Խորիոն

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից

Խորիոն, տրոֆոբլաստի թավիկները, որոնք ավելի ուշ անվանում են խորիոն, կազմված են երկու մասից՝

  • էպիթելից
  • արտասաղմնային մեզենքիմից։

Այս մասում լորձաթաղանթը, որն իմպլանտացիայից հետո մտնում է ընկերքի կազմի մեջ՝

  • decidua basalis՝ հիմնական անջատվող թաղանթ, աճում է ավելի արագ, քան մյուս մասերում՝
  • decidua parietalis՝ առպատային անջատվող թաղանթ,
  • decidua capsulatis՝ պարկային անջատվող թաղանթ,

որը սաղմը բաժանում է արգանդի խոռոչից։ Հետագայում այս տարբերություններն ավելի ցայտուն են արտահայտվում, թավիկները առպատային և պարկային թաղանթների շրջանում անհետանում են, իսկ հիմնական անջատվող թաղանթի շրջանում փոխարինվում խիստ ճյուղավորված երկրորդային թավիկներով, որոնց հիմքը կազմում է շարակցական հյուսվածքը՝ արյունատար անոթների հետ միասին։ Խորիոնը կազմված է երկու բաժնից՝

  • ճյուղավոր (chorion fron-dosum)
  • հարթ (chorion laeve)։

Ճյուղավոր խորիոնի տեղադրման շրջանում ձևավորվում է ընկերքը։ Հիմնական անջատվող թաղանթի հաշվին առաջանում է ընկերքի մայրական մասը, իսկ ճյուղավոր խորիոնի հաշվին՝ ընկերքի պտղային մասը։ Ընկերքավորումը մարդու մոտ տեղի է ունենում ներարգանդային զարգացման 3-6-րդ շաբաթվա ընթացքում և համընկնում է օրգանների սաղմնադրման շրջանին։ Այս շրջանը հանդիսանում է մարդու էմբրիոգենեզի երկրորդ կրիտիկական շրջանը։