Ժողովածու (108)

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Jump to navigation Jump to search
Ժողովածու (108)
Գրիչ՝ Թորոս
Ստացող՝ Հակոբոս Արևելցի
Տարեթիվ՝ 1322
Վայր՝ Երուսաղեմ
Թերթեր՝ 276
Չափս՝ 18,3X12,5 սմ
Գիր՝ միասյուն, բոլրգիր
Տող 21
Կազմ կաշվեպատ տախտակ
Համար՝ 108

Ժողովածու 108, Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 108 թվի տակ։ Ձեռագիրը գրվել է 1322 թվականին Թորոս գրիչի կողմից։ Ստացողը եղել է Հակոբոս Արևելցի։ Գրված է թղթի վրա, որը ունի 18,3X12,5 չափս։ Ձեռագիրը կազմված է 276 թերթից։ Գրված էմիասյուն, նոտրգիր։ Կազմը` կաշվեպատ տախտակ։ Հիշատակարաններ՝ 39ա, 113բ, 117ա, 183ա, 243ա, 275բ և այլուր, կազմողի՝ 276բ (14-րդ դար), հետագայի՝ 183բ (15-րդ դար)[1]:

Բովանդակություն[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

  • Երգ օրհնութիւնարանութևանց ոգոց արթնոց։
  • Թէոփիլոսի Ցաղագս արտասուաց։
  • Գր․ Մարաշեցւոյ Վայք ողբոց։
  • Հարցմունք Աթանասի և պատասխանիք Կիւրղի յաղագս վարուց։
  • Վարգանայ Խրատք Արևելցւոյ Ի Հարանց վարուց։
  • Վարգանայ Խրատք ոգեշահք յԱստուծաշունչ գրոց։
  • Գէորգայ Սկևռացւոյ Վասն հաղորգութևան։
  • Յովհաննու քհյ-ի Աղոտք ի դիմաց մեղուցելոց։
  • Մովս․ Երզնկացւոյ Դաւնութիւն հաւատոյ։

Ծանոթագրություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

  1. Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ «Մատենադարան», Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Ա (խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան), Երևան, «Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի հրատարակչություն», 1965, էջ 251 — 1636 էջ։