Ստանդարտ էլեկտրոդային պոտենցիալ (տվյալների էջ)

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից

Ներքևում բերված է ստանդարտ էլեկտրոդային պոտենցիալների հարաբերական մեծությունները վոլտերով ստանդարտ ջրածնային էլեկտրոդի նկատմամբ հետևյալ պայմաններում.

 • 298,15K (25 °C, 77 °F) ջերմաստիճանում
 • 1մոլ/լ Էֆեկտիվ կոնցենտրացիայով յուրաքանչյուր ջրային լուծույթի, կամ ամալգամի (սնդիկի և այլ մետաղի համաձուլվածք) համար
 • Յուրաքանչյուր գազային ռեագենտի բացարձակ պարցիալ ճնշումը 101,325 կՊա (1 մթն.,101,325 բար)։ Այս ճնշումն օգտագործվում է, որովհետև գրականության մեջ տվյալների մեծամասնությունը առաջվա պես բերված են 1 մթն. ճնշման համար, այլ ոչ թե ներկայիս ստանդարտի համար՝ 100կՊա

Չնայած կիսառեակցիաներից շատերը գրված են բազմաէլեկտրոնային անցումների համար, բայց աղյուսակում նշված պոտենցիալները նախատեսված են մեկ էլեկտրոնի անցման համար։ Բոլոր ռեակցիաները պետք է բաժանվեն էլեկտրոնի ստեխիոմետրիկ գործակցին, որպեսզի ստացվի ռեակցիայի ճշգրիտ հավասարում։

Պոտենցիալները պետք է բաժանել 0.059 հաստատունին, որպեսզի ստացվի pe° մեծությունը, որն անհրաժեշտ է Նեռնստի հավասարման մեջ և այլ թերմոդինամիկական հաշվարկների համար։

Նշանակումներ՝ (s) պինդ նյութ (l) հեղուկ, (g) գազ, (aq) ջրային (լռելյայն բոլոր լիցքավորված մասնիկների համար), (Hg) ամալգամ, թավատառ՝ ջրի էլեկտրոլիզի հավասարում

Կիսառեակցիաներ (V) Ծան.
Օքսիդիչ հավասարակշռության մեջ է Վերականգնիչ
& -9
Zz 9
Sr+ + e հավասարակշռության մեջ է Sr −4.101 [1]
Ca+ + e հավասարակշռության մեջ է Ca −3.8 [1]
Pr3+ + e հավասարակշռության մեջ է Pr2+ −3.1 [1]
3 N2(g) + 2H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է 2HN3(aq) −3.09 [2][3]
Li+ + e հավասարակշռության մեջ է Li(s) −3.0401 [3][4]
N2(g) + 4H2O + 2e հավասարակշռության մեջ է 2 NH2OH(aq) + 2OH −3.04 [2]
Cs+ + e հավասարակշռության մեջ է Cs(s) −3.026 [3]
Ca(OH)2 + 2e հավասարակշռության մեջ է Ca + 2 OH −3.02 [1]
Er3+ + e հավասարակշռության մեջ է Er2+ −3.0 [1]
Ba(OH)2 + 2e հավասարակշռության մեջ է Ba + 2 OH −2.99 [1]
Rb+ + e հավասարակշռության մեջ է Rb(s) −2.98 [3]
K+ + e հավասարակշռության մեջ է K(s) −2.931 [3]
Ba2+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Ba(s) −2.912 [3]
La(OH)3(s) + 3e հավասարակշռության մեջ է La(s) + 3OH −2.90 [3]
Fr+ + e հավասարակշռության մեջ է Fr −2.9 [1]
Sr2+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Sr(s) −2.899 [3]
Sr(OH)2 + 2e հավասարակշռության մեջ է Sr + 2 OH −2.88 [1]
Ca2+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Ca(s) −2.868 [3][4]
Li+ + C6(s) + e հավասարակշռության մեջ է LiC6(s) −2.84 [3]
Eu2+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Eu(s) −2.812 [3]
Ra2+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Ra(s) −2.8 [3]
Ho3+ + e հավասարակշռության մեջ է Ho2+ −2.8 [1]
Bk3+ + e հավասարակշռության մեջ է Bk2+ −2.8 [1]
Yb2+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Yb −2.76 [1]
Na+ + e հավասարակշռության մեջ է Na(s) −2.71 [3][5]
Mg+ + e հավասարակշռության մեջ է Mg −2.70 [1]
Nd3+ + e հավասարակշռության մեջ է Nd2+ −2.7 [1]
Mg(OH)2 + 2e հավասարակշռության մեջ է Mg + 2 OH −2.690 [1]
Sm2+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Sm −2.68 [1]
Be2O32− + 3 H2O + 4e հավասարակշռության մեջ է 2 Be + 6 OH −2.63 [1]
Pm3+ + e հավասարակշռության մեջ է Pm2+ −2.6 [1]
Dy3+ + e հավասարակշռության մեջ է Dy2+ −2.6 [1]
No2+ + 2e հավասարակշռության մեջ է No −2.50 [1]
HfO(OH)2 + H2O + 4e հավասարակշռության մեջ է Hf + 4 OH −2.50 [1]
Th(OH)4 + 4e հավասարակշռության մեջ է Th + 4 OH −2.48 [1]
Md2+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Md −2.40 [1]
Tm2+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Tm −2.4 [1]
La3+ + 3e հավասարակշռության մեջ է La(s) −2.379 [3]
Y3+ + 3e հավասարակշռության մեջ է Y(s) −2.372 [3]
Mg2+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Mg(s) −2.372 [3]
ZrO(OH)2(s) + H2O + 4e հավասարակշռության մեջ է Zr(s) + 4OH −2.36 [3]
Pr3+ + 3e հավասարակշռության մեջ է Pr −2.353 [1]
Ce3+ + 3e հավասարակշռության մեջ է Ce −2.336 [1]
Er3+ + 3e հավասարակշռության մեջ է Er −2.331 [1]
Ho3+ + 3e հավասարակշռության մեջ է Ho −2.33 [1]
H2AlO3 + H2O + 3e հավասարակշռության մեջ է Al + 4 OH −2.33 [1]
Nd3+ + 3e հավասարակշռության մեջ է Nd −2.323 [1]
Tm3+ + 3e հավասարակշռության մեջ է Tm −2.319 [1]
Al(OH)3(s) + 3e հավասարակշռության մեջ է Al(s) + 3OH −2.31
Sm3+ + 3e հավասարակշռության մեջ է Sm −2.304 [1]
Fm2+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Fm −2.30 [1]
Am3+ + e հավասարակշռության մեջ է Am2+ −2.3 [1]
Dy3+ + 3e հավասարակշռության մեջ է Dy −2.295 [1]
Lu3+ + 3e հավասարակշռության մեջ է Lu −2.28 [1]
Tb3+ + 3e հավասարակշռության մեջ է Tb −2.28 [1]
Gd3+ + 3e հավասարակշռության մեջ է Gd −2.279 [1]
H2 + 2e հավասարակշռության մեջ է 2 H −2.23 [1]
Es2+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Es −2.23 [1]
Pm2+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Pm −2.2 [1]
Tm3+ + e հավասարակշռության մեջ է Tm2+ −2.2 [1]
Dy2+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Dy −2.2 [1]
Ac3+ + 3e հավասարակշռության մեջ է Ac −2.20 [1]
Yb3+ + 3e հավասարակշռության մեջ է Yb −2.19 [1]
Cf2+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Cf −2.12 [1]
Nd2+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Nd −2.1 [1]
Ho2+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Ho −2.1 [1]
Sc3+ + 3e հավասարակշռության մեջ է Sc(s) −2.077 [6]
AlF63− + 3e հավասարակշռության մեջ է Al + 6 F −2.069 [1]
Am3+ + 3e հավասարակշռության մեջ է Am −2.048 [1]
Cm3+ + 3e հավասարակշռության մեջ է Cm −2.04 [1]
Pu3+ + 3e հավասարակշռության մեջ է Pu −2.031 [1]
Pr2+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Pr −2.0 [1]
Er2+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Er −2.0 [1]
Eu3+ + 3e հավասարակշռության մեջ է Eu −1.991 [1]
Lr3+ + 3e հավասարակշռության մեջ է Lr −1.96 [1]
Cf3+ + 3e հավասարակշռության մեջ է Cf −1.94 [1]
Es3+ + 3e հավասարակշռության մեջ է Es −1.91 [1]
Pa4+ + e հավասարակշռության մեջ է Pa3+ −1.9 [1]
Am2+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Am −1.9 [1]
Th4+ + 4e հավասարակշռության մեջ է Th −1.899 [1]
Fm3+ + 3e հավասարակշռության մեջ է Fm −1.89 [1]
Np3+ + 3e հավասարակշռության մեջ է Np −1.856 [1]
Be2+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Be −1.847 [1]
H2PO2 + e հավասարակշռության մեջ է P + 2 OH −1.82 [1]
U3+ + 3e հավասարակշռության մեջ է U −1.798 [1]
Sr2+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Sr(Hg) −1.793 [1]
H2BO3 + H2O + 3e հավասարակշռության մեջ է B + 4 OH −1.79 [1]
ThO2 + 4H+ + 4e հավասարակշռության մեջ է Th + 2 H2O −1.789 [1]
HfO2+ + 2 H+ + 4e հավասարակշռության մեջ է Hf + H2O −1.724 [1]
HPO32− + 2 H2O + 3e հավասարակշռության մեջ է P + 5 OH −1.71 [1]
SiO32− + H2O + 4e հավասարակշռության մեջ է Si + 6 OH −1.697 [1]
Al3+ + 3e հավասարակշռության մեջ է Al(s) −1.662 [1]
Ti2+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Ti(s) −1.63 [5]
ZrO2(s) + 4H+ + 4e հավասարակշռության մեջ է Zr(s) + 2H2O −1.553 [7]
Zr4+ + 4e հավասարակշռության մեջ է Zr(s) −1.45 [7]
Ti3+ + 3e հավասարակշռության մեջ է Ti(s) −1.37 [8]
TiO(s) + 2H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Ti(s) + H2O −1.31
Ti2O3(s) + 2H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է 2 TiO(s) + H2O −1.23
Zn(OH)42− + 2e հավասարակշռության մեջ է Zn(s) + 4OH −1.199 [7]
Mn2+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Mn(s) −1.185 [7]
Fe(CN)64− + 6H+ + 2 e հավասարակշռության մեջ է Fe(s) + 6HCN(aq) −1.16 [9]
Te(s) + 2e հավասարակշռության մեջ է Te2− −1.143 [10]
V2+ + 2e հավասարակշռության մեջ է V(s) −1.13 [10]
Nb3+ + 3e հավասարակշռության մեջ է Nb(s) −1.099
Sn(s) + 4H+ + 4e հավասարակշռության մեջ է SnH4(g) −1.07
SiO2(s) + 4H+ + 4e հավասարակշռության մեջ է Si(s) + 2H2O −0.91
B(OH)3(aq) + 3H+ + 3e հավասարակշռության մեջ է B(s) + 3H2O −0.89
Fe(OH)2(s) + 2e հավասարակշռության մեջ է Fe(s) + 2OH −0.89 [9]
Fe2O3(s) + 3H2O + 2e հավասարակշռության մեջ է 2Fe(OH)2(s) + 2OH −0.86 [9]
TiO2+ + 2H+ + 4e հավասարակշռության մեջ է Ti(s) + H2O −0.86
2H2O + 2e հավասարակշռության մեջ է H2(g) + 2OH −0.8277 [7]
Bi(s) + 3H+ + 3e հավասարակշռության մեջ է BiH3 −0.8 [7]
Zn2+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Zn(Hg) −0.7628 [7]
Zn2+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Zn(s) −0.7618 [7]
Ta2O5(s) + 10H+ + 10e հավասարակշռության մեջ է 2 Ta(s) + 5H2O −0.75
Cr3+ + 3e հավասարակշռության մեջ է Cr(s) −0.74
Ag2S(s) + 2e հավասարակշռության մեջ է 2Ag(s) + S2−(aq) −0.69
[Au(CN)2] + e հավասարակշռության մեջ է Au(s) + 2 CN −0.60
Ta3+ + 3e հավասարակշռության մեջ է Ta(s) −0.6
PbO(s) + H2O + 2e հավասարակշռության մեջ է Pb(s) + 2OH −0.58
2 TiO2(s) + 2H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Ti2O3(s) + H2O −0.56
Ga3+ + 3e հավասարակշռության մեջ է Ga(s) −0.53
U4+ + e հավասարակշռության մեջ է U3+ −0.52 [11]
H3PO2(aq) + H+ + e հավասարակշռության մեջ է P(white)[note 1] + 2H2O −0.508 [7]
H3PO3(aq) + 2H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է H3PO2(aq) + H2O −0.499 [7]
H3PO3(aq) + 3H+ + 3e հավասարակշռության մեջ է P(red)[note 1] + 3H2O −0.454 [7]
Fe2+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Fe(s) −0.44 [5]
2 CO2(g) + 2H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է HOOCCOOH(aq) −0.43
Cr3+ + e հավասարակշռության մեջ է Cr2+ −0.42
Cd2+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Cd(s) −0.40 [5]
GeO2(s) + 2H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է GeO(s) + H2O −0.37
Cu2O(s) + H2O + 2e հավասարակշռության մեջ է 2 Cu(s) + 2OH −0.360 [7]
PbSO4(s) + 2e հավասարակշռության մեջ է Pb(s) + SO42− −0.3588 [7]
PbSO4(s) + 2e հավասարակշռության մեջ է Pb(Hg) + SO42− −0.3505 [7]
Eu3+ + e հավասարակշռության մեջ է Eu2+ −0.35 [11]
In3+ + 3e հավասարակշռության մեջ է In(s) −0.34 [10]
Tl+ + e հավասարակշռության մեջ է Tl(s) −0.34 [10]
Ge(s) + 4H+ + 4e հավասարակշռության մեջ է GeH4(g) −0.29
Co2+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Co(s) −0.28 [7]
H3PO4(aq) + 2H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է H3PO3(aq) + H2O −0.276 [7]
V3+ + e հավասարակշռության մեջ է V2+ −0.26 [5]
Ni2+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Ni(s) −0.25
As(s) + 3H+ + 3e հավասարակշռության մեջ է AsH3(g) −0.23 [10]
AgI(s) + e հավասարակշռության մեջ է Ag(s) + I −0.15224 [7]
MoO2(s) + 4H+ + 4e հավասարակշռության մեջ է Mo(s) + 2H2O −0.15
Si(s) + 4H+ + 4e հավասարակշռության մեջ է SiH4(g) −0.14
Sn2+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Sn(s) −0.13
O2(g) + H+ + e հավասարակշռության մեջ է HO2•(aq) −0.13
Pb2+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Pb(s) −0.126 [5]
WO2(s) + 4H+ + 4e հավասարակշռության մեջ է W(s) + 2H2O −0.12
P(red) + 3H+ + 3e հավասարակշռության մեջ է PH3(g) −0.111 [7]
CO2(g) + 2H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է HCOOH(aq) −0.11
Se(s) + 2H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է H2Se(g) −0.11
CO2(g) + 2H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է CO(g) + H2O −0.11
SnO(s) + 2H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Sn(s) + H2O −0.10
SnO2(s) + 2H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է SnO(s) + H2O −0.09
WO3(aq) + 6H+ + 6e հավասարակշռության մեջ է W(s) + 3H2O −0.09 [10]
Fe3O4(s) + 8H+ + 8e հավասարակշռության մեջ է 3 Fe(s) + 4H2O −0.085 [12]
P(white) + 3H+ + 3e հավասարակշռության մեջ է PH3(g) −0.063 [7]
Fe3+ + 3e հավասարակշռության մեջ է Fe(s) −0.04 [9]
HCOOH(aq) + 2H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է HCHO(aq) + H2O −0.03
2H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է H2(g) 0.0000 = 0
AgBr(s) + e հավասարակշռության մեջ է Ag(s) + Br +0.07133 [7]
S4O62− + 2e հավասարակշռության մեջ է 2 S2O32− +0.08
N2(g) + 2H2O + 6H+ + 6e հավասարակշռության մեջ է 2 NH4OH(aq) +0.092
HgO(s) + H2O + 2e հավասարակշռության մեջ է Hg(l) + 2OH +0.0977
Cu(NH3)42+ + e հավասարակշռության մեջ է Cu(NH3)2+ + 2 NH3 +0.10 [10]
Ru(NH3)63+ + e հավասարակշռության մեջ է Ru(NH3)62+ +0.10 [11]
N2H4(aq) + 4H2O + 2e հավասարակշռության մեջ է 2 NH4+ + 4OH +0.11 [2]
H2MoO4(aq) + 6H+ + 6e հավասարակշռության մեջ է Mo(s) + 4H2O +0.11
Ge4+ + 4e հավասարակշռության մեջ է Ge(s) +0.12
C(s) + 4H+ + 4e հավասարակշռության մեջ է CH4(g) +0.13 [10]
HCHO(aq) + 2H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է CH3OH(aq) +0.13
S(s) + 2H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է H2S(g) +0.14
Sn4+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Sn2+ +0.15
Cu2+ + e հավասարակշռության մեջ է Cu+ +0.159 [10]
HSO4 + 3H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է SO2(aq) + 2H2O +0.16
UO22+ + e հավասարակշռության մեջ է UO2+ +0.163 [11]
SO42− + 4H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է SO2(aq) + 2H2O +0.17
TiO2+ + 2H+ + e հավասարակշռության մեջ է Ti3+ + H2O +0.19
SbO+ + 2H+ + 3e հավասարակշռության մեջ է Sb(s) + H2O +0.20
3Fe2O3(s) + 2H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է 2 Fe3O4(s) + H2O +0.22 [13]:p.100
AgCl(s) + e հավասարակշռության մեջ է Ag(s) + Cl +0.22233 [7]
H3AsO3(aq) + 3H+ + 3e հավասարակշռության մեջ է As(s) + 3H2O +0.24
GeO(s) + 2H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Ge(s) + H2O +0.26
UO2+ + 4H+ + e հավասարակշռության մեջ է U4+ + 2H2O +0.273 [11]
Re3+ + 3e հավասարակշռության մեջ է Re(s) +0.300
Bi3+ + 3e հավասարակշռության մեջ է Bi(s) +0.308 [7]
Cu2+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Cu(s) +0.337 [10]
VO2+ + 2H+ + e հավասարակշռության մեջ է V3+ + H2O +0.34
[Fe(CN)6]3− + e հավասարակշռության մեջ է [Fe(CN)6]4− +0.3704 [14]
Fc+ + e հավասարակշռության մեջ է Fc(s) +0.4 [15]
O2(g) + 2H2O + 4e հավասարակշռության մեջ է 4OH(aq) +0.401 [5]
H2MoO4 + 6H+ + 3e հավասարակշռության մեջ է Mo3+ + 4H2O +0.43
CH3OH(aq) + 2H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է CH4(g) + H2O +0.50
SO2(aq) + 4H+ + 4e հավասարակշռության մեջ է S(s) + 2H2O +0.50
Cu+ + e հավասարակշռության մեջ է Cu(s) +0.520 [10]
CO(g) + 2H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է C(s) + H2O +0.52
I3 + 2e հավասարակշռության մեջ է 3 I +0.53 [5]
I2(s) + 2e հավասարակշռության մեջ է 2 I +0.54 [5]
[AuI4] + 3e հավասարակշռության մեջ է Au(s) + 4 I +0.56
H3AsO4(aq) + 2H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է H3AsO3(aq) + H2O +0.56
[AuI2] + e հավասարակշռության մեջ է Au(s) + 2 I +0.58
S2O32 − + 6H+ + 4e հավասարակշռության մեջ է 2 S(s) + 3H2O +0.60
H2MoO4(aq) + 2H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է MoO2(s) + 2H2O +0.65
+ 2H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է +0.6992 [7]
O2(g) + 2H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է H2O2(aq) +0.70
Tl3+ + 3e հավասարակշռության մեջ է Tl(s) +0.72
PtCl62− + 2e հավասարակշռության մեջ է PtCl42− + 2 Cl +0.726 [11]
Fe2O3(s) + 6H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է 2Fe2+ + 3H2O +0.728 [13]:p.100
H2SeO3(aq) + 4H+ + 4e հավասարակշռության մեջ է Se(s) + 3H2O +0.74
PtCl42− + 2e հավասարակշռության մեջ է Pt(s) + 4 Cl +0.758 [11]
Fe3+ + e հավասարակշռության մեջ է Fe2+ +0.77
Ag+ + e հավասարակշռության մեջ է Ag(s) +0.7996 [7]
Hg22+ + 2e հավասարակշռության մեջ է 2 Hg(l) +0.80
NO3(aq) + 2H+ + e հավասարակշռության մեջ է NO2(g) + H2O +0.80
2FeO42− + 5H2O + 6e հավասարակշռության մեջ է Fe2O3(s) + 10 OH +0.81 [9]
[AuBr4] + 3e հավասարակշռության մեջ է Au(s) + 4 Br +0.85
Hg2+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Hg(l) +0.85
[IrCl6]2− + e հավասարակշռության մեջ է [IrCl6]3− +0.87 [4]
MnO4 + H+ + e հավասարակշռության մեջ է HMnO4 +0.90
2 Hg2+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Hg22+ +0.91 [10]
Pd2+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Pd(s) +0.915 [11]
[AuCl4] + 3e հավասարակշռության մեջ է Au(s) + 4 Cl +0.93
MnO2(s) + 4H+ + e հավասարակշռության մեջ է Mn3+ + 2H2O +0.95
NO3(aq) + 4H+ + 3e հավասարակշռության մեջ է NO(g) + 2H2O(l) +0.958 [5]
[AuBr2] + e հավասարակշռության մեջ է Au(s) + 2 Br +0.96
Fe3O4(s) + 8H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է 3Fe2+ + 4H2O +0.98 [13]:p.100
[HXeO6]3− + 2H2O + 2e հավասարակշռության մեջ է [HXeO4] + 4 OH +0.99 [16]
[VO2]+(aq) + 2H+ + e հավասարակշռության մեջ է [VO]2+(aq) + H2O +1.0 [17]
H6TeO6(aq) + 2H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է TeO2(s) + 4H2O +1.02 [17]
Br2(l) + 2e հավասարակշռության մեջ է 2 Br +1.066 [7]
Br2(aq) + 2e հավասարակշռության մեջ է 2 Br +1.0873 [7]
IO3 + 5H+ + 4e հավասարակշռության մեջ է HIO(aq) + 2H2O +1.13
[AuCl2] + e հավասարակշռության մեջ է Au(s) + 2 Cl +1.15
HSeO4 + 3H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է H2SeO3(aq) + H2O +1.15
Ag2O(s) + 2H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է 2 Ag(s) + H2O +1.17
ClO3 + 2H+ + e հավասարակշռության մեջ է ClO2(g) + H2O +1.18
[HXeO6]3− + 5H2O + 8 e հավասարակշռության մեջ է Xe(g) + 11OH +1.18 [16]
Pt2+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Pt(s) +1.188 [11]
ClO2(g) + H+ + e հավասարակշռության մեջ է HClO2(aq) +1.19
2 IO3 + 12H+ + 10e հավասարակշռության մեջ է I2(s) + 6H2O +1.20
ClO4 + 2H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է ClO3 + H2O +1.20
O2(g) + 4H+ + 4e հավասարակշռության մեջ է 2H2O +1.229 [5]
MnO2(s) + 4H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Mn2+ + 2H2O +1.23
[HXeO4] + 3H2O + 6 e հավասարակշռության մեջ է Xe(g) + 7OH +1.24 [16]
Tl3+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Tl+ +1.25
Cr2O72− + 14H+ + 6e հավասարակշռության մեջ է 2 Cr3+ + 7H2O +1.33
Cl2(g) + 2e հավասարակշռության մեջ է 2 Cl +1.36 [5]
CoO2(s) + 4H+ + e հավասարակշռության մեջ է Co3+ + 2H2O +1.42
2 NH3OH+ + H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է N2H5+ + 2H2O +1.42 [2]
2 HIO(aq) + 2H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է I2(s) + 2H2O +1.44
BrO3 + 5H+ + 4e հավասարակշռության մեջ է HBrO(aq) + 2H2O +1.45
β-PbO2(s) + 4H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Pb2+ + 2H2O +1.460 [10]
α-PbO2(s) + 4H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Pb2+ + 2H2O +1.468 [10]
2 BrO3 + 12H+ + 10e հավասարակշռության մեջ է Br2(l) + 6H2O +1.48
2ClO3 + 12H+ + 10e հավասարակշռության մեջ է Cl2(g) + 6H2O +1.49
HClO(aq) + H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Cl(aq) + H2O +1.49 [1]
MnO4 + 8H+ + 5e հավասարակշռության մեջ է Mn2+ + 4H2O +1.51
HO2 + H+ + e հավասարակշռության մեջ է H2O2(aq) +1.51
Au3+ + 3e հավասարակշռության մեջ է Au(s) +1.52
NiO2(s) + 2H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Ni2+ + 2OH +1.59
Ce4+ + e հավասարակշռության մեջ է Ce3+ +1.61
2 HClO(aq) + 2H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Cl2(g) + 2H2O +1.63
Ag2O3(s) + 6H+ + 4e հավասարակշռության մեջ է 2 Ag+ + 3H2O +1.67
HClO2(aq) + 2H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է HClO(aq) + H2O +1.67
Pb4+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Pb2+ +1.69 [10]
MnO4 + 2H2O + 3e հավասարակշռության մեջ է MnO2(s) + 4OH +1.692
MnO4 + 4H+ + 3e հավասարակշռության մեջ է MnO2(s) + 2H2O +1.70
AgO(s) + 2H+ + e հավասարակշռության մեջ է Ag+ + H2O +1.77
H2O2(aq) + 2H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է 2H2O +1.78
Co3+ + e հավասարակշռության մեջ է Co2+ +1.82
Au+ + e հավասարակշռության մեջ է Au(s) +1.83 [10]
BrO4 + 2H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է BrO3 + H2O +1.85
Ag2+ + e հավասարակշռության մեջ է Ag+ +1.98 [10]
S2O82− + 2e հավասարակշռության մեջ է 2 SO42− +2.010 [7]
O3(g) + 2H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է O2(g) + H2O +2.075 [11]
HMnO4 + 3H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է MnO2(s) + 2H2O +2.09
XeO3(aq) + 6H+ + 6 e հավասարակշռության մեջ է Xe(g) + 3H2O +2.12 [16]
H4XeO6(aq) + 8H+ + 8 e հավասարակշռության մեջ է Xe(g) + 6 H2O +2.18 [16]
FeO42− + 3e + 8H+ հավասարակշռության մեջ է Fe3+ + 4H2O +2.20 [18]
XeF2(aq) + 2H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է Xe(g) + 2HF(aq) +2.32 [16]
H4XeO6(aq) + 2H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է XeO3(aq) + 3H2O +2.42 [16]
F2(g) + 2e հավասարակշռության մեջ է 2 F +2.87 [4][5][10]
F2(g) + 2H+ + 2e հավասարակշռության մեջ է 2 HF(aq) +3.05 [10]
KrF2(aq) + 2e հավասարակշռության մեջ է  Kr(g) + 2 F(aq) +3.27 [19]
 1. 1,0 1,1 Համարվում է, որ -0.454-ի և (2×(−0.499) + (−0.508))/3 = −0.502 հաշվարկով ստացված արդյունքի տարբերությունը ճշգրտորեն համընկնում է սպիտակ ֆոսֆորի (-0.063) և կարմիր ֆոսֆորի (-0.111)՝ PH3-ի հետ հավասարակշռության վիճակին համապատասխանող արժեքների տարբերությանը։

Ծանոթագրություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54 1,55 1,56 1,57 1,58 1,59 1,60 1,61 1,62 1,63 1,64 1,65 1,66 1,67 1,68 1,69 1,70 1,71 1,72 Lide David R., ed. (2006)։ CRC Handbook of Chemistry and Physics (87th ed.)։ Boca Raton, FL: CRC Press։ ISBN 0-8493-0487-3 
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Greenwood Norman N., Earnshaw Alan (1997)։ Chemistry of the Elements (2nd ed.)։ Butterworth-Heinemann։ ISBN 0-08-037941-9 
 3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 Vanýsek, Petr (2011). “Electrochemical Series”, in Handbook of Chemistry and Physics: 92nd Edition Archived 2017-07-24 at the Wayback Machine. (Chemical Rubber Company).
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 Atkins Peter (2010)։ Inorganic Chemistry (5th Edition)։ New York: W. H. Freeman and Company։ էջ 153։ ISBN 978-1-42-921820-7 
 5. 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 5,11 5,12 Peter Atkins (1997). Physical Chemistry, 6th edition (W.H. Freeman and Company, New York).
 6. David R. Lide, ed., CRC Handbook of Chemistry and Physics, Internet Version 2005, http://www.hbcpnetbase.com Archived 2017-07-24 at the Wayback Machine., CRC Press, Boca Raton, FL, 2005.
 7. 7,00 7,01 7,02 7,03 7,04 7,05 7,06 7,07 7,08 7,09 7,10 7,11 7,12 7,13 7,14 7,15 7,16 7,17 7,18 7,19 7,20 7,21 7,22 7,23 7,24 7,25 7,26 Vanýsek Petr (2012)։ «Electrochemical Series»։ in Haynes William M.։ Handbook of Chemistry and Physics: 93rd Edition։ Chemical Rubber Company։ էջեր 5–80։ ISBN 9781439880494 .
 8. Gordon Aylward & Tristan Findlay (2008). "SI Chemical Data", 6th edition (John Wiley & Sons, Australia), 978-0-470-81638-7.
 9. 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 WebElements Periodic Table of the Elements | Iron | compounds information.
 10. 10,00 10,01 10,02 10,03 10,04 10,05 10,06 10,07 10,08 10,09 10,10 10,11 10,12 10,13 10,14 10,15 10,16 10,17 10,18 Bard, A. J., Parsons, R., and Jordan, J. (1985). Standard Potentials in Aqueous Solutions (Marcel Dekker, New York).
 11. 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 Bard, A.J., Faulkner, L.R.(2001). Electrochemical Methods. Fundamentals and Applications, 2nd edition (John Wiley and Sons Inc).
 12. Marcel Pourbaix (1966). Atlas of Electrochemical Equilibria in Aqueous Solutions (NACE International, Houston, Texas; Cebelcor, Brussels).
 13. 13,0 13,1 13,2 Pang Suh Cem, Chin Suk Fun, Anderson Marc A. (July 2007)։ «Redox equilibria of iron oxides in aqueous-based magnetite dispersions: Effect of pH and redox potential»։ J. Colloid Interface Sci. 311 (1): 94–101։ Bibcode:2007JCIS..311...94P։ PMID 17395194։ doi:10.1016/j.jcis.2007.02.058։ Վերցված է 2017-03-26 
 14. Rock Peter A. (February 1966)։ «The Standard Oxidation Potential of the Ferrocyanide-Ferricyanide Electrode at 25° and the Entropy of Ferrocyanide Ion»։ The Journal of Physical Chemistry 70 (2): 576–580։ ISSN 0022-3654։ doi:10.1021/j100874a042 
 15. Connelly Neil G., Geiger, William E. (հունվարի 1, 1996)։ «Chemical Redox Agents for Organometallic Chemistry»։ Chemical Reviews 96 (2): 877–910։ PMID 11848774։ doi:10.1021/cr940053x 
 16. 16,0 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 16,6 WebElements Periodic Table of the Elements | Xenon | compounds information.
 17. 17,0 17,1 Cotton, F. Albert; Wilkinson, Geoffrey; Murillo, Carlos A.; Bochmann, Manfred (1999), Advanced Inorganic Chemistry (6th տպ.), New York: Wiley-Interscience, ISBN 0-471-19957-5 .
 18. Redox Reactions, Western Oregon University website.
 19. http://acta.chem-soc.si/60/60-3-455.pdf Archived 2013-11-07 at the Wayback Machine..

Արտաքին հղումներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]