Jump to content

«Ամերիկյան վարգուն»–ի խմբագրումների տարբերություն

Նոր էջ «'''Ամերիկյան վարգուն ''', թեթև–լծկան ձիերի ցեղ։ Ստացվել է ԱՄՆ–ում, 19-րդ դարի կեսերին՝ հեծկան, վ...»:
(Նոր էջ «'''Ամերիկյան վարգուն ''', թեթև–լծկան ձիերի ցեղ։ Ստացվել է ԱՄՆ–ում, 19-րդ դարի կեսերին՝ հեծկան, վ...»:)
(Տարբերություն չկա)