ՀՀ էներգետիկայի հանձնաժողով

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Jump to navigation Jump to search

Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի հանձնաժողով, ՀՀ նախագահի 1997 թ. ապրիլի 3-ի հրամանագրով (ուժը կորցրել է 1998 թ. մայիսի 30-ին էներգետիկայի մասին օրենքի ընդունման կապակցությամբ) ստեղծված էներգետիկայի բնագավառում կարգավորող պետական մարմին, որը գործել է օրենքներով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը վերապահված որոշակի լիազորությունները հանձնաժողովին պատվիրակելու հիման վրա՝ մինչև էներգետիկայի մասին օրենքի ընդունումը Հայաստանի Հանրապետությունում էներգասպառողներին հիմնավորված սակագներով էլեկտրական և ջերմային էներգիայի, բնական գազի հուսալի ու անվտանգ մատակարարումների ապահովման, էներգետիկայի բնագավառում մրցակցային հարաբերությունների զարգացման, ֆինանսական գործունեության բարելավման, տեղական և օտարերկրյա ներդրումների խթանման նպատակով։

Հանձնաժողովի խնդիրները[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Էներգետիկայի բնագավառում (էլեկտրական և ջերմային էներգիայի արտադրության, հաղորդում, բնական գազի տեղափոխում, բաշխում) սակագների սահմանումն ու լիցենզավորում։ Հանձնաժողովի հիմնական խնդիրը էներգետիկայի բնագավառում էլեկտրական և ջերմային էներգիայի արտադրության, հաղորդման, բնական գազի տեղափոխման, դրանց բաշխման գործունեությամբ զբաղվող պետական և ոչ պետական ձեռնարկությունների համար միատեսակ պայմաններ ապահովելով՝ Հայաստանի Հանրապետության էներգասպառողներին հիմնավորված սակագներով հուսալի ու անվտանգ էլեկտրական և ջերմային էներգիայի, բնական գազի մատակարարման երաշխիքների ստեղծումն է։

Հանձնաժողովի գործառույթները[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Հանձնաժողովն էներգետիկայի բնագավառում իրականացրել է հետևյալ գործառույթները՝

 • էլեկտրական և ջերմային էներգիայի ու բնական գազի սակագների հաստատումը.
 • էլեկտրական և ջերմային էներգիայի արտադրության և հաղորդման, բնական գազի տեղափոխման ու կարգավարական ծառայության, բաշխման գործունեության լիցենզավորումը, լիցենզիայի պայմանների պահպանման վերահսկումը և լիցենզիայի գործողության դադարեցումը.
 • ձեռնարկությունների միջև կնքված էներգամատակարարման պայմանագրերի գրանցումը ու էներգասպառողներին էլեկտրական և ջերմային էներգիայի, բնական գազի մատակարարման պայմանագրերի օրինակելի ձևերի մշակումը և կիրառումը.
 • մրցակցության խթանումը և ներդրումների խրախուսումը.
 • միջազգայնորեն ընդունված հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների հիման վրա միասնական և ստանդարտացված համակարգի մշակումը, որը պետք է դառնա ֆինանսական և տնտեսական հաշվետվությունների ձև։ Այս համակարգը հիմք է սակագների հաշվարկման և քննարկման համար.
 • ձեռնարկությունների միջև առաջացած տարաձայնությունների լուծման նպատակով իր իրավասությունների սահմաններում քննարկումների անցկացումը.
 • էներգասպառողների շահերի պաշտպանությունը.
 • նշված գործառույթներից բխող այլ գործունեություն։

Հանձնաժողովի կազմավորման կարգը[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Հանձնաժողովը կազմված է հինգ անդամից՝ նախագահ, տեղակալ և երեք անդամ։ Հանձնաժողովի անդամներին պաշտոնի է նշանակում և ազատում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը՝ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ներկայացմամբ։ Հանձնաժողովի անդամներից հանձնաժողովի նախագահ և հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը՝ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ներկայացմամբ։ Հանձնաժողովի անդամների լիազորությունների ժամկետը հինգ տարի է։ Հանձնաժողովի անդամ կարող են նշանակվել բարձրագույն կրթություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները, որոնք իրենց մասնագիտական կարողություններով ի վիճակի են ապահովել պարտականությունների կատարումը։

Հանձնաժողովի կազմը[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Օրենքի ընդունումից հետո ՀՀ Նախագահի 1998 թ. մայիսի 30-ի հրամանագրով սահմանվել է հանձնաժողովի հետևյալ կազմը։

 • Վարդան Մովսիսյան - հանձնաժողովի նախագահ (լիազորությունների ժամկետը՝ հինգ տարի)
 • Նիկոլայ Գրիգորյան - հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ (լիազորությունների ժամկետը՝ չորս տարի)
 • Աշոտ Հովսեփյան - հանձնաժողովի անդամ (լիազորությունների ժամկետը՝ երեք տարի)
 • Էմիլ Աճեմյան - հանձնաժողովի անդամ (լիազորությունների ժամկետը՝ երկու տարի)
 • Մելսիկ Ավագյան - հանձնաժողովի անդամ (լիազորությունների ժամկետը՝ մեկ տարի)։