Ժողովածու (1204)

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Jump to navigation Jump to search
Ժողովածու (1204)
Գրիչ՝ Մաթեոս, Ստեփաննոս, Կարապետ
Ստացող՝ Համազասպ
Տարեթիվ՝ 1231-1234 թվականներ
Վայր՝ Սանահին
Թերթեր՝ 325
Նյութ՝ թուղթ
Չափս՝ 25×16.5 սմ
Գիր՝ միասյուն, բոլորգիր
Տող 26-33
Կազմ կաշեպատ ստվարաթուղթ

Ժողովածու (1204), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 1204 թվի տակ։ Ձեռագիրը գրվել է 1231-1234 թվականներին Մաթեոս, Ստեփաննոս, Կարապետ գրիչների կողմից, Սանահինում։ Ստացողը եղել է Համազասպը։ Գրված է թղթի վրա, որը ունի 25×16.5 չափս։ Ձեռագիրը կազմված է 325 թերթից։ Գրված է միասյուն բոլորգրով։ Կազմը` կաշեպատ ստվարաթուղթ։ Հիշատակարաններ՝ 16ա, 93ա, 149բ, 324բ[1]:

Բովանդակություն[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

 • Վասն որդոցն կորխա։
 • Եպիփանու Կիպրացւոյ Յաղադս Երդոց Սաղմոսարանին։
 • Մեկնութիւն Աւվետարանց։
 • Պատճառ Դ ավետարանտցն։
 • Յաղագս ծննդևան Քրիստոսի։
 • Ներսիսի Յինն երանութիւնն եդեալ ի բազմաց։
 • Եփրեմի Մեկնութիւն Յոհաննու, Առակաւոր բանից Աւետարանին թարգմանութիւն։
 • Իգնատիոսի Քառասնօրեհայ գալուստն Քրիստուսի ի տաճար։
 • Մեկնութիւն Ղուկասու։
 • Սիմէոնի եպիսկոպոսի Դրուատիք յուխտն Հաւուց թաս (չափ.)։
 • Վերլուծութիւն ընթերցուածոց։
 • Քերովբէր Պատճառ առակաւոր րանիցն Սողոմոնին։
 • Պատճառ Քրիստոս ծնհալ ճառին Գր. Աստուածաբանի։
 • Յաղագս ծննդեան և վերափոխման Աստուածածնի։
 • Յտղագս Հերձուածողաց։
 • Ներ. Լամբրոնացտյ, Սակս Աւետարանին Մատթէոսի։
 • Մանունք

Ծանոթագրություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

 1. Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ «Մատենադարան», Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Ա (խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան), Երևան, «Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի հրատարակչություն», 1965, էջ 500 — 1636 էջ։