Jump to content

Կաննադա (գիր)

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Անվան այլ կիրառումների համար տե՛ս՝ Կաննադա (այլ կիրառումներ)

Կաննադա, հնդկական կաննադա լեզվի գիրը։

a /ʌ/ ka
ā /a:/ ಕಾ
i /i/ ಕಿ ki
ī /i:/ ಕೀ
u /u/ ಕು ku
ū /u:/ ಕೂ
ṛ /rɨ/ կամ /ru/ ಕೃ kṛ
ṝ /ri:/ կամ /ru:/ ಕೄ kṝ
e /e/ ಕೆ ke
ē /e:/ ಕೇ
ai /aj/ ಕೈ kai
o /o/ ಕೊ ko
ō /o:/ ಕೋ
au /aw/ ಕೌ kau
am̩ ಕಂ kam̩
ah̩ ಕಃ kah̩
ka /kʌ/ kha /kʰʌ/ ga /gʌ/ gha /gʱʌ/ ṅa /ŋʌ/
ca /ʧʌ/ cha /ʧʰʌ/ ja /ʤʌ/ jha /ʤʱʌ/ ña /ɲʌ/
ṭa /ʈʌ/ ṭha /ʈʰʌ/ ḍa /ɖʌ/ ḍha /ɖʱʌ/ ṇa /ɳʌ/
ta /tʌ/ tha /tʰʌ/ da /dʌ/ dha /dʱʌ/ na /nʌ/
pa /pʌ/ pha /pʰʌ/ ba /bʌ/ bha /bʱʌ/ ma /mʌ/
ya /jʌ/ ra /ɾʌ/ rra/rʌ/ la /lʌ/ va /ʋʌ/
śa /ɕʌ/ ṣa /ʂʌ/ sa /sʌ/ ha /hʌ/ ḷa /ɭʌ/
ḷ /ɺʌ/

Կրկնակի բաղաձայն

[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
ಕ್ಕ ಗ್ಗ ಚ್ಚ ಟ್ಟ ತ್ತ ತ್ರ ಥ್ಯ ದ್ದ ನ್ನ ಬ್ಬ ಮ್ಮ ರ್ತ ಲ್ಲ ಳ್ಳ ಸ್ಥ ಸ್ಪ ಸ್ವ ಪ್ಫ
k:a g:a c:a ṭṭa t:a tra thya d:a n:a b:a m:a rta l:a ḷḷa stha spa sva ppha
೧೦
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು
om̩du eraḍu mūru nālku aidu āru ēḷu om̩ṭu om̩battu hattu

Տեքստի օրինակ

[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವರೂ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿಯೇ ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕು ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನರಾಗಿದ್ದರೆ. ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರ ಭಾವದಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು.

Գրադարձություն։

Ellā mānavarū svatantrarāgiyē janisiddāre. Hāgū ghanate mattu hakku gaḷalli samānarāgiddāre. Vivēka mattu antaḥkaraṇagaḷannu paḍedavarāddarinda avaru paraspara sahōdara bhāvadinda vartisabēku.

Թարգմանություն

Բոլոր մարդիկ ծնվում են ազատ ու հավասար իրենց արժանապատվություններով և իրավունքներով։ Նրանք ունենք խիղճ և պետք է իրար նկատմամբ եղբայրաբար վերաբերվեն։

Արտաքին հղումներ

[խմբագրել | խմբագրել կոդը]