Global account information

Jump to navigation Jump to search
View account information
Global account information
  • Username: Uusijani
  • Registered: 13:32, 18 Հոկտեմբերի 2009 (9 years ago)
  • Total edit count: 3524
  • Number of attached accounts: 454
List of local accounts
Local wikiAttached onMethodBlockedEdit countGroups
ab.wikipedia.org08:31, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
ab.wiktionary.org14:49, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ace.wikipedia.org08:16, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)9
af.wikipedia.org08:01, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)36
af.wiktionary.org14:42, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ak.wikipedia.org08:14, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
ak.wiktionary.org14:46, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
als.wikipedia.org08:25, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
am.wikipedia.org08:27, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
am.wiktionary.org14:46, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ang.wikipedia.org08:29, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ang.wiktionary.org14:49, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
an.wikipedia.org08:44, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
an.wiktionary.org14:49, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
arc.wikipedia.org09:03, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
ar.wikipedia.org07:39, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
ar.wikinews.org17:38, 30 Մարտի 2012ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ar.wiktionary.org14:49, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
arz.wikipedia.org16:15, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ast.wikipedia.org09:15, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ast.wiktionary.org14:52, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
as.wikipedia.org09:10, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
as.wiktionary.org14:52, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
av.wikipedia.org09:21, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
av.wiktionary.org14:52, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ay.wikipedia.org09:23, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ay.wiktionary.org14:52, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
az.wikipedia.org09:29, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
az.wiktionary.org14:52, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
bar.wikipedia.org12:52, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
bat-smg.wikipedia.org16:59, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ba.wikipedia.org12:40, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
bcl.wikipedia.org12:46, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
be-tarask.wikipedia.org12:47, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
be.wikipedia.org12:41, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
be.wiktionary.org11:27, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
bg.wikipedia.org07:39, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
bg.wikinews.org17:41, 30 Մարտի 2012ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
bg.wiktionary.org11:27, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
bh.wikipedia.org12:47, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
bh.wiktionary.org11:27, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
bi.wikipedia.org12:50, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
bi.wiktionary.org11:27, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
bm.wikipedia.org12:36, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
bm.wiktionary.org11:27, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
bn.wikipedia.org12:36, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
bn.wiktionary.org11:27, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
bo.wikipedia.org12:53, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
bo.wiktionary.org11:27, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
bpy.wikipedia.org15:54, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
br.wikipedia.org12:57, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
br.wiktionary.org11:27, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
bs.wikipedia.org12:55, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
bs.wikinews.org17:41, 30 Մարտի 2012ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
bs.wiktionary.org11:27, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
bug.wikipedia.org13:32, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
bxr.wikipedia.org12:59, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ca.wikipedia.org07:39, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ca.wikinews.org17:43, 30 Մարտի 2012ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ca.wiktionary.org11:34, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
cbk-zam.wikipedia.org13:14, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
cdo.wikipedia.org16:15, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ceb.wikipedia.org07:39, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ce.wikipedia.org16:15, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
chr.wikipedia.org16:52, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
chr.wiktionary.org15:14, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ch.wikipedia.org13:14, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ch.wiktionary.org11:34, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
chy.wikipedia.org16:52, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ckb.wikipedia.org16:43, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
commons.wikimedia.org13:32, 18 Հոկտեմբերի 2009confirmed by password(?)743
co.wikipedia.org13:30, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
co.wiktionary.org11:34, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
crh.wikipedia.org16:35, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
cr.wikipedia.org16:15, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
cr.wiktionary.org14:28, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
csb.wikipedia.org15:59, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
csb.wiktionary.org12:49, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
cs.wikipedia.org07:39, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
cs.wikinews.org17:43, 30 Մարտի 2012ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
cs.wiktionary.org11:34, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
cu.wikipedia.org13:32, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
cv.wikipedia.org13:04, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
cy.wikipedia.org13:30, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
cy.wiktionary.org11:34, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
da.wikipedia.org07:39, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
da.wiktionary.org11:41, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
de.wikipedia.org07:39, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
de.wikinews.org17:43, 30 Մարտի 2012ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
de.wiktionary.org11:41, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
diq.wikipedia.org16:59, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
dsb.wikipedia.org15:03, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
dv.wikipedia.org14:53, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
dv.wiktionary.org11:41, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
dz.wikipedia.org15:07, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
dz.wiktionary.org11:41, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ee.wikipedia.org15:34, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
el.wikipedia.org15:28, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
el.wikinews.org17:44, 30 Մարտի 2012ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
el.wiktionary.org11:41, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
eml.wikipedia.org15:29, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
en.wikipedia.org13:32, 18 Հոկտեմբերի 2009confirmed by password(?)263
en.wikibooks.org11:39, 29 Դեկտեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wikinews.org16:42, 8 Դեկտեմբերի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
en.wikiquote.org06:56, 23 Սեպտեմբերի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
en.wikisource.org17:46, 20 Հունիսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wikiversity.org17:18, 30 Հուլիսի 2013ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wikivoyage.org17:18, 30 Հուլիսի 2013ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wiktionary.org11:41, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)4
eo.wikipedia.org15:32, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
eo.wikinews.org17:44, 30 Մարտի 2012ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
eo.wiktionary.org11:41, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
es.wikipedia.org15:32, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)4
es.wikinews.org17:44, 30 Մարտի 2012ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
es.wiktionary.org11:41, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
et.wikipedia.org07:39, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)4
et.wiktionary.org11:41, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
eu.wikipedia.org15:34, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
eu.wiktionary.org11:41, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ext.wikipedia.org15:33, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
fa.wikipedia.org15:35, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
fa.wikinews.org17:44, 30 Մարտի 2012ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fa.wiktionary.org11:41, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ff.wikipedia.org15:38, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
fiu-vro.wikipedia.org16:59, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
fi.wikipedia.org13:32, 18 Հոկտեմբերի 2009home wiki(?)1746editor
fi.wikibooks.org11:39, 29 Դեկտեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
fi.wikinews.org13:32, 18 Հոկտեմբերի 2009confirmed by password(?)4
fi.wikiquote.org09:19, 28 Հոկտեմբերի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fi.wikisource.org10:06, 20 Հոկտեմբերի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fi.wiktionary.org14:39, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)6
fj.wikipedia.org16:15, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
fj.wiktionary.org14:28, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
fo.wikipedia.org15:37, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
fo.wiktionary.org11:48, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
frp.wikipedia.org09:06, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
fr.wikipedia.org15:37, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
fr.wiktionary.org11:49, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
fur.wikipedia.org15:39, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
fy.wikipedia.org15:38, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
fy.wiktionary.org11:49, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
gan.wikipedia.org15:42, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ga.wikipedia.org15:39, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ga.wiktionary.org11:49, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
gd.wikipedia.org15:41, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
gd.wiktionary.org11:49, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
glk.wikipedia.org15:43, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
gl.wikipedia.org15:42, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
gl.wiktionary.org11:49, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
gn.wikipedia.org09:17, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
gn.wiktionary.org14:52, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
got.wikipedia.org13:32, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
gu.wikipedia.org15:47, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
gu.wiktionary.org11:52, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
gv.wikipedia.org15:41, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
gv.wiktionary.org11:49, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
hak.wikipedia.org15:48, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ha.wikipedia.org15:50, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ha.wiktionary.org11:52, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
haw.wikipedia.org15:52, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
he.wikipedia.org15:58, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
he.wiktionary.org11:56, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
hif.wikipedia.org15:36, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
hi.wikipedia.org15:52, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
hi.wiktionary.org11:52, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
hr.wikipedia.org15:52, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
hr.wiktionary.org11:56, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
hsb.wikipedia.org15:51, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
hsb.wiktionary.org11:56, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ht.wikipedia.org16:03, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
hu.wikipedia.org16:07, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
hu.wiktionary.org13:14, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
hy.wikipedia.org15:52, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
hy.wiktionary.org11:52, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ia.wikipedia.org15:54, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ia.wiktionary.org11:56, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
id.wikipedia.org07:39, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
id.wiktionary.org11:56, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ie.wikipedia.org15:54, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ie.wiktionary.org11:56, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ig.wikipedia.org15:54, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ik.wikipedia.org15:54, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ik.wiktionary.org11:56, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ilo.wikipedia.org15:54, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
incubator.wikimedia.org10:40, 4 Հունվարի 2012ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
io.wikipedia.org15:52, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
io.wiktionary.org11:56, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
is.wikipedia.org15:58, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
is.wiktionary.org11:56, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
it.wikipedia.org07:33, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)4
it.wiktionary.org11:56, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
iu.wikipedia.org15:54, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
iu.wiktionary.org11:56, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ja.wikipedia.org16:15, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
ja.wiktionary.org14:28, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
jbo.wikipedia.org16:07, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
jbo.wiktionary.org13:00, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
jv.wikipedia.org15:58, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
jv.wiktionary.org11:56, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
kaa.wikipedia.org16:35, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
kab.wikipedia.org16:52, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ka.wikipedia.org15:59, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ka.wiktionary.org12:49, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
kg.wikipedia.org16:03, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ki.wikipedia.org15:44, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
kk.wikipedia.org16:03, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
kk.wiktionary.org12:49, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
kl.wikipedia.org15:58, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
kl.wiktionary.org12:49, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
km.wikipedia.org13:32, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
km.wiktionary.org14:37, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
kn.wikipedia.org15:58, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
kn.wiktionary.org12:49, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ko.wikipedia.org15:50, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ko.wiktionary.org11:52, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ksh.wikipedia.org16:35, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ks.wikipedia.org15:59, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ks.wiktionary.org12:49, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ku.wikipedia.org16:03, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ku.wiktionary.org12:49, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
kv.wikipedia.org16:03, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
kw.wikipedia.org16:03, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
kw.wiktionary.org12:49, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ky.wikipedia.org16:03, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ky.wiktionary.org12:49, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
lad.wikipedia.org16:07, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
la.wikipedia.org16:07, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
la.wiktionary.org13:00, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
lbe.wikipedia.org16:07, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
lb.wikipedia.org16:07, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
lb.wiktionary.org13:00, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
lg.wikipedia.org16:07, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
lij.wikipedia.org16:07, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
li.wikipedia.org16:07, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
li.wiktionary.org13:00, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
lmo.wikipedia.org16:07, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ln.wikipedia.org16:07, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ln.wiktionary.org13:00, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
login.wikimedia.org17:18, 30 Հուլիսի 2013ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
lo.wikipedia.org16:07, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
lo.wiktionary.org13:00, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
lt.wikipedia.org16:07, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
lt.wiktionary.org13:00, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
lv.wikipedia.org16:07, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
lv.wiktionary.org13:00, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
map-bms.wikipedia.org12:39, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
mdf.wikipedia.org16:15, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
www.mediawiki.org13:35, 18 Հոկտեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)12
meta.wikimedia.org13:34, 18 Հոկտեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
mg.wikipedia.org16:07, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
mg.wiktionary.org13:14, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
mi.wikipedia.org16:07, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
mi.wiktionary.org13:14, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
mk.wikipedia.org16:07, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
mk.wiktionary.org13:14, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ml.wikipedia.org16:07, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ml.wiktionary.org13:14, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
mn.wikipedia.org16:15, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
mn.wiktionary.org13:14, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
mr.wikipedia.org16:07, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
mr.wiktionary.org13:14, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ms.wikipedia.org07:39, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ms.wiktionary.org13:14, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
mt.wikipedia.org16:07, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
mt.wiktionary.org13:14, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
mwl.wikipedia.org16:15, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
myv.wikipedia.org15:31, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
my.wikipedia.org13:32, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
my.wiktionary.org13:14, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
mzn.wikipedia.org16:15, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
nah.wikipedia.org16:15, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
nah.wiktionary.org14:28, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
nap.wikipedia.org16:15, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
na.wikipedia.org16:15, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
na.wiktionary.org14:28, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
nds-nl.wikipedia.org16:15, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
nds.wikipedia.org16:26, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
nds.wiktionary.org14:37, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ne.wikipedia.org16:15, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ne.wiktionary.org14:28, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
new.wikipedia.org16:15, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ng.wikipedia.org16:26, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
nl.wikipedia.org16:15, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
nl.wiktionary.org14:28, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
nn.wikipedia.org16:26, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
nn.wiktionary.org14:28, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
nov.wikipedia.org16:26, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
no.wikipedia.org16:26, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
no.wiktionary.org14:28, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
nrm.wikipedia.org16:26, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
nv.wikipedia.org14:56, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ny.wikipedia.org13:15, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
oc.wikipedia.org16:26, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
oc.wiktionary.org14:37, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
om.wikipedia.org16:26, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
om.wiktionary.org14:37, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
or.wikipedia.org16:26, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
or.wiktionary.org14:37, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
os.wikipedia.org15:54, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
pag.wikipedia.org16:26, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
pam.wikipedia.org15:58, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
pap.wikipedia.org16:26, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
pa.wikipedia.org16:26, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
pa.wiktionary.org14:37, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
pdc.wikipedia.org14:36, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
pih.wikipedia.org16:15, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
pi.wikipedia.org16:26, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
pi.wiktionary.org14:37, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
pl.wikipedia.org16:26, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
pl.wiktionary.org14:37, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
pms.wikipedia.org16:26, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
pnb.wikipedia.org16:26, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
pnt.wikipedia.org16:35, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ps.wikipedia.org16:26, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ps.wiktionary.org14:37, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
pt.wikipedia.org16:35, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
pt.wiktionary.org14:37, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
qu.wikipedia.org16:35, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
qu.wiktionary.org14:55, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
rm.wikipedia.org16:35, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
rm.wiktionary.org14:55, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
rmy.wikipedia.org16:35, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
rn.wikipedia.org16:03, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
rn.wiktionary.org12:49, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
roa-rup.wikipedia.org09:05, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
roa-rup.wiktionary.org14:52, 24 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
roa-tara.wikipedia.org16:52, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ro.wikipedia.org16:35, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ro.wiktionary.org14:55, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ru.wikipedia.org16:35, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ru.wiktionary.org14:55, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
rw.wikipedia.org16:03, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
rw.wiktionary.org12:49, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sah.wikipedia.org16:35, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sa.wikipedia.org16:35, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sa.wiktionary.org14:56, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
scn.wikipedia.org16:43, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
scn.wiktionary.org15:03, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sco.wikipedia.org16:35, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sc.wikipedia.org16:35, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sc.wiktionary.org14:56, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
sd.wikipedia.org16:43, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sd.wiktionary.org15:03, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
se.wikipedia.org16:35, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sg.wikipedia.org16:35, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sg.wiktionary.org14:56, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sh.wikipedia.org16:43, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
sh.wiktionary.org15:03, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
simple.wikipedia.org16:43, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
simple.wiktionary.org15:03, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
si.wikipedia.org16:43, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
si.wiktionary.org15:03, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sk.wikipedia.org16:43, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sk.wiktionary.org15:03, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sl.wikipedia.org11:26, 12 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
sl.wiktionary.org15:03, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sm.wikipedia.org16:35, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sm.wiktionary.org14:56, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sn.wikipedia.org13:16, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sn.wiktionary.org11:34, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
so.wikipedia.org16:43, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
so.wiktionary.org15:03, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
species.wikimedia.org07:31, 17 Դեկտեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sq.wikipedia.org16:43, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sq.wiktionary.org15:03, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
srn.wikipedia.org16:43, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sr.wikipedia.org16:43, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sr.wiktionary.org15:03, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ss.wikipedia.org16:43, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ss.wiktionary.org15:03, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
stq.wikipedia.org16:35, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
strategy.wikimedia.org10:09, 18 Հոկտեմբերի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
st.wikipedia.org16:43, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
st.wiktionary.org15:03, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
su.wikipedia.org16:43, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
su.wiktionary.org15:03, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
sv.wikipedia.org16:44, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)5
sv.wiktionary.org15:03, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sw.wikipedia.org16:03, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sw.wiktionary.org12:49, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
szl.wikipedia.org16:43, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ta.wikipedia.org16:52, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ta.wiktionary.org15:13, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ten.wikipedia.org12:03, 15 Դեկտեմբերի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
tet.wikipedia.org16:52, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
te.wikipedia.org16:52, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
te.wiktionary.org15:13, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
tg.wikipedia.org16:52, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
tg.wiktionary.org15:13, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
th.wikipedia.org16:52, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
th.wiktionary.org15:13, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ti.wikipedia.org16:52, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ti.wiktionary.org15:13, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
tk.wikipedia.org16:53, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
tk.wiktionary.org15:14, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
tl.wikipedia.org16:52, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
tl.wiktionary.org15:13, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
tn.wikipedia.org16:43, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
tn.wiktionary.org15:03, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
to.wikipedia.org16:52, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
to.wiktionary.org15:13, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
tpi.wikipedia.org16:26, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
tpi.wiktionary.org14:37, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
tr.wikipedia.org16:53, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
tr.wiktionary.org15:14, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ts.wikipedia.org16:59, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ts.wiktionary.org15:26, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
tt.wikipedia.org16:52, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
tt.wiktionary.org15:13, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
tum.wikipedia.org13:18, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
tw.wikipedia.org16:53, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
tw.wiktionary.org15:14, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ty.wikipedia.org16:35, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
udm.wikipedia.org16:53, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ug.wikipedia.org13:32, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ug.wiktionary.org15:14, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
uk.wikipedia.org16:53, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
uk.wiktionary.org15:14, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ur.wikipedia.org16:59, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ur.wiktionary.org15:14, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
uz.wikipedia.org16:26, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
uz.wiktionary.org14:37, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
vec.wikipedia.org16:59, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ve.wikipedia.org16:53, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
vi.wikipedia.org16:59, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
vi.wiktionary.org15:26, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
vls.wikipedia.org16:59, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
vo.wikipedia.org16:59, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
vo.wiktionary.org15:26, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
war.wikipedia.org16:59, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
wa.wikipedia.org16:59, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
wa.wiktionary.org15:26, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
www.wikidata.org17:18, 30 Հուլիսի 2013ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)6
wo.wikipedia.org16:59, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
wo.wiktionary.org15:26, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
wuu.wikipedia.org16:59, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
xal.wikipedia.org15:49, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
xh.wikipedia.org15:54, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
xh.wiktionary.org11:56, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
yi.wikipedia.org16:59, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
yi.wiktionary.org15:26, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
yo.wikipedia.org16:59, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
yo.wiktionary.org15:26, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
za.wikipedia.org16:35, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
za.wiktionary.org14:56, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
zea.wikipedia.org16:59, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
zh-classical.wikipedia.org16:59, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
zh-min-nan.wikipedia.org12:38, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
zh-min-nan.wiktionary.org11:27, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
zh-yue.wikipedia.org16:59, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
zh.wikipedia.org16:59, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
zh.wiktionary.org15:26, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
zu.wikipedia.org15:58, 16 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
zu.wiktionary.org11:56, 25 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1