Նախատիպ (նախագծման ձևանմուշ)

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Նախատիպ
ՏեսակՍտեղծող
ՆշանակությունՆոր օբյեկտները թույլ է տալիս ստեղծել նախօրոք սահմված նախատիպը պատճենելով։
Կառուցվածք
Նկարագրությունը ԳօՖի
"Design Patterns" գրքում
Այո

Նախատիպը նախագծման ստեղծող ձևանմուշ է, որը նոր օբյեկտներ է ստեղծում նախօրոք սահմված նախատիպը պատճենելով[1]։

Ընդհանուր հասկացողություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

 • Client - հայցող
 • Instance - նմուշ
 • Implementation - իրականացում
 • Product - արգասիք

Նկարագրություն[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Նախատիպ ձևանմուշն օգտագործվում է հետևյալ նպատակների համար.

 • խուսափում է ենթադասերի ստեղծող օբյեկտների ժառանգումից հայցողի ծրագրային ապահովման մեջ, ինչպես այդ անում է Աբստրակտ ֆաբրիկա ձևանմուշը։
 • խուսափում է ստանդարտ ճանապարհով օբյեկտի ստեղծման վրա լրացուցիչ ջանքերից (ի նկատի ունի կոսնտրուկտորի օգտագործումը, քանի որ այս դեպքում նույնպես կկանչվեն կոնստրուկտորներ ողջ հիերարխիայի համար), երբ նրա ծախսած ժամանակը անթույլատրելի թանկ է ծրագրային ապահովվության համար։

Նախագծման այս ձևանմուշը խորհուրդ է տրվում օգտագործել, երբ համակարգը չպետք է կախված լինի նրանից, թե ինչպես են նրանում ստեղծվում, կոմպանավորվում և ներկայացվում արգասիքները.

 • ինտանսավորված դասերը բնորոշվում են իրականցման ժամանակ (օրինակ դինամիկ բեռնման օգնությամբ).
 • զուգահեռ հիերարխիա ունեցող արգասիքներում դասերի հիերարխիայի կառուցումից կամ ֆաբրիկաներից խուսափելու համար,
 • դասերի նմուշները կարող են գտնվել տարբեր վիճակներում։ Կարող է ավելի նպատակահարմար լինի ունենալ համապատասխան թվով նախատիպեր և կլոնավորել դրանք, քան թե դասից ամեն անգամ անհրաժեշտ վիճակով նմուշ ստեղծել։

Կառուցվածք[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Նախատիպ ձևանմուշի սխեման
Նախատիպ ձևանմուշի սխեման

Պսեվդոկոդ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

class WordOccurrences is
 field occurrences is
 The list of the index of each occurrence of the word in the text.

 constructor WordOccurrences(text, word) is
  input։ the text in which the occurrences have to be found
  input։ the word that should appear in the text
 Empty the occurrences list
 for each textIndex in text
  isMatching ։= true
  for each wordIndex in word
  if the current word character does not match the current text character then
   isMatching ։= false
  if isMatching is true then
  Add the current textIndex into the occurrences list

 method getOneOccurrenceIndex(n) is
  input։ a number to point on the nth occurrence.
  output։ the index of the nth occurrence.
 Return the nth item of the occurrences field if any.

 method clone() is
  output։ a WordOccurrences object containing the same data.
 Call clone() on the super class.
 On the returned object, set the occurrences field with the value of the local occurrences field.
 Return the cloned object.

text ։= "The prototype pattern is a creational design pattern in software development first described in design patterns, the book."
word ։= "pattern"d
searchEngine := new WordOccurrences(text, word)
anotherSearchEngine := searchEngine.clone()

(այս ալգորիթմը օպտիմիզացիայի ենթարկված չէ)

Օրինակներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

C++[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

class Meal {
public:
	virtual ~Meal();
	virtual void eat() = 0;
	virtual Meal *clone() const = 0;
	//...
};
class Spaghetti : public Meal {
public:
	Spaghetti( const Spaghetti &);
	void eat();
	Spaghetti *clone() const { return new Spaghetti( *this ); }
	//...
};

Java[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

/**
 * Prototype Class
 */
public class Cookie implements Cloneable {
  
  protected int weight;

  @Override
  public Cookie clone() throws CloneNotSupportedException {
    Cookie copy = new Cookie();
    copy.weight = this.weight;
    
    //In an actual implementation of this pattern you might now change references to
    //the expensive to produce parts from the copies that are held inside the prototype.

    return copy;
  }
}

/**
 * Concrete Prototypes to clone
 */
public class CoconutCookie extends Cookie { }
/**
 * Client Class
 */
public class CookieMachine {

  private Cookie cookie; // Could have been a private Cloneable cookie.

  public CookieMachine(Cookie cookie) {
    this.cookie = cookie;
  }

  public Cookie makeCookie() throws CloneNotSupportedException {
    return (Cookie) this.cookie.clone();
  }

  public static void main(String args[]) throws CloneNotSupportedException {
    Cookie tempCookie = null;
    Cookie prot = new CoconutCookie();
    CookieMachine cm = new CookieMachine(prot);
    for (int i = 0; i < 100; i++)
      tempCookie = cm.makeCookie();
  }
}

C#[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

 using System;
 
 namespace Prototype
 { 
 class MainApp
 {  
  static void Main()
  {
   // Create two instances and clone each
 
   Prototype p1 = new ConcretePrototype1("I");
   Prototype c1 = p1.Clone();
   Console.WriteLine ("Cloned: {0}", c1.Id);
 
   Prototype p2 = new ConcretePrototype2("II");
   Prototype c2 = p2.Clone();
   Console.WriteLine ("Cloned: {0}", c2.Id);
 
   // Wait for user
   Console.Read();
  }
 }
 
 // "Prototype"
 
 abstract class Prototype
 {
  private string id;
 
  // Constructor
  public Prototype(string id)
  {
   this.id = id;
  }
 
  // Property
  public string Id
  {
   get{ return id; }
  }
 
  public abstract Prototype Clone();
 }
 
 // "ConcretePrototype1"
 
 class ConcretePrototype1 : Prototype
 {
  // Constructor
  public ConcretePrototype1(string id) : base(id)
  {
  }
 
  public override Prototype Clone()
  {
   // Shallow copy
   return (Prototype)this.MemberwiseClone();
  }
 }
 
 // "ConcretePrototype2"
 
 class ConcretePrototype2 : Prototype
 {
  // Constructor
  public ConcretePrototype2(string id) : base(id)
  {
  }
 
  public override Prototype Clone()
  {
   // Shallow copy
   return (Prototype)this.MemberwiseClone();
  }
 }
 }

PHP[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

<?php
/**
 * Հասանելի դասերի հիերարխիա նախատիպերի ստեղծման համար
 */ 
abstract class Terrain {}

abstract class Sea extends Terrain {}
class EarthSea extends Sea {}
class MarsSea extends Sea {}
class VenusSea extends Sea {}

abstract class Plains extends Terrain {}
class EarthPlains extends Plains {}
class MarsPlains extends Plains {}
class VenusPlains extends Plains {}

abstract class Forest extends Terrain {}
class EarthForest extends Forest {}
class MarsForest extends Forest {}
class VenusForest extends Forest {}

/**
 * Նախատիպի ֆաբրիկայի տրամաբանության որոշում
 */
class TerrainFactory {
  private $sea;
  private $forest;
  private $plains;

  public function __construct( Sea $sea, Plains $plains, Forest $forest ) {
    $this->sea = $sea;
    $this->plains = $plains;
    $this->forest = $forest;
  }
  function getSea( ) {
    return clone $this->sea;
  }
  function getPlains( ) {
    return clone $this->plains;
  }
  function getForest( ) {
    return clone $this->forest;
  }
}

/**
 * Ֆաբրիկայի ստեղծումը ըստ նախատիպի տրված պարամետրերի
 */
$prototypeFactory = new TerrainFactory(
new EarthSea(),
new MarsPlains(),
new VenusForest()
);

/**
 * Տրված օբյեկտների ստեղծումը կլոնավորման միջոցով
 */
$sea = $prototypeFactory->getSea();
$plains = $prototypeFactory->getPlains();
$forest = $prototypeFactory->getForest();

Ruby[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

module Prototype

 # "Prototype"
 
 class Prototype
 
  # Property
  # id-ի հատկությունը սկզբում առկա է ամեն օբյեկտի մոտ, դրա համար էլ օգտագործվում է name հատկությունը

  attr_reader :name

  # Constructor

  def initialize name
   @name = name
  end
 
 end
end
 
# Create an instance and clone it
p1 = Prototype::Prototype.new "my name" # Prototype դասի օբյեկտը ստեղծվում է ավանդական ճանապարհով` new մեթոդով
p2 = p1.clone # clone մեթոդը ի սկզբանե գոյություն ունի բոլոր օբյետկների համար։ Նրան բնորոշել պետք չէ

puts "p1.id = #{p1.id}, p2.id = #{p2.id}" # կտպվեն տարբեր id-ներ
puts "p1.name = #{p1.name}, p2.name = #{p2.name}" # կտպվի միևնույն name-ը- "my name"

# Wait for user
gets

VB.NET[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Namespace Prototype
  Class MainApp
    Shared Sub Main()
      ' Երկու նախատիպերի ստեղծում և նրանցից յուրաքանչյուրի կլոնավորում

      Dim p1 As Prototype = New ConcretePrototype1("I")
      Dim c1 As Prototype = p1.Clone()
      Console.WriteLine("Cloned: {0}", c1.Id)

      Dim p2 As Prototype = New ConcretePrototype2("II")
      Dim c2 As Prototype = p2.Clone()
      Console.WriteLine("Cloned: {0}", c2.Id)

      Console.Read()
    End Sub
  End Class

  ' "Prototype"

  MustInherit Class Prototype
    Private m_id As String

    ' Կոնստրուկտոր
    Public Sub New(ByVal id As String)
      Me.m_id = id
    End Sub

    ' Հատկություն
    Public ReadOnly Property Id() As String
      Get
        Return m_id
      End Get
    End Property

    Public MustOverride Function Clone() As Prototype
  End Class

  ' "ConcretePrototype1"

  Class ConcretePrototype1

    Inherits Prototype
    ' Конструктор
    Public Sub New(ByVal id As String)
      MyBase.New(id)
    End Sub

    Public Overrides Function Clone() As Prototype
      ' Неполная копия
      Return DirectCast(Me.MemberwiseClone(), Prototype)
    End Function
  End Class

  ' "ConcretePrototype2"

  Class ConcretePrototype2
    Inherits Prototype

    ' Конструктор
    Public Sub New(ByVal id As String)
      MyBase.New(id)
    End Sub

    Public Overrides Function Clone() As Prototype
      ' Неполная копия
      Return DirectCast(Me.MemberwiseClone(), Prototype)
    End Function
  End Class
End Namespace

Delphi[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

program PrototypePattern;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

type
 TPrototype = class
 public
  function Clone: TPrototype; virtual; abstract;
 end;

type
 TPrototypeType = class(TPrototype)
 private
  FID: Integer;
  FInfo: String;
 public
  property ID: Integer read FID write FID;
  property Info: String read FInfo write FInfo;

  function Clone: TPrototype; override;
 end;

 function TPrototypeType.Clone: TPrototype;
 var
  vClone: TPrototypeType;
 begin
  vClone := TPrototypeType.Create;
  vClone.ID := ID;
  vClone.Info := Info;

  Result := vClone;
 end;

procedure CloneAndShow(Prototype: TPrototypeType);
var
 vClone: TPrototypeType;
begin
 vClone := Prototype.Clone;
 try
  Write(vClone.ID);
  Write(vClone.Info);
 finally
  vClone.Free;
 end;

 WriteLn;
end;

var
 vConcretePrototype1, vConcretePrototype2: TPrototypeType;
begin
 vConcretePrototype1 := TPrototypeType.Create;
 vConcretePrototype2 := TPrototypeType.Create;
 try
  vConcretePrototype1.ID := 10;
  vConcretePrototype1.Info := ' Prototype1!';

  vConcretePrototype2.ID := 11;
  vConcretePrototype2.Info := ' Prototype2!';

  CloneAndShow(vConcretePrototype1);
  CloneAndShow(vConcretePrototype2);
 finally
  vConcretePrototype1.Free;
  vConcretePrototype2.Free;
 end;

 ReadLn;
end.

CoffeeScript[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

class PresidentPrototype
 constructor: (@proto) ->
 clone: ->
  customer = new President()
  customer.first = @proto.first
  customer.last = @proto.last
  customer.aka = @proto.aka
  customer

class President
 constructor: (@first, @last, @aka) ->
 say: -> console.log "His name is #{@first} #{@last} aka #{@aka}."

run = ->
 proto = new President("Jimmy", "Wales", "Jimbo")
 prototype = new PresidentPrototype(proto)
 customer = prototype.clone()
 customer.say()

run()

Ծանոթագրություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

 1. Design Patterns from the Gang Of Four