսական
 • պոտենցիալ-հեռանկարային
 • ռեկրեացիոն (բնական համալիրներ և նրանց բաղադրամասեր, մշակութա-պատմական վայրեր, տարածքի տնտեսական պոտենցիալ)