Jump to content

Կաղապար:Tl2

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից


Կաղապարի նկարագրություն

This is the {{tl2}} template.

Կաղապար:Tpad is similar to {{tl}}. Tl stands for Template link. Կաղապար:Tpad is a macro template used to display a template name as a link surrounded by braces, thus showing how the template name would be used in code. Its primary use is in instruction and documentation.

Կաղապար:Tpad differs from Կաղապար:Tpad in that it displays with a wider, monospaced text style (like {{tlx}}) and also takes the named parameters |sister= and |lang= so that it may also be used to list and link templates on other English and non-English-language sister projects.

Related template

{{tlx}} displays with the same enhanced presentation and can also expand several placeholder parameters to generate a sample template call.

Օգտագործման ձևը

{{tl2|template_name}}
equivalent to {{tl|template_name}}
{{tl2 |sister=sister_id |template_name}}
to display a template from a sister project (e.g. {{tl2 |sister=V |template_name}} for Wikiversity)
{{tl2 |lang=lang_id |sister=sister_id |template_name}}
to display a template from a sister project in another language (e.g. {{tl2 |lang=fr |sister=V |template_name}} for a template from the French Wikisource project)

Օրինակներ

Code Result
{{tl|x0}} {{x0}}
{{tl2|x1}} {{x1}}
{{tl2|sister=M|3x}} {{3x}}
{{tl2|sister=wikibooks|lang=de|WP}} {{WP}}

See also

{{#ifeq:Tl2|sandbox | |