Բնության երկրաբանական հուշարձաններ

From Վիքիպեդիա
Jump to navigation Jump to search

Բնության երկրաբանական հուշարձանները (ԲԵՀ) երկրաբանական ծագման անձեռակերտ բնական գոյացություններ են, որոնք պարունակում են գիտաճանաչողական մեծ արժեք ներկայացնող եզակի տեղեկություններ, կամ բնութագրվում են առանձնահատուկ գեղեցկությամբ, հանդիսանալով երկրաբանական պատմության հուշարձաններ։

Բնության երկրաբանական հուշարձանների դասակարգումը[edit | edit source]

Բնության երկրաբանական հուշարձանները դասակարգվում են ըստ մակարդակների, ըստ տիպերի և նշանակալիության։

Հուշարձանների դասակարգումը ըստ մակարդակների[edit | edit source]

  • Միջազգային
  • Տարածաշրջանային
  • Ազգային
  • Տեղական

Հուշարձանների դասակարգումը ըստ տիպերի[edit | edit source]

1. հրաբխային

2. տեկտոնական

3. շերտագրական

4. հնէաբանական

5. գեոմորֆոլոգիական

6. ջրաբանական

7. ջրաերկրաբանական

8. միներալաբանական

9. քարաբանական

10. հանքային

11. վտանգավոր երկրաբանական երևույթների

12. տիեզերական ծագման

13 ինտրուզիվ

14. համալիր

15. երկրաջերմային

16. պատմա-լեռնաերկրաբանական

17. քարանձավաբանական

18. երկրաքիմիական

19. էռոզիոն

20. ռիֆտային

Հուշարձանների դասակարգումը ըստ նշանակելիության[edit | edit source]

1. Գիտահետազոտական

2. Կրթաճանաչողական

3: Մշակութագեղագիտական

4. Վերականգնողական

5. Բազմաբնույթ

Աղբյուրներ[edit | edit source]

1. Կարապետ Սարաֆյան, Գեոպարկերը որպես Հայաստանի բնության ռացիոնալ օգտագործման և պահպանման ձևերից մեկը, Գիտություններ երկրի մասին,3, հատորLXI,2008,с.46-48