Հարմարեցնող (նախագծման ձևանմուշ)

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Jump to navigation Jump to search
Հարմարեցնող
Անգլերեն անվանում` Flyweight
Տեսակ` Կառուցվածքային
Նշանակություն` Հիշողության հետ աշխատանքը թեթևացնելու համար
Նկարագրությունը ԳօՖի
"Design Patterns" գրքում`
Այո

Հարմարեցնող (անգլ.՝ Flyweight), կառուցվածքային նախագծման ձևանմուշ, որի դեպքում իրեն որպես ունիկալ ներկայացնող օբյեկտը փաստացի այդպիսին չի հանդիսանում։

Ընդհանուր հասկացողություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

 • Client - հայցող
 • Instance - նմուշ
 • Implementation - իրականացում
 • Product - արգասիք

Նպատակ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Օպտիմիզացնում է հիշողության հետ աշխատանքը՝ թույլ չտալով ստեղծել էլեմենտների նմուշներ, որոնք ունեն ընդհանուր հատկություններ։

Նկարագրություն[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Հարմարեցնող ձևանմուշն օգտագործվում է բազմաթիվ փոքր օբյեկտների հետ կապված ռեսուրսների նվազման համար։ Այս ձևանմուծը նախագծելու ժամանակ պետք է առանձնացնել նրա ներքին և արտաքին հատկանիշները։ Ներքին հատկությունները միշտ մնում են անփոփոխ, իսկ արտաքին հատկությունները կարող են կախված լինել կոնտեքստի օգտագործումից և նրանում պետք է իրագործել անհրածեշտ փոփոխություններ։

Հարմարեցնողը լրացնում է Ֆաբրիկային մեթոդ ձևանմուշն այնպես, որ Ֆաբրիկային մեթոդին հայցվորի նոր օբյեկտ ստեղծելու հայցի դեպքում համակարգը սկսում է ման գալ նմանատիպ պարամետրերով օբյեկտ և այն վերադարձնում է հայցողին։ Եթե այդպիսի օբյեկտ համակարգը չի գտնում, ապա ստեղծվում է։

Օրինակներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

C++[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

#include <map>
#include <iostream>

// "Flyweight"
class Character
{
public:
  virtual ~Character() {}
  virtual void display() const = 0;

protected:
  char mSymbol;
  int mWidth;
  int mHeight;
  int mAscent;
  int mDescent;
  int mPointSize;
};

// "ConcreteFlyweight"
class ConcreteCharacter : public Character
{
public:
  // Constructor
  ConcreteCharacter( char aSymbol, int aPointSize )
  {
    mSymbol = aSymbol;
    mWidth = 120;
    mHeight = 100;
    mAscent = 70;
    mDescent = 0;
    mPointSize = aPointSize;
  }

  // from Character
  virtual void display() const {
    std::cout << mSymbol << " ( PointSize " << mPointSize << " )\n";
  }
};

// "FlyweightFactory"
template < int POINT_SIZE = 10 >
class CharacterFactory
{
public:
  const Character& getCharacter( char aKey )
  {
    // Uses "lazy initialization"
    Characters::const_iterator it = mCharacters.find( aKey );
    if ( mCharacters.end() == it ) {
      const Character* character = new ConcreteCharacter(aKey, POINT_SIZE);
      mCharacters[aKey] = character;
      return *character;
    } else {
      return *it->second;
    }
  }

  virtual ~CharacterFactory(){
    for (Characters::const_iterator it = mCharacters.begin(); it != mCharacters.end(); ++it)
       delete it->second;
    }

private:
  typedef std::map < char, const Character* > Characters;
  Characters mCharacters;
};

int main(){
  std::string document = "AAZZBBZB";

  CharacterFactory<12> characterFactory;

  for (std::string::const_iterator it = document.begin(); it != document.end(); ++it){
    const Character& character = characterFactory.getCharacter( *it );
    character.display();
  }
  return 0;
}

C#[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

using System;
using System.Collections;

namespace Flyweight
{

 class MainApp
 {
  static void Main()
  {
   // Build a document with text
   string document = "AAZZBBZB";
   char[] chars = document.ToCharArray();

   CharacterFactory f = new CharacterFactory();

   // extrinsic state
   int pointSize = 10;

   // For each character use a flyweight object
   foreach (char c in chars)
   {
    pointSize++;
    Character character = f.GetCharacter(c);
    character.Display(pointSize);
   }

   // Wait for user
   Console.Read();
  }
 }

 // "FlyweightFactory"

 class CharacterFactory
 {
  private Hashtable characters = new Hashtable();

  public Character GetCharacter(char key)
  {
   // Uses "lazy initialization"
   Character character = characters[key] as Character;
   if (character == null)
   {
    switch (key)
    {
     case 'A': character = new CharacterA(); break;
     case 'B': character = new CharacterB(); break;
      //...
     case 'Z': character = new CharacterZ(); break;
    }
    characters.Add(key, character);
   }
   return character;
  }
 }

 // "Flyweight"

 abstract class Character
 {
  protected char symbol;
  protected int width;
  protected int height;
  protected int ascent;
  protected int descent;
  protected int pointSize;

  public abstract void Display(int pointSize);
 }

 // "ConcreteFlyweight"

 class CharacterA : Character
 {
  // Constructor
  public CharacterA()
  {
   this.symbol = 'A';
   this.height = 100;
   this.width = 120;
   this.ascent = 70;
   this.descent = 0;
  }

  public override void Display(int pointSize)
  {
   this.pointSize = pointSize;
   Console.WriteLine(this.symbol +
    " (pointsize " + this.pointSize + ")");
  }
 }

 // "ConcreteFlyweight"

 class CharacterB : Character
 {
  // Constructor
  public CharacterB()
  {
   this.symbol = 'B';
   this.height = 100;
   this.width = 140;
   this.ascent = 72;
   this.descent = 0;
  }

  public override void Display(int pointSize)
  {
   this.pointSize = pointSize;
   Console.WriteLine(this.symbol +
    " (pointsize " + this.pointSize + ")");
  }

 }

 // ... C, D, E, etc.

 // "ConcreteFlyweight"

 class CharacterZ : Character
 {
  // Constructor
  public CharacterZ()
  {
   this.symbol = 'Z';
   this.height = 100;
   this.width = 100;
   this.ascent = 68;
   this.descent = 0;
  }

  public override void Display(int pointSize)
  {
   this.pointSize = pointSize;
   Console.WriteLine(this.symbol +
    " (pointsize " + this.pointSize + ")");
  }
 }
}

Java[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

import java.util.*;

public enum FontEffect {
  BOLD, ITALIC, SUPERSCRIPT, SUBSCRIPT, STRIKETHROUGH
}

public final class FontData {
  /**
   * A weak hash map will drop unused references to FontData.
   * Values have to be wrapped in WeakReferences, 
   * because value objects in weak hash map are held by strong references.
   */
  private static final WeakHashMap<FontData, WeakReference<FontData>> flyweightData =
    new WeakHashMap<FontData, WeakReference<FontData>>();
  private final int pointSize;
  private final String fontFace;
  private final Color color;
  private final Set<FontEffect> effects;

  private FontData(int pointSize, String fontFace, Color color, EnumSet<FontEffect> effects) {
    this.pointSize = pointSize;
    this.fontFace = fontFace;
    this.color = color;
    this.effects = Collections.unmodifiableSet(effects);
  }

  public static FontData create(int pointSize, String fontFace, Color color,
    FontEffect... effects) {
    EnumSet<FontEffect> effectsSet = EnumSet.noneOf(FontEffect.class);
    effectsSet.addAll(Arrays.asList(effects));
    // We are unconcerned with object creation cost, we are reducing overall memory consumption
    FontData data = new FontData(pointSize, fontFace, color, effectsSet);
    if (!flyweightData.containsKey(data)) {
      flyweightData.put(data, new WeakReference<FontData> (data));
    }
    // return the single immutable copy with the given values
    return flyweightData.get(data).get();
  }

  @Override
  public boolean equals(Object obj) {
    if (obj instanceof FontData) {
      if (obj == this) {
        return true;
      }
      FontData other = (FontData) obj;
      return other.pointSize == pointSize && other.fontFace.equals(fontFace)
        && other.color.equals(color) && other.effects.equals(effects);
    }
    return false;
  }

  @Override
  public int hashCode() {
    return (pointSize * 37 + effects.hashCode() * 13) * fontFace.hashCode();
  }

  // Getters for the font data, but no setters. FontData is immutable.
}

Ծանոթագրություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]