Ժողովածու (1099)

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Jump to navigation Jump to search
Ժողովածու (1099)
Գրիչ՝ Նիկողայոս Աղքերմանցի (Ա), Հակոբ քահանա (Բ)
Ստացող՝ Պարոն Մարգար (Բ)
Տարեթիվ՝ 15-րդ դար, 17-րդ դար, (1631-ից առաջ)
Վայր՝ Աղքերման (Ա)
Թերթեր՝ 327
Նյութ՝ թուղթ
Չափս՝ 17,5×13 սմ
Գիր՝ երկսյուն, բոլորգիր
Տող 30,25
Կազմ կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ
Մանրանկարչություն՝ տերունական 1, կիսախորան, լուսանցազարդ

Ժողովածու (1099), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 1099 թվի տակ։ Ձեռագիրը գրվել է 15-րդ, 1-7րդ դարերում (1631 թվականից առաջ)Նիկողայոս Աղքերմանցի (Ա), Հակոբ քահանա (Բ) գրիչների կողմից, Աղքերմանում։ Ստացողը եղել է Պարոն Մարգարը։ Գրված է թղթի վրա, որը ունի 17,5×13 չափս։ Ձեռագիրը կազմված է 327 թերթից։ Գրված է երկսյուն, բոլորգրով։ Տող՝ 30։ Ունի տերունական 1, կիսախորան, լուսանցազարդ մանրանկարներ։ Կազմը` կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ, աստառը՝ զարդահյուս սպիտակ մետաքս։ Հիշատակարաններ՝ 114բ (15-րդ դար), 147ա, 182ա, 254ա (17 դար), վաճառողի՝ 121ա (1631 թվական, Իլով), հետագայի՝ 2ա (17 դար), կնիք՝ 104բ (1633 թվական, Գրիգոր վրդ.)։[1]:

Բովանդակություն[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

  • Գր. Տաթևացւոյ Լուծմունք Առակաց, Երգոց երգոյն, Ի գիրս գրչութեան Արիստակիսի և Գէորգայ Սկևոացւոյ, Առաքինութեանցն Արիստոտէլի։
  • Ի Սահմանացն Դաւթի, Նախերդյան սահմանացն։ Վասն վեցօրեայ արարչութեան։
  • Միխ. Ասորւոյ ժամանակաց զրոյցք (հատուած)։
  • Յիշատակ և պատմութիւնք մարգարէից և այլոց։

Ծանոթագրություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

  1. Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ «Մատենադարան», Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Ա (խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան), Երևան, «Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի հրատարակչություն», 1965, էջ 475 — 1636 էջ։