Վիննենջերի բազմանիստերի մոդելների ցանկ

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից

Հոդվածը պարունակում է Մագնուս Վենինջերի «Բազմանիստերի մոդելներ» գրքից համասեռ և աստղաձև բազմանիստերի ցանկ։

Գիրքը գրված է որպես բազմանիստերի ֆիզիկական մոդելների կառուցման ուղեցույց։ Գիրքը ներառում է նիստերի տարրերի գծագրերեր, կառուցման, դրա համար օգտակար ցուցումներ, ինչպես նաև տեսության կարճ նկարագրություն։ Գիրքը ներառում է 75 ոչ պրիզմատիկ համասեռ բազմանիստեր և ուռուցիկ կանոնավոր և կիսականոնավոր բազմանիստերի 44 աստղաձևեր։

Այստեղ թվարկված մոդելներին կարելի է հղում կատարել որպես «N համարի Վեննինջերի մոդել» կամ, կարճության համար՝ WN:

Բազմանիստերը բաշխված են հինգ աղյուսակներում. կանոնավորներ (1–5), կիսականոնավորներ (6–18), կանոնավոր աստղաձև բազմանիստեր (20–22, 41), աստղաձև ձևեր և միացումներ (19–66) և համասեռ աստղաձև բազմանիստեր (67–119): Չորս կանոնավոր աստղաձև բազմանիստեր ներկայացված են երկու անգամ, քանի որ նրանք պատկանում են և՛ համասեռ, և՛ աստղաձև բազմանիստերին։

Կանոնավոր բազմանիստեր (պլատոնյան մարմիններ) W1-ից W5[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Համար Անվանում Նկար Երկակիի անունը Երկակիի նկար Վիտխոֆֆի սիմվոլ Գագաթայի

մարմին և

Շլեֆլիի սիմվոլ

Համաչա-

փության խումբ

U# K# V E F Նիստերն

ըստ տիպերի

1 Տետրաէդր Տետրաէդր 3|2 3
{3,3}
Td U01 K06 4 6 4 4{3}
2 Օկտաէդր Հեքսաէդր 4|2 3
{3,4}
Oh U05 K10 6 12 8 8{3}
3 Հեքսաէդր Օկտաէդր 3|2 4
{4,3}
Oh U06 K11 8 12 6 6{4}
4 Իկոսաէդր Դոդեկաէդր 5|2 3
{3,5}
Ih U22 K27 12 30 20 20{3}
5 Դոդեկաէդր Իկոսաէդր 3|2 5
{5,3}
Ih U23 K28 20 30 12 12{5}

Արքիմեդյան մարմիններ (Կիսականոնավորներ) W6-ից W18[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Համար Անվանում Նկար Երկակիի

անունը

Երկակիի նկար Վիտխոֆֆի սիմվոլ Գագաթայի

մարմին և

Շլեֆլիի սիմվոլ

Համաչա-

փության խումբ

U# K# V E F Նիստերն

ըստ տիպերի

6 Հատած

տետրաէդր

եռակիս-

տետրաէդր

Triakis tetrahedron 2 3|3
3.6.6
Td U02 K07 12 18 8 4{3} 

+ 4{6}

7 Հատած

օկտաէդր

տետրակիս-հեքսաէդր Tetrakis hexahedron 2 4|3
4.6.6
Oh U08 K13 24 36 14 6{4} 

+ 8{6}

8 Հատած

հեքսաէդր

եռակիս-

օկտաէդր

Triakis octahedron 2 3|4
3.8.8
Oh U09 K14 24 36 14 8{3} 

+ 6{8}

9 Հատած

իկոսաէդր

պենտակիս-դոդեկաէդր Pentakis dodecahedron 2 5|3
5.6.6
Ih U25 K30 60 90 32 12{5} 

+ 20{6}

10 Հատած

դոդեկաէդր

եռակիս-

իկոսաէդր

Triakis icosahedron 2 3|5
3.10.10
Ih U26 K31 60 90 32 20{3} 

+ 12{10}

11 խորանարդա-օկտաէդր շեղանկյունա-իկտաէդր Rhombic dodecahedron 2|3 4
3.4.3.4
Oh U07 K12 12 24 14 8{3} 

+ 6{4}

12 Իկոսոդոդեկաէդր շեղանկյունա-եռակոնտաէդր Rhombic triacontahedron 2|3 5
3.5.3.5
Ih U24 K29 30 60 32 20{3} 

+ 12{5}

13 Շեղանկյունա-խորանարդա-օկտաէդր դելտոիդալ

իկոսի-

տետրաէդր

Deltoidal icositetrahedron 3 4|2
3.4.4.4
Oh U10 K15 24 48 26 8{3}+

(6+12){4}

14 Շեղանկյունա-իկոսիդոդեկաէդր դելտոիդալ

հեքսեկոնտաէդր

Deltoidal hexecontahedron 3 5|2
3.4.5.4
Ih U27 K32 60 120 62 20{3} 

+ 30{4} 

+ 12{5}

15 Հատած

խորանարդա-օկտաէդր
(Մեծ շեղանկյունա-խորանարդա-օկտաէդր)

Շեղանկյունա-հատած դոդեկաէդր Disdyakis dodecahedron 2 3 4|
4.6.8
Oh U11 K16 48 72 26 12{4} 

+ 8{6} 

+ 6{8}

16 Շեղանկյունա-

հատած կոսոդոդեկաէդր
(Մեծ շեղանկյունա-իկոսոդոդեկաէդր )

Հեքզակիսի-կոսաէդր Disdyakis triacontahedron 2 3 5|
4.6.10
Ih U28 K33 120 180 62 30{4} +

20{6} + 

12{10}

17 Հարթաքիթ խորանարդ հնգանկյուն իկոսո-տետրաէդր Pentagonal icositetrahedron |2 3 4
3.3.3.3.4
O U12 K17 24 60 38 (8 + 24){3} + 

6{4}

18 Հարթաքիթ դոդեկաէդր հնգանկյուն հեքսակոնտաէդր Pentagonal hexecontahedron |2 3 5
3.3.3.3.5
I U29 K34 60 150 92 (20 + 60){3} 

+ 12{5}

Կեպլեր-Պուանսոյի մարմիններ (Կանոնավոր աստղաձև բազմանիստեր) W20, W21, W22 և W41[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Համար Անվանում Նկար Երկակիի անունը Երկակիի նկար Վիտխոֆֆի սիմվոլ Գագաթայի

մարմին և

Շլեֆլիի սիմվոլ

Համաչա-

փության խումբ

U# K# V E F Նիստերն

ըստ տիպերի

20 Փոքր

աստղաձև

դոդեկաէդր

Մեծ

դոդեկաէդր

5|25/2
{5/2,5}
Ih U34 K39 12 30 12 12{5/2}
21 Մեծ

դոդեկաէդր

Փոքր

աստղաձև դոդեկաէդր

5/2|2 5
{5,5/2}
Ih U35 K40 12 30 12 12{5}
22 Մեծ

աստղաձև

դոդեկաէդր

Մեծ

իկոսաէդր

3|25/2
{5/2,3}
Ih U52 K57 20 30 12 12{5/2}
41 Մեծ իկոսաէդր
(իկոսաէդրի

16-րդ աստղաձև)

Մեծ

աստղաձև դոդեկաէդր

5/2|2 3
{3,5/2}
Ih U53 K58 12 30 20 20{3}

Աստղաձև բազմանիստեր. W19-ից մինչև W66 մոդելներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Աստղաձև օկտաէդր[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Համար Անվանում Համաչափության խումբ Նկար Նիստեր
2 Օկտաէդր
(կանոնավոր)
Oh
19 Աստղաձև օկտաէդր
(Երկու տետրաէդրերի միավորում)
Oh

Դոդեկաէդրի աստղաձև ձևեր[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Համար Անվանում Համաչափության խումբ Նկար Նիստեր
5 Դոդեկաէդր (կանոնավոր) Ih
20 Փոքր աստղաձև դոդեկաէդր (կանոնավոր)
(Դոդեկաէդրի առաջին աստղաձևը)
Ih
21 Մեծ դոդեկաէդր (կանոնավոր)
(Դոդեկաէդրի երկրորդ աստղաձևը)
Ih
22 Մեծ աստղաձև դոդեկաէդր (կանոնավոր)
(Դոդեկաէդրի երրորդ աստղաձևը)
Ih

Իկոսաէդրի աստղաձևեր[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Համար Անվանում Համաչափության խումբ Նկար Նիստեր
4 Իկոսաէդր (կանոնավոր) Ih
23 Հինգ օկտաէդրերի միավորում
(Աստղաձև իկոսաէդի առաջին կազմածո ձև)
Ih
24 Հինգ իկոսաէդրերի միավորում
(Աստղաձև իկոսաէդի երկրորդ կազմածո ձև)
I
25 Տաս տետրաէդրերի միավորում
(Աստղաձև իկոսաէդի երրորդ կազմածո ձև)
Ih
26 Փոքր տրիամբյալ իկոսաէդր
(Իկոսաէդրի առաջին աստղաձև)
(Եռակիսիկոսաէդր)
Ih
27 Իկոսաէդրի երկրորդ աստղաձև Ih
28 Ակոսավոր դոդեկաէդր
(Իկոսաէդրի երրորդ աստղաձև)
Ih
29 Իկոսաէդրի չորրորդ աստղաձև Ih
30 Իկոսաէդրի հինգերորդ աստղաձև Ih
31 Իկոսաէդրի վեցերորդ աստղաձև Ih
32 Իկոսաէդրի յոթերորդ աստղաձև Ih
33 Իկոսաէդրի ութերորդ աստղաձև Ih
34 Իկոսաէդրի իններորդ աստղաձև Ih
35 Իկոսաէդրի տասներորդ աստղաձև I
36 Իկոսաէդրի տասնմեկերրորդ աստղաձև I
37 Իկոսաէդրի տասներկուերրորդ աստղաձև Ih
38 Իկոսաէդրի տասերեքերրորդ աստղաձև I
39 Իկոսաէդրի տասչորսերրորդ աստղաձև I
40 Իկոսաէդրի տասհինգերրորդ աստղաձև I
41 Մեծ իկոսաէդր (կանոնավոր)
(Իկոսաէդրի տասնվեցերրորդ աստղաձև)
Ih
42 Եխիդնաէդր
(Վերջինը, Իկոսաէդրի տասնյոթերորդ աստղաձև)
Ih

Խորանարդաօկտաէդրի աստղաձևեր[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Համար Անվանում Համաչափության խումբ Նկար Նիստեր (օկտաէդրալ հարթություններ) Նիստեր (խորանարդային հարթություններ)
11 Խորանարդաօկտաէդր

(կանոնավոր)

Oh
43 Օկտաէդրի և խորանարդի միավորում
(Խորանարդաիկտաէդրի առաջին աստղաձև)
Oh
44 Խորանարդաիկտաէդրի երկրորդ աստղաձև Oh
45 Խորանարդաիկտաէդրի երրորդ աստղաձև Oh
46 Խորանարդաիկտաէդրի չորրորդ աստղաձև Oh

Իկոսոդոդեկաէդրի աստղաձևեր[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Համար Անվանում Համաչափության խումբ Նկար Նիստեր (իկոսոէդրալ հարթություններ) Նիստեր (դոդեկաէդրալ հարթություններ)
12 Իկոսոդոդեկաէդր
(կանոնավոր)
Ih
47 Իկոսոդոդեկաէդրի առաջին աստղաձև

Դոդեկաէդրի և իկոսաէդրի միավորում

Ih
48 Իկոսոդոդեկաէդրի երկրորդ աստղաձև Ih
49 Իկոսոդոդեկաէդրի երրորդ աստղաձև Ih
50 Իկոսոդոդեկաէդրի չորրորդ աստղաձև
(Փոքր աստղաձև դոդեկաէդրի և եռակիսիկոսաէդրի միավորում )
Ih
51 Իկոսոդոդեկաէդրի հինգերրորդ աստղաձև
(Փոքր աստղաձև դոդեկաէդրի և հինգ օկտաէդրերի միավորում)
Ih
52 Իկոսոդոդեկաէդրի վեցերրորդ աստղաձև Ih
53 Իկոսոդոդեկաէդրի յոթերրորդ աստղաձև Ih
54 Իկոսոդոդեկաէդրի ութերրորդ աստղաձև
(Հինգ տետրաէդրերի և մեծ դոդեկաէդրի միավորում)
I
55 Իկոսոդոդեկաէդրի իններրորդ աստղաձև Ih
56 Իկոսոդոդեկաէդրի տասներրորդ աստղաձև Ih
57 Իկոսոդոդեկաէդրի տասնմեկերրորդ աստղաձև Ih
58 Իկոսոդոդեկաէդրի տասներկուերրորդ աստղաձև Ih
59 Իկոսոդոդեկաէդրի տասներեքերրորդ աստղաձև Ih
60 Իկոսոդոդեկաէդրի տասնչորսերրորդ աստղաձև Ih
61 Մեծ աստղաձև դոդեկաէդրի և մեծ իկոսաէդրի միավորում Ih
62 Իկոսոդոդեկաէդրի տասնհինգերրորդ աստղաձև Ih
63 Իկոսոդոդեկաէդրի տասնվեցերրորդ աստղաձև Ih
64 Իկոսոդոդեկաէդրի տասնյոթերրորդ աստղաձև Ih
65 Իկոսոդոդեկաէդրի տասնութերրորդ աստղաձև Ih
66 Իկոսոդոդեկաէդրի տասիններրորդ աստղաձև Ih

Համասեռ ուռուցիկ մարմիններ W67 - W119[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Համար Անվանում Նկար Երկակիի անունը Երկակիի նկար Վիտխոֆֆի սիմվոլ Գագաթայի

մարմին և

Շլեֆլիի սիմվոլ

Համաչա-

փության խումբ

U# K# V E F Նիստերն

ըստ տիպերի

67 Տետրահեմ-

իհեքսաէդր

Տետրահեմի-հեքսակրոն 3/23|2
4.3/2.4.3
Td U04 K09 6 12 7 4{3}

+3{4}

68 Օկտահեմի-

օկտաէդր

Օկտահեմի-օկտակրոն 3/23|3
6.3/2.6.3
Oh U03 K08 12 24 12 8{3}

+4{6}

69 Փոքր

խորանարդա-

օկտաէդր

Փոքր հեքսակրոն իկոսո-տետրաէդր 3/24|4
8.3/2.8.4
Oh U13 K18 24 48 20 8{3}

+6{4}

+6{8}

70 Փոքր երկեռագոնալ իկոսոդոդեկաէդր Փոքր եռամբյալ իկոսաէդր 3|5/23
(5/2.3)3
Ih U30 K35 20 60 32 20{3}

+12{5/2}

71 Փոքր իկոսոիկոսո-

դոդեկաէդր

Փոքր իկոսակրոնյան հեքսակոնտաէդր 5/23|3
6.5/2.6.3
Ih U31 K36 60 120 52 20{3}

+12{5/2}

+20{6}

72 Փոքր դոդեկոիկոսոդոդեկաէդր Փոքր դոդեկակրոնային հեքսակոնտաէդր 3/25|5
10.3/2.10.5
Ih U33 K38 60 120 44 20{3}

+12{5}

+12{10}

73 Դոդեկոդոդեկաէդր Միջին շեղանկյունային եռակոնտաէդր 2|5/25
(5/2.5)2
Ih U36 K41 30 60 24 12{5}

+12{5/2}

74 Փոքր

շեղանկյունա-

դոդեկաէդր

Փոքր շեղանկյունա-դոդեկակրոն 25/25|
10.4.10/9.4/3
Ih U39 K44 60 120 42 30{4}

+12{10}

75 Հատած մեծ

դոդեկաէդր

Փոքր աստղաձև պենտակիս-դոդեկաէդր 25/2|5
10.10.5/2
Ih U37 K42 60 90 24 12{5/2}

+12{10}

76 Շեղանկյունա

դոդեկոդոդեկաէդր

Միջին դելտոիդ հեքսակոնտաէդր 5/25|2
4.5/2.4.5
Ih U38 K43 60 120 54 30{4}

+12{5}

+12{5/2}

77 Մեծ խորանարդա-խորանարդա-

օկտաէդր

Մեծ հեքսակրոն իկոսոտետրաէդր 3 4|4/3
8/3.3.8/3.4
Oh U14 K19 24 48 20 8{3}

+6{4}

+6{8/3}

78 Խորանարդա-

հեմիօկտաէդր

Հեքսահեմի-օկտակրոն 4/34|3
6.4/3.6.4
Oh U15 K20 12 24 10 6{4}

+4{6}

79 Խորանարդահատած խորանարդաօկտաէդր
(Խորանարդա-

օկտահատած

խորանարդա-

օկտաէդր)

Տետրադիակիս-հեքսաէդր 4/33 4|
8/3.6.8
Oh U16 K21 48 72 20 8{6}

+6{8}

+6{8/3}

80 Երկեռագոնալ

դոդեկաէդր

Միջին տրիամբի-կիկոսաէդր 3|5/35
(5/3.5)3
Ih U41 K46 20 60 24 12{5}

+12{5/2

81 Մեծ երկեռագոնալ դոդեկոիկոսո-

դոդեկաէդր

Մեծ երկեռագոնալ դոդեկակրոն հեքսակոնտաէդր 3 5|5/3
10/3.3.10/3.5
Ih U42 K47 60 120 44 20{3}

+12{5}

+12{10/3}

82 Փոքր

երկեռագոնալ

դոդեկոիկոսո-

դոդեկաէդր

Փոքր երկեռագոնալ դոդեկակրոն հեքսակոնտաէդր 5/33|5
10.5/3.10.3
Ih U43 K48 60 120 44 20{3}

+12{5/2}

+12{10}

83 Իիկոսոդոդեկո-

դոդեկաէդր

Միջին իկոսակրոն հեքսակոնտաէդր 5/35|3
6.5/3.6.5
Ih U44 K49 60 120 44 12{5}

+12{5/2}

+20{6}

84 Իկոսոհատած

դոդեկաէդր

Տրիդիակիս-իկոսաէդր 5/33 5|
10/3.6.10
Ih U45 K50 120 180 44 20{6}

+12{10}

+12{10/3}

85 Քվազիշեղանկյունա-խորանարդա-

օկտաէդր

Մեծ դելտոիդ իկոսոտետրաէդր 3/24|2
4.3/2.4.4
Oh U17 K22 24 48 26 8{3}+

(6+12)

{4}

86 Փոքր

շեղանկյունա-

հեքսաէդր

Փոքր շեղանկյունա-հեքսակրոն 3/22 4|
4.8.4/3.8
Oh U18 K23 24 48 18 12{4}

+6{8}

87 Մեծ երկեռագոնալ իկոսոդոդեկաէդր Մեծ տրիամբի-կիկոսաէդր 3/2|3 5
(5.3.5.3.5.3)/2
Ih U47 K52 20 60 32 20{3}

+12{5}

88 Մեծ

իկոսոիկոսո-

դոդեկաէդր

Մեծ իկոսակրոն հեքսակոնտաէդր 3/25|3
6.3/2.6.5
Ih U48 K53 60 120 52 20{3}

+12{5}

+20{6}

89 Փոքր

իկոսոհեմի-

դոդեկաէդր

Փոքր

իկոսոհեմի-դոդեկակրոն

3/23|5
10.3/2.10.3
Ih U49 K54 30 60 26 20{3}

+6{10}

90 Փոքր

դոդեկոիկոսաէդր

Փոքր դոդեկո-իկոսակրոն 3/23 5|
10.6.10/9.6/5
Ih U50 K55 60 120 32 20{6}

+12{10}

91 Փոքր դոդեկո-

հեմիդոդեկաէդր

Փոքր դոդեկոհեմի-դոդեկակրոն 5/45|5
10.5/4.10.5
Ih U51 K56 30 60 18 12{5}

+6{10}

92 Աստղաձև

հատած

հեքսաէդր

Մեծ եռակիս

օկտաէդր

2 3|4/3
8/3.8/3.3
Oh U19 K24 24 36 14 8{3}

+6{8/3}

93 Մեծ հատած

խորանարդա-

օկտաէդր

Մեծ դիսդիակիս-դոդեկաէդր 4/32 3|
8/3.4.6
Oh U20 K25 48 72 26 12{4}

+8{6}

+6{8/3}

94 Մեծ իկոսոդոդեկաէդր Մեծ շեղանկյունա-տրիակոնտաէդր 2|5/23
(5/2.3)2
Ih U54 K59 30 60 32 20{3}

+12{5/2}

95 Հատած մեծ

իկոսաէդր

Մեծ աստղաձև պենտակիս-դոդեկաէդր 25/2|3
6.6.5/2
Ih U55 K60 60 90 32 12{5/2}+

20{6}

96 Շեղանկյունա-

իկոսաէդր

Շեղանկյունա-իկոակրոն 25/23|
6.4.6/5.4/3
Ih U56 K61 60 120 50 30{4}+

20{6}

97 Փոքր աստղաձև

հատած

դոդեկաէդր

Մեծ պենտակիս-դոդեկաեդր 2 5|5/3
10/3.10/3.5
Ih U58 K63 60 90 24 12{5}+

12{10/3}

98 Հատած

դոդեկադ-

ոդեկաէդր

Միջին դիսդիակիս-տրիակոնտաէդր 5/32 5|
10/3.4.10
Ih U59 K64 120 180 54 30{4}+

12{10}+

12{10/3}

99 Մեծ դոդեկոիկոսո-

դոդեկաէդր

Մեծ դոդեկակրոնիկ-հեքսակոնտաէդր 5/23|5/3
10/3.5/2.10/3.3
Ih U61 K66 60 120 44 20{3}+

12{5/2}+

12{10/3}

100 Փոքր դոդեկոհեմի-

իկոսաէդր

Փոքր դոդեկոհեմի-իկոսակրոն 5/35/2|3
6.5/3.6.5/2
Ih U62 K67 30 60 22 12{5/2}

+10{6}

101 Մեծ դոդեկոիկոսաէդր Մեծ դոդեկո-իկոսակրոն 5/35/23|
6.10/3.6/5.10/7
Ih U63 K68 60 120 32 20{6}

+12{10/3}

102 Մեծ դոդեկոհեմիիկոսաէդր Մեծ դոդեկոհեմի-իկոսակրոն 5/45|3
6.5/4.6.5
Ih U65 K70 30 60 22 12{5}

+10{6}

103 Մեծ շեղանկյունահեքսաէդր Մեծ շեղանկյունա-հեքսակրոն 4/33/22|
4.8/3.4/3.8/5
Oh U21 K26 24 48 18 12{4}

+6{8/3}

104 Մեծ աստղաձև հատած դոդեկաէդր Մեծ եռակիս-իկոսաէդր 2 3|5/3
10/3.10/3.3
Ih U66 K71 60 90 32 20{3}

+12{10/3}

105 Ուռուցիկ մեծ շեղանկյունա-իկոսոդոդեկաէդր Մեծ դելտոիդ հեքսակոնտաէդր 5/33|2
4.5/3.4.3
Ih U67 K72 60 120 62 20{3}

+30{4}

+12{5/2}

106 Մեծ իկոսոհեմիդոդեկաէդր Մեծ իկոսոհեմի-դոդեկակրոն 3 3|5/3
10/3.3/2.10/3.3
Ih U71 K76 30 60 26 20{3}

+6{10/3}

107 Մեծ դոդեկոհեմի-դոդեկոէդր Մեծ դոդեկոհեմի-դոդեկակրոն 5/35/2|5/3
10/3.5/3.10/3.5/2
Ih U70 K75 30 60 18 12{5/2}

+6{10/3}

108 Մեծ հատած իկոսոդոդեկաէդր
(Մեծ քվազիհատած իկոսոդոդեկաէդր)
Մեծ դիսդիակիցեռ-ակոնտաէդր 5/32 3|
10/3.4.6
Ih U68 K73 120 180 62 30{4}

+20{6}

+12{10/3}

109 Մեծ շեղանկյունա-դոդեկաէդր Մեծ շեղանկյունա-դոդեկակրոն 3/25/32|
4.10/3.4/3.10/7
Ih U73 K78 60 120 42 30{4}

+12{10/3}

110 Փոքր հարթաքիթ իկոսոիկոսոդոդեկաէդր Փոքր վեցանկյուն հեքսակոնտաէդր |5/23 3
3.3.3.3.3.5/2
Ih U32 K37 60 180 112 (40+60)

{3}+

12{5/2}

111 Հարթաքիթ դոդեկոդոդեկաէդր Միջին հնգանկյուն հեքսակոնտաէդր |25/25
3.3.5/2.3.5
I U40 K45 60 150 84 60{3}

+12{5}

+12{5/2}

112 Հարթաքիթ իկոսոդոդեկոդոդեկաէդր Միջին վեցանկյուն հեքսակոնտաէդր |5/33 5
3.3.3.3.5.5/3
I U46 K51 60 180 104 (20+6)

{3}+

12{5}

+12{5/2}

113 Մեծ պտտած հարթաքիթ իկոսոդոդեկաէդր Մեծ պտտած հնգանկյուն հեքսակոնտաէդր |5/32 3
3.3.3.3.5/3
I U69 K74 60 150 92 (20+60)

{3}+

12{5/2}

114 Պտտած հարթաքիթ դոդեկոդոդեկաէդր Փոքր պտտած հնգանկյուն հեքսակոնտաէդր |5/32 5
3.5/3.3.3.5
I U60 K65 60 150 84 60{3}

+12{5}

+12{5/2}

115 Մեծ հարթաքիթ դոդեկոիկոսոդոդեկաէդր Մեծ վեցանկյուն հեքսակոնտաէդր |5/35/23
3.5/3.3.5/2.3.3
I U64 K69 60 180 104 (20+60)

{3}+

(12+12)

{5/2}

116 Մեծ հարթաքիթ իկոսոդոդեկաէդր Մեծ հնգակյուն հեքսակոնտաէդր |25/25/2
3.3.3.3.5/2
I U57 K62 60 150 92 (20+60)

{3}+

12{5/2}

117 Մեծ պտտած հակառակահարթաքիթ կոսոդոդեկաէդր Մեծ հնգանստային հեքսակոնտաէդր |3/25/32
(3.3.3.3.5/2)/2
I U74 K79 60 150 92 (20+60)

{3}+

12{5/2}

118 Փոքր պտտած հակառակահարթաքիթ իկոսոիկոսոդոդեկաէդր Փոքր վեցանիստային հեքսակոնտաէդր |3/23/25/2
(3.3.3.3.3.5/2)/2
Ih U72 K77 180 60 112 (40+60)

{3}+

12{5/2}

119 Մեծ երկշեղանկյունա-ճիկոսոդոդեկաէդր Մեծ շեղանկյունա-իկոսոդոդեկրոն |3/25/335/2
(4.5/3.4.3.4.5/2.4.3/2)/2
Ih U75 K80 60 240 124 40{3}

+60{4}

+24{5/2}

Տես նաև[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Գրականություն[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

  • М. Веннинджер Модели многогранников. — «Мир», 1974. Ошибки: В книге Веннинджера вершинная фигура для многогранника W90 ошибочно показана как имеющая параллельные рёбра.
  • Magnus Wenninger Spherical Models. — Cambridge University Press, 1979. — ISBN 0-521-29432-0

Արտաքին հղումներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]