Jump to content

Կոնյունկտիվ նորմալ ձև

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից

Կոնյունկտիվ նորմալ ձև (ԿՆՁ)՝ բուլյան տրամաբանության մեջ, նորմալ ձև, որում բուլյան ձևն ունի լիթերալների դիզյունկցիայի կոնյունկցիայի տեսք։ Կոնյունկտիվ նորմալ ձևը հարմար է թեորեմների ավտոմատ ապացուցման համար։ Ցանկացած բուլյան բանաձև կարող է դառնալ։ Դրա համար հարկավոր է օգտագործել երկակի ժխտման կանոնը, Դե Մորգանի օրենքը, տարածականությունը։

Բանաձևեր ԿՆՁ-ում։

Բանաձևերը ոչ ԿՆՁ-ում։

Բայց վերը նշված 3 ոչ ԿՆՁ-ում բանաձևերը համարժեք են ԿՆՁ-ի հետևյալ բանաձևերին.

ԿՆՁ-ի կառուցում

[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

ԿՆՁ-ի կառուցման ալգորիթմ

[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

1) Ազատվել բոլոր այն տրամաբանական գործողություններից, որոնք պարունակում է բանաձևը, փոխարինել դրանք հիմնականներով՝ կոնյուկցիայով, դիզյունկցիայով, ժխտմամբ։ Դա կարելի է կատարել՝ օգտագործելով հետևյալ բանաձևերը.

2) Փոխարինել ողջ արտահայտությանը վերաբերող ժխտման նշանը հիմնական բանաձևերի առանձին փոփոխականներին վերաբերող ժխտման նշաններով։

3) Ազատվել երկակի ժխտման նշաններից։

4) Եթե հարկավոր է, կոնյունկցիայի և դիզյունկցիայի գործողությունների ժամանակ գործածել տարածման հատկությունները։

ԿՆՁ-ի կառուցման օրինակ

[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

ԿՆՁ-ի բերենք հետևյալ բանաձևը.

Վերափոխենք F-ի այնպիսի բանաձևի, որը չի պարունակում → .

Ստացված բանաձևում տեղափոխենք ժխտումը փոփոխականների վրա և կրճատենք երկակի ժխտումները.

Տարածման կանոնի համաձայն՝ ստանանք ԿՆՁ-ն.

k- կոնյունկտիվ նորմալ ձև

[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

k- կոնյունկտիվ նորմալ ձև անվանում են այն կոնյունկտիվ նորմալ ձևը, որում յուրաքանչոյւր դիզյունկցիա պարունակում է հավասարապես k լիթերալ։

Օրինակ, հետևյալ բանաձևը գրառված է 2-ԿՆՁ-ով.

Անցում ԿՆՁ-ից ԿԿՆՁ

[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Եթե հասարակ դիզյունկցիայում չի բավարարում որևէ փոփոխականը (օրինակ՝ z-ը), ապա ավելացնում ենք հետևյալ արտահայտությունը. (այն չի փոխում դիզյունկցիան), որից հետո բացում ենք փակագծերը.

Այսպիսով, ԿՆՁ-ից ստանում ենք ԿԿՆՁ։

ԿՆՁ-ն բնութագրող ֆորմալ քերականություն

[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Հետևյալ ֆորմալ քերականությունը բնութագրում է կՆՁ դարձած բոլոր բանաձևերը.

<ԿՆՁ> → <դիզյունկտ>
<ԿՆՁ> → <ԿՆՁ> ∧ <դիզյունկտ>
<դիզյունկտ> → <լիթերալ>;
<դիզյունկտ> → (<դիզյունկտ> ∨ <լիթերալ>)
<լիթերալ> → <թերմ>
<լիթերալ> → ¬<թերմ>

որտեղ <թերմը> նշանակում է կամայական բուլյան փոփոխական։

ԿՆՁ-ի բանաձևի ստացման առաջադրանք

[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Հաշվողական բարդությունների տեսության մեջ կարևոր դեր է կատարում բուլյան բանաձևերի կատարման առաջադրանքը կոնյուկտիվ նորմալ ձևում։ Համաձայն Կուկի թեորեմի՝ այդ առաջադրանքը NP-ամբողջ է, և այն բերվում է 3-ԿՆՁ բանաձևերի կատարմանը, ինչին էլ բերվում են NP-ամբողջական առաջադրանքները։

Գրականություն

[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
  • Յու. Ի. Գալուշկինա, Ա.Ն. Մարյամով. Դիսկրետ մաթեմատիկայի դասախոսությունների հակիրճ տարբերակ, 2-րդ հր., Այրիս պրես, 2008. - 176 էջ։

Արտաքին հղումներ

[խմբագրել | խմբագրել կոդը]