Պոյնտինգի վեկտոր

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից

Էլեկտրամագնիսական դաշտի լրիվ էներգիան ըստ Մաքսվելի, եթե այդ դաշտը կա V ծավալի ներսում, բաղկագած է էլեկտրական դաշտի էներքիայից.

 W= \oint\limits_v \vec (E*D)/2 \cdot d\vec V\ և մագնիսական դաշտի էներքիայից  W= \oint\limits_v \vec (H*B)/2 \cdot d\vec V\

V ծավալի ներսում փակված էլեկտրամագնիսական դաշտի էներգիան չի կարող մնալ անփոփոխ։ Դաշտի էներգիան ժամանակի ընթացքում փոխվում է հետևյալ գործոնների ազդեցության տակ.

  1. էլեկտրամագնիսական դաշտի էներգիաձի մի մասը վերածվում է էներգիայի այլ տեսակի, օրինակ նյութի մասնիկների մեխանիկական էներգիայի, որը կապված է դրանց ջերմային շարժման հետ, որը հարուցված է հաղորդման հոսանքի տեսքով։
  2. արտաքին աղբյուրների աշխատանքը, որը կարոխ է և ավելացնել և նվազեցնել դաշտի էներգիան։
  3. V ծավալի և նրան շրջափակող տարածության միջակայքի միջև կատարվում է էներգիայի սպեցիֆիկ փոխանակում, որը բնորոշ է էլեկտրամագնիսական դաշտին և կոչվում է ճառագյթում։ Ճառագայթի գործընթացի ինտենսիվությունը էլեկտրադինամիկայում բնութագրում են Պոյնտինգի վեկտորով

Պոյնտինգի վեկտորը (նաև Ումով - Պոյնտինգի վեկտոր) - ցույց է տալիս էլեկտրամագնիսական դաշտի էներգիայի հոսքի խտությունը։ Պոյնտինգի վեկտորը S, կարող է սահմանվել երկու վեկտորների վեկտորական արտադրյալի տեսքով։

Մաքսվելի հավասարումներից

այս հավասարումներից ստանում ենք մի ինտեգրալային հավասարում, որը ցույց է տալիս կպրուստների ակընթարթային հզորությունը։     P= -\sigma*  \oint\limits_V \vec (E*E) \cdot d\vec V  Այս տեսքի ինտեգրալը կարող է կոչվել կորուստների ակընթարթային հզորություն։ Կորուստները գոյանում են ծավալում հոսող հաղորդման հոսանքներիպատճառով։