Jump to content

«SAT (թեստ)»–ի խմբագրումների տարբերություն

Ավելացվել է 84 բայտ ,  10 տարի առաջ
Առանց խմբագրման ամփոփման
(Նոր էջ «SAT-ն ստանդարտավորված թեստ է` նախատեսված ԱՄՆ-ի գրեթե բոլոր քոլեջների և համալսարանների համար: Թես...»:)
 
No edit summary
'''SAT''', ստանդարտավորված թեստ է`թեստ՝ նախատեսված [[ԱՄՆ]]-ի գրեթե բոլոր քոլեջների և համալսարանների համար:համար։ Թեստը ստեղծվել է [[1926]] թ. Կրթական Թեստավորման Ծառայության ([[Educational Testing Service]]) կողմից :։ Թեստի նպատակն է ստուգել աշակերտի իմացությունները համալսարան ընդունվելուց առաջ:առաջ։ Նրա անվանումը փոփոխվել է մի քանի անգամ:անգամ։ Սկզբում այն կոչվում էր [[Scholastic Aptitude Test]], իսկ այժմ`այժմ՝ [[Scholastic Assessment Test]]:։
 
[Անգլերենի]] և [[մաթեմատիկայի]] իմացության ստուգման համար նախատեսված է SAT I թեստը ([[SAT Reasoning Test]]):։ Այն ստեղծվել է 2005 թ.-ին:ին։ Թեստը իր մեջ ներառում է 3 մաս`մաս՝ մաթեմատիկա, կարդալու ունակություններ և գրելու ունակություններ ([[Mathematics]], [[Critical Reading]], [[Writing]]):։ Առավելագույն միավորը յուրաքանչյուր հատվածի համար 800 է:է։ Թեստի արդյունքում հանձնողը առավելագույնը կարող է հավաքել 2400, իսկ նվազագույնը`նվազագույնը՝ 200 միավոր:միավոր։ Թեստը վճարովի է և արժե 81 ԱՄՆ [[դոլլար]] միջազգային աշակերտների համար:համար։ ԱՄՆ-ի լավագույն բուհեր ընդունվելու համար պարտադիր է հանձնել SAT Reasoning Test-ը:ը։
 
==Կառուցվածքը==
 
Թեստը կազմված է 3 հիմնական մասերից`մասերից՝ մաթեմատիկա, կարդալու ունակություններ և գրելու ունակություններ:ունակություններ։ Յուրաքանչյուր մասից կարելի է ստանալ առավելագույնը 800, իսկ նվազագույնը`նվազագույնը՝ 200 միավոր:միավոր։ Ամբողջ թեստը բաժանված է 10 ենթամասերի:ենթամասերի։ Յուրաքանչյուր մաս իր մեջ ներառում է 3 ենթամաս և կա ևս 1 ենթամաս, որը կարող է լինել կամայական 3 մասերից:մասերից։ Այս ենթամասից ստացված միավորների քանակը չի ազդում թեստի միավորների վրա, սակայն կարող է օգտագործվել հետագա թեստերի համար:համար։ Թեստի ամբողջ տևողությունն է 3ժ 45 ր:ր։ Ենթամասերի հարցերը բարդանում են ըստ հերթականության:հերթականության։
 
==Կարդալու ունակություններ==
 
Կարդալու ունակությունների մասը կազմված է 3 ենթամասերից`ենթամասերից՝ երկու 25 և մեկ 20 րոպեանոց հատվածներից:հատվածներից։ Այն իր մեջ ներառում է մի քանի տեսակի հարցեր`հարցեր՝ նախադասությունների լրացում, և հարցեր տեքստերից:տեքստերից։ Առաջին 5-8 հարցերը վերաբերվում են նախադասությունների լրացմանը, իսկ մյուսները`մյուսները՝ տեքստերին:տեքստերին։ Նախադասությունների լրացումը ստուգում է հանձնողիի բառապաշարը և նախադասություն կազմելու ունակությունները:ունակությունները։ Մնացած հարցերը վերաբերվում են տարբեր տեքստերի, որտեղ հանձնողը կարդում է տեքստը և պատասխանում է հարցերի, որոնց պատասխանները ներառված են տեքստում:տեքստում։ Տեքստերի թեմաները լինում են բնական ու հասարակական գիտություններից, կամ պարզապես մարդուն վերաբերվող տարբեր թեմաներից:թեմաներից։ Յուրաքանչյուր տեքստին հաջորդող հարցերի քանակը համապատասխանում է տեքստի երկարությանը:երկարությանը։ Որոշ առաջադրանքներում աշակերտը պետք է համեմատի 2 տեքստեր:տեքստեր։ Դրանք հիմնականում կարճ տեքստեր են:են։
 
==Մաթեմատիկա==
 
Մաթեմատիկայի մասը կազմված է 3 ենթամասերից`ենթամասերից՝ երկու 25 և մեկ 20 րոպեանոց հատվածներից:հատվածներից։
*Առաջին 25 րոպեանոց ենթամասը իր մեջ ներառում է 20 հարց`հարց՝ 5 հնարավոր պատասխաններով:պատասխաններով։
*Երկրորդ 25 րոպեանոց ենթամասը իր մեջ ներառում է 8` 5 հնարավոր պատասխաններով հարց և 10 հարց, որտեղ պետք է գրել խնդրի պատասխանը:պատասխանը։
*20 րոպեանոց ենթամասը իր մեջ ներառում է 16 հարց`հարց՝ 5 հնարավոր պատասխաններով:պատասխաններով։
 
===Հաշվիչի օգտագործումը===
 
Թույլատրվում են բոլոր տեսակի [[հաշվիչ]]ներ. պարզագույն գործողություններ կատարող, գիտական (scientific) և գրաֆիկական:գրաֆիկական։ [[QWERTY]] ստեղնաշարով, կամ [[հեռախոս]]ի հաշվիչները խստիվ արգելվում են:են։
 
==Գրելու ունակություններ==
 
Գրելու ունակություններ մասը իր մեջ ներառում է հարցեր`հարցեր՝ 5 հնարավոր պատասխաններով և [[էսսե]] (շարադրության տեսակ):։ Միավորների 70%-ը հավաքվում է 5 հնարավոր պատասխաններով հարցերից, իսկ մնացածը`մնացածը՝ Էսսեից:Էսսեից։
 
Հնարավոր պատասխաններով հարցերը լինում են մի քանի տեսակի`տեսակի՝ սխալի հայտնաբերում, նախադասության լրացում և տեքստի բարելավվման հարցեր:հարցեր։ Առաջին երկուսը ստուգում են աշակերտի քերականական իմացությունները:իմացությունները։ Սխալի հայտնաբերման ենթամասում հարկավոր է նշել նախադասության սխալ հատվածը, իսկ եթե նախադասությունը չունի սխալ`սխալ՝ ընրտել Սխալ չունի (No Error) պատասխանը:պատասխանը։ Նախադասության լրացման ենթամասում հարկավոր է ընտրել այն բառը (բառերը), որը տեղադրելով նախադասության մեջ նախադասությունը կստանա իմաստ:իմաստ։ Տեքստի բարելավվման ենթամասը ստուգում է աշակերտի, տեքստը տրամաբանական վիճակի բերելու ունակությունները:ունակությունները։ Կարող է ներկայացվել վատ գրված տեքստ և առաջադրվել հարցեր, թե ինչ փոփոխությունների միջոցով է հնարավոր տեքստը բերել տրամաբանական տեսքի:տեսքի։
 
Գրելու ունակությունների մյուս հատվածը`հատվածը՝ Էսսեն, լինում է ողջ թեստի առաջին ենթամասը և տևում է 25 րոպե:րոպե։ Էսսեի թեման նախօրոք տրվում է:է։ Առաջադրվող թեման պարզ է, հստակ և կազմված է այնպես, որ հասանելի լինի հանձնողին:հանձնողին։ Էսսեն պետք է լինի պարզ, գրված լինի հասկանալի և լինի առաջադրված թեմայի սահմաններում:սահմաններում։ Էսսեն գնահատվում առավելագույնը 6, նվազագույնը`նվազագույնը՝ 1 միավոր 2 պրոֆեսիոնալ ստուգողների կողմից:կողմից։ Հնարավոր է 0 ստանալ այն դեպքում, երբ էսսեն գրված չէ, թեմայից դուրս է, [[անգլերեն]] չէ, գրված չէ համար 2 մատիտով, կամ եթե գրված է անհասկանալի ձեռագրով:ձեռագրով։ Եթե 2 ստուգողների տրված գնահատականները տարբերվում են ավելի քան 1 միավորով, ապա վերջնական որոշումը կայացնում է երրորդ կարդացողը:կարդացողը։ Ստուգողի`Ստուգողի՝ յուրաքանչյուր էսսեն կարդալու միջին ժամանակը 3 րոպեից էլ քիչ է:է։
 
==Հարցերի տեսակները==
 
SAT Reasoning Test-ում գրեթե բոլոր հարցերը ընտրովի պատասխաններվ հարցեր են:են։ Տարբերվում են միայն էսսեն և մաթեմատիկայի այն հարցերը, որտեղ հանձնողը պետք է գրի խնդիրների պատասխանները:պատասխանները։ Բոլոր ընտրովի պատասխաններով հարցերը ունեն 5 հնարավոր պատասխան և ճիշտ է միայն մեկը:մեկը։ Բոլոր ենթամասերում հարցերը`հարցերը՝ ըստ հերթականության բարդանում են:են։ Բացառություն են կազմում միայն տեքստերը, որոնց հետևող հարցերի հերթականությունը կառուցված է ոչ թե ըստ բարդության, այլ ըստ տեքստում տրված ինֆորմացիայի հաջորդականությամբ:հաջորդականությամբ։
 
==Թեստի գնահատումը==
 
Բոլոր հարցերը գնահատվում են հավասարաչափ:հավասարաչափ։ Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանի համար տրվում է 1 միավոր, սխալ պատասխանի համար`համար՝ հանվում է 0.25, իսկ չգրված պատասխանի համար չի հանվում ոչ մի միավոր:միավոր։ Այնուհետև հավաքված միավորները փոխվում են 800 միավորանոց համակարգի:համակարգի։
 
{| class="wikitable"
==Թեստի անցկացման վայրը, ժամանակը==
 
[[SAT Reasoning Test]]-ը ողջ աշխարհում անցկացվում է ամսական 1 անգամ բոլոր ամիսներին`ամիսներին՝ բացառությամբ [[հուլիս]], [[օգոստոս]] և [[սեպտեմբեր]] ամիսների:ամիսների։ Հայաստանում SAT Reasoning Test հնարավոր է հանձնել միայն [[Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան]]ում ([[American University of Armenia]]):։
 
{| class="wikitable"
105 094

edits