Վիքիպեդիա:Վիքիդասընթաց մարզերի ուսուցիչների համար/2015/Վիքիբառարան

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Jump to navigation Jump to search
Մասնակցային անուն ենթադաս 2015-07-01 00:00:00 2015-08-01 00:00:00 2015-09-01 00:00:00 2015-10-01 00:00:00 2015-11-01 00:00:00 2015-12-01 00:00:00 2016-01-01 00:00:00 2016-02-01 00:00:00 2016-03-01 00:00:00 2016-04-01 00:00:00 2016-05-01 00:00:00 2016-06-01 00:00:00 Ընդամենը
Ընդամենը edits 6 0 37 58 264 145 179 322 328 351 446 353 2489
Ընդամենը pages_created 2 0 1 6 21 6 25 20 10 4 1 6 102
Ընդամենը positive_only_sum 2342 0 1078 7310 24027 13496 21789 23354 20769 14992 25062 24828 179047
Ընդամենը negative_only_sum 0 0 -217 -249 -823 -407 -2328 -2047 -5442 -1877 -2792 -2274 -18456
Alinamovsisyan87 edits 0 0 37 58 235 137 159 303 327 351 446 351 2404
Alinamovsisyan87 pages_created 0 0 1 6 4 0 6 4 9 4 1 4 39
Alinamovsisyan87 positive_only_sum 0 0 1078 7310 12177 6901 11692 14806 20229 14992 25062 24818 139065
Alinamovsisyan87 negative_only_sum 0 0 -217 -249 -551 -405 -2324 -2047 -5442 -1877 -2792 -2274 -18178
Alla Madatyan edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alla Madatyan pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alla Madatyan positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alla Madatyan negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alvard Gevorgyan edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alvard Gevorgyan pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alvard Gevorgyan positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alvard Gevorgyan negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anna Ananyan edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anna Ananyan pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anna Ananyan positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anna Ananyan negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anna Gasparyan edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anna Gasparyan pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anna Gasparyan positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anna Gasparyan negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chhasi77 edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chhasi77 pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chhasi77 positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chhasi77 negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gayane0803 edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gayane0803 pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gayane0803 positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gayane0803 negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaynane edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaynane pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaynane positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaynane negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GevorgyanAnna edits 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
GevorgyanAnna pages_created 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
GevorgyanAnna positive_only_sum 2342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2342
GevorgyanAnna negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hamaspyur edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hamaspyur pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hamaspyur positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hamaspyur negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hasmikhakobjan edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hasmikhakobjan pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hasmikhakobjan positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hasmikhakobjan negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liana-sam edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liana-sam pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liana-sam positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liana-sam negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lil1977 edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lil1977 pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lil1977 positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lil1977 negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lilit87 edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lilit87 pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lilit87 positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lilit87 negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LilitBadalyan edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LilitBadalyan pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LilitBadalyan positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LilitBadalyan negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Hanisyan7 edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Maria Hanisyan7 pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Maria Hanisyan7 positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
Maria Hanisyan7 negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mel-Vayk edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mel-Vayk pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mel-Vayk positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mel-Vayk negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Merisargsyan edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Merisargsyan pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Merisargsyan positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Merisargsyan negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naira Nahapetyan edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naira Nahapetyan pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naira Nahapetyan positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naira Nahapetyan negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NARnarine Matevosyan edits 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
NARnarine Matevosyan pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NARnarine Matevosyan positive_only_sum 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
NARnarine Matevosyan negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nelly Ghazaryan edits 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 10
Nelly Ghazaryan pages_created 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 7
Nelly Ghazaryan positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 3449 540 0 0 0 3989
Nelly Ghazaryan negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ovsanna 87 edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Ovsanna 87 pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Ovsanna 87 positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ovsanna 87 negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shoghik Stepanyan edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shoghik Stepanyan pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shoghik Stepanyan positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shoghik Stepanyan negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUSANNA HAMBARDZUMYAN edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUSANNA HAMBARDZUMYAN pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUSANNA HAMBARDZUMYAN positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUSANNA HAMBARDZUMYAN negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TamaraRt edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TamaraRt pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TamaraRt positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TamaraRt negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomatamara edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomatamara pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomatamara positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomatamara negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vardanyan Anahit edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vardanyan Anahit pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vardanyan Anahit positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vardanyan Anahit negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vardik9 edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vardik9 pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vardik9 positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vardik9 negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varsenik Danielyan edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varsenik Danielyan pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varsenik Danielyan positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varsenik Danielyan negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vnarine edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vnarine pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vnarine positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vnarine negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YpNaira edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YpNaira pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YpNaira positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YpNaira negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Անահիտ Բաղդասարյան edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Անահիտ Բաղդասարյան pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Անահիտ Բաղդասարյան positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Անահիտ Բաղդասարյան negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Անժելա Մկրտչյան edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Անժելա Մկրտչյան pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Անժելա Մկրտչյան positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Անժելա Մկրտչյան negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Արարատ Թրվանց edits 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Արարատ Թրվանց pages_created 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Արարատ Թրվանց positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Արարատ Թրվանց negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Զաբելա Աբելյան edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Զաբելա Աբելյան pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Զաբելա Աբելյան positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Զաբելա Աբելյան negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Լիլիթ Սարգսյան edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Լիլիթ Սարգսյան pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Լիլիթ Սարգսյան positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Լիլիթ Սարգսյան negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Լուիզա Սարգսյան edits 0 0 0 0 23 0 19 10 0 0 0 0 52
Լուիզա Սարգսյան pages_created 0 0 0 0 14 0 18 10 0 0 0 0 42
Լուիզա Սարգսյան positive_only_sum 0 0 0 0 8466 0 10097 5099 0 0 0 0 23662
Լուիզա Սարգսյան negative_only_sum 0 0 0 0 -97 0 -4 0 0 0 0 0 -101
Լույս edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Լույս pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Լույս positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Լույս negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Խորեն Սարգսյան edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Խորեն Սարգսյան pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Խորեն Սարգսյան positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Խորեն Սարգսյան negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Կարինե Մարգարյան edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Կարինե Մարգարյան pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Կարինե Մարգարյան positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Կարինե Մարգարյան negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Հասմիկ Հակոբյան Վեդի edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Հասմիկ Հակոբյան Վեդի pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Հասմիկ Հակոբյան Վեդի positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Հասմիկ Հակոբյան Վեդի negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Հասմիկ Ղարագյոզյան edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Հասմիկ Ղարագյոզյան pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Հասմիկ Ղարագյոզյան positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Հասմիկ Ղարագյոզյան negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Հեղինե Այվազյան edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Հեղինե Այվազյան pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Հեղինե Այվազյան positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Հեղինե Այվազյան negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Հրանուշ Ղևոնդյան edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Հրանուշ Ղևոնդյան pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Հրանուշ Ղևոնդյան positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Հրանուշ Ղևոնդյան negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Մանոն edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Մանոն pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Մանոն positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Մանոն negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Նաիրա Զեյնալյան edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Նաիրա Զեյնալյան pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Նաիրա Զեյնալյան positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Նաիրա Զեյնալյան negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Նարինե Մուրադյան edits 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 13
Նարինե Մուրադյան pages_created 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 9
Նարինե Մուրադյան positive_only_sum 0 0 0 0 3383 6595 0 0 0 0 0 0 9978
Նարինե Մուրադյան negative_only_sum 0 0 0 0 -175 -2 0 0 0 0 0 0 -177
Ներսեսյան Լեյլի edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ներսեսյան Լեյլի pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ներսեսյան Լեյլի positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ներսեսյան Լեյլի negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Նիկոյան edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Նիկոյան pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Նիկոյան positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Նիկոյան negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Շերոյան Վարսիկ edits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Շերոյան Վարսիկ pages_created 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Շերոյան Վարսիկ positive_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Շերոյան Վարսիկ negative_only_sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0