Ժողովածու (3275)

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Jump to navigation Jump to search
Ժողովածու (3275)
Գրիչ՝ Մաղաքիա Բաբերթացի
Տարեթիվ՝ 1494 թվական
Վայր՝ Կապոսի վանք (Երզնկա)
Թերթեր՝ 305
Նյութ՝ թուղթ
Չափս՝ 20.3X14 սմ
Գիր՝ միասյուն, բոլորգիր
Տող 32
Կազմ կաշվեպատ տախտակ
Պահպանակ՝ մագաղաթ
Մանրանկարչություն՝ կիսախորան, լուսանցազարդ
Պատառիկ պահպանակ՝ ուղղագիծ, երկաթագիր
Համար՝ 3275

Ժողովածու (3275), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 3275 թվի տակ: Ձեռագիրը գրվել է 1494 թվականին Մաղաքիա Բաբերթացի գրիչի կողմից Կապոսի վանքում: Գրված է թղթի վրա, որը ունի 20.3X14 չափս: Ձեռագիրը կազմված է 305 թերթից: Գրված է միասյուն, բոլորգրով: Ունի կիսախորան, լուսանցազարդ մանրանկարներ: Պահպանակը ունի 2 էջ, գրված է՝ մագաղաթի վրա՝ ուղղագիծ երկաթգրով, Վարք Գր. Սքանչելագործի, 2 թուղթ նոտրգրով, Գանձարան: Կազմը` կաշվեպատ տախտակ: Հիշատակարաններ՝ 70բ, 147բ, 219բ, 248ա, 301բ, 302բ, 1ա (16-րդ դար), կնիք՝ 2ա (Պողոս վարդապետ)[1]:

Բովանդակություն[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

  • Գէորգայ Երզնկացւոյ Լուծմունք Աստուածաբանին ի բանից Յովհ․ Որոտնեցւոյ։
  • Դաւթի և Յակոբայ Լուծմունք Դիոնեսիոսի։
  • Լուծմունք Վեցօրէից Բարսղի։
  • Լուծմունք Յաղագս բնութեան մարդոյն Նեմեսիոսի։
  • Լուծմունք Կազմութեան. Ինն երանութեան, Կուսութեան գրոցն Գր. Նիւոացւոյ։
  • Յովհ. Վարդենիսցւոյ Բացահայտումն բանից Գր. Նարեկացւոյ։
  • Վասն ասպարիսաց։
  • Անուանք որդւոցն նահապետաց։

Ծանոթագրություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

  1. Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ «Մատենադարան», Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Ա (խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան), Երևան, «Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի հրատարակչություն», 1965, էջ 977 — 1636 էջ։