Օգնություն:ՄՀԱ անգլերենի համար

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից

Բառերի արտասանությունն ըստ միջազգային հնչյունական այբուբենի: Ներկայացված են անգլո-ամերիկյան հնչյունների համար՞

Բաղաձայններ
ՄՀԱ Արտասանության դիալեկտիկական տարբերակներ Օրինակներ
b but, web
d ɾ do, odd
ð this, breathe, father
ʤ gin, joy, edge
f fool, enough, leaf, photo
ɡ go, get, beg
h ɦ, ç ham, ahead
j yes, hallelujah
k cat, kill, skin, queen, thick
l l, ɫ, ɤ, w, o, ʊ, ʟ left, bell
m ɱ man, ham
n no, tin
ŋ ringer, sing, sink
ŋɡ finger
θ θ, t̪ thing, teeth
p , p pen, spin, tip
ɹ ɹʷ, ɹ, ɾ, ɻ, ʋ run, very
s see, city, pass
ʃ she, sure, emotion, leash, session
t , ɾ, ʔ two, sting, bet
t͡ʃʰ chair, nature, teach
v voice, have
w we
ʍ what[Ն 1]
z zoo, rose
ʒ pleasure, vision, beige[Ն 2]
Հագագային բաղաձայններ
x ugh, loch, Chanukah[Ն 3]
ʔ uh-oh /ˈʌʔoʊ/,
Hawaii /həˈwaɪʔiː/[Ն 4]
Ձայնավորներ
ՄՀԱ Օրինակներ Ձայնավորներ эризованные
æ bad, pat ær barrow, marry
ɑː balm, father, pa ɑr bar, mar
ɒ bod, pot, cot[Ն 5] ɒr moral, forage
ɔː bawd, paw, caught ɔr born, for
əʊ beau, hoe, poke[Ն 6] ɔər boar, four, more
ʊ good, foot, put ʊər boor, moor
booed, food
ʌ bud, butt ʌr hurry, Murray
ɜr bird, myrrh, furry
ɛ bed, pet ɛr berry, merry
bay, hey, fate ɛər bear, mare, Mary
ɪ bid, pit ɪr mirror
i happy, city
ɪər beer, mere
bead, peat
Երկբարբառներ Անշեշտ և թուլացած ձայնավորներ
аɪ buy, high, ride, write ə Rosa’s, above
bough, how, pout əl bottle
ɔɪ boy, hoy əm rhythm
juː beauty, hue, pew, dew ən button
Վանկատում ər runner, mercer
. moai /ˈmoʊ.аɪ/ ɨ roses, business
Շեշտ
ՄՀԱ Օրինակներ
ˈ intonation /ˌɪntəˈneɪʃən/
ˌ
  1. /ʍ/ գտնվել է Շոտլանդիայի և Հարավային Ամերիկայի բարբառներում:
  2. Անգլերեն որոշ բառեր, ինչպես՝ genre կամ garage — արտասամվում են կա՛մ /ʒ/ հետ, կա՛մ /dʒ/ հետ:
  3. Մի շարք բարբառներում /x/ փոխարինվում է /k/-ով loch բառում և /h/-ով Chanukah բառում:
  4. Շատ մարդիկ արտասանում են անգլերեն Hawaii առանց /ʔ/, ինչպես հավայական Hawai‘i բառում:
  5. Հյուսիսամերիկյան շատ բարբառներում չի առանձնանում /ɑː/-ից:
  6. Սովորաբար տառադարձման ժամանակ գրում են /əʊ/ կամ /oː/: