Վիքիպեդիա:Էներգախնայողության եզրերի բառարան

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
1 Air Source Heat Pump օդային ջերմային պոմպ
2 Alternative Energy այլընտրանքային էներգիա
3 Asphalt Heat Rejectors ասֆալտի մեջ ներկառուցված ջերմային անդրադարձիչներ
4 BREEAM  (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) շինարարական օբյեկտների էկոլոգիական պահանջներին համապատասխանության գնահատման մեթոդ
5 Climate Change կլիմայի փոփոխություն
6 Coefficient of Performance – CoP արտադրողականության գործակից
7 District Heating կենտրոնական ջեռուցում
8 Earth Tubes հողային խողովակներ
9 Energy Efficiency Ratio – EER էներգաարդյունավետության գործակից
10 Energy Recycling էներգիայի վերօգտագործում
11 Geothermal Aquifer երկրաջերմային ջրապարունակ հորիզոն
12 Geothermal Energy երկրաջերմային էներգիա
13 Ground Source Heat Pump երկրաջերմային ջերմային պոմպ
14 Ground Water Source Heat Pump ստորգետնյա ջրերի ջերմությունն օգտագործող ջերմային պոմպ
15 Heat Pump ջերմային պոմպ
16 Hollowcore Concrete սնամեջ բետոն
17 Hot Rocks տաք ժայռեր
18 Intelligent Buildings խելացի շենքեր
19 Interseasonal Heat Transfer միջսեզոնային ջերմափոխանցում
20 Intrabuilding Heat Transfer ներկառուցված ջերմափոխանցում
21 Microgeneration միկրոգեներացում
22 Renewable Cooling վերականգնվող հովացում
23 Renewable Heating վերականգնվող ջեռուցում
24 Seasonal Coefficient of Performance – SCoP արտադրողականության սեզոնային գործակից
25 Seasonal Energy Efficiency Ratio – SEER էներգաարդյունավետության սեզոնային գործակից
26 Seasonal Performance Factor – SPF սեզոնային օգտակար գոծողության գործոն
27 Seasonal Energy Efficiency Ratio – SEER սեզոնային էներգաարդյունավետության գործակից
28 Solar Collector արևային կուտակիչ
29 Solar Road System արևային ճանապարհային համակարգ
30 Solar Roofs արևային տանիքներ
31 Solar Thermal Energy արևային ջերմային էներգիա
32 Solar Thermal Storage արևային ջերմության կուտակման համակարգ
33 Sustainable Energy կայուն էներգիա
34 Temperature set point for cooling սառեցման ջերմաստիճանի նախադրում
35 Temperature setpoint for heating ջեռուցման ջերմաստիճանի նախադրում
36 The Merton Rule Մերթոնի կանոն
37 Thermal Bank ջերմային բանկ
38 Thermal Mass ջերմային զանգված
39 Thermo geology ջերմային երկրաբանություն
40 Underfloor Heat Collector հատակային ջերմության կուտակիչներ
41 Underfloor heating հատակի ջեռուցում
42 Watertight Solar Collector անջրանցիկ արևային կուտակիչներ