Մաքենյաց վանքի վիմական արձանագրություններ

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Jump to navigation Jump to search
Մաքենյաց վանք

Ստորև ներկայացված է Գեղարքունիքի մարզի Մաքենիս գյուղի եզրին գտնվող Առնեղի վանքի արձանագրությունները[1][2]՝

Արձանագրություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

# Պատկեր Արձանագրության գտնվելու հատված Արձանագրություն
1 Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու արևմտյան պատի վերին մասում, պատուհանի շուրջը, 5 տող
 1. ՇՆՕՐՀՕՔՆ ԱՅ ԵՍ ՄԵԼԻՔ ՄԷԼԻՔԲԵԿՍ
 2. ՈՐԴԻ ՄԵԾԻ ՊԱՐՈՆ, ԱԾԱՊՕԻՒՆ ԻՇԽՕՂ
 3. ՏԱՆՍ ԳԵՂԵՆԱ, ՆՈՐՍՏԻՆ ՆՈՐՈԳԵՑԱՔ
 4. ՍԲ ԵԿԵՂԵՑԻՍ ՅԻՇԱՏԱԿ ԻՄ ԵՒ ԶԻՄՈՑՆ ԱՄԵՆ
 5. ՅԻՇԵՑԷՔ ՆԻԱԶՆ ՎԵՐԱԿԱՑՈՒՆ:
2 Մաքենյաց վանքի արձանագրություններից Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հարավային պատին, վերևում փորագրված երկու խաչ, 1 տող

ԱԾ ՈՂՈՐՄԻ ԱՆՅԻՇԱՏԱԿ ՄԱՆՈՒԷԼԻՆ:

3 Մաքենյաց վանքի արձանագրություններից Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հարավային պատին, թերի թողնված, 1 տող

ԱԾ ՈՂՈՐՄԻ

4 Մաքենյաց վանքի արձանագրություններից Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հարավային պատի արևմտյան մասում, արտաքուստ, 11 տող
 1. ԿԱՄԱՎՆ ԱՅ ՈՐ ՍԻՒՆԵԱՑ ՍՈՒՓԱՆ ԻՇԽԱՆ ՇԻՆԵՑ ՄԱՔԷՆՈՒՑ ԵԿԵՂԵՑԻՍ Ի ԳՃ
 2. ԹՎԻՆ ՄԻՆՉԻ ՌՃԺԵ ԹԻՎՆ ԵՍ ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՍԲ ՈՒԽՏԻՍ ՋՈՒՂԱԵՑԻ ԽԱՉԱՏՈՒՐ
 3. ՎԱՐԴԱՊԵՏՍ, ՈՐԴԻ ԳՈԼՈՎ ՅԱԿՈԲԱ, ՎԵՐՍՏԻՆ ՆՈՐՈԳԵՑԻ ՈՒ ՊԱՅԾԱՌԱՑՈՒՑԻ, Ի ԺԱՄԱՆԱԿՍ
 4. ՍՐԲԱԶԱՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏՈՒԹԵ ՏՆ ՅԱԿՈԲԱ ԵՒ ՄԻԱԲԱՆՔ ՍԲ ՎԱՆԱՑՍ ԶՏՐ
 5. ՊԱՐՍԱՄՆ ԶՏՐ
 6. ԳՐԻԳՈՐՆ ԵՒ ՍԱՐԿԱՎԱԳՈՒՆՔ ԶԳՐԻԴՈՐՆ, ՂԱԶԱՐՆ ԵՒ ՍՏԵՓԱՆՈՍՆ, ՏՆՏԵՍ ՍԱ
 7. ՐՈՒԽԱՆ ՅԻՇ
 8. ԵՑԷՔ Ի ՔՍ
 9. ԱԾ ԵՒ ՈՐՔ ՅԻՇԱՏԱԿԷ ԶՄ
 10. ԵԶ՝ ՅԻՇԱՏԱԿ ՆՈՑԱ
 11. ԽԱՂԱՂՈՒԹՄ ՊԱՀԱՍՑԷ ԱՄԵՆԵՑՈՒՆ ՀԱՅՐ
5 Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հյուսիսային պատի վերին մասում, քիվի տակ, 1 տող

ՅԻՇԵՑԷՔ Ի ՔՍ ՄԱԶՐԵՑԻ ԽՈՃԱ ՍԱՐԳԻՍՆ, ՈՐ ԵՏ ՎԱՍՆ ՇԻՆՈՒԹԵԱՆ ԵԿԵՂԵՑՈՅՍ Բ ԹՈՒՄԱՆ:

6 Մաքենյաց վանքի արձանագրություններից Խաչքար, օգտագործված է գավթի հյուսիսային մուտքին որպես կողքի քար, 2 տող
 1. ԵՍ ՆԱՍԻՊՍ ԿԱՆԿՆԵՑԻ
 2. ՍԲ ԽԱՉՍ ՀՈԳՈՅՆ ԻՍՈՅ
7 Մեծ և տափակ տեղեկաքարտ, 13 տող
 1. ԵՍ ԱՒԵՏԻՍ
 2. ՎԱՐԴԱՊԵՏՍ ԱՌ
 3. ԱՋՆՈՐԴ ՍԲ Ա
 4. ԾԱԾՆԻՍ ՀԱ
 5. ՆԳՈՒՑԻ ՏԱՊ
 6. ԱՆՍ ՀՕՐՆ Ի
 7. Մ ՊԱՐՈՒՆ ՆԻԶ,
 8. ԶԻՆ ՈՐԴԻ
 9. ԻՍՅՊԵԿԻՆ, ԹՕՌՆ ՊԱՐՈ
 10. Ն ՄԷԼԻՔ ՇԱ
 11. ՀՆԱԶԱՐԻ
 12. Ն ԹՎ
 13. ՌՃԽԲ
8 Տապանաքարի վրա, որն այժմ չկա

Այս է հանգիստ Եղիւն Պապախանին, որ ի անաւրինաց սպանեցաւ թվ ՌՃԽԲ

9 Մաքենյաց վանքի արձանագրություններից Խաչքար, կանգնած է վանքից հարավ, ճակատին և խորանի շուրջը 2 տող
 1. ԱՍՏՈՒԾՈՎ ԿԱՆԿՆԵՑԱՒ ԽԱՉՍ
 2. ԹՎ Ջ
10 Մաքենյաց վանքի արձանագրություններից Խաչքար, նախորդին կից հյուսիսից, ճակատին 2 տող
 1. ԵՍ ԴԱՒԻԹՍ ԿԱՆԿՆԵՑԻ ՍԲ Խ
 2. ԱՉՍ:
11 Մաքենյաց վանքի արձանագրություններից Խաչքար, կանգնած է պարսպից դուրս, շրջանակներին և ստորին մասում 16 տող
 1. ԿԱՄԱՒՆ ԱՅ
 2. ԵՍ ՎԱՐԴ ՔԱՀԱՆԱՅ
 3. ԿԱՆԳՆ
 4. ԵՑԻ ԶԽԱՉ
 5. Ս ՓՐԿՈՒ
 6. ԹԻ ՀԱՒ
 7. Ր ԻՄՈՅ
 8. ԻՆՈՔԻՆ
 9. ԵՒ ՄԱԻ
 10. ՐՆ ԻՄ Կ
 11. ՈՒԼՋՀ
 12. ԱՆԻ,
 13. ԴԱՍՏԱՅԿՈՒԼԻՆ,
 14. ՄԻԼԻԹՈՒԽՏԻՆ
 15. ԹՎ
 16. ՋԿԴ
12 Մաքենյաց վանքի արձանագրություններից Խաչքար, նախորդին կից հարավից, ճակատին 3 տող
 1. ԱՍՏՈՒԾՈՎ ԵՍ ՊԷՀՆԱՄՍ ԿԱՆԳՆԵՑԻ
 2. ԶԽԱՉՆ ՄԱՒՐՆ ԻՄ ՇԱՀԱԼ
 3. ԱՄԻՆ ԹՎ ՋԿԴ

Ծանոթագրություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

 1. Ս.Գ. Բարխուդարյան, Դիվան հայ վիմագրության, 4հ, էջ 289-294
 2. https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36406