Քննարկում:Կտեսիաս Կնիդացի

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Jump to navigation Jump to search

--Ս.Ասմարյան (քննարկում) 11:17, 15 Մարտի 2015 (UTC)Կտեսիասի «վավերագրերն են անցել՚ Դիոդորի պատմագրության էջերը: Դրանք չունեն որևէ պատմա-վավերագրական հիմքեր: Կտեսիասի աղբյուրը ոչ պարսկական և ոչ էլ Նինվեի դիվաններն էի: Ն. Ադոնցը և И. В.Пьянков. Ктесий как историк.- գրում են, որ նրա պատմությունը հիմնված է Պարսկաստանի թագուհու պատմած պատմությունների վրա, որի բժիշկն էր Կտեսիասը:

  1. Կտեսիաս և Դիոդոր պատմիչների վաստակի արդյունքում է իրար միախառնվել Ասորեստանի հինգը Նինոսների և Սեմմուրամաթ-Շամիրամի պատմագրությունը, իսկ արաբ թագավորը դարձել է ՙհայոց արքայ Բարզանես՚ , աղավաղելով տարբեր դարերի և դարաշրջանների իրադարձությունները:
  2. Ն. Ադոնց: ՀՊ: Էջ՝ 327: «Կտեսիասի հորինածը հիմնված չէ՞ր արդոք 5-րդ դարի վերջում պարսկական պալատում… նրա լսածների վրա».
  3. Ն. Ադոնց: կարծում էր արաբական զորավարի կամ արքայի անուն է: Բարզանես անունով հայ արքա գոյություն չի ունեցել՚:
  4. Համարակալած ցանկի տարր

Դիոդորի Ասորեստանի պատմության մեջ ոչ մի բառ չկա, որ կարելի լինել վերագրել Նինոսին (խոսքը Խորենացու Նինոսի՝ Շամշ-Ադադ Ա մասին է) կամ Ասորեստանի որևէ թագավորի: Նվաճումների ցուցակը արտացոլում է հեղինակի (Կտեսիաս, իսկ Կտեսիասից՝ Դիոդորի, հեղ.) երևակայությունը: (Նինոսի նվաճումների) ցուցակը ուրվագծում է Աքեմենյանների, և ոչ մի դեպքում Ասորեստանի, պետության ընդարձակումը: Ասուրական զորքերը, <իբրև-թե Շամիրամի օրոք, հեղ./, երբեք չեն հասել Փոքր Ասիայի ծովափ, ոչ էլ Տանաիսի ափերը և ոչ էլ Հնդկաստանի սահմանները….Կտեսիասի հեղինակությունը այնքան խղճուկ է, որ նրա նման համեմատությունը՝ Ուրարտուի տրակալներին՝ (Կտեսիասը համամատել է ուրարտական վասելների տիրակալների հետ, հեղ.) դարձնում է ցնորական՚ : Աղբյուրը՝ Ն. Ադոնց: Հայաստանի պատմություն: Էջ՝ 327: И. В.Пьянков. Ктесий как историк. Ктесии уже в древности сложилось плохое мнение… В сохранившихся фрагментах «Истории Персии» Ктесий однажды прямо ссы-лается на рассказ Парисатиды . Ացբյուրը՝ И. В.Пьянков. Ктесий как историк. Այսինքն, Պարսկաստանի թագուհու պատմություններն են դարձել Կտեսիասի, իսկ նրան «վավերագրերն են անցել՚ Դիոդորի պատմագրության էջերը: